LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG21

Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MG.21):- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.21OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 21

1. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich metodą kucia ręcznego
Kwalifikacje w zawodzie MG.21 - Uczeń:
1) wykonuje szkice wyrobów kowalskich;
2) rozpoznaje materiały kowalskie;
3) dobiera materiał do wykonania kucia ręcznego;
4) rozpoznaje urządzenia grzejne;
5) użytkuje urządzenia grzejne;
6) dobiera temperaturę kucia ręcznego;
7) dobiera parametry nagrzewania materiałów przeznaczonych do kucia w urządzeniach grzejnych;
8) kontroluje temperaturę nagrzewanej stali;
9) określa rodzaje zabiegów kucia ręcznego;
10) wykonuje zabiegi kucia ręcznego;
11) wykonuje połączenia nierozłączne wyrobów kowalskich;
12) dobiera rodzaj obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
13) określa temperaturę i czas zabiegów obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej;
14) dokonuje oceny jakości wykonanej pracy.

2. Wykonywanie wyrobów kowalskich metodą kucia maszynowego
Kwalifikacje w zawodzie MG21 - Uczeń:
1) dobiera materiał do wykonania kucia maszynowego;
2) wykonuje cięcie materiału (wsadu) do wykonania kucia maszynowego;
3) umieszcza materiał (wsad) w urządzeniu grzejnym;
4) użytkuje urządzenia grzejne;
5) kontroluje temperaturę nagrzewanego materiału (wsadu);
6) dobiera maszyny kuźnicze;
7) użytkuje maszyny kuźnicze;
8) dokonuje oceny jakości wykonanej pracy.