LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M8

Wykonywanie prac wiertniczych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 M.8
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE M 8

1. Monta偶 i demonta偶 urz膮dze艅 wiertniczych
Kwalifikacje w zawodzie M.8 - Ucze艅:
1) rozpoznaje typy urz膮dze艅 wiertniczych;
2) korzysta z dokumentacji technicznej monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 wiertniczego;
3) wykonuje prace monta偶owe i demonta偶owe urz膮dze艅 wiertniczych;
4) przestrzega zasad komunikowania si臋 w trakcie wykonywania prac monta偶owych i demonta偶owych;
5) rozpoznaje rodzaje zawiesi i okre艣la ich zastosowanie;
6) ocenia stan techniczny zawiesi i dokonuje ich konserwacji;
7) przestrzega zasad monta偶u system贸w nap臋dowych i p艂uczkowych;
8) przestrzega zasad przemieszczania i sk艂adowania element贸w rurowych, narz臋dzi i osprz臋tu wiertniczego;
9) okre艣la zagro偶enia wyst臋puj膮ce podczas prac monta偶owych i demonta偶owych, za艂adowczych i wy艂adowczych.

2. Obs艂ugiwanie i konserwacja urz膮dze艅 wiertniczych
Kwalifikacje w zawodzie M8 - Ucze艅:

1) okre艣la wymagania techniczne dotycz膮ce dzia艂ania pomp p艂uczkowych, urz膮dze艅 przeciwerupcyjnych, sto艂u wiertniczego i wiertniczego nap臋du g贸rnego (ang. top drive);
2) ocenia sprawno艣膰 techniczn膮 narz臋dzi i osprz臋tu wiertniczego oraz urz膮dze艅 do sporz膮dzania i oczyszczania p艂uczki wiertniczej;
3) ocenia stan techniczny maszyn i urz膮dze艅 d藕wigowych oraz liny wiertniczej;
4) okre艣la parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 wiertniczych.

3. Dobieranie sprz臋tu do wykonywania prac wiertniczych
Kwalifikacje w zawodzie M 8 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 geologiczno-technicznym projektem otworu;
2) charakteryzuje narz臋dzia wiertnicze i elementy przewodu wiertniczego;
3) okre艣la zastosowanie narz臋dzi i poszczeg贸lnych element贸w przewodu wiertniczego;
4) dobiera elementy zestawu przewodu wiertniczego;
5) ocenia stan techniczny element贸w przewodu wiertniczego;
6) okre艣la rodzaj i wielko艣膰 po艂膮cze艅 gwintowych;
7) ocenia stan techniczny 艣widr贸w i koronek wiertnicznych;
8) dobiera optymalne parametry wiercenia;
9) uczestniczy w wykonaniu testu zwiercalno艣ci.

4. Monitorowanie dzia艂ania urz膮dze艅 kontrolno-pomiarowych
Kwalifikacje w zawodzie M8 - Ucze艅:
1) charakteryzuje budow臋 oraz okre艣la przeznaczenie urz膮dze艅 kontrolno颅-pomiarowych;
2) kontroluje wskazania urz膮dze艅 kontrolno-pomiarowych stosowanych w procesie wiercenia;
3) odczytuje i interpretuje dane uzyskane z przyrz膮d贸w kontrolno-pomiarowych;
4) kontroluje poziom p艂uczki w zbiornikach;
5) wykonuje pomiary z zastosowaniem inklinometru wrzutowego;
6) pos艂uguje si臋 przyrz膮dami do wykrywania gaz贸w toksycznych i wybuchowych.

5. Sporz膮dzanie p艂uczek wiertniczych i zaczyn贸w cementowych
Kwalifikacje w zawodzie M.8 - Ucze艅:
1) okre艣la rodzaje i przeznaczenie p艂uczek wiertniczych;
2) okre艣la zastosowanie obieg贸w p艂uczki wiertniczej;
3) okre艣la przeznaczenie zaczyn贸w uszczelniaj膮cych i cieczy technologicznych;
4) sporz膮dza p艂uczki wiertnicze i zaczyny uszczelniaj膮ce;
5) dokonuje pomiar贸w parametr贸w p艂uczek wiertniczych i zaczyn贸w cementowych;
6) wykonuje obliczenia dotycz膮ce g臋sto艣ci p艂uczki wiertniczej, ci艣nienia hydrostatycznego i z艂o偶owego;
7) reguluje parametry p艂uczki wiertniczej i zaczynu uszczelniaj膮cego.

6. Wykonywanie rurowania i cementowania otwor贸w wiertniczych
Kwalifikacje w zawodzie M.8. - Ucze艅:
1) dobiera elementy wg艂臋bnej i napowierzchniowej konstrukcji otworu wiertniczego na podstawie projektu;
2) przestrzega procedur przygotowania rur ok艂adzinowych przed zapuszczeniem do otworu wiertniczego;
3) przestrzega zasad przygotowania otworu wiertniczego do rurowania i cementowania zgodnie z ustalonymi procedurami;
4) przestrzega procedur dotycz膮cych stosowania metod cementowania rur ok艂adzinowych;
5) przestrzega procedur wykonania docementowania pod ci艣nieniem;
6) przestrzega procedur dotycz膮cych wykonania pr贸b ci艣nieniowych zacementowanych rur ok艂adzinowych.

7. Wykonywanie czynno艣ci zwi膮zanych z dowiercaniem i udost臋pnianiem horyzont贸w produktywnych Ucze艅:

1) rozr贸偶nia zakres prac wiertniczych wykonywanych podczas dowiercania;
2) okre艣la wp艂yw p艂uczki wiertniczej na stref臋 przyotworow膮;
3) charakteryzuje rodzaje i zasad臋 dzia艂ania perforator贸w;
4) charakteryzuje metody intensyfikacji przyp艂ywu p艂ynu z艂o偶owego do otworu wiertniczego;
5) okre艣la metody opr贸bowania otwor贸w wiertniczych;
6) okre艣la metody wywo艂ania produkcji;
7) okre艣la metody likwidacji otwor贸w wiertniczych;
8) rozr贸偶nia urz膮dzenia stosowane podczas wykonywania szczelinowania i kwasowania.

8. Rozpoznawanie zagro偶e艅 oraz likwidowanie awarii wiertniczych Ucze艅:
1) okre艣la zakres prac wiertniczych zwi膮zanych z procesem dowiercania;
2) okre艣la wp艂yw p艂uczki wiertniczej na stref臋 przyotworow膮;
3) wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania perforator贸w;
4) okre艣la metody intensyfikacji przyp艂ywu p艂ynu z艂o偶owego do otworu wiertniczego;
5) dobiera metody opr贸bowania otwor贸w wiertniczych oraz metody wywo艂ania produkcji;
6) dobiera urz膮dzenia do wykonywania szczelinowania i kwasowania;
7) ustala metody likwidacji otwor贸w wiertniczych.