LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M6

U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach metalurgicznych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 M.6
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE M 6

1. U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych
Kwalifikacje w zawodzie M.6 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia materia艂y wsadowe stosowane w procesach metalurgicznych;
2) rozr贸偶nia urz膮dzenia metalurgiczne stosowane w procesach przygotowania rud metali;
3) rozr贸偶nia urz膮dzenia transportowe stosowane w procesie przygotowania rud metali do proces贸w metalurgicznych;
4) dobiera rodzaj, sk艂ad przetwarzanych materia艂贸w i parametry proces贸w przygotowania materia艂贸w wsadowych zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮;
5) okre艣la na podstawie dokumentacji technologicznej parametry proces贸w przygotowania materia艂贸w wsadowych do proces贸w redukcji rud metali;
6) u偶ytkuje urz膮dzenia do wzbogacania i mechanicznej przer贸bki rud metali;
7) u偶ytkuje urz膮dzenia pomocnicze stosowane w procesach przygotowania materia艂贸w wsadowych do proces贸w metalurgicznych;
8) odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w urz膮dzeniach ci膮g贸w technologicznych przygotowania rud metali do proces贸w metalurgicznych;
9) wykonuje bie偶膮ce przegl膮dy i konserwacje maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do przygotowania materia艂贸w wsadowych do proces贸w metalurgicznych;
10) u偶ytkuje urz膮dzenia i systemy komputerowe w zakresie sterowania procesami przygotowania materia艂贸w wsadowych do proces贸w metalurgicznych;
11) prowadzi bie偶膮c膮 dokumentacj臋 proces贸w przygotowania materia艂贸w wsadowych do proces贸w metalurgicznych.

2. U偶ytkowanie piec贸w do redukcji i ogniowego wzbogacania rud metali
Kwalifikacje w zawodzie M6 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia metody i etapy proces贸w redukcji i ogniowego wzbogacania rud metali;
2) okre艣la produkty podstawowe i uboczne proces贸w redukcji i ogniowego wzbogacania rud metali oraz sposoby ich dalszego wykorzystania lub utylizacji;
3) okre艣la rodzaje i zastosowanie proszk贸w metali otrzymywanych w procesach redukcji rud metali;
4) rozpoznaje piece stosowane do redukcji i ogniowego wzbogacania rud metali oraz ich podzespo艂y i elementy;
5) rozr贸偶nia materia艂y stosowane do budowy piec贸w do redukcji lub ogniowego wzbogacania rud metali;
6) dobiera materia艂y wsadowe oraz parametry proces贸w redukcji rud metali i ogniowego wzbogacania rud metali na podstawie dokumentacji technologicznej;
7) u偶ytkuje piece i urz膮dzenia pomocnicze stosowane do redukcji i ogniowego
wzbogacania rud metali;
8) reguluje parametry pracy piec贸w do redukcji i ogniowego wzbogacania rud metali;
9) wykonuje bie偶膮ce przegl膮dy i konserwacje maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesie redukcji i ogniowego wzbogacania rud metali;
10) prowadzi bie偶膮c膮 dokumentacj臋 proces贸w przebiegaj膮cych w piecach do redukcji i ogniowego wzbogacania rud metali;
11) u偶ytkuje urz膮dzenia i systemy komputerowe w zakresie sterowania procesami redukcji i ogniowego wzbogacania rud metali.

3. U偶ytkowanie piec贸w i urz膮dze艅 do wytwarzania metali oraz piec贸w i urz膮dze艅 do ich rafinacji
Kwalifikacje w zawodzie M 6 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia metody i etapy proces贸w wytwarzania metali;
2) wskazuje produkty podstawowe i uboczne proces贸w wytwarzania i rafinacji metali oraz sposoby dalszego ich wykorzystania lub utylizacji;
3) rozpoznaje elementy konstrukcyjne piec贸w i urz膮dze艅 do wytwarzania metali;
4) rozr贸偶nia materia艂y ogniotrwa艂e stosowane do budowy piec贸w i urz膮dze艅 do wytwarzania metali;
5) rozpoznaje urz膮dzenia pomocnicze wykorzystywane w procesie wytwarzania metali;
6) dobiera materia艂y wsadowe i parametry proces贸w wytwarzania metali na podstawie dokumentacji technologicznej;
7) wykonuje czynno艣ci z zakresu dozowania materia艂贸w wsadowych, spustu ciek艂ego metalu i 偶u偶la, pobierania pr贸bek do bada艅 laboratoryjnych oraz u偶ytkuje urz膮dzenia pomocnicze piec贸w do wytwarzania metali;
8) reguluje parametry pracy piec贸w i urz膮dze艅 do wytwarzania metali oraz sk艂ad chemiczny ciek艂ego metalu;
9) odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej do monitorowania proces贸w wytwarzania metali;
10) u偶ytkuje urz膮dzenia komputerowe w zakresie sterowania procesami wytwarzania metali;
11) okre艣la rodzaje i zastosowanie proszk贸w metali otrzymywanych metodami hydrometalurgicznymi;
12) u偶ytkuje urz膮dzenia stosowane do otrzymywania proszk贸w metali metodami hydrometalurgicznymi;
13) prowadzi bie偶膮c膮 dokumentacj臋 proces贸w wytwarzania metali i proszk贸w metali;
14) wykonuje bie偶膮ce przegl膮dy i konserwacje maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesie wytwarzania metali oraz ich rafinacji.

4. U偶ytkowanie maszyn rozlewniczych, urz膮dze艅 do ci膮g艂ego odlewania metali oraz urz膮dze艅 do wytwarzania rozpylanych proszk贸w metali
Kwalifikacje w zawodzie M6 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia metody odlewania metali w procesach metalurgicznych;
2) rozpoznaje elementy i podzespo艂y maszyn rozlewniczych i urz膮dze艅 do ci膮g艂ego odlewania metali oraz urz膮dze艅 do wytwarzania rozpylanych proszk贸w metali;
3) dobiera materia艂y pomocnicze i ogniotrwa艂e do proces贸w odlewania metali;
4) okre艣la rodzaje, w艂asno艣ci i zastosowanie proszk贸w metali wytwarzanych metod膮 rozpylania;
5) okre艣la parametry proces贸w odlewania metali;
6) u偶ytkuje maszyny rozlewnicze i urz膮dzenia do ci膮g艂ego odlewania metali;
7) u偶ytkuje urz膮dzenia do wytwarzania proszk贸w metali metod膮 rozpylania;
8) u偶ytkuje urz膮dzenia i systemy komputerowe w zakresie sterowania procesami odlewania metali;
9) reguluje parametry proces贸w odlewania metali w maszynach rozlewniczych, urz膮dzeniach do ci膮g艂ego odlewania metali oraz w urz膮dzeniach do wytwarzania rozpylanych proszk贸w metali;
10) wykonuje bie偶膮ce przegl膮dy i konserwacje maszyn rozlewniczych, urz膮dze艅 do
ci膮g艂ego odlewania metali oraz urz膮dze艅 wytwarzania rozpylanych proszk贸w metali;
11) prowadzi bie偶膮c膮 dokumentacj臋 proces贸w odlewania metali.