LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MTL.04

Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MTL.4
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MTL 4

MTL.04.2 - Podstawy odlewnictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.04)

  1. stosuje zasady wykonywania szkic贸w oraz rysunk贸w technicznych, odczytuje informacje ze szkic贸w i rysunk贸w technicznych, przestrzega zasad tolerancji i pasowania
 • sporz膮dza szkice i rysunki techniczne, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozr贸偶nia pasowanie cz臋艣ci maszyn, okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych cz臋艣ci (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • rozr贸偶nia, interpretuje i pos艂uguje si臋 symbolami tolerancji geometrycznych
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • wymienia i rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej maszyn i urz膮dze艅
 • wyja艣nia znaczenie normalizacji, typizacji i unifikacji w budowie maszyn i urz膮dze艅
 • wskazuje zespo艂y i podzespo艂y maszyn i urz膮dze艅 na podstawie dokumentacji technicznej
 • czyta schematy strukturalne, funkcjonalne i zasadnicze maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia spos贸b dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 na podstawie dokumentacji technicznej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.04 - charakteryzuje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie drewna i materia艂贸w drewnopochodnych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie tworzyw sztucznych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie materia艂贸w niemetalowych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie metali i ich stop贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje gatunki stop贸w 偶elaza i metali nie偶elaznych na podstawie oznacze艅
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci olej贸w i smar贸w
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci cieczy smaruj膮co-ch艂odz膮cych
 • dobiera materia艂y konstrukcyjne eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce na podstawie katalog贸w
  4. charakteryzuje budow臋 maszyn i urz膮dze艅
 • opisuje osie i wa艂y
 • opisuje budow臋, spos贸b dzia艂ania i zastosowanie 艂o偶ysk 艣lizgowych i tocznych
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania sprz臋gie艂 i hamulc贸w
 • klasyfikuje przek艂adnie mechaniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania przek艂adni mechanicznych
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania mechanizm贸w ruchu post臋powego i obrotowego
 • wskazuje zastosowanie element贸w, zespo艂贸w i mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje zu偶ycie cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje pomiary warsztatowe
 • dobiera metody pomiarowe do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
 • dobiera przyrz膮dy i narz臋dzia pomiarowe do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
 • okre艣la zasady u偶ytkowania i przechowywania narz臋dzi i przyrz膮d贸w pomiarowych
 • rozr贸偶nia b艂臋dy pomiarowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • analizuje wyniki pomiar贸w warsztatowych
  6. charakteryzuje techniki i metody wytwarzania odlew贸w
 • rozr贸偶nia techniki oraz metody odlewania, obr贸bki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej
 • opisuje proces obr贸bki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej
 • opisuje proces odlewania metali i ich stop贸w
 • okre艣la etapy proces贸w technologicznych wytwarzania wyrob贸w z metali i ich stop贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w wytwarzanych metod膮 obr贸bki plastycznej, cieplnej oraz cieplno- chemicznej
  7. wykonuje po艂膮czenia mechaniczne
 • opisuje metody 艂膮czenia materia艂贸w
 • okre艣la zastosowanie po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • dobiera rodzaje po艂膮cze艅 mechanicznych w zale偶no艣ci od zastosowania
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • 艂膮czy cz臋艣ci r贸偶nymi technikami
  8. wykonuje operacje obr贸bki mechanicznej i r臋cznej, spajania i plastycznego kszta艂towania metali
 • opisuje rodzaje obr贸bki maszynowej, spajania i plastycznego kszta艂towania metali
 • opisuje etapy procesu technologicznego dla wybranych technik wytwarzania odlew贸w
 • toczy powierzchnie przedmiot贸w zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • frezuje powierzchnie przedmiot贸w zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • szlifuje powierzchnie przedmiot贸w zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • wykonuje otwory w r贸偶nych klasach dok艂adno艣ci
 • opisuje metody spajania metali
 • 艂膮czy powierzchnie przedmiot贸w przez spawanie, zgrzewanie, lutowanie i klejenie
 • opisuje metody obr贸bki r臋cznej
 • trasuje kszta艂ty przedmiot贸w obrabianych
  9. stosuje ochron臋 przed korozj膮
 • opisuje rodzaje korozji
 • okre艣la przyczyny powstawania korozji
 • rozpoznaje objawy korozji
 • okre艣la sposoby ochrony przed korozj膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje pow艂ok ochronnych i techniki ich nanoszenia
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne wyrob贸w
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - dobiera sposoby transportu wewn臋trznego i sk艂adowania materia艂贸w
 • opisuje budow臋 i zasad臋 dzia艂ania wybranych maszyn i urz膮dze艅 transportu wewn臋trznego
 • organizuje stanowisko sk艂adowania materia艂贸w
 • dobiera spos贸b i 艣rodki transportu do rodzaju materia艂u
 • stosuje zasady sk艂adowania materia艂贸w zgodnie z wymaganiami ochrony 艣rodowiska
  11. charakteryzuje etapy wykonania odlewu
 • rozpoznaje elementy zestawu modelowego
 • opisuje spos贸b wykonania kompletnej formy przygotowanej do zalewania
 • opisuje spos贸b zalewania metalem
 • opisuje metody wybijania odlew贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje metody usuni臋cia uk艂adu wlewowego i oczyszczania odlew贸w
  12. charakteryzuje proces sporz膮dzania r贸偶nych rodzaj贸w mas formierskich i rdzeniowych
 • rozr贸偶nia g艂贸wne i pomocnicze materia艂y formierskie
 • okre艣la rol臋 materia艂贸w formierskich w masach formierskich i rdzeniowych
 • opisuje proces przygotowania r贸偶nych rodzaj贸w mas formierskich i rdzeniowych
 • dobiera masy formierskie i rdzeniowe do rodzaju form i rdzeni
  13. charakteryzuje metody wykonania form jednorazowych
 • okre艣la narz臋dzia i przyrz膮dy formierskie do formowania r臋cznego
 • opisuje rodzaje form jednorazowych i elementy ich budowy
 • omawia metody r臋cznego wykonania form jednorazowych
 • omawia metody maszynowego wykonania form jednorazowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la etapy wykonania form jednorazowych na automatycznych liniach formierskich
 • okre艣la etapy procesu r臋cznego wykonania rdzeni
 • okre艣la etapy zmechanizowanego wykonywania rdzeni
  14. charakteryzuje metody wytwarzania odlew贸w
 • rozr贸偶nia metody wytwarzania odlew贸w w zale偶no艣ci od techniki zalewania form
 • omawia odlewanie grawitacyjne w formach jednorazowych
 • omawia odlewanie grawitacyjne w formach trwa艂ych
 • omawia proces odlewania ci艣nieniowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje nowoczesne rozwi膮zania mechanizacji i automatyzacji proces贸w odlewniczych
 • wskazuje sposoby dalszego wykorzystania lub utylizacji produkt贸w podstawowych i ubocznych proces贸w wytwarzania odlew贸w
  15. charakteryzuje proces odlewania
 • omawia etapy topienia staliwa i 偶eliwa
 • omawia etapy topienia stop贸w metali nie偶elaznych
 • omawia technik臋 zalewania form
 • opisuje proces krzepni臋cia i stygni臋cia metalu w formie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia zjawisko skurczu metalu
  16. dobiera materia艂y wsadowe do topienia stop贸w 偶elaza i metali nie偶elaznych
 • klasyfikuje materia艂y wsadowe stosowane do topienia stop贸w 偶elaza i metali nie偶elaznych
 • wyja艣nia rol臋 materia艂贸w wsadowych w procesie wytopu 偶eliwa, staliwa i metali nie偶elaznych
 • wymienia materia艂y wsadowe do wytopu 偶eliwa szarego i sferoidalnego
 • wymienia materia艂y wsadowe do wytopu staliwa (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje materia艂y wsadowe do wytopu stop贸w metali nie偶elaznych
 • stosuje materia艂y wsadowe do topienia stop贸w 偶elaza i metali nie偶elaznych
  17. charakteryzuje rodzaje stop贸w odlewniczych
 • opisuje stopy odlewnicze 偶elaza z w臋glem na podstawie ich sk艂adu chemicznego, w艂a艣ciwo艣ci i struktury wewn臋trznej
 • opisuje stopy odlewnicze metali nie偶elaznych na podstawie ich sk艂adu chemicznego, w艂a艣ciwo艣ci i struktury wewn臋trznej
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci stop贸w odlewniczych
  18. charakteryzuje rodzaje piec贸w odlewniczych
 • klasyfikuje piece odlewnicze
 • okre艣la zasady dzia艂ania piec贸w odlewniczych
 • rozr贸偶nia piece odlewnicze do wytopu 偶eliwa i staliwa na podstawie ich budowy i zasady dzia艂ania
 • okre艣la rodzaje materia艂贸w ogniotrwa艂ych stosowanych w piecach odlewniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia piece odlewnicze do topienia metali nie偶elaznych na podstawie ich budowy i zasady dzia艂ania
  19. charakteryzuje wady odlew贸w
 • klasyfikuje wady odlew贸w
 • opisuje wady odlew贸w
 • wskazuje przyczyny powstawania wad odlew贸w
  20. charakteryzuje systemy mechatroniczne stosowane w maszynach i urz膮dzeniach odlewniczych
 • omawia zadania system贸w mechatronicznych stosowanych w maszynach i urz膮dzeniach odlewniczych
 • wskazuje zastosowanie element贸w oraz uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych w maszynach i urz膮dzeniach odlewniczych
 • wskazuje zastosowanie element贸w oraz uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych w systemach mechatronicznych stosowanych w odlewnictwie
 • opisuje uk艂ady sensoryczne stosowane w systemach mechatronicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje systemy zrobotyzowane stosowane w maszynach i urz膮dzeniach odlewniczych
  21. charakteryzuje zagadnienia eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych
 • omawia procesy zu偶ycia maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych
 • okre艣la stan techniczny i eksploatacyjny maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych
 • omawia przyczyny uszkodze艅 maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych
 • opisuje zakres obs艂ugi, konserwacji, napraw i remont贸w maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zasady utrzymania nale偶ytego stanu technicznego maszyn i urz膮dze艅 odlewniczych
  22. stosuje metody kontroli jako艣ci odlewu
 • opisuje metody kontroli jako艣ci odlewu
 • dobiera metody stosowane do kontroli jako艣ci odlewu
 • stosuje obowi膮zuj膮ce procedury zwi膮zane z kontrol膮 jako艣ci na stanowisku pracy
  23. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • stosuje programy komputerowe do symulacji procesu zalewania formy i krzepni臋cia odlewu
  24. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MTL.04.3 - Prowadzenie procesu odlewniczego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL4)

  1. okre艣la struktur臋 organizacyjn膮 przedsi臋biorstwa odlewniczego
 • wymienia kom贸rki organizacyjne przedsi臋biorstwa odlewniczego
 • opisuje zale偶no艣ci i powi膮zania kom贸rek organizacyjnych przedsi臋biorstwa odlewniczego
 • opisuje zadania i kompetencje poszczeg贸lnych kom贸rek organizacyjnych przedsi臋biorstwa odlewnicznego
  2. okre艣la zasady realizacji proces贸w odlewniczych
 • wyja艣nia przebieg proces贸w odlewniczych
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do realizacji proces贸w odlewniczych
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do realizacji proces贸w odlewniczych
 • dobiera parametry proces贸w odlewniczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL4 - planuje zapotrzebowanie na urz膮dzenia, przyrz膮dy, narz臋dzia, materia艂y i surowce niezb臋dne w procesie odlewniczym
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia, przyrz膮dy, narz臋dzia, materia艂y i surowce niezb臋dne w procesie odlewniczym
 • sporz膮dza zapotrzebowanie materia艂owe na podstawie planu produkcji
 • dobiera urz膮dzenia, przyrz膮dy, narz臋dzia, materia艂y i surowce niezb臋dne w procesie odlewniczym
 • sporz膮dza zapotrzebowanie na urz膮dzenia, przyrz膮dy i narz臋dzia dla poszczeg贸lnych wydzia艂贸w odlewni (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y i surowce niezb臋dne do prowadzenia procesu produkcyjnego
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wyb贸r znormalizowanych cz臋艣ci maszyn
  4. dokonuje rozlicze艅 materia艂owych
 • sporz膮dza bilans materia艂owy dla technologii stosowanych w odlewni
 • okre艣la koszty materia艂owe dla technologii stosowanych w odlewni
 • dokumentuje zu偶ycie materia艂贸w stosowanych w procesie odlewniczym
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera przyrz膮dy i urz膮dzenia kontrolno- pomiarowe do oceny stanu technicznego oprzyrz膮dowania odlewniczego
 • okre艣la rodzaje kontroli na podstawie rysunku odlewu
 • okre艣la przyrz膮dy i urz膮dzenia kontrolno- pomiarowe na podstawie rysunk贸w odlew贸w
  6. dokonuje analizy procesu i podejmuje 艣rodki zaradcze w celu zapobiegania powstawaniu wad odlew贸w
 • okre艣la miejsce (etap procesu odlewniczego) powstawania wad odlew贸w
 • okre艣la rodzaj wad odlew贸w
 • okre艣la przyczyny powstawania wad odlew贸w
 • proponuje metody zapobiegania powstawaniu wad odlew贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zapisuje wyniki kontroli w dokumentacji procesu produkcyjnego

MTL.04.4 - Przygotowywanie dokumentacji technologicznej i konstrukcyjnej proces贸w wytwarzania odlew贸w (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.4)

  1. charakteryzuje elementy dokumentacji technologicznej odlewanych cz臋艣ci maszyn oraz stosowane w niej oznaczenia
 • rozr贸偶nia dokumentacje: wykonania formy, karty metalurgiczne, karty wyko艅czania, pakowania i sposobu transportu odlew贸w
 • rozr贸偶nia oznaczenia stosowane w dokumentacji technologicznej odlew贸w
 • wyja艣nia poj臋cia i oznaczenia stosowane w dokumentacji technologicznej odlewanych cz臋艣ci maszyn
  2. charakteryzuje rodzaje naddatk贸w uwzgl臋dnianych w dokumentacji technologicznej odlewanych cz臋艣ci maszyn
 • opisuje naddatki stosowane w dokumentacji technologicznej odlewanych cz臋艣ci maszyn
 • wskazuje naddatki na obr贸bk臋 skrawaniem w dokumentacji technologicznej odlewanych cz臋艣ci maszyn
 • wskazuje w dokumentacji technologicznej odlewanych cz臋艣ci maszyn naddatki zwi膮zane z technologi膮 wykonania odlewu
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.4 - dobiera, na podstawie norm, warto艣膰 skurczu odlewniczego, naddatk贸w na obr贸bk臋 mechaniczn膮 oraz naddatk贸w technologicznych odlewanych cz臋艣ci maszyn
 • dobiera wielko艣膰 skurczu odlewanych cz臋艣ci maszyn w zale偶no艣ci od rodzaju stopu oraz technologii wykonania i kszta艂tu odlewu
 • dobiera wielko艣膰 naddatk贸w na obr贸bk臋 skrawaniem w zale偶no艣ci od technologii wykonania odlewu
 • dobiera wielko艣膰 naddatk贸w technologicznych w zale偶no艣ci od technologii wykonania odlew贸w
  4. dobiera p艂aszczyzn臋 podzia艂u odlewu oraz spos贸b doprowadzenia ciek艂ego metalu do wn臋ki formy
 • okre艣la technologi臋 wykonania odlewu na podstawie dokumentacji
 • dobiera p艂aszczyzn臋 podzia艂u odlewu w zale偶no艣ci od kszta艂tu odlewu i technologii jego wykonania
 • okre艣la miejsce i spos贸b doprowadzenia ciek艂ego metalu w zale偶no艣ci od kszta艂tu odlewu i technologii wykonania odlewu
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera elementy uk艂adu wlewowego
 • rozr贸偶nia elementy: zbiornik wlewowy, wlew g艂贸wny, wlew rozprowadzaj膮cy, wlew doprowadzaj膮cy, nadlew, przelew
 • dobiera typ uk艂adu wlewowego w zale偶no艣ci od materia艂u odlewniczego
 • oblicza czas zalewania formy przy wykorzystaniu program贸w symulacyjnych
 • oblicza przekroje element贸w uk艂adu wlewowego przy wykorzystaniu program贸w symulacyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera temperatur臋 zalewania form w zale偶no艣ci od rodzaju stopu
  6. wykonuje rysunki odlew贸w i form odlewniczych z wykorzystaniem technik komputerowych
 • sporz膮dza rysunki surowych odlew贸w z wykorzystaniem technik komputerowych
 • sporz膮dza rysunki p艂yt modelowych z wykorzystaniem technik komputerowych
 • sporz膮dza rysunki wn臋k kokil z wykorzystaniem technik komputerowych
  7. planuje spos贸b wykonania odlewu
 • okre艣la spos贸b modyfikacji stop贸w
 • okre艣la spos贸b sferoidyzacji metalu
 • okre艣la spos贸b rafinacji metalu
 • okre艣la sposoby zalewania form odlewniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la sposoby wybijania odlew贸w z form
 • okre艣la sposoby oczyszczania i wyko艅czania odlew贸w
  8. dobiera elementy znormalizowane do zespo艂贸w modelowych, modeli i rdzennic
 • okre艣la znak rdzeniowy, datownik, cech臋 odlewni w budowie modeli
 • okre艣la oznaczenie wn臋ki rdzennicy, gniazd i sworzni centruj膮cych, dysz strza艂owych, wypychaczy, sposobu mocowania w budowie rdzennic
  9. rozpoznaje w dokumentacji konstrukcyjnej elementy konstrukcji zespo艂贸w modelowych oraz oprzyrz膮dowania odlewniczego do precyzyjnych metod odlewania
 • opisuje metod臋 Shawa
 • okre艣la w dokumentacji elementy konstrukcji zespo艂贸w modelowych oraz oprzyrz膮dowania odlewniczego stosowane w metodzie Shawa
 • opisuje metod臋 wytapianego modelu
 • okre艣la w dokumentacji elementy konstrukcji zespo艂贸w modelowych oraz oprzyrz膮dowania odlewniczego stosowane w metodzie wytapianego modelu
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje w dokumentacji konstrukcyjnej elementy konstrukcyjne kokil i form ci艣nieniowych
 • wskazuje cz臋艣ci formuj膮ce sta艂e i ruchome, elementy centruj膮ce, zabezpieczaj膮ce przed otwarciem, wypychacze i uk艂ady ch艂odzenia w kokilach
 • wskazuje cz臋艣ci formuj膮ce sta艂e i ruchome, elementy centruj膮ce, zabezpieczaj膮ce przed otwarciem, wypychacze i uk艂ady ch艂odzenia w formach ci艣nieniowych
  11. dobiera materia艂y formierskie w zale偶no艣ci od rodzaju masy formierskiej
 • okre艣la rodzaj i ilo艣膰 g艂贸wnych materia艂贸w