LOGOWANIE

KWALIFIKACJA HGT.09

Prowadzenie dzia艂alno艣ci turystycznej na obszarach wiejskich- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 HGT.9
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE HGT 9

HGT.09.2 - Podstawy turystyki na obszarach wiejskich (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.09)

  1. charakteryzuje rynek turystyczny
 • wyja艣nia poj臋cie rynku turystycznego
 • okre艣la elementy rynku turystycznego
 • korzysta z danych statystycznych podczas analizy podmiot贸w rynku i ruchu turystycznego
 • opisuje zmiany zachodz膮ce w turystyce
  2. charakteryzuje produkty turystyczne na obszarach wiejskich
 • wymienia rodzaje produkt贸w turystycznych
 • opisuje struktur臋 produktu turystycznego
 • por贸wnuje poszczeg贸lne rodzaje produkt贸w turystycznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.09 - rozr贸偶nia rodzaje turystyki na obszarach wiejskich
 • opisuje motywy uprawiania r贸偶nych rodzaj贸w turystyki
 • klasyfikuje rodzaje turystyki
 • wskazuje zwi膮zki pomi臋dzy poszczeg贸lnymi rodzajami turystyki
  4. charakteryzuje przepisy prawa dotycz膮ce turystyki
 • wymienia akty prawne dotycz膮ce funkcjonowania biur podr贸偶y
 • wymienia przepisy prawne dotycz膮ce ochrony klienta
 • wymienia przepisy prawne dotycz膮ce funkcjonowania obiekt贸w noclegowych i gastronomicznych, przedsi臋biorstw transportowych i innych podmiot贸w bran偶y turystycznej
  5. Kwalifikacje zawodowe - prowadzi dzia艂ania marketingowe
 • wymienia instrumenty marketingu
 • dobiera instrumenty marketingu do wykonywanych zada艅 zawodowych
 • stosuje wybrane instrumenty marketingu podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • wymienia elementy analizy analizy mocnych stron (strengths) s艂abych (weaknesses) i szans (opportunities) i zagro偶e艅 (threats) (SWOT) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza analiz臋 s艂abych i mocnych stron, szans i zagro偶e艅 planowanej dzia艂alno艣ci turystycznej SWOT
  6. stosuje programy komputerowe i aplikacje internetowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych w turystyce
 • wskazuje programy komputerowe i aplikacje internetowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych w turystyce
 • wykonuje zadania zawodowe z wykorzystaniem program贸w komputerowych
  7. przestrzega zasad 偶ywienia podczas organizacji turystyki na obszarach wiejskich
 • opisuje zasady 偶ywienia
 • opracowuje jad艂ospisy zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami
 • dobiera us艂ugi 偶ywieniowe do indywidualnych potrzeb klient贸w
  8. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

HGT.09.3 - Przygotowanie i sprzeda偶 imprez i us艂ug turystycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT9)

  1. charakteryzuje imprezy i us艂ugi turystyczne
 • wymienia rodzaje us艂ug turystycznych
 • opisuje cechy us艂ug turystycznych
 • rozr贸偶nia rodzaje imprez turystycznych
 • opisuje struktur臋 imprezy turystycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje imprezy turystyczne organizowane na obszarach wiejskich
  2. rozpoznaje oczekiwania klient贸w dotycz膮ce imprez i us艂ug turystycznych
 • okre艣la trendy i prognozy w zakresie potrzeb klienta
 • okre艣la potrzeby klienta
 • dobiera us艂ugi turystyczne odpowiednio do potrzeb klienta
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT9 - korzysta ze 藕r贸de艂 informacji geograficznej i turystycznej podczas planowania i sprzeda偶y imprezy i us艂ugi turystycznej
 • korzysta z map, folder贸w, atlas贸w, przewodnik贸w, informator贸w, zasob贸w internetowych i innych 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku polskim i j臋zyku obcym nowo偶ytnym podczas przygotowania imprez i us艂ug turystycznych
 • korzysta z dost臋pnych 藕r贸de艂 informacji podczas sprzeda偶y imprez i us艂ug turystycznych, w tym z aplikacji i system贸w internetowych
 • wskazuje walory naturalne i antropogeniczne region贸w na podstawie r贸偶nych 藕r贸de艂
 • wskazuje na mapie elementy zagospodarowania turystycznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji turystycznej dotycz膮cej dost臋pno艣ci komunikacyjnej
 • pos艂uguje si臋 programami i aplikacjami internetowymi lokalizuj膮cymi atrakcje turystyczne i elementy zagospodarowania turystycznego
 • stosuje wiedz臋 o atrakcyjno艣ci turystycznej Polski i kraj贸w s膮siednich podczas przygotowania i sprzeda偶y imprez i us艂ug turystycznych
  4. przygotowuje programy imprez turystycznych
 • wymienia zasady programowania imprez turystycznych
 • opracowuje program imprezy turystycznej odpowiednio do potrzeb i wymaga艅 klient贸w
 • sporz膮dza programy imprez turystycznych z uwzgl臋dnieniem atrakcyjno艣ci obszar贸w wiejskich
 • wykorzystuje programy komputerowe i aplikacje internetowe wspomagaj膮ce programowanie imprez turystycznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera us艂ugi do rodzaju imprez turystycznych
 • wyszukuje oferty us艂ugodawc贸w
 • dobiera us艂ugi turystyczne odpowiednio do potrzeb klienta i rodzaju programowanej imprezy turystycznej
 • dobiera us艂ugi 偶ywieniowe, uwzgl臋dniaj膮c r贸偶norodno艣膰 kuchni regionalnych i narodowych oraz zasad 偶ywienia
  6. kalkuluje koszty imprez i us艂ug turystycznych
 • klasyfikuje koszty imprez i us艂ug turystycznych
 • oblicza cen臋 us艂ugi turystycznej
 • kalkuluje koszty us艂ug turystycznych, uwzgl臋dniaj膮c zasady opodatkowania
 • kalkuluje koszty imprez turystycznych, uwzgl臋dniaj膮c szczeg贸ln膮 procedur臋 opodatkowania imprez turystycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza kalkulacj臋 imprez turystycznych, stosuj膮c og贸lne zasady opodatkowania imprez turystycznych
 • kalkuluje koszty imprez turystycznych, stosuj膮c zasady opodatkowania imprez odpowiednio do us艂ug w艂asnych i us艂ug nabytych
 • oblicza mar偶臋 biura podr贸偶y
 • uwzgl臋dnia stawk臋 prowizyjn膮 dla agent贸w turystycznych
 • oblicza podatek VAT od organizacji imprez turystycznych
 • oblicza cen臋 imprezy turystycznej
 • stosuje tabele kurs贸w walut podczas kalkulacji koszt贸w imprez i us艂ug turystycznych
 • stosuje rabaty, opusty, potr膮cenia podczas obliczania koszt贸w imprez i us艂ug turystycznych
 • wykorzystuje programy komputerowe do kalkulacji imprez i us艂ug turystycznych
  7. wsp贸艂pracuje z us艂ugodawcami 艣wiadcz膮cymi us艂ugi turystyczne
 • okre艣la mo偶liwe zasady wsp贸艂pracy z us艂ugodawcami 艣wiadcz膮cymi us艂ugi turystyczne
 • ustala form臋 wsp贸艂pracy z us艂ugodawcami, w szczeg贸lno艣ci z obiektami noclegowymi i gastronomicznymi, przedsi臋biorstwami transportowymi i innymi podmiotami 艣wiadcz膮cymi us艂ugi turystyczne
 • sporz膮dza umowy z us艂ugodawcami bran偶y turystycznej, w tym umow臋 najmu, umow臋 przewozu, umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug gastronomicznych, umow臋 zlecenia
 • sporz膮dza umow臋 czarteru i umow臋 allotmentu
  8. zamawia imprezy i us艂ugi turystyczne
 • wymienia zasady sporz膮dzania zam贸wie艅 imprez i us艂ug turystycznych
 • wybiera form臋 zam贸wienia imprez i us艂ug turystycznych
 • sporz膮dza zam贸wienie imprez i us艂ug turystycznych
 • redaguje dokumenty dotycz膮ce zmiany zam贸wionych imprez i us艂ug i turystycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • redaguje dokumenty dotycz膮ce anulowania zam贸wionych imprez i us艂ug i turystycznych
  9. dokonuje rezerwacji imprez i us艂ug on-line
 • rozr贸偶nia systemy rezerwacji on-line
 • okre艣la spos贸b obs艂ugi system贸w rezerwacji on-line
 • rezerwuje imprezy i us艂ugi turystycznych z wykorzystaniem system贸w on-line
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje instrumenty marketingu w sprzeda偶y
 • rozr贸偶nia instrumenty marketingu stosowane w produktu turystycznego sprzeda偶y imprez i us艂ug turystycznych
 • dobiera instrumenty marketingu odpowiednio do potrzeb
 • rozr贸偶nia narz臋dzia promocji stosowane w turystyce
 • dobiera narz臋dzia promocji do dzia艂a艅 marketingowych podczas sprzeda偶y imprez i us艂ug turystycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera grup臋 docelow膮 do dzia艂a艅 marketingowych
 • dobiera rodzaj kampanii promocyjnej do produktu turystycznego
 • okre艣la rodzaje kana艂贸w dystrybucji imprez i us艂ug turystycznych
 • stosuje zasady wsp贸艂pracy, wykorzystuj膮c mo偶liwe rodzaje dystrybucji
 • opisuje wsp贸艂prac臋 organizatora turystyki z agentem turystycznym
 • stosuje strategie marketingowe produktu turystycznego
 • stosuje metody kszta艂towania i zr贸偶nicowania cen imprez i us艂ug turystycznych
  11. sprzedaje imprezy i us艂ugi turystyczne, wykorzystuj膮c techniki sprzeda偶y
 • stosuje zasady obs艂ugi klienta podczas sprzeda偶y imprez i us艂ug turystycznych
 • rejestruje sprzeda偶 imprez i us艂ug turystycznych za pomoc膮 kasy fiskalnej
 • sprzedaje imprezy i us艂ugi turystyczne, uwzgl臋dniaj膮c r贸偶ne formy p艂atno艣ci
  12. 艣wiadczy us艂ugi informacji turystycznej o Polsce i krajach s膮siednich
 • okre艣la zakres informacji turystycznej odpowiednio do potrzeb klienta
 • wykorzystuje r贸偶ne 藕r贸d艂a informacji geograficznej i turystycznej o Polsce, krajach s膮siednich podczas udzielania informacji i sprzeda偶y
 • udziela informacji turystycznej o Polsce i krajach s膮siednich
  13. sporz膮dza dokumentacj臋 dotycz膮c膮 przygotowania i sprzeda偶y imprez i us艂ug turystycznych
 • opracowuje dokumentacj臋 etapu przygotowania imprezy turystycznej, w tym program, zam贸wienia, arkusz kalkulacyjny koszt贸w imprezy turystycznej
 • sporz膮dza dokumenty finansowe potwierdzaj膮ce sprzeda偶 imprez i us艂ug turystycznych (faktura, faktura 鈥 procedura mar偶y dla biur podr贸偶y, nota koryguj膮ca, faktura koryguj膮ca, e-faktura, raport kasowy, paragon, rachunek, voucher, bilety komunikacyjne)
 • opracowuje dokumenty dotycz膮ce sprzeda偶y imprez i us艂ug turystycznych dla klienta (umowa-zg艂oszenie, umowa o organizacj臋 imprezy turystycznej, umowa o 艣wiadczenie us艂ugi turystycznej)
 • sporz膮dza deklaracj臋 do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza teczk臋 imprezy turystycznej, kompletuj膮c dokumenty dotycz膮ce przygotowania i sprzeda偶y imprez i us艂ug turystycznych

HGT.09.4 - Realizowanie imprez i us艂ug turystycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT.9)

  1. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce realizacji imprez i us艂ug turystycznych
 • stosuje przepisy prawa w zakresie ochrony klienta i odpowiedzialno艣ci podmiot贸w bran偶y turystycznej, w tym organizator贸w imprez i us艂ug turystycznych, obiekt贸w noclegowych i gastronomicznych, przedsi臋biorstw transportowych
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce turystyki dzieci i m艂odzie偶y
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce turystyki kwalifikowanej
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce turystyki mi臋dzynarodowej, w tym przepisy paszportowe, wizowe, celne i dewizowe
  2. realizuje imprezy i us艂ugi turystyczne z uwzgl臋dnieniem specyfiki obszar贸w wiejskich
 • dobiera spos贸b realizacji imprez i us艂ug turystycznych do potrzeb uczestnik贸w
 • obs艂uguje imprezy turystyczne zgodnie z programem, wykorzystuj膮c walory obszar贸w wiejskich
 • podejmuje dzia艂ania w przypadku niewykonania lub nienale偶ytego wykonania imprez i us艂ug turystycznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT.9 - wsp贸艂pracuje z us艂ugodawcami podczas realizacji imprez i us艂ug turystycznych
 • stosuje zasady wsp贸艂pracy z obiektami noclegowymi i gastronomicznymi
 • stosuje zasady wsp贸艂pracy z przedsi臋biorstwami transportowymi
 • stosuje zasady wsp贸艂pracy z innymi us艂ugodawcami
  4. stosuje metody pilota偶u wycieczek i przewodnictwa turystycznego
 • rozr贸偶nia zadania, obowi膮zki i prawa pilota wycieczek
 • rozr贸偶nia zadania, obowi膮zki i prawa przewodnika turystycznego
 • opisuje zasady obs艂ugi podczas realizacji imprez i us艂ug turystycznych
 • obs艂uguje grup臋 turystyczn膮, stosuj膮c metodyk臋 pilota偶u wycieczek i przewodnictwa turystycznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narz臋dzia i formy przekazu informacji podczas obs艂ugi odpowiednio do grupy i rodzaju imprezy turystycznej
  5. Kwalifikacje zawodowe - organizuje czas wolny uczestnik贸w imprezy turystycznej
 • opracowuje ofert臋 sp臋dzania czasu wolnego podczas imprezy turystycznej, uwzgl臋dniaj膮c specyfik臋 grupy turystycznej, miejsce realizacji, por臋 roku i inne czynniki
 • organizuje czas wolny, uwzgl臋dniaj膮c potrzeby i mo偶liwo艣ci uczestnik贸w imprezy turystycznej
 • organizuje czas wolny uczestnik贸w imprezy turystycznej, uwzgl臋dniaj膮c miejsce realizacji
 • organizuje czas wolny uczestnik贸w imprezy turystycznej, uwzgl臋dniaj膮c por臋 roku i inne czynniki
  6. udziela informacji turystycznej o Polsce, krajach s膮siednich podczas realizacji imprez i us艂ug turystycznych
 • korzysta z r贸偶nych 藕r贸de艂 w poszukiwaniu informacji turystycznych podczas realizacji imprez i us艂ug turystycznych
 • udziela informacji turystycznej o Polsce podczas realizacji imprez i us艂ug turystycznych
 • udziela informacji turystycznej o krajach s膮siednich podczas realizacji imprez i us艂ug turystycznych
  7. sporz膮dza dokumentacj臋 realizacji imprez i us艂ug turystycznych
 • sporz膮dza dokumenty dotycz膮ce realizacji imprez i us艂ug turystycznych, w tym sprawozdanie merytoryczne i finansowe z przebiegu imprezy turystycznej, protok贸艂 zniszczenia, protok贸艂 wypadku, dokumenty reklamacji i rozlicze艅
 • sprawdza poprawno艣膰 gromadzonych dokument贸w finansowych potwierdzaj膮cych realizacj臋 us艂ug turystycznych
  8. monitoruje przebieg realizacji imprez i us艂ug turystycznych
 • opisuje czynno艣ci kontrolne dotycz膮ce realizacji imprez i us艂ug turystycznych
 • ocenia przebieg realizacji imprez i us艂ug turystycznych na podstawie por贸wnania z programem imprezy turystycznej oraz ustaleniami z us艂ugodawcami
 • ocenia przebieg realizacji imprez i us艂ug turystycznych na podstawie dokumentacji pilota wycieczek oraz reklamacji uczestnik贸w
 • wymienia przyk艂ady niewykonania lub nienale偶ytego wykonania imprez i us艂ug turystycznych

HGT.09.5 - Rozliczanie imprez i us艂ug turystycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT09)

  1. analizuje dokumenty finansowe dotycz膮ce rozliczenia imprez i us艂ug turystycznych
 • dokonuje oceny dokument贸w finansowych dotycz膮cych rozliczenia imprez i us艂ug turystycznych pod wzgl臋dem formalnym
 • dokonuje oceny dokument贸w potwierdzaj膮cych wp艂ywy z tytu艂u sprzeda偶y imprezy turystycznej pod wzgl臋dem merytorycznym i rachunkowym
 • dokonuje oceny dokument贸w potwierdzaj膮cych koszty imprezy turystycznej pod wzgl臋dem merytorycznym i rachunkowym
  2. sporz膮dza rozliczenie imprezy turystycznej sk艂adaj膮cej si臋 z us艂ug nabytych od innych podatnik贸w dla bezpo艣redniej korzy艣ci turysty
 • sporz膮dza wykaz wp艂yw贸w z tytu艂u sprzeda偶y imprezy turystycznej
 • oblicza sum臋 wp艂yw贸w z tytu艂u sprzeda偶y imprezy turystycznej
 • sporz膮dza wykaz koszt贸w 艣wiadcze艅 zakupionych u innych podatnik贸w z tytu艂u organizacji imprezy turystycznej
 • oblicza sum臋 koszt贸w 艣wiadcze艅 zakupionych u innych podatnik贸w z tytu艂u organizacji imprezy turystycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza wysoko艣膰 mar偶y brutto z tytu艂u organizacji imprezy turystycznej
 • oblicza kwot臋 podatku VAT od organizacji imprezy turystycznej
 • pos艂uguje si臋 programami komputerowymi w celu rozliczania imprez i us艂ug turystycznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT09 - rozlicza w艂asne us艂ugi turystyczne wchodz膮ce w sk艂ad imprezy turystycznej
 • wymienia stawki podatku VAT i podstaw臋 opodatkowania w zale偶no艣ci od rodzaju us艂ug turystycznych
 • oblicza cen臋 rynkow膮 us艂ugi w艂asnej
 • oblicza kwot臋 podatku VAT od us艂ugi w艂asnej
 • pos艂uguje si臋 programami komputerowymi w celu rozliczania imprez i us艂ug turystycznych
  4. sporz膮dza rozliczenie imprezy turystycznej sk艂adaj膮cej si臋 z us艂ug nabytych od innych podatnik贸w dla bezpo艣redniej korzy艣ci turysty oraz w艂asnych us艂ug wchodz膮cych w sk艂ad imprezy turystycznej
 • oblicza podatek VAT od organizacji imprezy turystycznej sk艂adaj膮cej si臋 z us艂ug nabytych od innych podatnik贸w dla bezpo艣redniej korzy艣ci turysty oraz w艂asnych us艂ug wchodz膮cych w sk艂ad imprezy turystycznej pos艂uguje si臋
 • programami komputerowymi w celu rozliczania imprez i us艂ug turystycznych

HGT.09.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja HGT 09)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych) umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe w j臋zyku obcym nowo偶ytnym umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych , z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie HGT 09 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodow