LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M29

Monta偶 system贸w ruroci膮gowych

TESTY ZAWODOWE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 M.29
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE M 29

1. Wykonywanie r臋cznej i mechanicznej obr贸bki rur
Kwalifikacje w zawodzie M.29 - Ucze艅:
1) dobiera materia艂y, narz臋dzia i sprz臋t do obr贸bki rur;
2) dobiera przyrz膮dy pomiarowe;
3) wykonuje prace traserskie;
4) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do obr贸bki rur;
5) pos艂uguje si臋 narz臋dziami monterskimi;
6) wykonuje r臋czne i mechaniczne ci臋cie rur;
7) wykonuje ci臋cie rur palnikiem acetylenowo-tlenowym;
8) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z gi臋ciem rur na zimno;
9) wykonuje obr贸bk臋 ko艅c贸w rur;
10) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z gwintowaniem rur;
11) ocenia jako艣膰 wykonania prac r臋cznej i mechanicznej obr贸bki rur.

2. Wykonywanie prefabrykat贸w element贸w ruroci膮g贸w
Kwalifikacje w zawodzie M29 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 system贸w ruroci膮gowych, normami i katalogami materia艂贸w i wyrob贸w;
2) dobiera materia艂y, maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wykonywania prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w;
3) przygotowuje elementy system贸w ruroci膮gowych do monta偶u;
4) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia podczas wykonywania prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w;
5) pos艂uguje si臋 narz臋dziami i przyrz膮dami pomiarowymi;
6) wykonuje kszta艂tki rurowe;
7) dobiera rodzaje i kszta艂ty spoin;
8) wykonuje spoiny sczepne;
9) wykonuje po艂膮czenia rur;
10) montuje odcinki rur, w臋z艂y ruroci膮g贸w oraz ich uzbrojenie;
11) rozpoznaje wady po艂膮cze艅 element贸w ruroci膮g贸w oraz okre艣la przyczyny ich powstawania;
12) ocenia jako艣膰 wykonania prefabrykat贸w element贸w ruroci膮g贸w;
13) wykonuje pr贸by ci艣nieniowe prefabrykat贸w ruroci膮g贸w na stanowisku pr贸b ci艣nieniowych.

3. Wykonywanie monta偶u system贸w ruroci膮gowych
Kwalifikacje w zawodzie M 29 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 system贸w ruroci膮gowych, normami i katalogami materia艂贸w i narz臋dzi oraz instrukcjami monta偶u system贸w ruroci膮gowych;
2) przestrzega zasad prowadzenia i mocowania ruroci膮g贸w przemys艂owych;
3) dobiera uzbrojenie system贸w ruroci膮gowych;
4) przeprowadza inwentaryzacj臋 system贸w ruroci膮gowych;
5) dobiera materia艂y oraz maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do monta偶u system贸w ruroci膮gowych;
6) zabezpiecza i oznakowuje miejsca wykonywanych rob贸t monta偶owych system贸w
ruroci膮gowych;
7) pos艂uguje si臋 narz臋dziami i sprz臋tem podczas monta偶u i demonta偶u system贸w ruroci膮gowych;
8) wykonuje monta偶 ruroci膮g贸w w okre艣lonych technologiach;
9) wykonuje uszczelnienia po艂膮cze艅 ruroci膮g贸w;
10) montuje konstrukcje wsporcze ruroci膮g贸w;
11) wykonuje przej艣cia ruroci膮g贸w przez przeszkody budowlane i przeszkody terenowe;
12) montuje urz膮dzenia, armatur臋, aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 oraz urz膮dzenia zabezpieczaj膮ce i sygnalizacyjne system贸w ruroci膮gowych;
13) wykonuje po艂膮czenia ruroci膮g贸w z ruroci膮gami istniej膮cymi;
14) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne system贸w ruroci膮g贸w;
15) znakuje i opisuje elementy system贸w ruroci膮gowych;
16) wykrywa i lokalizuje awarie ruroci膮g贸w;
17) usuwa nieszczelno艣ci ruroci膮g贸w;
18) wykonuje roboty zwi膮zane z konserwacj膮 i remontem system贸w ruroci膮gowych;
19) przygotowuje odcinki ruroci膮g贸w do wykonania pr贸b ci艣nieniowych system贸w ruroci膮gowych;
20) dobiera sprz臋t i narz臋dzia do wykonania pr贸b ci艣nieniowych system贸w ruroci膮gowych;
21) pos艂uguje si臋 sprz臋tem podczas wykonania pr贸b ci艣nieniowych system贸w ruroci膮gowych;
22) wykonuje pr贸by ci艣nieniowe system贸w ruroci膮gowych;
23) kontroluje parametry pr贸by ci艣nieniowej system贸w ruroci膮gowych;
24) wykonuje obmiar rob贸t oraz sporz膮dza rozliczenia materia艂owe tych rob贸t;
25) ocenia jako艣膰 wykonania monta偶u ruroci膮g贸w.