LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MEC.04

Monta偶 system贸w ruroci膮gowych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MEC.4):

TESTY ZAWODOWE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MEC.4
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MEC 4

MEC.04.2 - Podstawy monta偶u system贸w ruroci膮gowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.04)

  1. stosuje zasady wykonywania szkic贸w oraz rysunk贸w technicznych
 • sporz膮dza szkice i rysunki techniczne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • sporz膮dza wymiarowanie zgodnie z normami dotycz膮cymi rysunku technicznego
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozr贸偶nia pasowanie i zasady tolerancji cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la kszta艂t, wymiary i parametry powierzchni,
 • odczytuje informacje z rysunku izometrycznego oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych
 • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • omawia na podstawie dokumentacji technicznej spos贸b u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci i mechanizmy maszyn i urz膮dze艅 na podstawie dokumentacji technicznej
 • okre艣la zastosowanie poszczeg贸lnych grup cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅, pos艂uguj膮c si臋 dokumentacj膮 techniczn膮
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.04 - stosuje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi
 • rozpoznaje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce na podstawie oznacze艅
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych, eksploatacyjnych oraz uszczelniaj膮cych
 • dobiera materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi i technologicznymi okre艣lonymi w dokumentacji
 • rozr贸偶nia rodzaje i 藕r贸d艂a korozji, rozpoznaje jej objawy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metody zabezpieczenia przed korozj膮
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  4. wykonuje po艂膮czenia mechaniczne r贸偶nymi technikami
 • omawia po艂膮czenia mechaniczne
 • rozr贸偶nia rodzaje po艂膮cze艅 mechanicznych
 • okre艣la zastosowanie po艂膮cze艅 mechanicznych
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅 mechanicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje techniki oraz metody wytwarzania maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia techniki oraz metody spajania materia艂贸w, odlewania, obr贸bki plastycznej, cieplnej oraz cieplno-chemicznej
 • rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • wykonuje operacje obr贸bki r臋cznej i proste operacje maszynowej obr贸bki wi贸rowej materia艂贸w
 • rozr贸偶nia i dobiera przyrz膮dy i narz臋dzia do wykonywania pomiar贸w warsztatowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza pomiary warsztatowe
  6. stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej
 • opisuje poj臋cia statyki, takie jak si艂a, uk艂ad si艂, wypadkowa uk艂adu si艂, jednostki si艂y, p艂aski uk艂ad si艂
 • wyja艣nia poj臋cia dotycz膮ce wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w, takie jak si艂y wewn臋trzne, napr臋偶enia, odkszta艂cenia, warunki wytrzyma艂o艣ciowe, napr臋偶enia dopuszczalne, moment si艂y
  7. opisuje uk艂ady elektrotechniki, elektroniki, automatyki przemys艂owej, regulacji i zabezpiecze艅 system贸w ruroci膮gowych
 • rozr贸偶nia wielko艣ci elektryczne i ich jednostki
 • rozr贸偶nia 藕r贸d艂a i rodzaje pr膮du elektrycznego
 • rozr贸偶nia elementy obwod贸w elektrycznych oraz uk艂ad贸w elektronicznych
 • rozr贸偶nia elementy uk艂ad贸w automatyki przemys艂owej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje uk艂ady kontrolno-pomiarowe
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia reguluj膮ce i steruj膮ce w systemach ruroci膮gowych
 • rozpoznaje uk艂ady zabezpiecze艅 stosowanych w systemach ruroci膮gowych
  8. okre艣la w艂a艣ciwo艣ci i parametry substancji przesy艂anych w r贸偶nego rodzaju ruroci膮gach
 • okre艣la parametry charakteryzuj膮ce przep艂yw p艂yn贸w w przewodach rurowych
 • rozr贸偶nia substancje przesy艂ane ruroci膮gami
  9. okre艣la materia艂y stosowane do monta偶u system贸w ruroci膮gowych oraz okre艣la ich w艂a艣ciwo艣ci
 • rozr贸偶nia materia艂y stosowane do produkcji rur
 • klasyfikuje materia艂y stosowane do monta偶u system贸w ruroci膮gowych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w stosowanych do monta偶u system贸w ruroci膮gowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - okre艣la maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia stosowane w obr贸bce oraz monta偶u system贸w ruroci膮gowych
 • rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki rur i prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w
 • rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wykonywania po艂膮cze艅 rur i prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w
 • rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do monta偶u system贸w ruroci膮gowych
  11. przestrzega zasad magazynowania i sk艂adowania materia艂贸w, maszyn, urz膮dze艅 oraz narz臋dzi
 • opisuje zasady magazynowania i sk艂adowania materia艂贸w, maszyn i narz臋dzi
 • stosuje zasady magazynowania i sk艂adowania materia艂贸w, maszyn i narz臋dzi
  12. stosuje programy komputerowe do wykonywania rysunk贸w technicznych i doboru cz臋艣ci maszyn, maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonanie rysunk贸w technicznych
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wyszukiwanie informacji o cz臋艣ciach maszyn, maszynach i urz膮dzeniach
 • pos艂uguje si臋 programami komputerowymi umo偶liwiaj膮cymi wizualizacj臋 element贸w prefabrykowanych oraz system贸w ruroci膮gowych
 • pos艂uguje si臋 programami komputerowymi w zakresie zamawiania materia艂贸w, cz臋艣ci i element贸w niezb臋dnych do monta偶u system贸w ruroci膮gowych
  13. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MEC.04.3 - Podstawy budownictwa i rob贸t konstrukcyjno-budowlanych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC4)

  1. rozr贸偶nia rodzaje i elementy obiekt贸w budowlanych
 • klasyfikuje obiekty budowlane w zakresie ruroci膮g贸w
 • opisuje obiekty budowlane
 • wymienia podstawowe elementy budynku
 • rozr贸偶nia konstrukcyjne i niekonstrukcyjne elementy budynku
  2. rozr贸偶nia rodzaje i w艂a艣ciwo艣ci grunt贸w budowlanych
 • klasyfikuje grunty budowlane
 • okre艣la cechy przydatno艣ci gruntu do prowadzenia ruroci膮g贸w
 • rozr贸偶nia metody badania grunt贸w
 • rozr贸偶nia rodzaje wykop贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC4 - okre艣la wyroby budowlane
 • wymienia w艂a艣ciwo艣ci fizyczne, mechaniczne i chemiczne wyrob贸w budowlanych
 • rozpoznaje wyroby budowlane stosowane w robotach budowlanych
 • klasyfikuje wyroby budowlane ze wzgl臋du na zastosowanie
 • okre艣la zasady sk艂adowania i przechowywania wyrob贸w budowlanych
  4. okre艣la rodzaje i elementy instalacji budowlanych
 • wymienia rodzaje instalacji budowlanych
 • opisuje zastosowanie instalacji budowlanych
 • rozr贸偶nia elementy instalacji budowlanych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje przyrz膮dy pomiarowe w robotach budowlanych
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych
 • okre艣la zastosowanie poszczeg贸lnych przyrz膮d贸w pomiarowych w robotach budowlanych
 • dobiera przyrz膮dy do okre艣lonych prac pomiarowych
 • wykonuje pomiary do okre艣lonych rob贸t budowlanych
  6. rozpoznaje 艣rodki transportu stosowane w budownictwie
 • wymienia 艣rodki do transportu wewn臋trznego i zewn臋trznego
 • wymienia urz膮dzenia do transportu pionowego i poziomego
 • wyja艣nia zasady organizacji transportu wewn臋trznego na budowie
  7. charakteryzuje rodzaje i elementy dokumentacji budowlanej
 • wymienia elementy dokumentacji budowlanej
 • odczytuje informacje zawarte w cz臋艣ci opisowej i rysunkowej
  8. charakteryzuje rodzaje izolacji budowlanych
 • opisuje w艂asno艣ci izolacji budowlanych
 • opisuje zastosowania izolacji budowlanych

MEC.04.4 - Wykonywanie r臋cznej i mechanicznej obr贸bki rur (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC.4)

  1. charakteryzuje materia艂y, narz臋dzia i urz膮dzenia do obr贸bki rur
 • rozr贸偶nia materia艂y, narz臋dzia i urz膮dzenia do obr贸bki rur
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i urz膮dzenia do obr贸bki rur
  2. wykonuje trasowanie rur
 • dobiera narz臋dzia i urz膮dzenia pomocnicze do trasowania rur
 • organizuje stanowisko do trasowania rur
 • wykonuje operacje trasowania rur
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC.4 - u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia do obr贸bki rur
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅 do obr贸bki rur
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do obr贸bki rur
 • wykonuje obr贸bk臋 rur za pomoc膮 maszyn i urz膮dze艅
 • wykonuje r臋czne i mechaniczne ci臋cie rur
 • przygotowuje narz臋dzia i urz膮dzenia do ci臋cia rur
 • przygotowuje rury do wykonania ci臋cia r臋cznego i mechanicznego
 • organizuje stanowisko do r臋cznego oraz mechanicznego ci臋cia rur (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje operacj臋 ci臋cia rur
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje ci臋cie rur palnikiem acetylenowo- tlenowym
 • przygotowuje rury do wykonania ci臋cia palnikiem acetylenowo-tlenowym
 • organizuje stanowisko do ci臋cia rur zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • opisuje zasady pos艂ugiwania si臋 palnikiem acetylenowo-tlenowym
  6. wykonuje gi臋cie rur
 • dobiera narz臋dzia i urz膮dzenia do gi臋cia rur
 • przygotowuje rury do wykonania gi臋cia
 • organizuje stanowisko do r臋cznego oraz mechanicznego gi臋cia rur zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  7. wykonuje obr贸bk臋 ko艅c贸w rur
 • dobiera narz臋dzia i urz膮dzenia do obr贸bki ko艅c贸w rur
 • przygotowuje rury do wykonania obr贸bki ko艅c贸w rur
 • organizuje stanowisko do obr贸bki ko艅c贸w rur zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  8. wykonuje gwintowanie rur
 • dobiera narz臋dzia i urz膮dzenia do gwintowania rur
 • przygotowuje rury do wykonania gwintowania
 • organizuje stanowisko do gwintowania rur zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  9. kontroluje jako艣膰 wykonania r臋cznej i mechanicznej obr贸bki rur
 • okre艣la kryteria jako艣ci wykonania r臋cznej i mechanicznej obr贸bki rur na podstawie dokumentacji
 • wykonuje pomiary i analizy w celu kontroli jako艣ci wykonania r臋cznej i mechanicznej obr贸bki rur

MEC.04.5 - Wykonywanie prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 system贸w ruroci膮gowych, normami i katalogami materia艂贸w oraz wyrob贸w
 • analizuje dokumentacj臋 projektow膮 prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w
 • dobiera materia艂y do wykonywania prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w i zunifikowane prefabrykowane elementy ruroci膮g贸w na podstawie norm i katalog贸w
  2. dobiera materia艂y, maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wykonywania prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w
 • rozr贸偶nia materia艂y, maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wykonywania prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w
 • opisuje zasady doboru materia艂贸w, maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi do wykonywania prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w
 • wybiera materia艂y, maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wykonywania prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC04 - przygotowuje elementy system贸w ruroci膮gowych do monta偶u
 • okre艣la spos贸b i zakres przygotowania element贸w system贸w ruroci膮gowych do monta偶u
 • dobiera materia艂y, urz膮dzenia i narz臋dzia niezb臋dne do przygotowania element贸w system贸w ruroci膮gowych do monta偶u
 • organizuje stanowisko do przygotowania element贸w system贸w ruroci膮gowych do monta偶u
 • wykonuje prace zwi膮zane z przygotowaniem element贸w system贸w ruroci膮gowych do monta偶u
  4. u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia do wykonywania prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami u偶ytkowania maszyn i urz膮dze艅 do wykonywania prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia do wykonywania prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w
 • dobiera, przygotowuje i stosuje maszyny i urz膮dzenia do wykonywania prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 narz臋dziami i przyrz膮dami pomiarowymi podczas wykonywania prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w
 • rozr贸偶nia i dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas wykonywania prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w
 • dokonuje pomiar贸w podczas wykonywania prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w
  6. wykonuje kszta艂tki rurowe
 • analizuje rysunki wykonawcze kszta艂tek rurowych
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i przyrz膮dy pomiarowe niezb臋dne do wykonania kszta艂tek rurowych
 • organizuje stanowisko do wykonywania kszta艂tek rurowych
 • wykonuje operacje kszta艂towania i obr贸bki kszta艂tek rurowych
  7. charakteryzuje rodzaje i kszta艂ty spoin
 • wyja艣nia zasady doboru rodzaju i kszta艂tu spoin
 • dobiera rodzaj i kszta艂t spoiny do okre艣lonych zastosowa艅
  8. wykonuje spoiny sczepne
 • rozr贸偶nia spoiny sczepne
 • okre艣la parametry spoin sczepnych na podstawie dokumentacji technicznej
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i przyrz膮dy niezb臋dne do wykonania spoin sczepnych
 • organizuje stanowisko do wykonania spoin sczepnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje operacj臋 spawania sczepnego
  9. wykonuje po艂膮czenia rur
 • rozr贸偶nia po艂膮czenia rur
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia, urz膮dzenia niezb臋dne do wykonania po艂膮czenia rur
 • organizuje stanowisko do wykonania po艂膮czenia rur
 • wykonuje operacje 艂膮czenia rur
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - montuje odcinki rur, w臋z艂y ruroci膮g贸w oraz ich uzbrojenie
 • okre艣la spos贸b monta偶u odcink贸w rur, w臋z艂贸w ruroci膮g贸w i uzbrojenia na podstawie dokumentacji
 • przygotowuje do monta偶u odcinki rur, w臋z艂y ruroci膮g贸w i uzbrojenie
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia, urz膮dzenia niezb臋dne do wykonania monta偶u
 • organizuje stanowisko do wykonania monta偶u odcink贸w rur, w臋z艂贸w ruroci膮g贸w i uzbrojenia rur (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje monta偶 odcink贸w rur, w臋z艂贸w ruroci膮g贸w i uzbrojenia
  11. okre艣la wady po艂膮cze艅 element贸w ruroci膮g贸w i przyczyny ich powstawania
 • rozr贸偶nia wady po艂膮cze艅 element贸w ruroci膮g贸w
 • analizuje przyczyny powstawania wad po艂膮cze艅 element贸w ruroci膮g贸w
  12. kontroluje jako艣膰 wykonania prefabrykat贸w element贸w ruroci膮g贸w
 • wymienia kryteria jako艣ci wykonania prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w
 • sprawdza spe艂nienie kryteri贸w jako艣ci wykonania prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w
  13. wykonuje pr贸by ci艣nieniowe prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w na stanowisku pr贸b ci艣nieniowych
 • opisuje spos贸b przeprowadzenia pr贸by ci艣nieniowej prefabrykowanych element贸w ruroci膮g贸w na stanowisku pr贸b ci艣nieniowych
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia, urz膮dzenia i przyrz膮dy pomiarowe niezb臋dne do wykonania pr贸by ci艣nieniowej
 • montuje prefabrykowane elementy ruroci膮g贸w na stanowisku pr贸b ci艣nieniowych
 • wykonuje pr贸b臋 ci艣nieniow膮

MEC.04.6 - Wykonywanie monta偶u system贸w ruroci膮gowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEC 04)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 system贸w ruroci膮gowych, normami i katalogami materia艂贸w i narz臋dzi oraz instrukcjami monta偶u system贸w ruroci膮gowych
 • dobiera materia艂y i narz臋dzia do monta偶u system贸w ruroci膮gowych na podstawie norm i katalog贸w
 • wyja艣nia spos贸b monta偶u element贸w ruroci膮g贸w oraz system贸w ruroci膮gowych na podstawie ich instrukcji monta偶u
  2. przestrzega zasad prowadzenia i mocowania ruroci膮g贸w przemys艂owych
 • opisuje zasady prowadzenia i mocowania ruroci膮g贸w przemys艂owych
 • stosuje zasady prowadzenia i mocowania ruroci膮g贸w przemys艂owych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEC 04 - przeprowadza inwentaryzacj臋 system贸w ruroci膮gowych
 • rozpoznaje elementy struktury system贸w ruroci膮gowych
 • znakuje elementy system贸w ruroci膮gowych
 • opisuje stan element贸w system贸w ruroci膮gowych
  4. dobiera materia艂y oraz maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do monta偶u system贸w ruroci膮gowych
 • rozr贸偶nia materia艂y oraz maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wykonywania do monta偶u system贸w ruroci膮gowych
 • okre艣la zasady doboru materia艂贸w oraz maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi do monta偶u system贸w ruroci膮gowych
 • dokonuje wyboru materia艂贸w oraz maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi do monta偶u system贸w ruroci膮gowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - zabezpiecza i oznakowuje miejsca wykonywania monta偶u system贸w ruroci膮gowych
 • okre艣la zasady zabezpieczania i oznakowania miejsc wykonywania monta偶u system贸w ruroci膮gowych
 • dobiera materia艂y i sprz臋t do zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywania monta偶u system贸w ruroci膮gowych
 • wymienia kolejno艣膰 czynno艣ci zabezpieczenia i oznakowania miejsca wykonywania monta偶u system贸w ruroci膮gowych
  6. pos艂uguje si臋 narz臋dziami i sprz臋tem podczas monta偶u i demonta偶u system贸w ruroci膮gowych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i sprz臋t stosowane podczas monta偶u i demonta偶u system贸w ruroci膮gowych
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do monta偶u i demonta偶u system贸w ruroci膮gowych
 • u偶ytkuje narz臋dzia i sprz臋t podczas monta偶u i demonta偶u system贸w ruroci膮gowych
  7. wykonuje monta偶 ruroci膮g贸w w okre艣lonych technologiach
 • rozr贸偶nia technologie wykonania ruroci膮g贸w
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i urz膮dzenia do wykonania monta偶u ruroci膮g贸w w okre艣lonych technologiach
 • organizuje stanowiska do monta偶u ruroci膮g贸w w okre艣lonych technologiach
 • okre艣la kolejno艣膰 czynno艣ci monta偶u ruroci膮g贸w w okre艣lonych technologiach
  8. montuje konstrukcje wsporcze ruroci膮g贸w
 • rozr贸偶nia konstrukcje wsporcze ruroci膮g贸w
 • dobiera materia艂y, narz臋dzia i urz膮dzenia do monta偶u konstrukcji wsporczych ruroci膮g贸w
 • organizuje stanowiska do monta偶u konstrukcji wsporczych ruroci膮g贸w
 • okre艣la kolejno艣膰 czynno艣ci zwi膮zanych z monta偶em konstrukcji wsporczych ruroci膮g贸w
  9. wykonuje przej艣cia ruroci膮g贸w przez przeszkody budowl