LOGOWANIE

KWALIFIKACJA GIW.09

Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej z艂贸偶- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 GIW.9
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE GIW 9

GIW.09.2 - Podstawy techniki w g贸rnictwie podziemnym (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.09)

  1. sporz膮dza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozr贸偶nia pasowanie cz臋艣ci maszyn
 • okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • odczytuje informacje ze szkic贸w i rysunk贸w technicznych
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅 w celu wykonania zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej dotycz膮cej eksploatacji maszyn i urz膮dze艅, obs艂ugi codziennej oraz ich konserwacji
 • odczytuje informacje z dokumentacji technicznej umo偶liwiaj膮ce eksploatacj臋 maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci i mechanizmy maszyn i urz膮dze艅
 • wyja艣nia spos贸b dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅, pos艂uguj膮c si臋 dokumentacj膮 techniczn膮
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.09 - stosuje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi
 • rozpoznaje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniaj膮ce
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych, eksploatacyjnych oraz uszczelniaj膮cych
 • dobiera materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniaj膮ce
 • rozr贸偶nia rodzaje i 藕r贸d艂a korozji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje objawy korozji
 • dobiera metody zabezpieczenia przed korozj膮
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  4. wykonuje po艂膮czenia mechaniczne
 • rozr贸偶nia po艂膮czenia mechaniczne
 • okre艣la zastosowanie po艂膮cze艅 mechanicznych
 • opisuje techniki wykonywania po艂膮cze艅 mechanicznych
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje po艂膮czenia cz臋艣ci r贸偶nymi technikami
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje techniki oraz metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia techniki oraz metody spajania materia艂贸w, odlewania, obr贸bki plastycznej, cieplnej oraz cieplnochemicznej
 • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki r臋cznej
 • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki maszynowej
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do wykonywania obr贸bki r臋cznej i maszynowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje operacje obr贸bki r臋cznej materia艂贸w
 • omawia zasady normalizacji, typizacji i unifikacji w budowie cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • wykonuje operacje maszynowej obr贸bki wi贸rowej
 • wyja艣nia znaczenie normalizacji, typizacji i unifikacji w budowie maszyn i urz膮dze艅
  6. wykonuje pomiary warsztatowe
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiar贸w warsztatowych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do pomiar贸w warsztatowych
 • wykonuje pomiary warsztatowe
  7. charakteryzuje dzia艂anie uk艂adu elektrycznego oraz uk艂adu elektronicznego
 • rozr贸偶nia elementy uk艂adu elektrycznego oraz uk艂adu elektronicznego
 • wskazuje zastosowanie element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
  8. charakteryzuje zasady dzia艂ania element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w systemach mechatronicznych
 • okre艣la zasady dzia艂ania element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych stosowanych w systemach mechatronicznych
 • okre艣la zasady dzia艂ania uk艂ad贸w pneumatycznych stosowanych w systemach mechatronicznych
 • wskazuje zastosowanie element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych w systemach mechatronicznych
  9. charakteryzuje zasady dzia艂ania sterownik贸w programowalnych
 • omawia zasad臋 dzia艂ania sterownika programowalnego
 • wskazuje zastosowanie sterownik贸w programowalnych w urz膮dzeniach przer贸bczych (ta艣moci膮gach, podno艣nikach kube艂kowych, przeno艣nikach zgrzeb艂owych, wzbogacalnikach, osadzarkach)
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje zasady dzia艂ania i zastosowanie czujnik贸w i aktuator贸w
 • rozr贸偶nia rodzaje czujnik贸w
 • omawia zasady dzia艂ania czujnik贸w
 • wskazuje zastosowanie czujnik贸w w maszynach i urz膮dzeniach g贸rniczych
 • rozr贸偶nia rodzaje aktuator贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia zasady dzia艂ania aktuator贸w
 • wskazuje zastosowanie aktuator贸w w urz膮dzeniach g贸rniczych
  11. charakteryzuje budow臋 i dzia艂anie mechanicznych uk艂ad贸w steruj膮cych
 • okre艣la elementy budowy mechanizm贸w d藕wigniowych
 • okre艣la elementy budowy mechanizm贸w krzywkowych
 • okre艣la elementy budowy mechanizm贸w do utrzymywania ruchu przerywanego
  12. charakteryzuje uk艂ady mechatroniczne
 • rozr贸偶nia elementy struktury uk艂adu mechatronicznego
 • rozr贸偶nia uk艂ady wykonawcze urz膮dze艅 mechatronicznych
 • rozr贸偶nia sensory stosowane w uk艂adach mechatronicznych
 • rozr贸偶nia elementy uk艂ad贸w sterowania stosowane w uk艂adach mechatronicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia uk艂ady zasilania stosowane w uk艂adach mechatronicznych
  13. charakteryzuje uk艂ady automatyki przemys艂owej
 • rozr贸偶nia uk艂ady automatyki przemys艂owej
 • okre艣la regulatory
 • okre艣la elementy nastawcze stosowane w uk艂adach automatyki przemys艂owej
  14. charakteryzuje zagadnienia eksploatacji maszyn, urz膮dze艅 i sieci technicznych
 • omawia cele utrzymania ruchu maszyn, urz膮dze艅 i instalacji,
 • wskazuje strategie utrzymania ruchu (reaktywne, prewencyjne, predykcyjne, proaktywne)
 • okre艣la koszty stosowania strategii utrzymania ruchu
 • omawia wp艂yw strategii utrzymania ruchu na niezawodno艣膰 utrzymania ruchu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje obiektywne metody oceny stanu technicznego (offline, online)
 • okre艣la sposoby prowadzenia diagnostyki technicznej (demonta偶owa, bezdemonta偶owa)
 • okre艣la bezdemonta偶owe metody oceny stanu technicznego(diagnostyki): ultrad藕wi臋kowa, olejowa, drganiowa, elektryczna, termiczna, wizyjna, organoleptyczna)
  15. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

GIW.09.3 - Organizowanie i prowadzenie rob贸t g贸rniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW9)

  1. wykonuje obliczenia dotycz膮ce udost臋pniania i eksploatacji z艂贸偶 podziemnych
 • oblicza stan napr臋偶enia w g贸rotworze
 • rozr贸偶nia fizyczne i mechaniczne w艂a艣ciwo艣ci ska艂
 • oblicza ci艣nienie ska艂 na obudow臋 wyrobisk g贸rniczych
 • oblicza zasoby kopaliny u偶ytecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje projekt dr膮偶enia wyrobisk korytarzowych
  2. charakteryzuje zasady prowadzenia wentylacji i klimatyzacji podziemnych zak艂ad贸w g贸rniczych
 • omawia zasady przep艂ywu powietrza w kopalni
 • rozr贸偶nia stosowane rodzaje przewietrzania w podziemnych zak艂adach g贸rniczych
 • rozr贸偶nia schematy wentylacyjne
 • rozr贸偶nia rodzaje wentylator贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje przewietrzania za pomoc膮 lutnioci膮g贸w
 • dobiera rodzaj przewietrzania wyrobiska eksploatacyjnego w zale偶no艣ci od wyst臋puj膮cych w nim zagro偶e艅 naturalnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW9 - prowadzi dokumentacj臋 techniczno-ruchow膮, w tym raport produkcyjny wydobycia surowc贸w
 • okre艣la rodzaje dokumentacji niezb臋dnej do wydobywania surowc贸w
 • korzysta z dokumentacji techniczno-ruchowych
 • sporz膮dza dokumentacj臋 prowadzonych rob贸t g贸rniczych
  4. planuje organizacj臋 pracy 艣ciany
 • dobiera system wybierania do warunk贸w geologiczno-g贸rniczych
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do wykonywanych rob贸t
 • przestrzega zasad planowania rob贸t g贸rniczych
 • sporz膮dza harmonogram rob贸t g贸rniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - opracowuje technologie wykonywania rob贸t g贸rniczych
 • korzysta z technologii rob贸t g贸rniczych
 • opracowuje technologie rob贸t g贸rniczych
  6. charakteryzuje organizacj臋 rob贸t g贸rniczych
 • dobiera zesp贸艂 do wykonywania zada艅 eksploatacyjnych
 • przydziela stanowiska pracy pracownikom
 • okre艣la sposoby transportu materia艂u i urobku w trakcie wykonywanych prac
 • omawia zasady organizacji rob贸t g贸rniczych
  7. uczestniczy w nadzorowaniu rob贸t udost臋pniaj膮cych, przygotowawczych i eksploatacyjnych
 • organizuje prace przy robotach udost臋pniaj膮cych
 • organizuje prace przy robotach przygotowawczych
 • organizuje prace przy robotach eksploatacyjnych
 • kontroluje wykonywanie prac pod wzgl臋dem zgodno艣ci z technologi膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia jako艣膰 i poprawno艣膰 wykonywanych rob贸t g贸rniczych
  8. charakteryzuje 艣rodki ochrony indywidualnej stosowane przy robotach g贸rniczych
 • identyfikuje rodzaje 艣rodk贸w ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej
 • ocenia stan techniczny 艣rodk贸w ochrony zbiorowej
  9. sporz膮dza karty oceny ryzyka dla stanowisk pracy
 • dokonuje oceny ryzyka zawodowego przy robotach g贸rniczych
 • okre艣la rodzaj dokumentacji potrzebnej do oceny ryzyka zawodowego
 • szacuje ryzyko zawodowe na stanowisku pracy
 • wype艂nia kart臋 oceny ryzyka na stanowisku pracy
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - korzysta z program贸w komputerowych wspomagaj膮cych organizacj臋 rob贸t g贸rniczych
 • obs艂uguje programy komputerowe wspomagaj膮ce organizacj臋 rob贸t g贸rniczych
 • obs艂uguje programy komputerowe wspomagaj膮ce prowadzenie rob贸t g贸rniczych
 • sporz膮dza raporty z zakresu prowadzonych rob贸t g贸rniczych
  11. charakteryzuje procedury zapewniania jako艣ci wed艂ug norm
 • dobiera metody pracy w celu zapewnienia odpowiedniej jako艣ci wykonywanych zada艅
 • okre艣la procedury systemowe zapewnienia jako艣ci w zak艂adzie g贸rniczym
 • omawia instrukcje techniczne wykonywania zada艅 zawodowych

GIW.09.4 - Organizowanie profilaktyki i usuwanie zagro偶e艅 w podziemnych zak艂adach g贸rniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.9)

  1. charakteryzuje zagro偶enia naturalne i technologiczne w podziemnych zak艂adach g贸rniczych
 • rozr贸偶nia zagro偶enia naturalne i technologiczne
 • wskazuje przyczyny zagro偶e艅 naturalnych
 • klasyfikuje zagro偶enia naturalne
 • przewiduje skutki zagro偶e艅 naturalnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje przyczyny zagro偶e艅 technologicznych
 • przewiduje skutki niew艂a艣ciwej eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 w warunkach do艂owych
  2. analizuje informacje o zagro偶eniach naturalnych
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce zagro偶e艅 naturalnych w podziemnych zak艂adach g贸rniczych
 • analizuje kryteria zalicze艅 zagro偶e艅 naturalnych
 • dokumentuje zagro偶enia naturalne
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW.9 - charakteryzuje profilaktyk臋 zagro偶e艅 w podziemnych zak艂adach g贸rniczych
 • wyja艣nia znaczenie profilaktyki zagro偶e艅 naturalnych
 • obja艣nia sposoby zabezpieczania kopalni podziemnych przed zagro偶eniami
 • klasyfikuje metody profilaktyki zagro偶e艅 w zale偶no艣ci od rodzaju zagro偶enia
 • dobiera metody profilaktyki do rodzaju zagro偶enia naturalnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje profilaktyk臋 zagro偶e艅 naturalnych w trakcie wykonywania rob贸t g贸rniczych
 • przewiduje skutki niew艂a艣ciwej eksploatacji maszyn i urz膮dze艅
 • omawia znaczenie dokonywania oceny stanu technicznego maszyn i urz膮dze艅
 • okre艣la proces u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅 w zakresie eksploatacji
  4. dokonuje pomiaru gaz贸w
 • rozpoznaje przyrz膮dy pomiarowe wykorzystywane do wykrywania gaz贸w
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe s艂u偶膮ce do wykrywania gaz贸w
 • dokonuje pomiaru gaz贸w za pomoc膮 gazomierzy przeno艣nych
 • analizuje, ocenia i interpretuje wyniki pomiar贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przedstawia wyniki pomiar贸w w formie tabel, wykres贸w i zestawie艅
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje zagro偶enie po偶arowe w podziemnych zak艂adach g贸rniczych
 • wskazuje metody wczesnego wykrywania po偶ar贸w endogenicznych
 • organizuje stanowisko pracy w spos贸b zapewniaj膮cy ochron臋 przeciwpo偶arow膮
 • omawia przepisy przeciwpo偶arowe dotycz膮ce wykonywania rob贸t g贸rniczych
 • dobiera sprz臋t ucieczkowy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady zachowania si臋 za艂ogi w czasie po偶aru
  6. ocenia stan wyrobisk g贸rniczych oraz ich obudowy
 • ustala zakres kontroli wyrobisk g贸rniczych
 • dobiera spos贸b kontroli wyrobisk g贸rniczych
 • ocenia stan obudowy wyrobiska g贸rniczego

GIW.09.5 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW09)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty,
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku instrukcje, filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
  3. Kwalifikacje w zawodzie GIW09 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂, np. prezentacj臋
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauk膮 j臋zyka obcego nowo偶ytnego, wsp贸艂dzia艂a w grupie
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe , korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

GIW.09.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja GIW.09.)