LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M37

Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 M.37
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE M 37

1. Prowadzenie procesu odlewniczego
Kwalifikacje w zawodzie M.37 - Ucze艅:
1) rozpoznaje elementy schematu organizacyjnego zak艂adu odlewniczego;
2) rozr贸偶nia zadania kom贸rek organizacyjnych zak艂adu odlewniczego;
3) przydziela zadania pracownikom i nadzoruje ich wykonanie;
4) sporz膮dza zapotrzebowanie na urz膮dzenia, przyrz膮dy, narz臋dzia, materia艂y i surowce niezb臋dne w procesie produkcyjnym;
5) dokonuje rozlicze艅 materia艂owych;
6) dobiera przyrz膮dy kontrolne do oceny stanu technicznego oprzyrz膮dowania odlewniczego, maszyn i urz膮dze艅;
7) planuje sposoby zapobiegania wadom odlew贸w;
8) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska w zakresie dotycz膮cym proces贸w odlewniczych.

2. Przygotowywanie dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej proces贸w wytwarzania odlew贸w
Kwalifikacje w zawodzie M37 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia elementy dokumentacji technologicznej odlewanych cz臋艣ci maszyn oraz stosowane w niej oznaczenia;
2) rozr贸偶nia rodzaje naddatk贸w uwzgl臋dnianych w dokumentacji technologicznej odlewanych cz臋艣ci maszyn;
3) dobiera, na podstawie norm, warto艣膰 skurczu odlewniczego, naddatk贸w na obr贸bk臋
mechaniczn膮 oraz naddatk贸w technologicznych odlewanych cz臋艣ci maszyn;
4) dobiera p艂aszczyzn臋 podzia艂u odlewu oraz spos贸b doprowadzenia ciek艂ego metalu do wg艂臋bienia formy;
5) oblicza elementy uk艂adu wlewowego;
6) wykonuje rysunki surowych odlew贸w i form odlewniczych;
7) planuje sposoby zalewania, wybijania, oczyszczania i wyka艅czania odlew贸w wykonanych w formach piaskowych;
8) dobiera elementy znormalizowane do zespo艂贸w modelowych, modeli i rdzennic;
9) rozpoznaje w dokumentacji konstrukcyjnej elementy konstrukcji zespo艂贸w modelowych oraz oprzyrz膮dowania odlewniczego do precyzyjnych metod odlewania;
10) rozpoznaje w dokumentacji konstrukcyjnej elementy konstrukcyjne kokil i form ci艣nieniowych;
11) dobiera g艂贸wne i pomocnicze materia艂y formierskie oraz oblicza ich zawarto艣膰 w zale偶no艣ci od rodzaju masy formierskiej;
12) dobiera materia艂y do wykonywania pokry膰 ochronnych wg艂臋bienia formy i powierzchni rdzeni;
13) dobiera parametry suszenia form i rdzeni oraz temperatur臋 utwardzania form skorupowych, wypalania form ceramicznych, suszenia form gipsowych;
14) oblicza norm臋 czasu pracy potrzebnego do wykonania formy lub rdzenia;
15) dobiera sk艂ad mieszanek stosowanych do wykonania modeli wytapianych;
16) dobiera sposoby zalewania, wybijania, oczyszczania i wyka艅czania odlew贸w wykonanych metod膮 odlewania precyzyjnego.

3. Kontrola jako艣ci proces贸w odlewniczych
Kwalifikacje w zawodzie M 37 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci technologiczne i wytrzyma艂o艣ciowe materia艂贸w formierskich oraz mas formierskich i rdzeniowych;
2) rozr贸偶nia metody badania w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w podstawowych i pomocniczych stosowanych w masach formierskich i rdzeniowych;
3) klasyfikuje piaski formierskie na podstawie wynik贸w bada艅;
4) rozr贸偶nia metody badania wytrzyma艂o艣ci, wilgotno艣ci, przepuszczalno艣ci, twardo艣ci i stopnia zag臋szczenia mas formierskich i rdzeniowych;
5) dobiera aparatur臋 i urz膮dzenia do pomiaru parametr贸w mas formierskich, rdzeniowych, spoiw, piask贸w, lepiszcza;
6) wykonuje badania laboratoryjne parametr贸w materia艂贸w oraz mas formierskich i rdzeniowych;
7) rozpoznaje i klasyfikuje wady odlew贸w i okre艣la przyczyny ich powstawania;
8) dobiera metody ujawniania zewn臋trznych i wewn臋trznych wad odlew贸w;
9) dobiera aparatur臋 do przeprowadzania bada艅 nieniszcz膮cych odlew贸w;
10) wykonuje badania odlew贸w i ocenia ich jako艣膰;
11) dobiera metody kontroli wymiar贸w formy odlewniczej i rdzeni;
12) wykonuje pomiary odlew贸w pr贸bnych;
13) rozr贸偶nia w艂a艣ciwo艣ci technologiczne stop贸w odlewniczych;
14) dobiera metody badania w艂a艣ciwo艣ci technologicznych stop贸w odlewniczych;
15) wykonuje badania w艂a艣ciwo艣ci technologicznych stop贸w odlewniczych;
16) przeprowadza pr贸by technologiczne ciek艂ego metalu;
17) wykonuje badania sk艂adu chemicznego stop贸w odlewniczych;
18) dobiera urz膮dzenia i przygotowuje zg艂ady metalograficzne do bada艅 mikroskopowych;
19) rozpoznaje struktur臋 stop贸w odlewniczych na podstawie atlasu metalograficznego;
20) rozr贸偶nia metody bada艅 w艂a艣ciwo艣ci mechanicznych metali;
21) wykonuje badania w艂a艣ciwo艣ci mechanicznych metali.