LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MTL.03

Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u metalurgicznego

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MTL.3):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MTL 3

MTL.03.2 - Podstawy przemys艂u metalurgicznego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.03)

  1. stosuje zasady wykonywania szkic贸w oraz rysunk贸w technicznych, odczytuje informacje ze szkic贸w i rysunk贸w technicznych, przestrzega zasad tolerancji i pasowania
 • sporz膮dza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozr贸偶nia pasowanie cz臋艣ci maszyn (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych cz臋艣ci maszyn
 • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • rozr贸偶nia, interpretuje i pos艂uguje si臋 symbolami tolerancji geometrycznych
  2. pos艂uguje si臋 podstawowymi narz臋dziami pomiarowymi: suwmiarka, mikrometr, przymiar kreskowy
 • dokonuje pomiaru podstawowymi narz臋dziami pomiarowymi
 • opisuje budow臋 i zasad臋 dzia艂ania narz臋dzi pomiarowych
 • okre艣la b艂膮d pomiaru
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.03 - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u metalurgicznego
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej dotycz膮cej u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u metalurgicznego, ich obs艂ugi codziennej i konserwacji
 • odczytuje informacje z dokumentacji technicznej umo偶liwiaj膮ce u偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u metalurgicznego
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci i mechanizmy maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u metalurgicznego
 • wyja艣nia spos贸b dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u metalurgicznego, pos艂uguj膮c si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje budow臋 i dzia艂anie mechanizm贸w d藕wigniowych, krzywkowych, otrzymywania ruchu przerywanego
  4. stosuje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi
 • rozpoznaje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i uszczelniaj膮cych
 • dobiera materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce
 • rozr贸偶nia rodzaje i 藕r贸d艂a korozji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje objawy korozji
 • dobiera metody zabezpieczenia przed korozj膮
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje po艂膮czenia mechaniczne
 • rozr贸偶nia rodzaje po艂膮cze艅 mechanicznych
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅 mechanicznych
 • okre艣la zastosowanie po艂膮cze艅 mechanicznych
 • stosuje typowe techniki wykonywania po艂膮cze艅 mechanicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera technik臋 艂膮czenia okre艣lonych element贸w
  6. stosuje techniki oraz metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • opisuje techniki oraz metody spajania materia艂贸w, odlewania, obr贸bki plastycznej, cieplnej oraz cieplno- chemicznej
 • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • wykonuje operacje obr贸bki r臋cznej materia艂贸w
 • wykonuje proste operacje maszynowej obr贸bki wi贸rowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje transport r臋czny zgodnie z przepisami prawa
 • opisuje przyrz膮dy do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
 • dobiera przyrz膮dy i narz臋dzia do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
 • przeprowadza pomiary warsztatowe
  7. charakteryzuje systemy mechatroniczne
 • rozr贸偶nia elementy struktury systemu mechatronicznego
 • wyja艣nia wsp贸艂zale偶no艣ci mi臋dzy elementami struktury systemu mechatronicznego
 • rozr贸偶nia uk艂ady wykonawcze system贸w mechatronicznych
 • rozr贸偶nia sensory stosowane w systemach mechatronicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje elementy uk艂ad贸w sterowania stosowane w systemach mechatronicznych
 • wyja艣nia dzia艂anie uk艂ad贸w sterowania stosowanych w systemach mechatronicznych
 • opisuje uk艂ady zasilania stosowane w systemach mechatronicznych
 • opisuje uk艂ady manipulacyjne i systemy zrobotyzowane i ich zastosowanie
 • wyja艣nia zasady bezpiecznego u偶ytkowania uk艂ad贸w manipulacyjnych i system贸w zrobotyzowanych
  8. charakteryzuje uk艂ady automatyki przemys艂owej
 • opisuje uk艂ady automatyki przemys艂owej
 • wyja艣nia struktur臋 uk艂adu sterowania
 • wyja艣nia struktur臋 uk艂adu regulacji
 • opisuje regulatory (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje elementy nastawcze stosowane w uk艂adach automatyki przemys艂owej
  9. opisuje znaczenie smarowania w eksploatacji maszyn
 • okre艣la punkty smarownicze
 • dobiera olej i smar na podstawie dokumentacji technicznej
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MTL.03.3 - Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL3)

  1. charakteryzuje materia艂y wsadowe stosowane w procesach metalurgicznych
 • klasyfikuje materia艂y wsadowe stosowane w procesach metalurgicznych
 • rozr贸偶nia materia艂y wsadowe stosowane w procesach metalurgicznych
  2. stosuje maszyny i urz膮dzenia do realizacji proces贸w przygotowania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia stosowane do przygotowania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych
 • rozpoznaje elementy i urz膮dzenia wykorzystywane do sterowania maszynami i urz膮dzeniami do przygotowania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych
 • obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do przygotowania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL3 - wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 oraz konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do przygotowania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych
 • okre艣la na podstawie instrukcji obs艂ugi codziennej i instrukcji konserwacji zakres obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do przygotowywania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych
 • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do przygotowywania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych
 • dokumentuje wykonanie obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do przygotowywania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych

MTL.03.4 - Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach metalurgicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.3)

  1. charakteryzuje procesy wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w
 • rozr贸偶nia metody wytapiania, rafinacji i odlewania metali i ich stop贸w
 • rozpoznaje produkty podstawowe, uboczne oraz odpadowe proces贸w wytapiania i rafinacji metali
 • rozpoznaje materia艂y pomocnicze i ogniotrwa艂e stosowane w procesach metalurgicznych
 • opisuje sposoby dalszego wykorzystania lub utylizacji produkt贸w podstawowych, ubocznych oraz odpadowych proces贸w wytapiania oraz rafinacji metali (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zastosowanie materia艂贸w pomocniczych i ogniotrwa艂ych w procesach odlewania metali i stop贸w
 • rozr贸偶nia metody odlewania metali w procesach metalurgicznych
 • rozr贸偶nia dokumentacj臋 technologiczn膮 proces贸w wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w
  2. charakteryzuje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w
 • rozpoznaje urz膮dzenia pomocnicze wykorzystywane w procesie wytwarzania metali i ich stop贸w
 • rozr贸偶nia maszyny rozlewnicze i urz膮dzenia wykorzystywane w procesie odlewania metali i ich stop贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.3 - stosuje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w
 • rozr贸偶nia maszyny rozlewnicze i urz膮dzenia do ci膮g艂ego odlewania metali i ich stop贸w
 • stosuje maszyny rozlewnicze i urz膮dzenia do ci膮g艂ego odlewania metali i ich stop贸w
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do dozowania materia艂贸w wsadowych do proces贸w wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w
 • pos艂uguje si臋 maszynami i urz膮dzeniami do dozowania materia艂贸w wsadowych do proces贸w wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zasady spustu ciek艂ego metalu i 偶u偶la oraz pobierania pr贸bek do bada艅 laboratoryjnych
 • dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do spustu ciek艂ego metalu i 偶u偶la
 • przeprowadza spust ciek艂ego metalu i 偶u偶la
 • dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do pobierania pr贸bek do bada艅 laboratoryjnych
 • pobiera pr贸bki do bada艅 laboratoryjnych
  4. reguluje parametry maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach metalurgicznych
 • rozr贸偶nia parametry maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach metalurgicznych
 • odczytuje z dokumentacji technologicznej warto艣ci parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach metalurgicznych
 • kontroluje bie偶膮ce warto艣ci parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach metalurgicznych
 • rozr贸偶nia elementy i urz膮dzenia wykorzystywane do sterowania procesami wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • koryguje bie偶膮ce warto艣ci parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach metalurgicznych
 • stosuje systemy komputerowe wspomagaj膮ce czynno艣ci regulacji parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach metalurgicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 oraz konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesie wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w
 • okre艣la na podstawie instrukcji obs艂ugi codziennej oraz instrukcji konserwacji zakres obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesie wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w
 • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesie wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w
 • dokumentuje wykonanie obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesie wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w

MTL.03.5 - Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL03)

  1. charakteryzuje zasady przygotowania materia艂贸w wsadowych do proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
 • rozr贸偶nia materia艂y wsadowe do proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
 • opisuje uk艂ad r贸wnowagi fazowej 偶elazo 鈥 w臋giel i potrafi dobra膰 parametry procesu do danego materia艂u
 • wybiera materia艂y wsadowe do proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w w oparciu o dokumentacj臋 technologiczn膮
 • okre艣la spos贸b przygotowania materia艂贸w wsadowych do proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
  2. charakteryzuje piece do nagrzewania wsadu przed obr贸bk膮 plastyczn膮 metali i ich stop贸w
 • rozr贸偶nia piece do nagrzewania wsadu przed obr贸bk膮 plastyczn膮 metali i ich stop贸w
 • identyfikuje elementy konstrukcyjne piec贸w do nagrzewania wsadu przed obr贸bk膮 plastyczn膮 metali i ich stop贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL03 - charakteryzuje rodzaje urz膮dze艅 wykorzystywanych do transportowania nagrzanego wsadu oraz elementy ich budowy
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia do transportowania nagrzanego wsadu oraz elementy ich budowy
 • okre艣la zakres zastosowania urz膮dze艅 do transportowania nagrzanego wsadu
  4. u偶ytkuje urz膮dzenia do ci臋cia wsadu oraz urz膮dzenia do oczyszczania powierzchni wsadu ze zgorzeliny
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia do ci臋cia wsadu
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia do oczyszczania powierzchni wsadu ze zgorzeliny
  5. Kwalifikacje zawodowe - reguluje parametry pracy piec贸w i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
 • rozr贸偶nia parametry pracy piec贸w i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
 • okre艣la na podstawie dokumentacji technologicznej warto艣ci parametr贸w pracy piec贸w i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
 • kontroluje bie偶膮ce warto艣ci parametr贸w pracy piec贸w i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
 • koryguje bie偶膮ce warto艣ci parametr贸w pracy piec贸w i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wype艂nia bie偶膮c膮 dokumentacj臋 proces贸w przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
 • stosuje systemy komputerowe wspomagaj膮ce czynno艣ci regulacji parametr贸w pracy piec贸w i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
  6. wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 oraz konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
 • okre艣la na podstawie instrukcji obs艂ugi codziennej oraz instrukcji konserwacji zakres obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
 • okre艣la spos贸b wykonania obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
 • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
 • dokumentuje wykonanie obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w

MTL.03.6 - Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL 03)

  1. charakteryzuje maszyny i urz膮dzenia wykorzystywane w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia wykorzystywane w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • rozpoznaje elementy robocze i oprzyrz膮dowanie maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • okre艣la zakres zastosowania element贸w roboczych i oprzyrz膮dowania maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  2. reguluje parametry prowadzenia proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • rozr贸偶nia parametry prowadzenia proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • okre艣la na podstawie dokumentacji technologicznej warto艣ci parametr贸w prowadzenia proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • kontroluje bie偶膮ce warto艣ci parametr贸w prowadzenia proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • koryguje bie偶膮ce warto艣ci parametr贸w prowadzenia proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje systemy komputerowe wspomagaj膮ce czynno艣ci regulacji parametr贸w prowadzenia proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL 03 - stosuje materia艂y wsadowe, oprzyrz膮dowanie, materia艂y pomocnicze i narz臋dzia do prowadzonych proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • rozr贸偶nia materia艂y wsadowe, oprzyrz膮dowanie, materia艂y pomocnicze i narz臋dzia do prowadzonych proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • dobiera materia艂y wsadowe, oprzyrz膮dowanie, materia艂y pomocnicze i narz臋dzia do prowadzonych proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  4. montuje oprzyrz膮dowanie maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • rozr贸偶nia oprzyrz膮dowanie maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • dobiera oprzyrz膮dowanie maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje p贸艂wyroby i wyroby z wykorzystaniem maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • wyja艣nia przebieg procesu wykonania p贸艂wyrob贸w i wyrob贸w z wykorzystaniem maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do wykonania p贸艂wyrob贸w i wyrob贸w metod膮 obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • przygotowuje proces wykonania p贸艂wyrob贸w i wyrob贸w z wykorzystaniem maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • realizuje proces wykonania wyrob贸w z wykorzystaniem maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje systemy komputerowe wspomagaj膮ce czynno艣ci wykonywania wyrob贸w z wykorzystaniem maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  6. charakteryzuje wady p贸艂wyrob贸w i wyrob贸w gotowych wytwarzanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • rozr贸偶nia wady oraz przyczyny powstawania wad p贸艂wyrob贸w i wyrob贸w gotowych wytwarzanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • reguluje parametry procesu obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w, tak aby rozpoznane wady p贸艂wyrob贸w i wyrob贸w gotowych nie powt贸rzy艂y si臋
 • wyja艣nia przyczyny powstawania wad p贸艂wyrob贸w i wyrob贸w gotowych wytwarzanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  7. kontroluje wymiary wyrob贸w wykonanych metod膮 obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • okre艣la na podstawie dokumentacji technologicznej zakres kontroli wymiar贸w wyrob贸w wykonanych metod膮 obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do kontroli wymiar贸w wyrob贸w wykonanych metod膮 obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  8. prowadzi bie偶膮c膮 dokumentacj臋 proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • rozr贸偶nia bie偶膮c膮 dokumentacj臋 proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • wype艂nia bie偶膮c膮 dokumentacj臋 proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • stosuje systemy komputerowe wspomagaj膮ce czynno艣ci dokumentowania proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  9. wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 oraz konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • okre艣la na podstawie instrukcji obs艂ugi codziennej oraz instrukcji konserwacji zakres obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
 • dokumentuje wykonanie obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno

MTL.03.7 - Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 do wyko艅czania wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.03)

  1. charakteryzuje maszyny i urz膮dzenia stosowane do obr贸bki cieplnej i cieplno- chemicznej wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia stosowane do obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
 • wskazuje maszyny i urz膮dzenia stosowane do obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
 • okre艣la zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
  2. reguluje parametry obr贸bki cieplnej i cieplno- chemicznej wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
 • rozr贸偶nia parametry obr贸bki cieplnej i cieplno- chemicznej wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
 • okre艣la na podstawie dokumentacji technologicznej warto艣ci parametr贸w obr贸bki cieplnej i cieplno- chemicznej wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
 • kontroluje bie偶膮ce warto艣ci parametr贸w obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
 • koryguje bie偶膮ce warto艣ci parametr贸w obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje systemy komputerowe wspomagaj膮ce czynno艣ci regulacji parametr贸w pracy urz膮dze艅 do obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.03 - stosuje metody oczyszczania powierzchni oraz usuwania wad wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
 • rozr贸偶nia metody oczyszczania powierzchni oraz usuwania wad wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
 • przygotowuje powierzchnie do proces贸w oczyszczania oraz usuwania wad wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
 • oczyszcza powierzchnie wyrob贸w po obr贸bce plastycznej
 • rozpoznaje wady wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • usuwa wady wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
  4. wykonuje pow艂oki ochronne wyrob贸w po obr贸bce plastycznej
 • rozr贸偶nia pow艂oki ochronne wyrob贸w po obr贸bce plastycznej
 • wymienia kolejno艣膰 czynno艣ci w procesach wykonania pow艂ok ochronnych wyrob贸w po obr贸bce plastycznej
  5. Kwalifikacje zawodowe - prowadzi bie偶膮c膮 dokumentacj臋 proces贸w wyko艅czania wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
 • rozr贸偶nia bie偶膮c膮 dokumentacj臋 proces贸w wyko艅czania wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
 • wype艂nia bie偶膮c膮 dokumentacj臋 proces贸w wyko艅czania wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
 • stosuje systemy komputerowe wspomagaj膮ce czynno艣ci dokumentowania proces贸w wyko艅czania wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
  6. wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 oraz konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach wyko艅czania wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
 • okre艣la na podstawie instrukcji obs艂ugi codziennej oraz instrukcji konserwacji zakres obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach wyko艅czania wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
 • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach wyko艅czania wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
 • przeprowadza obs艂ug臋 codzienn膮 oraz konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach wyko艅czania wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej
 • dokumentuje wykonanie obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach wyko艅czania wyrob贸w poddawanych obr贸bce plastycznej

MTL.03.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.03.)

  1. stosuje poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 bezpiecze艅stwo pracy, higiena pracy, ochrona pracy, ergonomia
 • opisuje poj臋cia zwi膮zane z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia regulacje wewn膮trzzak艂adowe zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮 w przedsi臋biorstwie metalurgicznym
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy oraz ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje i s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy oraz ochrony 艣rodowiska
 • opisuje zadania i uprawnienia instytucji i s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy oraz ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.03. - charakteryzuje prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w pracownika i pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje prawa i obowi膮zki pracownika, kt贸ry uleg艂 wypadkowi przy pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje prawa i obowi膮zki pracownika, kt贸ry zachorowa艂 na chorob臋 zawodow膮
 • okre艣la zakres odpowiedzialno艣ci pracownika oraz pracodawcy z tytu艂u naruszenia przepis贸w prawa
  4. okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a czynnik贸w szkodliwych w 艣rodowisku pracy
 • wymienia rodzaje chor贸b zawodowych charakterystycznych dla wykonywanego zawodu
 • opisuje objawy typowych chor贸b zawodowych zwi膮zanych z wykonywanym zawodem
 • okre艣la sposoby przeciwdzia艂ania zagro偶eniom istniej膮cym na stanowiskach pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega procedur w sytuacji zagro偶e艅
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje zadania zawodowe zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska oraz ergonomii
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres stosowania w przemy艣le metalurgicznym
 • rozr贸偶nia rodzaje znak贸w bezpiecze艅stwa i alarm贸w
 • stosuje wymagania ergonomii, bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska podczas organizowania stanowisk pracy zwi膮zanych z u偶ytkowaniem maszyn i urz膮dze艅 w przemy艣le metalurgicznym
 • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej do prac z zakresu u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  6. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie, zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji