LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG.08

Prowadzenie dzia艂alno艣ci turystycznej na obszarach wiejskich- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TG.8
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TG 8

1. Przygotowanie i sprzeda偶 imprez i us艂ug turystycznych
Kwalifikacje w zawodzie TG.08 - Ucze艅:
1) klasyfikuje imprezy i us艂ugi turystyczne;
2) rozpoznaje oczekiwania klient贸w dotycz膮ce imprez i us艂ug turystycznych;
3) korzysta z dost臋pnych 藕r贸de艂 informacji geograficznej i turystycznej;
4) wykorzystuje wiedz臋 z zakresu geografii turystycznej Polski i 艣wiata;
5) opracowuje programy imprez turystycznych;
6) dobiera us艂ugodawc贸w do rodzaju imprez i us艂ug turystycznych;
7) kalkuluje koszty imprez i us艂ug turystycznych;
8) prowadzi rezerwacj臋 imprez i us艂ug turystycznych;
9) stosuje instrumenty marketingu w sprzeda偶y imprez i us艂ug turystycznych;
10) wsp贸艂pracuje z uczestnikami rynku turystycznego;
11) sporz膮dza dokumenty zwi膮zane z przygotowaniem i sprzeda偶膮 imprez i us艂ug turystycznych.

2. Realizowanie imprez i us艂ug turystycznych
Kwalifikacje w zawodzie TG8 - Ucze艅:
1) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce realizacji imprez i us艂ug turystycznych;
2) wsp贸艂pracuje z us艂ugodawcami realizuj膮cymi us艂ugi turystyczne;
3) udziela informacji turystycznych;
4) realizuje imprezy i us艂ugi turystyczne na obszarach wiejskich z uwzgl臋dnieniem specyfiki regionu;
5) prowadzi dokumentacj臋 realizacji imprez i us艂ug turystycznych;
6) monitoruje przebieg realizacji imprez i us艂ug turystycznych.

3. Rozliczanie imprez i us艂ug turystycznych
Kwalifikacje w zawodzie TG 08 - Ucze艅:
1) gromadzi dokumentacj臋 imprez i us艂ug turystycznych na etapie ich rozliczania;
2) sporz膮dza zestawienie przychod贸w i koszt贸w imprez i us艂ug turystycznych;
3) dokonuje rozlicze艅 finansowych us艂ug turystycznych.