LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MTL.03

Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u metalurgicznego

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MTL.3):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.


Kwalifikacje podobne do MTL.3  OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MTL 3

  MTL.03.2 - Podstawy przemys艂u metalurgicznego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.03)

   1. stosuje zasady wykonywania szkic贸w oraz rysunk贸w technicznych, odczytuje informacje ze szkic贸w i rysunk贸w technicznych, przestrzega zasad tolerancji i pasowania
  • sporz膮dza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
  • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
  • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
  • rozr贸偶nia pasowanie cz臋艣ci maszyn (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych cz臋艣ci maszyn
  • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
  • rozr贸偶nia, interpretuje i pos艂uguje si臋 symbolami tolerancji geometrycznych
   2. pos艂uguje si臋 podstawowymi narz臋dziami pomiarowymi: suwmiarka, mikrometr, przymiar kreskowy
  • dokonuje pomiaru podstawowymi narz臋dziami pomiarowymi
  • opisuje budow臋 i zasad臋 dzia艂ania narz臋dzi pomiarowych
  • okre艣la b艂膮d pomiaru
   3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.03 - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u metalurgicznego
  • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej dotycz膮cej u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u metalurgicznego, ich obs艂ugi codziennej i konserwacji
  • odczytuje informacje z dokumentacji technicznej umo偶liwiaj膮ce u偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u metalurgicznego
  • rozr贸偶nia cz臋艣ci i mechanizmy maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u metalurgicznego
  • wyja艣nia spos贸b dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 przemys艂u metalurgicznego, pos艂uguj膮c si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • opisuje budow臋 i dzia艂anie mechanizm贸w d藕wigniowych, krzywkowych, otrzymywania ruchu przerywanego
   4. stosuje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi
  • rozpoznaje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce
  • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych, eksploatacyjnych i uszczelniaj膮cych
  • dobiera materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce
  • rozr贸偶nia rodzaje i 藕r贸d艂a korozji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • rozpoznaje objawy korozji
  • dobiera metody zabezpieczenia przed korozj膮
  • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
   5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje po艂膮czenia mechaniczne
  • rozr贸偶nia rodzaje po艂膮cze艅 mechanicznych
  • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅 mechanicznych
  • okre艣la zastosowanie po艂膮cze艅 mechanicznych
  • stosuje typowe techniki wykonywania po艂膮cze艅 mechanicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • dobiera technik臋 艂膮czenia okre艣lonych element贸w
   6. stosuje techniki oraz metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  • opisuje techniki oraz metody spajania materia艂贸w, odlewania, obr贸bki plastycznej, cieplnej oraz cieplno- chemicznej
  • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki r臋cznej i maszynowej
  • wykonuje operacje obr贸bki r臋cznej materia艂贸w
  • wykonuje proste operacje maszynowej obr贸bki wi贸rowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wykonuje transport r臋czny zgodnie z przepisami prawa
  • opisuje przyrz膮dy do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
  • dobiera przyrz膮dy i narz臋dzia do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
  • przeprowadza pomiary warsztatowe
   7. charakteryzuje systemy mechatroniczne
  • rozr贸偶nia elementy struktury systemu mechatronicznego
  • wyja艣nia wsp贸艂zale偶no艣ci mi臋dzy elementami struktury systemu mechatronicznego
  • rozr贸偶nia uk艂ady wykonawcze system贸w mechatronicznych
  • rozr贸偶nia sensory stosowane w systemach mechatronicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • opisuje elementy uk艂ad贸w sterowania stosowane w systemach mechatronicznych
  • wyja艣nia dzia艂anie uk艂ad贸w sterowania stosowanych w systemach mechatronicznych
  • opisuje uk艂ady zasilania stosowane w systemach mechatronicznych
  • opisuje uk艂ady manipulacyjne i systemy zrobotyzowane i ich zastosowanie
  • wyja艣nia zasady bezpiecznego u偶ytkowania uk艂ad贸w manipulacyjnych i system贸w zrobotyzowanych
   8. charakteryzuje uk艂ady automatyki przemys艂owej
  • opisuje uk艂ady automatyki przemys艂owej
  • wyja艣nia struktur臋 uk艂adu sterowania
  • wyja艣nia struktur臋 uk艂adu regulacji
  • opisuje regulatory (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • opisuje elementy nastawcze stosowane w uk艂adach automatyki przemys艂owej
   9. opisuje znaczenie smarowania w eksploatacji maszyn
  • okre艣la punkty smarownicze
  • dobiera olej i smar na podstawie dokumentacji technicznej
   10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
  • wymienia cele normalizacji krajowej
  • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
  • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
  • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

  MTL.03.3 - Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL3)

   1. charakteryzuje materia艂y wsadowe stosowane w procesach metalurgicznych
  • klasyfikuje materia艂y wsadowe stosowane w procesach metalurgicznych
  • rozr贸偶nia materia艂y wsadowe stosowane w procesach metalurgicznych
   2. stosuje maszyny i urz膮dzenia do realizacji proces贸w przygotowania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych
  • rozr贸偶nia urz膮dzenia stosowane do przygotowania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych
  • rozpoznaje elementy i urz膮dzenia wykorzystywane do sterowania maszynami i urz膮dzeniami do przygotowania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych
  • obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do przygotowania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych
   3. Kwalifikacje w zawodzie MTL3 - wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 oraz konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do przygotowania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych
  • okre艣la na podstawie instrukcji obs艂ugi codziennej i instrukcji konserwacji zakres obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do przygotowywania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych
  • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do przygotowywania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych
  • dokumentuje wykonanie obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do przygotowywania materia艂贸w wsadowych w procesach metalurgicznych

  MTL.03.4 - Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach metalurgicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL.3)

   1. charakteryzuje procesy wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w
  • rozr贸偶nia metody wytapiania, rafinacji i odlewania metali i ich stop贸w
  • rozpoznaje produkty podstawowe, uboczne oraz odpadowe proces贸w wytapiania i rafinacji metali
  • rozpoznaje materia艂y pomocnicze i ogniotrwa艂e stosowane w procesach metalurgicznych
  • opisuje sposoby dalszego wykorzystania lub utylizacji produkt贸w podstawowych, ubocznych oraz odpadowych proces贸w wytapiania oraz rafinacji metali (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wyja艣nia zastosowanie materia艂贸w pomocniczych i ogniotrwa艂ych w procesach odlewania metali i stop贸w
  • rozr贸偶nia metody odlewania metali w procesach metalurgicznych
  • rozr贸偶nia dokumentacj臋 technologiczn膮 proces贸w wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w
   2. charakteryzuje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w
  • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w
  • rozpoznaje urz膮dzenia pomocnicze wykorzystywane w procesie wytwarzania metali i ich stop贸w
  • rozr贸偶nia maszyny rozlewnicze i urz膮dzenia wykorzystywane w procesie odlewania metali i ich stop贸w
   3. Kwalifikacje w zawodzie MTL.3 - stosuje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w
  • rozr贸偶nia maszyny rozlewnicze i urz膮dzenia do ci膮g艂ego odlewania metali i ich stop贸w
  • stosuje maszyny rozlewnicze i urz膮dzenia do ci膮g艂ego odlewania metali i ich stop贸w
  • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do dozowania materia艂贸w wsadowych do proces贸w wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w
  • pos艂uguje si臋 maszynami i urz膮dzeniami do dozowania materia艂贸w wsadowych do proces贸w wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wyja艣nia zasady spustu ciek艂ego metalu i 偶u偶la oraz pobierania pr贸bek do bada艅 laboratoryjnych
  • dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do spustu ciek艂ego metalu i 偶u偶la
  • przeprowadza spust ciek艂ego metalu i 偶u偶la
  • dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do pobierania pr贸bek do bada艅 laboratoryjnych
  • pobiera pr贸bki do bada艅 laboratoryjnych
   4. reguluje parametry maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach metalurgicznych
  • rozr贸偶nia parametry maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach metalurgicznych
  • odczytuje z dokumentacji technologicznej warto艣ci parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach metalurgicznych
  • kontroluje bie偶膮ce warto艣ci parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach metalurgicznych
  • rozr贸偶nia elementy i urz膮dzenia wykorzystywane do sterowania procesami wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • koryguje bie偶膮ce warto艣ci parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach metalurgicznych
  • stosuje systemy komputerowe wspomagaj膮ce czynno艣ci regulacji parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach metalurgicznych
   5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 oraz konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesie wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w
  • okre艣la na podstawie instrukcji obs艂ugi codziennej oraz instrukcji konserwacji zakres obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesie wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w
  • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesie wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w
  • dokumentuje wykonanie obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesie wytwarzania i odlewania metali i ich stop贸w

  MTL.03.5 - Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 stosowanych do przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL03)

   1. charakteryzuje zasady przygotowania materia艂贸w wsadowych do proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
  • rozr贸偶nia materia艂y wsadowe do proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
  • opisuje uk艂ad r贸wnowagi fazowej 偶elazo 鈥 w臋giel i potrafi dobra膰 parametry procesu do danego materia艂u
  • wybiera materia艂y wsadowe do proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w w oparciu o dokumentacj臋 technologiczn膮
  • okre艣la spos贸b przygotowania materia艂贸w wsadowych do proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
   2. charakteryzuje piece do nagrzewania wsadu przed obr贸bk膮 plastyczn膮 metali i ich stop贸w
  • rozr贸偶nia piece do nagrzewania wsadu przed obr贸bk膮 plastyczn膮 metali i ich stop贸w
  • identyfikuje elementy konstrukcyjne piec贸w do nagrzewania wsadu przed obr贸bk膮 plastyczn膮 metali i ich stop贸w
   3. Kwalifikacje w zawodzie MTL03 - charakteryzuje rodzaje urz膮dze艅 wykorzystywanych do transportowania nagrzanego wsadu oraz elementy ich budowy
  • rozr贸偶nia urz膮dzenia do transportowania nagrzanego wsadu oraz elementy ich budowy
  • okre艣la zakres zastosowania urz膮dze艅 do transportowania nagrzanego wsadu
   4. u偶ytkuje urz膮dzenia do ci臋cia wsadu oraz urz膮dzenia do oczyszczania powierzchni wsadu ze zgorzeliny
  • rozr贸偶nia urz膮dzenia do ci臋cia wsadu
  • rozr贸偶nia urz膮dzenia do oczyszczania powierzchni wsadu ze zgorzeliny
   5. Kwalifikacje zawodowe - reguluje parametry pracy piec贸w i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
  • rozr贸偶nia parametry pracy piec贸w i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
  • okre艣la na podstawie dokumentacji technologicznej warto艣ci parametr贸w pracy piec贸w i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
  • kontroluje bie偶膮ce warto艣ci parametr贸w pracy piec贸w i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
  • koryguje bie偶膮ce warto艣ci parametr贸w pracy piec贸w i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wype艂nia bie偶膮c膮 dokumentacj臋 proces贸w przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
  • stosuje systemy komputerowe wspomagaj膮ce czynno艣ci regulacji parametr贸w pracy piec贸w i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
   6. wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 oraz konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
  • okre艣la na podstawie instrukcji obs艂ugi codziennej oraz instrukcji konserwacji zakres obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
  • okre艣la spos贸b wykonania obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
  • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w
  • dokumentuje wykonanie obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania wsadu do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w

  MTL.03.6 - Eksploatacja maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno (Egzamin zawodowy kwalifikacja MTL 03)

   1. charakteryzuje maszyny i urz膮dzenia wykorzystywane w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia wykorzystywane w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  • rozpoznaje elementy robocze i oprzyrz膮dowanie maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  • okre艣la zakres zastosowania element贸w roboczych i oprzyrz膮dowania maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
   2. reguluje parametry prowadzenia proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  • rozr贸偶nia parametry prowadzenia proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  • okre艣la na podstawie dokumentacji technologicznej warto艣ci parametr贸w prowadzenia proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  • kontroluje bie偶膮ce warto艣ci parametr贸w prowadzenia proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  • koryguje bie偶膮ce warto艣ci parametr贸w prowadzenia proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • stosuje systemy komputerowe wspomagaj膮ce czynno艣ci regulacji parametr贸w prowadzenia proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
   3. Kwalifikacje w zawodzie MTL 03 - stosuje materia艂y wsadowe, oprzyrz膮dowanie, materia艂y pomocnicze i narz臋dzia do prowadzonych proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  • rozr贸偶nia materia艂y wsadowe, oprzyrz膮dowanie, materia艂y pomocnicze i narz臋dzia do prowadzonych proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  • dobiera materia艂y wsadowe, oprzyrz膮dowanie, materia艂y pomocnicze i narz臋dzia do prowadzonych proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
   4. montuje oprzyrz膮dowanie maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  • rozr贸偶nia oprzyrz膮dowanie maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  • dobiera oprzyrz膮dowanie maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
   5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje p贸艂wyroby i wyroby z wykorzystaniem maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  • wyja艣nia przebieg procesu wykonania p贸艂wyrob贸w i wyrob贸w z wykorzystaniem maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  • dobiera maszyny i urz膮dzenia do wykonania p贸艂wyrob贸w i wyrob贸w metod膮 obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  • przygotowuje proces wykonania p贸艂wyrob贸w i wyrob贸w z wykorzystaniem maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  • realizuje proces wykonania wyrob贸w z wykorzystaniem maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • stosuje systemy komputerowe wspomagaj膮ce czynno艣ci wykonywania wyrob贸w z wykorzystaniem maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
   6. charakteryzuje wady p贸艂wyrob贸w i wyrob贸w gotowych wytwarzanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  • rozr贸偶nia wady oraz przyczyny powstawania wad p贸艂wyrob贸w i wyrob贸w gotowych wytwarzanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
  • reguluje parametry procesu obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w, tak aby rozpoznane wady p贸艂wyrob贸w i wyrob贸w gotowych nie powt贸rzy艂y si臋
  • wyja艣nia przyczyny powstawania wad p贸艂wyrob贸w i wyrob贸w gotowych wytwarzanych w procesach obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co i na zimno
   7. kontroluje wymiary wyrob贸w wykonanych metod膮 obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w na gor膮co