LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG25

Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy

TESTY ZAWODOWE (PODOBNE KWALIFIKACJE):- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.25OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 25

1. Wykonywanie elementów, wyrobów i pokryć z blachy
Kwalifikacje w zawodzie MG.25 - Uczeń:
1) dobiera materiały do wykonania elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
2) dobiera narzędzia do wykonania elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
3) dobiera przyrządy pomiarowe stosowane do wykonywania prac blacharskich;
4) wykonuje trasowanie elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
5) dobiera techniki obróbki ręcznej materiałów blacharskich;
6) dobiera techniki obróbki plastycznej materiałów blacharskich;
7) dobiera maszyny i urządzenia do cięcia i kształtowania blach;
8) wykonuje prace blacharskie z zastosowaniem narzędzi ręcznych, elektronarzędzi i maszyn;
9) wykonuje elementy, wyroby i pokrycia z blachy;
10) ocenia jakość wykonanych elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
11) wykonuje konserwację narzędzi, maszyn i urządzeń blacharskich.

2. Wykonywanie połączeń elementów metalowych i niemetalowych
Kwalifikacje w zawodzie MG25 - Uczeń:
1) rozróżnia rodzaje połączeń elementów metalowych i niemetalowych;
2) dobiera metody łączenia elementów metalowych i niemetalowych;
3) dobiera materiały do wykonania połączeń elementów metalowych i niemetalowych;
4) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonania połączeń elementów metalowych i niemetalowych;
5) przygotowuje elementy i materiały do wykonania połączeń elementów metalowych i niemetalowych;
6) wykonuje połączenia elementów metalowych i niemetalowych;
7) ocenia jakość wykonanych połączeń elementów metalowych i niemetalowych.

3. Naprawa i konserwacja elementów, wyrobów i pokryć z blachy
Kwalifikacje w zawodzie MG 25 - Uczeń:
1) ocenia stan techniczny elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
2) dobiera techniki naprawy uszkodzonych elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
3) dobiera techniki demontażu i montażu elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
4) dobiera narzędzia i sprzęt do demontażu i montażu elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
5) wykonuje demontaż i montaż elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
6) dobiera narzędzia i sprzęt do naprawy elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
7) wykonuje prace związane z naprawą elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
8) dobiera metody zabezpieczania antykorozyjnego elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
9) dobiera materiały antykorozyjne do zabezpieczania elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
10) dobiera narzędzia i sprzęt do wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych
elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
11) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne elementów, wyrobów i pokryć z blachy;
12) ocenia jakość wykonanych prac.