LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG8

Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją TG.8OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TG 8

1. Przygotowanie i sprzedaż imprez i usług turystycznych
Kwalifikacje w zawodzie TG.08 - Uczeń:
1) klasyfikuje imprezy i usługi turystyczne;
2) rozpoznaje oczekiwania klientów dotyczące imprez i usług turystycznych;
3) korzysta z dostępnych źródeł informacji geograficznej i turystycznej;
4) wykorzystuje wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata;
5) opracowuje programy imprez turystycznych;
6) dobiera usługodawców do rodzaju imprez i usług turystycznych;
7) kalkuluje koszty imprez i usług turystycznych;
8) prowadzi rezerwację imprez i usług turystycznych;
9) stosuje instrumenty marketingu w sprzedaży imprez i usług turystycznych;
10) współpracuje z uczestnikami rynku turystycznego;
11) sporządza dokumenty związane z przygotowaniem i sprzedażą imprez i usług turystycznych.

2. Realizowanie imprez i usług turystycznych
Kwalifikacje w zawodzie TG8 - Uczeń:
1) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji imprez i usług turystycznych;
2) współpracuje z usługodawcami realizującymi usługi turystyczne;
3) udziela informacji turystycznych;
4) realizuje imprezy i usługi turystyczne na obszarach wiejskich z uwzględnieniem specyfiki regionu;
5) prowadzi dokumentację realizacji imprez i usług turystycznych;
6) monitoruje przebieg realizacji imprez i usług turystycznych.

3. Rozliczanie imprez i usług turystycznych
Kwalifikacje w zawodzie TG 08 - Uczeń:
1) gromadzi dokumentację imprez i usług turystycznych na etapie ich rozliczania;
2) sporządza zestawienie przychodów i kosztów imprez i usług turystycznych;
3) dokonuje rozliczeń finansowych usług turystycznych.