LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M41

Organizacja i prowadzenie eksploatacji z艂贸偶 metod膮 odkrywkow膮- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 M.41
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE M 41

1. Organizowanie i prowadzenie rob贸t g贸rniczych w kopalniach odkrywkowych
Kwalifikacje w zawodzie M.41 - Ucze艅:
1) wykonuje obliczenia dotycz膮ce udost臋pniania i eksploatacji z艂o偶a, zwa艂owania oraz sk艂adu wydobytej kopaliny;
2) przestrzega zasad projektowania kopal艅 odkrywkowych;
3) prowadzi dokumentacj臋 techniczno-ruchow膮, w tym raport produkcyjny, wydobycia surowc贸w;
4) planuje roboty g贸rnicze;
5) opracowuje technologi臋 wykonywania rob贸t g贸rniczych;
6) sporz膮dza i aktualizuje harmonogramy rob贸t g贸rniczych;
7) organizuje wykonywanie rob贸t g贸rniczych;
8) nadzoruje roboty udost臋pniaj膮ce, przygotowawcze, eksploatacyjne, sk艂adowiskowe, zwa艂owe i rekultywacyjne;
9) okre艣la po艂o偶enie front贸w eksploatacyjnych;
10) ocenia jako艣膰 wykonanych rob贸t g贸rniczych;
11) kontroluje stosowanie 艣rodk贸w ochrony indywidualnej i zbiorowej;
12) korzysta z program贸w komputerowych dotycz膮cych projektowania kopal艅 odkrywkowych, dokumentowania wielko艣ci wydobycia, organizacji i zarz膮dzania eksploatacj膮 艣rodk贸w trwa艂ych.

2. Rozpoznawanie zagro偶e艅 naturalnych w kopalniach odkrywkowych i zapobieganie im
Kwalifikacje w zawodzie M41 - Ucze艅:
1) przewiduje zagro偶enia i zjawiska naturalne wyst臋puj膮ce w kopalniach odkrywkowych;
2) rozpoznaje zagro偶enia naturalne i organizuje roboty zwi膮zane z zabezpieczaniem obszar贸w niebezpiecznych i zagro偶onych w kopalni odkrywkowej;
3) wykonuje dokumentacj臋 dotycz膮c膮 bezpiecze艅stwa w kopalniach odkrywkowych;
4) prowadzi i kontroluje roboty zwi膮zane z zabezpieczaniem obszar贸w niebezpiecznych i zagro偶onych w kopalni odkrywkowej;
5) stosuje sprz臋t i 艣rodki ochrony osobistej;
6) ocenia stan odkrywkowych wyrobisk g贸rniczych i zwa艂owisk;
7) pos艂uguje si臋 sprz臋tem pomiarowym;
8) przestrzega procedur post臋powania w razie wyst膮pienia zagro偶e艅 naturalnych.