LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MEC.01

Wykonywanie i naprawa wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MEC.1):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MEC.1
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MEC 1

MEC.01.2 - Podstawy blacharstwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.01)

  1. stosuje zasady sporz膮dzania rysunku technicznego
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami dotycz膮cymi rysunku technicznego
 • sporz膮dza proste rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • rozpoznaje rodzaje rysunk贸w technicznych
 • wykonuje szkice zgodnie z zasadami rysunku technicznego
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej maszyn i urz膮dze艅 stosowanych podczas wykonywania prac blacharskich
 • odczytuje informacje z rysunku technicznego dotycz膮ce parametr贸w powierzchni, kszta艂tu i technologii wykonania
 • wskazuje na podstawie dokumentacji technicznej podzespo艂y oraz zespo艂y maszyn i urz膮dze艅 stosowanych podczas wykonywania prac blacharskich
 • okre艣la parametry techniczne maszyn i urz膮dze艅 na podstawie ich dokumentacji technicznej i tabliczek znamionowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la spos贸b monta偶u i konserwacji maszyn i urz膮dze艅 na podstawie ich dokumentacji technicznej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.01 - rozpoznaje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • omawia budow臋 oraz przeznaczenie osi i wa艂贸w
 • omawia budow臋 i zastosowanie 艂o偶ysk 艣lizgowych i tocznych
 • omawia budow臋 i spos贸b dzia艂ania sprz臋gie艂 i hamulc贸w
 • rozpoznaje przek艂adnie mechaniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia budow臋 i spos贸b dzia艂ania przek艂adni mechanicznych
 • omawia budow臋 i spos贸b dzia艂ania mechanizm贸w ruchu post臋powego i obrotowego
 • wskazuje zastosowanie element贸w, zespo艂贸w i mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje objawy zu偶ycia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 na podstawie rysunk贸w lub opis贸w
  4. wykonuje po艂膮czenia materia艂贸w
 • rozr贸偶nia po艂膮czenia roz艂膮czne i nieroz艂膮czne
 • rozr贸偶nia metody 艂膮czenia materia艂贸w
 • okre艣la zastosowanie po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • dobiera rodzaje po艂膮cze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • wykonuje po艂膮czenia materia艂贸w r贸偶nymi technikami
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje materia艂y konstrukcyjne
 • rozpoznaje materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci metali i ich stop贸w oraz omawia ich zastosowanie
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w niemetalowych oraz okre艣la ich zastosowanie
 • dobiera materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
  6. dobiera sposoby ochrony przed korozj膮
 • rozr贸偶nia i rozpoznaje rodzaje korozji
 • okre艣la przyczyny powstawania korozji
 • okre艣la sposoby ochrony przed korozj膮
 • rozr贸偶nia rodzaje pow艂ok ochronnych i techniki ich nanoszenia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne cz臋艣ci maszyn, urz膮dze艅 oraz wyrob贸w
  7. dobiera sposoby transportu wewn臋trznego i sk艂adowania materia艂贸w
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia transportu wewn臋trznego stosowane w pracach blacharskich
 • okre艣la wymagania dotycz膮ce transportu wewn臋trznego i sk艂adowania element贸w, cz臋艣ci i wyrob贸w
 • przygotowuje miejsce sk艂adowania materia艂贸w
 • dobiera spos贸b i 艣rodki transportu wewn臋trznego w艂a艣ciwe dla rodzaju materia艂u (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia zasady sk艂adowania zgodnie wymaganiami ochrony 艣rodowiska
  8. wykonuje pomiary warsztatowe
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i przyrz膮dy do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci metrologiczne przyrz膮d贸w pomiarowych
 • dobiera metody i przyrz膮dy pomiarowe do wykonania pomiar贸w warsztatowych
 • przeprowadza pomiary warsztatowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • interpretuje wyniki pomiar贸w warsztatowych
  9. charakteryzuje metody kontroli jako艣ci wykonanych prac
 • opisuje mi臋dzyoperacyjn膮 i ostateczn膮 kontrol臋 jako艣ci
 • omawia metod臋 kontroli jako艣ci ze wzgl臋du na wielko艣膰 produkcji i wyr贸b
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje prawa i zasady mechaniki technicznej
 • wyja艣nia poj臋cia dotycz膮ce wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w si艂y wewn臋trznej, napr臋偶enia, odkszta艂cenia, warunki wytrzyma艂o艣ciowe, napr臋偶enia dopuszczalne, moment si艂y
  11. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MEC.01.3 - Wykonywanie element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC1)

  1. stosuje dokumentacj臋 techniczn膮 i technologiczn膮 podczas wykonywania element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 i technologiczn膮 element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • rozpoznaje kszta艂t, wymiary oraz spos贸b obr贸bki element贸w oraz wyrob贸w na podstawie dokumentacji technicznej i technologicznej
 • opisuje przebieg procesu wykonania element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych na podstawie dokumentacji technicznej i technologicznej
 • rozpoznaje materia艂y do wykonania element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
  2. wykonuje prace z zakresu obr贸bki r臋cznej i maszynowej podczas wykonywania element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • dobiera metody obr贸bki r臋cznej i maszynowej do wykonywania element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • dobiera urz膮dzenia, narz臋dzia i przyrz膮dy oraz maszyny do wykonania obr贸bki r臋cznej oraz maszynowej do wykonywania element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • przygotowuje materia艂y do wykonania obr贸bki r臋cznej oraz obr贸bki maszynowej
 • wykonuje obr贸bk臋 r臋czn膮 i maszynow膮 element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • kontroluje jako艣膰 wykonanych prac z zakresu obr贸bki r臋cznej i maszynowej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC1 - wykonuje po艂膮czenia cz臋艣ci metalowych i ze stop贸w metali oraz niemetalowych stosowanych do wykonywania element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • rozr贸偶nia po艂膮czenia cz臋艣ci metalowych i ze stop贸w metali oraz niemetalowych stosowanych do wykonywania element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia stosowane do wykonywania po艂膮cze艅 cz臋艣ci metalowych i ze stop贸w metali oraz niemetalowych element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia stosowane do wykonywania po艂膮cze艅 cz臋艣ci metalowych i ze stop贸w metali oraz niemetalowych element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • dobiera materia艂y do wykonania po艂膮cze艅 cz臋艣ci metalowych i ze stop贸w metali oraz niemetalowych element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje materia艂y do wykonania po艂膮czenia cz臋艣ci metalowych i ze stop贸w metali oraz niemetalowych element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • 艂膮czy cz臋艣ci metalowe i ze stop贸w metali oraz niemetalowe stosuj膮c metody po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • kontroluje poprawno艣膰 wykonanego po艂膮czenia cz臋艣ci metalowych i ze stop贸w metali oraz niemetalowych
  4. wykonuje operacje kszta艂towania element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • rozr贸偶nia operacje kszta艂towania element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • rozr贸偶nia i dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia stosowane do wykonywania operacji kszta艂towania element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • kszta艂tuje elementy oraz wyroby z blachy i profili kszta艂towych zgodnie z wybran膮 technologi膮
 • kontroluje jako艣膰 wykonanej operacji kszta艂towania element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
  5. Kwalifikacje zawodowe - montuje elementy oraz wyroby z blachy i profili kszta艂towych
 • okre艣la kolejno艣膰 monta偶u element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych na podstawie dokumentacji
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do wykonywania monta偶u element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • dopasowuje elementy oraz wyroby z blachy i profili kszta艂towych w celu wykonania ich monta偶u zgodnie z wybran膮 technologi膮
 • wykonuje monta偶 element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych zgodnie z wybran膮 technologi膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • kontroluje poprawno艣膰 wykonanego monta偶u element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
  6. przeprowadza obs艂ug臋 codzienn膮 oraz konserwacj臋 narz臋dzi, przyrz膮d贸w, maszyn oraz urz膮dze艅 wykorzystywanych do wykonywania element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • okre艣la na podstawie instrukcji obs艂ugi codziennej oraz instrukcji konserwacji zakres obs艂ugi codziennej oraz konserwacji narz臋dzi, przyrz膮d贸w, maszyn oraz urz膮dze艅 wykorzystywanych do wykonywania element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • okre艣la spos贸b wykonania obs艂ugi codziennej oraz konserwacji narz臋dzi, przyrz膮d贸w, maszyn oraz urz膮dze艅 wykorzystywanych do wykonywania element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych do wykonywania element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • wykonuje czynno艣ci obs艂ugi codziennej oraz konserwacji narz臋dzi, przyrz膮d贸w, maszyn oraz urz膮dze艅 wykorzystywanych do wykonywania element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokumentuje wykonanie obs艂ugi codziennej oraz konserwacji narz臋dzi, przyrz膮d贸w, maszyn oraz urz膮dze艅 wykorzystywanych do wykonywania element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych

MEC.01.4 - Naprawa i konserwacja element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.1)

  1. opisuje procesy zu偶ycia element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • rozr贸偶nia procesy zu偶ycia element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • okre艣la przyczyny zu偶ycia element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.1 - okre艣la stan techniczny element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • wymienia kryteria oceny stanu technicznego element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • dokonuje wzrokowej oceny stanu technicznego element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych zgodnie z przyj臋tymi kryteriami
 • wykonuje pomiary parametr贸w stanu ocenianych element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • ocenia stan techniczny element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje elementy oraz wyroby z blachy i profili kszta艂towych wymagaj膮ce naprawy
  4. dobiera spos贸b naprawy uszkodzonych element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • opisuje przebieg procesu wykonania naprawy i konserwacji element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych na podstawie dokumentacji technologicznej i technicznej
 • rozr贸偶nia metody naprawy uszkodzonych element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • dobiera metody naprawy do rodzaju uszkodzenia
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje napraw臋 element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • okre艣la przebieg procesu naprawy element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do wykonania naprawy element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • organizuje stanowisko do wykonania naprawy element贸w oraz wyrob贸w element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • demontuje elementy oraz wyroby przeznaczone do naprawy element贸w oraz wyrob贸w element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje czynno艣ci naprawcze element贸w oraz wyrob贸w element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych zgodnie z przyj臋t膮 technologi膮
 • montuje elementy oraz wyroby po wykonaniu naprawy
 • kontroluje prawid艂owo艣膰 wykonania naprawy element贸w oraz wyrob贸w element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
  6. wykonuje konserwacj臋 element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • okre艣la przebieg procesu konserwacji element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do wykonania konserwacji element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • organizuje stanowisko do wykonania konserwacji element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych
 • demontuje elementy oraz wyroby przeznaczone do konserwacji element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje czynno艣ci konserwacji element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych zgodnie z przyj臋t膮 technologi膮
 • montuje elementy oraz wyroby po wykonaniu konserwacji
 • kontroluje prawid艂owo艣膰 wykonania konserwacji element贸w oraz wyrob贸w z blachy i profili kszta艂towych

MEC.01.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.01.)

  1. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wymienia przepisy prawa okre艣laj膮ce wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii
 • wymienia regulacje wewn膮trzzak艂adowe zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • omawia terminologi臋 zwi膮zan膮 z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮 oraz ergonomi膮
  2. rozr贸偶nia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • rozr贸偶nia instytucje oraz s艂u偶by sprawuj膮ce nadz贸r nad warunkami pracy i bezpiecznym u偶ytkowaniem maszyn i urz膮dze艅
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.01. - okre艣la prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • opisuje konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w przez pracownika i pracodawc臋 w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje prawa i obowi膮zki pracownika, kt贸ry uleg艂 wypadkowi przy pracy, wynikaj膮ce z przepis贸w prawa (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje prawa i obowi膮zki pracownika, kt贸ry zachorowa艂 na chorob臋 zawodow膮, wynikaj膮ce z przepis贸w prawa
 • opisuje zakres odpowiedzialno艣ci pracownika oraz pracodawcy z tytu艂u naruszenia przepis贸w prawa z zakresu bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  4. okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w wp艂ywaj膮cych negatywnie na organizm cz艂owieka
 • wymienia rodzaje czynnik贸w wp艂ywaj膮cych negatywnie na organizm cz艂owieka
 • wymienia skutki oddzia艂ywania czynnik贸w 艣rodowiska pracy na organizm cz艂owieka
 • wymienia objawy typowych chor贸b zawodowych zwi膮zanych z zawodem
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje zadania zawodowe zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska oraz ergonomii
 • organizuje stanowisko pracy zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres ich stosowania
 • rozr贸偶nia rodzaje znak贸w bezpiecze艅stwa i alarm贸w
 • stosuje przepisy, wymagania i zasady zwi膮zane z ergonomi膮, bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska podczas organizowania stanowisk pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka oraz mienia i 艣rodowiska zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej oraz 艣rodki ochrony zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  6. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji