LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED.02

Wykonywanie 艣wiadcze艅 stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz wsp贸艂uczestniczenie w procesie leczenia
- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MED.2OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MED 2

MED.02.4 - Wykonywanie wst臋pnych bada艅 oraz zabieg贸w podtrzymuj膮cych efekty leczenia jamy ustnej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED2)

  1. stosuje zasady i procedury podczas wykonywania wst臋pnych bada艅 stomatologicznych
 • analizuje procedury dotycz膮ce wykonywania wst臋pnych bada艅 stomatologicznych
 • ocenia potrzeby pacjenta dotycz膮ce poprawy zdrowia jamy ustnej, we wsp贸艂pracy z lekarzem
 • przygotowuje procedury zabieg贸w profilaktycznych
 • wykonuje procedury zabiegowe zgodnie z aktualn膮 wiedz膮 medyczn膮
  2. klasyfikuje pacjent贸w na podstawie wst臋pnych bada艅 do zabieg贸w stomatologicznych
 • dokonuje analizy wynik贸w bada艅 wykonanych w laboratoriach
 • dobiera badania ankietowe i kliniczne do ustalenia sytuacji zdrowotnej i spo艂ecznej pacjenta
 • aran偶uje we wsp贸艂pracy z lekarzem proces dalszego leczenia pacjenta
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED2 - monitoruje efekty leczenia uzyskane przez specjalist贸w z r贸偶nych dziedzin stomatologii
 • definiuje zadania higienistki stomatologicznej w zabiegach podtrzymuj膮cych efekty leczenia
 • klasyfikuje pacjent贸w pod wzgl臋dem potrzeb, na podstawie objaw贸w klinicznych, we wsp贸艂pracy z lekarzem dentyst膮
 • uczestniczy w procesie gromadzenia danych klinicznych
 • utrzymuje kontakty z pacjentem dla utrwalenia efekt贸w leczenia uzyskanych przez r贸偶nych specjalist贸w
  4. rozr贸偶nia aparatur臋 do diagnostyki i leczenia podtrzymuj膮cego
 • klasyfikuje urz膮dzenia dost臋pne w gabinecie dentystycznym
 • okre艣la funkcj臋 urz膮dze艅 w realizacji 艣wiadcze艅 diagnostycznych i profilaktyczno-leczniczych
 • dobiera we wsp贸艂pracy z lekarzem dentysta urz膮dzenia do wykonywanych zabieg贸w leczniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 aparatur膮, narz臋dziami i materia艂ami w zabiegach podtrzymuj膮cych efekty leczenia
 • rozpoznaje aparatur臋, narz臋dzia, materia艂y stosowane w gabinecie dentystycznym
 • dobiera aparatur臋, narz臋dzia, materia艂y do zabieg贸w podstawowych i specjalistycznych
 • stosuje urz膮dzenia zgodnie z zaleceniem producenta i potrzebami zabiegowymi do zabieg贸w, takich jak: usuwanie z艂og贸w twardych i mi臋kkich, lakowanie, diagnostyka pr贸chnicy, piaskowanie uz臋bienia
 • przygotowuje materia艂y zgodnie z procedurami (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • gromadzi zasoby materia艂贸w i narz臋dzi zgodnie z potrzebami zabiegowymi

MED.02.5 - Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.2)

  1. sporz膮dza dokumentacj臋 medyczn膮 zgodnie z przepisami prawa
 • omawia przepisy prawa dotycz膮ce prowadzenia dokumentacji medycznej
 • rozr贸偶nia wzory dokumentacji medycznej obowi膮zuj膮ce w gabinecie dentystycznym
 • opisuje sposoby dokumentowania przebiegu zabieg贸w podstawowych i specjalistycznych
 • analizuje czytelno艣膰, aktualno艣膰 i wiarygodno艣膰 sporz膮dzanej dokumentacji
  2. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce dost臋pu do dokumentacji medycznej
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce dost臋pu do dokumentacji medycznej
 • obja艣nia przepisy prawa dotycz膮ce udost臋pniania dokumentacji medycznej w gabinecie dentystycznym
 • tworzy zbiory i kartoteki dokument贸w niezb臋dne w procesie udzielania 艣wiadcze艅 profilaktyczno-leczniczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.2 - sporz膮dza dokumentacj臋 elektroniczn膮, pos艂uguj膮c si臋 programem do obs艂ugi gabinetu dentystycznego
 • gromadzi dane pacjent贸w na no艣nikach elektronicznych w gabinecie stomatologicznym
 • sporz膮dza kopie baz danych na no艣nikach wewn臋trznych
 • chroni dost臋p do informacji gromadzonych w postaci elektronicznej
  4. ewidencjonuje pacjent贸w i us艂ugi na potrzeby wewn臋trzne i dla cel贸w sprawozdawczych
 • sporz膮dza ewidencj臋 pacjent贸w i us艂ug stomatologicznych na zlecenie lekarza dentysty
 • prowadzi terminarz przyj臋膰 pacjent贸w
 • sporz膮dza dokumentacj臋 zbiorcz膮 i sprawozdawcz膮
 • rozr贸偶nia wzory dokumentacji stomatologicznej dotycz膮ce zgody pacjent贸w na zabiegi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • korzysta z gotowych wzor贸w dokumentacji
 • przestrzega zasad prowadzenia ewidencji zasob贸w gabinetu dentystycznego
  5. Kwalifikacje zawodowe - klasyfikuje dokumenty pomocnicze na potrzeby zewn臋trzne
 • sporz膮dza dokumentacj臋 wewn臋trzn膮 na potrzeby organ贸w kontrolnych
 • przygotowuje dokumenty do wsp贸艂pracy z pracowni膮 techniki dentystycznej
 • dobiera dokumentacj臋 pomocnicz膮 w celu usprawnienia funkcjonowania podmiotu leczniczego

MED.02.6 - Wykonywanie diagnostyki, zabieg贸w profilaktycznych i rehabilituj膮cych jam臋 ustn膮 (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED02)

  1. wyja艣nia budow臋 i fizjologi臋 uk艂adu stomatognatycznego
 • rozpoznaje morfologi臋 z臋b贸w i przyz臋bia
 • opisuje elementy anatomiczne w obr臋bie g艂owy i szyi
 • stosuje terminologi臋 z zakresu morfologii, anatomii prawid艂owej i fizjologii uz臋bienia mlecznego i sta艂ego
 • opisuje prawid艂ow膮 budow臋 艂uk贸w z臋bowych i funkcje uk艂adu stomatognatycznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje anomalie stomatologiczne na modelach i w badaniu klinicznym
  2. opisuje stany patologiczne narz膮du 偶ucia
 • wymienia przyczyny nieprawid艂owo艣ci w budowie z臋b贸w i przyz臋bia
 • pos艂uguje si臋 prawid艂ow膮 terminologi膮 do opisania patologii narz膮du 偶ucia
 • rozpoznaje stany chorobowe tkanek i uk艂ad贸w w obr臋bie g艂owy i szyi na modelach i w badaniu klinicznym
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED02 - opisuje mikroflor臋 bakteryjn膮 jamy ustnej
 • opisuje znaczenie i r贸偶norodno艣膰 mikroflory bakteryjn膮 jamy ustnej
 • definiuje poj臋cia dotycz膮ce epidemiologii chor贸b narz膮du 偶ucia
 • wyja艣nia rol臋 mikroorganizm贸w w jamie ustnej i przewodzie pokarmowym
 • r贸偶nicuje mikroflor臋 bakteryjn膮 na fizjologiczn膮 i chorobotw贸rcz膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia rodzaj i ilo艣膰 mikroorganizm贸w zasiedlaj膮cych jam臋 ustn膮 w celu okre艣lenia ryzyka chor贸b
  4. rozpoznaje techniki diagnozowania na potrzeby leczenia stomatologicznego
 • okre艣la mo偶liwo艣ci diagnozowania chor贸b jamy ustnej
 • przedstawia wska藕niki higieny jamy ustnej, pr贸chnicy i chor贸b przyz臋bia w ramach zada艅 higienistki stomatologicznej
 • dobiera sposoby i techniki diagnozowania z臋b贸w i przyz臋bia
 • ocenia zdrowie jamy ustnej pacjent贸w w r贸偶nym wieku na podstawie wynik贸w bada艅 klinicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • prowadzi badania przesiewowe w r贸偶nych grupach
  5. Kwalifikacje zawodowe - prowadzi r贸偶nymi metodami profilaktyk臋 indywidualn膮 i grupow膮 dostosowan膮 do wieku pacjent贸w
 • opisuje metody profilaktyki indywidualnej i grupowej
 • planuje zabiegi profilaktyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjent贸w
 • dobiera metody profilaktyki grupowej dla wszystkich grup wiekowych pacjent贸w
  6. przeprowadza zabiegi profilaktyczne grupowe
 • rozpoznaje wskazania i mo偶liwo艣ci wykonania zabieg贸w profilaktycznych grupowych w miejscu przebywania pacjent贸w
 • organizuje zabiegi profilaktyczne dla pacjent贸w z grup wysokiego ryzyka pr贸chnicy
 • dobiera r贸偶ne formy dzia艂a艅 profilaktycznych grupowych
 • opisuje bierne i czynne zaanga偶owanie pacjent贸w wp艂ywaj膮cych na popraw臋 zdrowia
  7. sporz膮dza wyciski i modele orientacyjne uz臋bienia dla cel贸w diagnostycznych
 • opisuje procedury wykonywania wycisk贸w i modeli orientacyjnych uz臋bienia
 • dobiera niezb臋dne narz臋dzia i materia艂y do wykonania wycisk贸w i modeli orientacyjnych uz臋bienia
 • wykonuje wyciski i modele orientacyjne uz臋bienia mlecznego i sta艂ego
 • r贸偶nicuje modele uz臋bienia na podstawie analizy potrzeb profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych
  8. organizuje ci膮g艂o艣膰 leczenia pacjent贸w w trakcie u偶ytkowania aparat贸w ortodontycznych
 • charakteryzuje wady zgryzu wymagaj膮ce stosowania aparat贸w sta艂ych i ruchomych
 • prognozuje czas leczenia pacjent贸w we wsp贸艂pracy z lekarzem ortodont膮
 • monitoruje ci膮g艂o艣膰 leczenia ortodontycznego pacjent贸w w r贸偶nym wieku
  9. rehabilituje jam臋 ustn膮 przy pomocy podstawowych 膰wicze艅 ortodontycznych
 • okre艣la etiologi臋 wad zgryzu
 • charakteryzuje 膰wiczenia przywracaj膮ce funkcj臋 narz膮du 偶ucia
 • przywraca funkcj臋 narz膮du 偶ucia za pomoc膮 膰wicze艅 usprawniaj膮cych zalecanych przez ortodont臋

MED.02.7 - Edukowanie pacjent贸w w zakresie profilaktyki stomatologicznej i promocji zdrowia (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED 02)

  1. organizuje dzia艂ania na rzecz zdrowia jamy ustnej w r贸偶nych 艣rodowiskach spo艂ecznych
 • rozpoznaje stomatologiczne potrzeby zdrowotne spo艂ecze艅stwa
 • planuje zakres dzia艂a艅 promuj膮cych zdrowie jamy ustnej adekwatnie do potrzeb leczniczych indywidualnych i form grupowych
 • modyfikuje formy edukacji i dzia艂a艅 prozdrowotnych w zakresie chor贸b jamy ustnej zale偶nie od mo偶liwo艣ci systemu i wk艂adu finansowego pacjent贸w
 • nawi膮zuje kontakty z przedstawicielami innych zawod贸w medycznych w celu promowania zdrowia w populacji
  2. stosuje strategie promowania zdrowia jamy ustnej w zale偶no艣ci od 艣rodowiska
 • charakteryzuje mo偶liwe strategie promowania zdrowia jamy ustnej
 • analizuje dane statystyczne dotycz膮ce wyst臋powania choroby pr贸chnicowej i chor贸b przyz臋bia
 • wdra偶a zaplanowane dzia艂ania w kierunku poprawy zdrowia jamy ustnej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED 02 - planuje r贸偶ne formy i metody edukacji indywidualnej i grupowej w zakresie profilaktyki promocji zdrowia jamy ustnej
 • dokonuje analizy skuteczno艣ci metod i form edukacji zdrowotnej w zakresie profilaktyki promocji zdrowia jamy ustnej
 • inicjuje odpowiednie formy i metody stosowane w edukacji indywidualnej i grupowej w zakresie profilaktyki promocji zdrowia jamy ustnej
 • instruuje pacjent贸w r贸偶nymi metodami jak: pokazy, pogadanki, demonstracje 艣rodk贸w do higieny jamy ustnej
 • opisuje skuteczne metody edukowania dedykowane dzieciom i rodzicom dla zachowania zdrowia jamy ustnej
  4. dobiera r贸偶ne formy edukacji zdrowotnej pacjent贸w stomatologicznych, pos艂uguj膮c si臋 wiedz膮 z zakresu socjologii, psychologii i pedagogiki
 • rozr贸偶nia formy ekstensywne i intensywne w edukacji i promocji zdrowia
 • rozr贸偶nia formy edukowania dostosowane do mo偶liwo艣ci poznawczych pacjent贸w stomatologicznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - udziela porad na temat racjonalnego od偶ywiania w celu zachowania zdrowia jamy ustnej u pacjent贸w w r贸偶nym wieku
 • okre艣la rol臋 po偶ywienia w etiologii chor贸b jamy ustnej
 • opisuje rol臋 diety w zapobieganiu pr贸chnicy
 • okre艣la rol臋 witamin, mikroelement贸w zawartych w diecie w profilaktyce chor贸b jamy ustnej
 • ocenia rol臋 sk艂adnik贸w mineralnych niezb臋dnych do zachowania zdrowia jamy ustnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • udowadnia szkodliwo艣膰 niskiego pH 艣liny na 艣rodowisko jamy ustnej
 • wylicza szkodliwe dzia艂ania cukr贸w prostych na tkanki z臋b贸w i przyz臋bia
  6. stosuje pomoce dydaktyczne odpowiednie do wieku i grupy odbiorc贸w
 • rozpoznaje pomoce dydaktyczne stosowane w edukacji i promocji zdrowia
 • charakteryzuje dost臋pn膮 literatur臋 stosown膮 do poziomu i wieku odbiorc贸w
 • dobiera 艣rodki wizualne i audiowizualne w dydaktyce
 • wykorzystuje aparaty i urz膮dzenia w dzia艂alno艣ci edukacyjnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza pomoce dydaktyczne stosowne do wieku odbiorcy
  7. dobiera metody wsp贸艂dzia艂ania z opiekunami dziecka w realizacji programu promocji zdrowia
 • weryfikuje sposoby wsp贸艂pracy z rodzicami lub opiekunami dziecka
 • okre艣la metody wsp贸艂pracy z opiekunami dzieci w kszta艂towaniu postaw prozdrowotnych
 • u偶ywa odpowiednich metod w profilaktyce spo艂ecznej i 艣rodowiskowej
 • organizuje programy promuj膮ce zdrowie z臋b贸w i przyz臋bia w celu podniesienia kultury zdrowotnej 艣rodowiska

MED.02.8 - Pos艂ugiwanie si臋 wybran膮 aparatur膮 zgodnie z procedurami (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.02.)

  1. rozpoznaje aparatur臋 stosowan膮 w gabinetach r贸偶nych specjalno艣ci
 • charakteryzuje podstawowe wyposa偶enie wymagane w gabinetach dentystycznych i promuj膮cych zdrowie
 • opisuje zastosowanie aparatury podstawowej i specjalistycznej w zabiegach profilaktyczno-leczniczych
 • kontroluje sprawno艣膰 aparatury stosowanej w gabinecie i w praktyce specjalistycznej
 • rozr贸偶nia procedury konserwacji aparatury stosowanej w praktyce dentystycznej
  2. charakteryzuje wymogi i og贸lne przepisy dotycz膮ce pos艂ugiwania si臋 aparatur膮 w gabinecie dentystycznym
 • pos艂uguje si臋 aparatur膮 zgodn膮 z normami Unii Europejskiej
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa pracy z aparatur膮 fizykaln膮
 • opisuje warunki techniczne urz膮dze艅 fizykalnych stosowanych w gabinecie dentystycznym
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.02. - obs艂uguje aparatur臋 fizykaln膮 do diagnostyki i leczenia stomatologicznego
 • opisuje metody fizykalne stosowane w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu jamy ustnej
 • omawia zastosowanie aparatury fizykodiagnostycznej
 • stosuje aparatur臋 fizykaln膮 w celu usprawnienia czynno艣ci uk艂adu stomatognatycznego
 • opisuje dzia艂anie r贸偶nych postaci energii fizycznej na tkanki jamy ustnej
  4. wykonuje zabiegi rehabilitacyjne, stosuj膮c metody fizykalne
 • wykorzystuje dzia艂anie pola elektromagnetycznego w rehabilitacji tkanek jamy ustnej
 • stosuje urz膮dzenia emituj膮ce 艣wiat艂o w diagnostyce i terapii
 • stosuje metody fizykalne w celu zredukowania b贸lu i stan贸w zapalnych tkanek jamy ustnej
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje przepisy prawa dotycz膮ce wykonywania zabieg贸w fizykalnych
 • przedstawia opis zabieg贸w fizykalnych wykonywanych w gabinecie dentystycznym
 • stosuje si臋 do zasad dotycz膮cych stosowania zabieg贸w fizykalnych opisuje wzory dokument贸w zawieraj膮cych zgod臋 pacjenta na proponowane zabiegi

MED.02.9 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.02)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.02 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pyta o upodobania i intencje innych os贸b
 • proponuje, zach臋ca
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub w tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂, np. prezentacj臋
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad j臋zykiem, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym nowo偶ytnym r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

MED.02.10 - Kompetencje personalne i spo艂eczne (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.02)

  1. identyfikuje naturalne potrzeby cz艂owieka i zagro偶enia z powodu braku ich zaspokojenia
 • rozr贸偶nia poj臋cia dotycz膮ce potrzeb indywidualnych i potrzeb spo艂ecznych
 • rozr贸偶nia potrzeby indywidualne i oczekiwania pacjenta
 • opisuje zagro偶enia wynikaj膮ce z powodu braku zaspokajania indywidualnych potrzeb pacjenta
 • podaje przyk艂ady postawy empatycznej i asertywnej w relacjach z pacjentem
  2. opisuje cechy wysokiej jako艣ci us艂ug
 • wyja艣nia na czym polega wysoka jako艣膰 us艂ug
 • opisuje wp艂yw kompetencji w zawodzie na jako艣膰 艣wiadczonych us艂ug
 • wyja艣nia znaczenie profilaktyki w zapobieganiu chorobom jamy ustnej dla jako艣ci 偶ycia
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.02 - przestrzega zasad kultury osobistej i etyki zawodowej
 • wyja艣nia normy zachowania etycznego i kulturalnego w relacjach z cz艂onkami zespo艂u stomatologicznego
 • stosuje zasady etyki i kultury w codziennych kontaktach w gabinecie dentystycznym
 • wyja艣nia normy post臋powania w miejscach kontaktu z grupami pacjent贸w
 • przestrzega zasad zwi膮zanych z ochron膮 w艂asno艣ci intelektualnej i ochron膮 danych osobowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • respektuje zasady dotycz膮ce przestrzegania tajemnicy zwi膮zanej z wykonywanym zawodem i miejscem pracy
  4. planuje wykonanie zadania
 • okre艣la czas i koszt wykonania zabieg贸w stomatologicznych w obr臋bie jamy ustnej
 • rozpoznaje mo偶liwo艣ci realizacji zadania
 • dokonuje weryfikacji podj臋tych przez siebie zada艅
  5. Kwalifikacje zawodowe - ponosi odpowiedzialno艣膰 za podejmowane dzia艂ania
 • podejmuje dzia艂ania przestrzegaj膮c norm i procedur post臋powania w gabinecie dentystycznym
 • wyja艣nia zasady odpowiedzialno艣ci prawnej za wykonywane zadania z zakresu dzia艂alno艣ci profilaktyczno-leczniczej oraz utrzymania gabinetu w gotowo艣ci do pracy
 • podaje przyk艂ady naruszenia norm i procedur post臋powania w gabinecie dentystycznym i promocji zdrowia
  6. wykazuje si臋 kreatywno艣ci膮 i otwarto艣ci膮 na zmiany
 • podejmuje odpowiednie dzia艂anie w nieprzewidzianych sytuacjach
 • proponuje sposoby rozwi膮zywania problemu
 • kreuje nowe podej艣cie do wsp贸艂pracy w ramach zespo艂u
  7. stosuje techniki radzenia sobie ze stresem
 • wyja艣nia przyczyny sytuacji stresowych
 • opisuje skutki stresu we wsp贸艂pracy zespo艂u dla pacjenta
 • stosuje sposoby radzenia sobie ze stresem
  8. aktualizuje wiedz臋 i doskonali umiej臋tno艣ci zawodowe
 • wybiera r贸偶ne 藕r贸d艂a informacji w celu doskonalenia umiej臋tno艣ci zawodowych
 • weryfikuje poziom swojej wiedzy przez ustawiczne doskonalenie zawodowe
 • uczestniczy w kursach, konferencjach i szkoleniach zawodowych
  9. stosuje zasady komunikacji interpersonalnej.
 • komunikuje si臋 z cz艂onkami zespo艂u stomatologicznego
 • udziela pacjentowi konstruktywnej informacji
 • przekazuje pacjentowi jasne i precyzyjne komunikaty
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje poj臋cie konfliktu
 • wyja艣nia g艂贸wne przyczyny konflikt贸w
 • omawia skutki konflikt贸w mi臋dzyludzkich w podstawowych sferach 偶ycia cz艂owieka
 • opisuje proces tworzenia dobrych relacji mi臋dzyludzkich
  11. wsp贸艂pracuje w zespole
 • prowadzi dzia艂alno艣膰 profilaktyczno-lecznicz膮 na zlecenie lekarza dentysty
 • realizuje zadania uwzgl臋dniaj膮c wytyczne lekarza dentysty
 • konsultuje dzia艂ania z innymi cz艂onkami zespo艂u dentystycznego

MED.02.3 - Wsp贸艂pracowanie z lekarzem dentyst膮 w czasie wykonywania zada艅 zawodowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.02)

  1. stosuje r贸偶ne metody pracy podczas udzielania 艣wiadcze艅
 • charakteryzuje metody usprawniaj膮ce prac臋 w gabinetach dentystycznych
 • klasyfikuje ergonomiczne metody pracy stosowane podczas zabieg贸w profilaktycznych i leczniczych
 • dobiera metody pracy do zaplanowanych zabieg贸w profilaktycznych
 • asystuje lekarzowi denty艣cie na zlecenie w razie konieczno艣ci
  2. wsp贸艂pracuje z lekarzem dentyst膮 podczas zabieg贸w wykonywanych r贸偶nymi metodami
 • charakteryzuje rol臋 higienistki stomatologicznej podczas wykonywania r贸偶nych zabieg贸w w jamie ustnej
 • aran偶uje stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii
 • stosuje ergonomiczne techniki w pracy jako druga asysta w zespole trzyosobowym
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.02 - przygotowuje pacjenta do zabieg贸w og贸lnostomatologicznych i specjalistycznych
 • informuje pacjenta o zakresie niezb臋dnych 艣wiadcze艅 profilaktyczno-leczniczych
 • wykonuje na zlecenie lekarza dentysty badania i pomiary
 • zapisuje wyniki niezb臋dne do realizacji planu profilaktyczno-leczniczego
 • t艂umaczy przebieg zabieg贸w pacjentowi w celu uzyskania jego zgody na wykonanie zabieg贸w
  4. rozr贸偶nia zabiegi wykonywane w poszczeg贸lnych specjalno艣ciach stomatologicznych
 • charakteryzuje niekt贸re zabiegi typowe dla r贸偶nych specjalno艣ci stomatologicznych
 • klasyfikuje zabiegi stomatologiczne r贸偶nych specjalno艣ci
 • charakteryzuje mo偶liwy przebieg i korzy艣ci z jego wykonania
  5. Kwalifikacje zawodowe - wsp贸艂pracuje z lekarzem dentyst膮 w czasie wykonywania zabieg贸w specjalistycznych
 • przygotowuje jam臋 ustn膮 pacjenta do zabieg贸w leczniczych
 • wykonuje wymagane procedury profilaktyczno-lecznicze utrzymuj膮ce efekty leczenia
 • organizuje stanowiska pracy wed艂ug zalece艅 lekarza specjalisty
  6. przewiduje zachowania pacjent贸w w r贸偶nym wieku spotykane w gabinetach dentystycznych
 • opisuje mo偶liwe zachowania pacjent贸w w gabinetach dentystycznych
 • dobiera metody komunikowania si臋 z pacjentami
  7. przestrzega zasad przekazywania pacjentom zalece艅 przedzabiegowych i pozabiegowych
 • rozpoznaje zasady informowania pacjent贸w dotycz膮ce zalece艅 przedzabiegowych i pozabiegowych
 • uzgadnia z lekarzem dentyst膮 tre艣膰 zalece艅 przedzabiegowych i pozabiegowych
 • sporz膮dza zalecenia dla pacjent贸w w formie pisemnej
 • przekazuje pacjentom zalecenia przedzabiegowe i pozabiegowe w formie ustnej i pisemnej
  8. pos艂uguje si臋 urz膮dzeniami do kontroli ci艣nienia krwi i t臋tna
 • opisuje procedury utrzymywania aparat贸w w sprawno艣ci i bie偶膮cej kontroli gotowo艣ci do u偶ycia
 • rozpoznaje urz膮dzenia do kontroli ci艣nienia krwi
 • stosuje aparatur臋 do kontroli ci艣nienia krwi i t臋tna dost臋pne w gabinecie dentystycznym
  9. wsp贸艂pracuje z lekarzem dentyst膮 w czasie udzielania pierwszej pomocy
 • okre艣la kompetencje cz艂onk贸w zespo艂u stomatologicznego podczas udzielania pierwszej pomocy
 • wykonuje czynno艣ci ratowania zdrowia i 偶ycia zgodnie z kompetencjami
 • udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu zgodnie z aktualnym algorytmem i procedurami
 • 艣wiadczy us艂ugi wed艂ug kolejno艣ci, najszybciej pacjentom z b贸lem