LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MEC.03

Monta偶 i obs艂uga maszyn i urz膮dze艅- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MEC.3
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MEC 3

MEC.03.2 - Podstawy obr贸bki r臋cznej i maszynowej oraz monta偶u (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.03)

  1. stosuje zasady wykonywania szkic贸w oraz rysunk贸w technicznych
 • sporz膮dza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • wykonuje rzutowanie, przekroje i wymiarowanie zgodnie z normami dotycz膮cymi rysunku technicznego
 • okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych
 • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje wydruk sporz膮dzonego rysunku technicznego
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej maszyn i urz膮dze艅,
 • identyfikuje parametry maszyn i urz膮dze艅 na podstawie dokumentacji technicznej oraz tabliczek znamionowych
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci i mechanizmy maszyn i urz膮dze艅 w oparciu o dokumentacj臋 techniczn膮
 • okre艣la zastosowanie poszczeg贸lnych grup cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅, pos艂uguj膮c si臋 dokumentacj膮 techniczn膮
 • opisuje budow臋 i dzia艂anie mechanizm贸w, takich jak d藕wigniowe, krzywkowe, otrzymywania ruchu przerywanego
 • rozr贸偶nia pasowanie i zasady tolerancji cz臋艣ci maszyn
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.03 - stosuje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi
 • rozpoznaje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce na podstawie oznacze艅 oraz rozr贸偶nia ich w艂a艣ciwo艣ci
 • dobiera materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi okre艣lonymi w dokumentacji
 • rozr贸偶nia i rozpoznaje rodzaje i 藕r贸d艂a korozji
 • dobiera metody zabezpieczenia przed korozj膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  4. wykonuje po艂膮czenia mechaniczne
 • charakteryzuje po艂膮czenia mechaniczne
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅
 • 艂膮czy cz臋艣ci r贸偶nymi technikami
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje techniki oraz metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia techniki oraz metody spajania materia艂贸w, odlewania, obr贸bki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej
 • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • wykonuje operacje obr贸bki r臋cznej i proste operacje maszynowej obr贸bki wi贸rowej materia艂贸w
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy do wykonywania pomiar贸w warsztatowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera przyrz膮dy i narz臋dzia do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
 • przeprowadza pomiary warsztatowe
  6. stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej
 • rozr贸偶nia poj臋cia statyki: si艂a, uk艂ad si艂, wypadkowa uk艂adu si艂, jednostki si艂y, p艂aski uk艂ad si艂
 • okre艣la i wyznacza warunki zachowania r贸wnowagi dla p艂askiego uk艂adu si艂
 • wyja艣nia poj臋cia dotycz膮ce wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w: si艂y wewn臋trzne, napr臋偶enia, odkszta艂cenia, warunki wytrzyma艂o艣ciowe, napr臋偶enia dopuszczalne, moment si艂y
  7. charakteryzuje uk艂ady elektrotechniki, elektroniki i automatyki przemys艂owej
 • rozr贸偶nia wielko艣ci elektryczne i ich jednostki
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a i rodzaje pr膮du elektrycznego
 • rozr贸偶nia elementy obwod贸w elektrycznych oraz uk艂ad贸w elektronicznych
 • stosuje prawo Ohma, prawa Kirchhoffa do obliczania obwod贸w pr膮du sta艂ego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia elementy uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej
  8. charakteryzuje uk艂ady mechatroniczne konwencjonalne
 • rozr贸偶nia elementy struktury uk艂adu mechatronicznego konwencjonalnego
 • okre艣la wsp贸艂zale偶no艣ci pomi臋dzy elementami struktury uk艂adu mechatronicznego konwencjonalnego
 • rozr贸偶nia uk艂ady wykonawcze urz膮dze艅 mechatronicznych
 • rozr贸偶nia sensory stosowane w uk艂adach mechatronicznych konwencjonalnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia elementy uk艂ad贸w sterowania stosowane w uk艂adach mechatronicznych konwencjonalnych
 • okre艣la dzia艂anie uk艂ad贸w sterowania stosowanych w uk艂adach mechatronicznych konwencjonalnych
 • rozr贸偶nia uk艂ady zasilania stosowane w uk艂adach mechatronicznych konwencjonalnych
 • rozr贸偶nia uk艂ady manipulacyjne i systemy zrobotyzowane
 • wskazuje zastosowanie uk艂ad贸w manipulacyjnych i system贸w zrobotyzowanych
 • okre艣la zasady bezpiecznego u偶ytkowania uk艂ad贸w manipulacyjnych i system贸w zrobotyzowanych
  9. stosuje programy komputerowe do wykonywania rysunk贸w technicznych i doboru cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
 • wyszukuje informacje o cz臋艣ciach maszyn, maszynach i urz膮dzeniach z wykorzystaniem program贸w komputerowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MEC.03.3 - Obs艂uga maszyn i urz膮dze艅 (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC3)

  1. charakteryzuje procesy eksploatacyjne maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia procesy eksploatacyjne maszyn i urz膮dze艅
 • okre艣la wp艂yw proces贸w eksploatacyjnych na stan maszyn i urz膮dze艅
 • ocenia stan techniczny maszyn i urz膮dze艅
  2. okre艣la przyczyny uszkodze艅 maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje przyczyny uszkodze艅 maszyn i urz膮dze艅
 • dokonuje analizy przyczyn uszkodze艅 maszyn i urz膮dze艅
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC3 - dobiera materia艂y, narz臋dzia i przyrz膮dy do rodzaju wykonywanej pracy
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne uszczelniaj膮ce i eksploatacyjne wykorzystywane w monta偶u maszyn i urz膮dze艅
 • rozpoznaje narz臋dzia i przyrz膮dy stosowane podczas monta偶u maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i przyrz膮dy do instalowania, naprawy i obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅
  4. naprawia elementy i zespo艂y maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera spos贸b naprawy element贸w i zespo艂贸w maszyn i urz膮dze艅
 • planuje przebieg procesu naprawy element贸w i zespo艂贸w maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera typowe i specjalistyczne narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do naprawy
  5. Kwalifikacje zawodowe - instaluje maszyny i urz膮dzenia na stanowisku pracy
 • przygotowuje maszyny i urz膮dzenia do instalacji
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do instalacji maszyn i urz膮dze艅 na stanowisku
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami, przyrz膮dami i urz膮dzeniami w procesie instalowania maszyn i urz膮dze艅 zgodnie z zasadami eksploatacji
  6. reguluje i uruchamia maszyny i urz膮dzenia
 • dobiera spos贸b regulacji maszyn i urz膮dze艅 na podstawie dokumentacji technicznej
 • pos艂uguje si臋 instrukcj膮 obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do wykonania regulacji maszyn i urz膮dze艅
 • wykonuje regulacj臋 maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pr贸bne uruchomienie maszyn i urz膮dze艅
 • kontroluje przebieg prac zwi膮zanych z pr贸bnym uruchomieniem i regulacj膮 maszyn i urz膮dze艅
  7. ocenia jako艣膰 wykonanej obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia i dobiera metody kontroli jako艣ci wykonanych prac podczas obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅
 • kontroluje jako艣膰 wykonanej obs艂ugi codziennej i okresowej maszyn i urz膮dze艅
  8. wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 oraz konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅
 • okre艣la na podstawie instrukcji obs艂ugi codziennej oraz instrukcji konserwacji zakres obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera spos贸b wykonania obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅
 • przygotowuje narz臋dzia, przyrz膮dy, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅
 • stosuje kolejno艣膰 czynno艣ci podczas obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dokumentuje wykonanie obs艂ugi codziennej oraz konserwacji maszyn i urz膮dze艅

MEC.03.4 - Monta偶 maszyn i urz膮dze艅 (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.3)

  1. rozpoznaje rozwi膮zania konstrukcyjne maszyn i urz膮dze艅
 • okre艣la struktur臋 maszyn i urz膮dze艅 na podstawie dokumentacji technicznej
 • rozr贸偶nia elementy konstrukcyjne maszyn i urz膮dze艅
  2. stosuje metody monta偶u maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia metody monta偶u maszyn i urz膮dze艅
 • okre艣la przebieg monta偶u wykonywanego zgodnie z wybran膮 metod膮
 • wykonuje monta偶 zgodnie z wybran膮 metod膮
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.3 - dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do rodzaju wykonywanych prac monta偶owych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do rodzaju wykonywania prac monta偶owych
 • dokonuje wyboru narz臋dzi, przyrz膮d贸w i urz膮dze艅 do wykonywanych prac monta偶owych
  4. przygotowuje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 do monta偶u
 • sprawdza cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 przeznaczonych do monta偶u
 • kontroluje zgodno艣膰 z dokumentacj膮 techniczn膮 parametr贸w cz臋艣ci przeznaczonych do monta偶u
 • przygotowuje cz臋艣ci maszyn do monta偶u przez ich oczyszczanie i rozkonserwowywanie
  5. Kwalifikacje zawodowe - ustawia cz臋艣ci maszyn, zespo艂贸w i mechanizm贸w w przyrz膮dach i uchwytach
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy i uchwyty do ustawiania montowanych cz臋艣ci maszyn, zespo艂贸w i mechanizm贸w
 • dobiera i stosuje przyrz膮dy i uchwyty do ustawiania montowanych cz臋艣ci maszyn, zespo艂贸w i mechanizm贸w
  6. 艂膮czy cz臋艣ci maszyn
 • dobiera narz臋dzia, uchwyty i sprz臋t do wykonania po艂膮cze艅 cz臋艣ci maszyn
 • stosuje kolejno艣膰 wykonywanych operacji podczas monta偶u po艂膮cze艅 cz臋艣ci maszyn
  7. montuje uk艂ady hydrauliczne i pneumatyczne maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia uk艂ady hydrauliczne i pneumatyczne maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera materia艂y i narz臋dzia stosowane do monta偶u uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urz膮dze艅
 • wykonuje operacje monta偶u uk艂ad贸w hydraulicznych i pneumatycznych maszyn i urz膮dze艅
  8. montuje zespo艂y i mechanizmy maszyn i urz膮dze艅
 • dobiera narz臋dzia, uchwyty i sprz臋t do wykonania monta偶u zespo艂贸w i mechanizm贸w maszyn oraz urz膮dze艅
 • planuje kolejno艣膰 operacji podczas wykonywania monta偶u zespo艂贸w i mechanizm贸w maszyn oraz urz膮dze艅
 • wykonuje operacje monta偶u zespo艂贸w i mechanizm贸w maszyn oraz urz膮dze艅
  9. sprawdza jako艣膰 wykonanego monta偶u maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia metody kontroli jako艣ci prac monta偶owych
 • dobiera metod臋 kontroli jako艣ci w zale偶no艣ci od rodzaju i zakresu prac monta偶owych
 • kontroluje parametry zmontowanych zespo艂贸w maszyn i urz膮dze艅
 • wype艂nia dokumentacj臋 kontroli jako艣ci wykonanego monta偶u

MEC.03.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.03.)

  1. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wymienia przepisy prawa okre艣laj膮ce wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii
 • wymienia regulacje wewn膮trzzak艂adowe zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wyja艣nia terminologi臋 w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony 艣rodowiska, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ergonomii
  2. rozr贸偶nia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje i s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji i s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.03. - okre艣la prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • opisuje konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w przez pracownika i pracodawc臋 w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika, kt贸ry uleg艂 wypadkowi przy pracy, wynikaj膮ce z przepis贸w prawa (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika, kt贸ry zachorowa艂 na chorob臋 zawodow膮, wynikaj膮ce z przepis贸w prawa
  4. okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w 艣rodowiska pracy na organizm cz艂owieka
 • wymienia rodzaje czynnik贸w 艣rodowiska pracy dzia艂aj膮cych na organizm cz艂owieka
 • rozr贸偶nia czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uci膮偶liwe w 艣rodowisku pracy
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a czynnik贸w 艣rodowiska pracy
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w 艣rodowiska pracy na organizm cz艂owieka (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia sposoby zapobiegania zagro偶eniom zdrowia i 偶ycia podczas wykonywania prac
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje zadania zawodowe zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska oraz ergonomii
 • organizuje stanowisko pracy zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres stosowania w pracach rozr贸偶nia rodzaje znak贸w bezpiecze艅stwa i alarm贸w
 • stosuje przepisy, wymagania i zasady zwi膮zane z ergonomi膮, bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska podczas organizowania stanowisk pracy
 • rozr贸偶nia zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka oraz mienia i 艣rodowiska zwi膮zane z u偶ytkowaniem maszyn i narz臋dzi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony indywidualnej do prac z zakresu u偶ytkowania maszyn i narz臋dzi
 • stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej oraz 艣rodki ochrony zbiorowej podczas realizacji zada艅 zawodowych
  6. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji