LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MEC.02

Wykonywanie i naprawa wyrob贸w kowalskich

TESTY ZAWODOWE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MEC.2
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MEC 2

MEC.02.2 - Podstawy kowalstwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.02)

  1. stosuje zasady sporz膮dzania rysunku technicznego
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami dotycz膮cymi rysunku technicznego
 • odczytuje informacje ze szkicu i rysunku technicznego dotycz膮ce parametr贸w powierzchni, kszta艂tu i technologii wykonania
 • sporz膮dza szkice wyrob贸w kowalskich
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia pasowanie cz臋艣ci maszyn
 • okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych cz臋艣ci maszyn
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • wyja艣nia znaczenie normalizacji, typizacji i unifikacji w budowie maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia rodzaje i elementy dokumentacji technicznej maszyn i urz膮dze艅
 • wyszukuje w dokumentacji technicznej podstawowe informacje dotycz膮ce parametr贸w maszyn i urz膮dze艅
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.02 - charakteryzuje budow臋 i spos贸b dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅
 • wyja艣nia na podstawie dokumentacji technicznej budow臋, spos贸b dzia艂ania oraz przeznaczenie maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje na podstawie dokumentacji technicznej elementy podzespo艂贸w, zespo艂贸w maszyn i urz膮dze艅
 • wyja艣nia na podstawie schemat贸w strukturalnych oraz funkcjonalnych budow臋 maszyn i urz膮dze艅
 • odczytuje z dokumentacji technicznej podstawowe informacje dotycz膮ce danych i parametr贸w maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zastosowanie element贸w, zespo艂贸w i mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅
  4. charakteryzuje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia po艂膮czenia roz艂膮czne oraz nieroz艂膮czne
 • klasyfikuje przek艂adnie mechaniczne
 • wyja艣nia budow臋 i spos贸b dzia艂ania przek艂adni mechanicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia objawy zu偶ycia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje po艂膮czenia cz臋艣ci maszyn
 • rozr贸偶nia po艂膮czenia mechaniczne
 • rozr贸偶nia metody 艂膮czenia materia艂贸w
 • okre艣la zastosowanie po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje po艂膮czenia roz艂膮czne i nieroz艂膮czne
  6. rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniaj膮ce
 • klasyfikuje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz uszczelniaj膮ce oraz opisuje ich w艂a艣ciwo艣ci
 • dobiera materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz uszczelniaj膮ce
 • wskazuje zastosowanie materia艂贸w konstrukcyjnych, eksploatacyjnych oraz uszczelniaj膮cych
  7. dobiera sposoby transportu, sk艂adowania i magazynowania materia艂贸w
 • okre艣la wymagania dotycz膮ce transportu, sk艂adowania oraz magazynowania cz臋艣ci i wyrob贸w
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do transportu wewn臋trznego stosowane w pracach kowalskich
 • przygotowuje miejsce sk艂adowania oraz magazynowania materia艂贸w
 • ustala spos贸b i 艣rodki transportu w艂a艣ciwe dla rodzaju materia艂u (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady sk艂adowania oraz magazynowania zgodnie z wymaganiami ochrony 艣rodowiska, producenta oraz regulacjami wewn膮trzzak艂adowymi
  8. dobiera sposoby ochrony przed korozj膮
 • rozr贸偶nia rodzaje korozji
 • okre艣la przyczyny powstawania korozji
 • rozpoznaje objawy korozji
 • okre艣la sposoby ochrony poszczeg贸lnych element贸w przed korozj膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje pow艂ok ochronnych i techniki ich nanoszenia
 • ustala spos贸b ochrony przed korozj膮 dostosowany do warunk贸w eksploatacji i specyfiki element贸w maszyn i urz膮dze艅
  9. analizuje techniki i metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • klasyfikuje i rozr贸偶nia techniki i metody wytwarzania wyrob贸w z metali i ich stop贸w
 • wskazuje metody kszta艂towania metali i stop贸w metali
 • wskazuje przyk艂ady zastosowania poszczeg贸lnych technik wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje metody obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • rozr贸偶nia rodzaje i metody obr贸bki r臋cznej
 • wskazuje przyk艂ady zastosowania rodzaj贸w obr贸bki r臋cznej
 • rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia stosowane w obr贸bce r臋cznej
 • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki maszynowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje przyk艂ady zastosowania obr贸bki maszynowej
 • rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia stosowane do obr贸bki maszynowej
  11. wykonuje pomiary warsztatowe
 • rozr贸偶nia metody pomiarowe
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i przyrz膮dy do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
 • wskazuje w艂a艣ciwo艣ci metrologiczne przyrz膮d贸w pomiarowych
 • dobiera metody i przyrz膮dy pomiarowe do wykonania pomiar贸w warsztatowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza pomiary warsztatowe
 • interpretuje wyniki pomiar贸w warsztatowych
  12. stosuje metody kontroli jako艣ci wykonanych prac
 • okre艣la cele kontroli jako艣ci wykonanych prac
 • opisuje i dobiera metody kontroli jako艣ci wykonanych prac
 • rozr贸偶nia metody kontroli jako艣ci wykonanych prac w operacjach kucia r臋cznego i maszynowego
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do przeprowadzenia kontroli wykonanej pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza podstawowe pomiary podczas wykonywania prac
 • stosuje obowi膮zuj膮ce procedury zwi膮zane z kontrol膮 jako艣ci na stanowisku pracy
 • ocenia jako艣膰 wykonanych prac
  13. stosuje prawa i zasady mechaniki technicznej
 • wyja艣nia poj臋cia dotycz膮ce wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w si艂y wewn臋trznej, napr臋偶enia, odkszta艂cenia, warunki wytrzyma艂o艣ciowe, napr臋偶enia dopuszczalne, moment si艂y
  14. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MEC.02.3 - Wykonywanie i naprawa wyrob贸w kowalskich metod膮 kucia r臋cznego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC2)

  1. wykonuje operacje kucia r臋cznego
 • rozr贸偶nia operacje kowalskie
 • opisuje przebieg operacji kucia r臋cznego
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy oraz urz膮dzenia do wykonywania operacji kucia r臋cznego
 • przygotowuje materia艂y oraz stanowisko do wykonywania operacji kucia r臋cznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • prowadzi proces kucia r臋cznego zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮 i zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
  2. kontroluje temperatur臋 nagrzewanego materia艂u wsadowego
 • wskazuje szacowan膮 temperatur臋 nagrzewanego materia艂u wsadowego na podstawie oceny wzrokowej
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do pomiaru temperatury nagrzewanego materia艂u wsadowego
 • wykonuje pomiar temperatury nagrzewanego materia艂u wsadowego za pomoc膮 przyrz膮d贸w pomiarowych
 • odczytuje z dokumentacji technologicznej zalecan膮 warto艣膰 temperatury nagrzania materia艂u wsadowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • nastawia warto艣ci parametr贸w na urz膮dzeniach grzewczych w celu zachowania za艂o偶onej warto艣ci temperatury nagrzewania materia艂u wsadowego
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC2 - wykonuje po艂膮czenia nieroz艂膮czne wyrob贸w kowalskich
 • wyja艣nia procesy wykonania po艂膮cze艅 nieroz艂膮cznych wyrob贸w kowalskich
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia, przyrz膮dy oraz urz膮dzenia do wykonania po艂膮cze艅 nieroz艂膮cznych wyrob贸w kowalskich
 • przygotowuje stanowisko do wykonania po艂膮cze艅 nieroz艂膮cznych wyrob贸w kowalskich
 • wykonuje 艂膮czenie element贸w w wyrobach kowalskich
  4. wykonuje obr贸bk臋 ciepln膮 i cieplno- chemiczn膮 wyrob贸w kowalskich
 • rozr贸偶nia rodzaje i parametry obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrob贸w kowalskich
 • odczytuje z dokumentacji technologicznej warto艣ci parametr贸w obr贸bki cieplnej oraz cieplno- chemicznej wyrob贸w kowalskich
 • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy oraz urz膮dzenia do wykonania obr贸bki wyrob贸w kowalskich
 • przygotowuje stanowisko do wykonania obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej wyrob贸w hutniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje obr贸bk臋 ciepln膮 i cieplno-chemiczn膮 wyrob贸w kowalskich zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
  5. Kwalifikacje zawodowe - kontroluje jako艣膰 wykonanych operacji kucia r臋cznego
 • wskazuje na podstawie dokumentacji technologicznej parametry jako艣ciowe wykonania operacji kucia r臋cznego
 • ocenia poprawno艣膰 wykonania operacji kucia r臋cznego na podstawie kontroli wzrokowej
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas kontroli jako艣ci wykonania operacji kucia r臋cznego
 • wykonuje pomiary parametr贸w jako艣ciowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • formu艂uje ocen臋 dotycz膮c膮 poprawno艣ci wykonania operacji kucia r臋cznego
  6. wykonuje naprawy wyrob贸w kowalskich
 • rozr贸偶nia wady wyrob贸w kowalskich
 • rozr贸偶nia i opisuje procesy wykonania napraw
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia, przyrz膮dy oraz urz膮dzenia do wykonania napraw
 • przygotowuje stanowisko do wykonania napraw (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje do naprawy uszkodzone wyroby
 • usuwa uszkodzenia wyrob贸w kowalskich
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne

MEC.02.4 - Wykonywanie wyrob贸w kowalskich metod膮 kucia maszynowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.2)

  1. przygotowuje materia艂 (wsad) do wykonania kucia maszynowego
 • rozr贸偶nia materia艂y (wsady) do kucia maszynowego
 • opisuje spos贸b przygotowania materia艂贸w (wsadu) do kucia maszynowego
 • odczytuje z dokumentacji technologicznej parametry zwi膮zane z przygotowaniem materia艂u (wsadu) do wykonania kucia maszynowego
 • dobiera narz臋dzia, maszyny i urz膮dzenia do ci臋cia materia艂u (wsadu) do wykonania kucia maszynowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje stanowisko do ci臋cia materia艂u
 • tnie materia艂 (wsad) z uwzgl臋dnieniem naddatk贸w technologicznych
  2. nagrzewa materia艂 (wsad) do wykonania kucia maszynowego
 • rozr贸偶nia sposoby nagrzewania materia艂u do wykonania kucia maszynowego
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia do nagrzewania materia艂贸w do wykonania kucia maszynowego
 • odczytuje z dokumentacji technologicznej przebieg oraz parametry procesu nagrzewania materia艂贸w do wykonania kucia maszynowego
 • dobiera urz膮dzenie grzejne do nagrzania materia艂u do wykonania kucia maszynowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje stanowisko do nagrzewania materia艂贸w do wykonania kucia maszynowego
 • prowadzi proces nagrzewania zgodnie z dokumentacja technologiczn膮
 • kontroluje temperatur臋 nagrzania materia艂u do wykonania kucia maszynowego
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.2 - wykonuje kucie maszynowe
 • rozr贸偶nia operacje kucia maszynowego
 • odczytuje z dokumentacji technologicznej parametry oraz przebieg kucia maszynowego
 • rozr贸偶nia maszyny ku藕nicze
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy oraz urz膮dzenia do wykonywania operacji kucia maszynowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje stanowisko do wykonania operacji kucia maszynowego
 • prowadzi proces kucia maszynowego zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
  4. kontroluje jako艣膰 wykonanych operacji kucia maszynowego
 • wskazuje na podstawie dokumentacji technologicznej parametry jako艣ciowe wykonania operacji kucia maszynowego
 • formu艂uje ocen臋 dotycz膮c膮 poprawno艣ci przygotowania materia艂u do wykonania operacji kucia maszynowego
 • sprawdza wzrokowo poprawno艣膰 wykonania wyrobu
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas kontroli jako艣ci wykonania operacji kucia maszynowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pomiary parametr贸w jako艣ciowych wykonania wyrobu
 • rozpoznaje wady wyrob贸w wykonanych metod膮 kucia maszynowego
 • wskazuje przyczyny wyst臋powania b艂臋d贸w wykonania wyrobu
 • formu艂uje ocen臋 dotycz膮c膮 poprawno艣ci wykonania wyrobu

MEC.02.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.02.)

  1. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wymienia przepisy prawa okre艣laj膮ce wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii
 • wymienia regulacje wewn膮trzzak艂adowe zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wyja艣nia terminologi臋 w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony 艣rodowiska, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ergonomii
  2. rozr贸偶nia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje oraz s艂u偶by sprawuj膮ce nadz贸r nad warunkami pracy i bezpiecznym u偶ytkowaniem maszyn i urz膮dze艅
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.02. - okre艣la prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • opisuje konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w przez pracownika i pracodawc臋 w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika, kt贸ry uleg艂 wypadkowi przy pracy, wynikaj膮ce z przepis贸w prawa (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika, kt贸ry zachorowa艂 na chorob臋 zawodow膮, wynikaj膮ce z przepis贸w prawa
 • opisuje zakres odpowiedzialno艣ci pracownika oraz pracodawcy z tytu艂u naruszenia przepis贸w dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  4. okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych w 艣rodowisku pracy na organizm cz艂owieka
 • rozr贸偶nia rodzaje czynnik贸w szkodliwych w 艣rodowisku pracy
 • wskazuje czynniki szkodliwe w 艣rodowisku pracy
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a czynnik贸w szkodliwych
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje sposoby zapobiegania zagro偶eniom zdrowia i 偶ycia wynikaj膮cym z dzia艂ania czynnik贸w szkodliwych
 • rozr贸偶nia objawy typowych chor贸b zawodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje zadania zawodowe zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska oraz ergonomii
 • wyja艣nia zasady organizacji stanowisk pracy zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze, uwzgl臋dniaj膮c zakres ich stosowania
 • rozr贸偶nia rodzaje znak贸w, sygna艂贸w bezpiecze艅stwa i alarm贸w
 • stosuje wymagania ergonomii, bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska podczas organizowania stanowiska pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka oraz mienia i 艣rodowiska zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • korzysta ze 艣rodk贸w ochrony indywidualnej oraz 艣rodk贸w ochrony zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  6. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji