LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED.07

Monta偶 i eksploatacja urz膮dze艅 elektronicznych i system贸w informatyki medycznej

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MED.7):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MED.7
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MED 7

MED.07.2 - Podstawy elektrotechniki i elektroniki (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.07)

  1. charakteryzuje parametry oraz dobiera elementy obwod贸w elektrycznych
 • rozpoznaje elementy obwod贸w elektrycznych na podstawie oznacze艅, symboli, wygl膮du
 • rozpoznaje uk艂ady zasilaj膮ce, zabezpieczaj膮ce, steruj膮ce, sygnalizacyjne
 • wymienia parametry element贸w obwod贸w elektrycznych
 • odczytuje warto艣ci parametr贸w element贸w na podstawie oznacze艅 na schematach, elementach obwod贸w elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje nazwy oraz warto艣ci jednostek fizycznych
 • odczytuje schematy ideowe obwod贸w elektrycznych
 • dobiera elementy instalacji obwod贸w elektrycznych
 • pos艂uguje si臋 katalogami element贸w obwod贸w elektrycznych
  2. stosuje prawa elektrotechniki podczas wykonywania pomiar贸w oraz obliczania parametr贸w obwod贸w elektrycznych i charakteryzuje zjawiska zwi膮zane z pr膮dem oraz napi臋ciem elektrycznym
 • wyja艣nia skutki przep艂ywu pr膮du sta艂ego i przemiennego przez elementy obwod贸w elektrycznych
 • oblicza wielko艣ci fizyczne zwi膮zane z polem elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym
 • oblicza parametry obwod贸w elektrycznych z wykorzystaniem praw Ohma i Kirchhoffa
 • oblicza parametry filtr贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza parametry obwod贸w rezonansowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.07 - rozpoznaje i charakteryzuje elementy i uk艂ady elektroniki analogowej
 • identyfikuje na schematach elementy i uk艂ady elektroniki analogowej
 • rozpoznaje na schematach uk艂ady: prostownik贸w, generator贸w, wzmacniaczy, stabilizator贸w
 • wymienia parametry element贸w i uk艂ad贸w elektroniki analogowej
 • wskazuje zastosowania elementy i uk艂ad贸w elektroniki analogowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 katalogami w celu charakteryzowania analogowych element贸w elektronicznych
  4. dobiera elementy elektroniczne do budowy uk艂ad贸w analogowych
 • okre艣la wp艂yw element贸w biernych na prac臋 wzmacniacza tranzystorowego
 • oblicza parametry element贸w biernych w uk艂adach wzmacniaczy operacyjnych
 • dobiera elementy elektroniczne do budowy uk艂ad贸w zasilaj膮cych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje parametry element贸w i uk艂ad贸w elektroniki cyfrowej
 • okre艣la funkcje realizowane przez funktory logiczne
 • wymienia parametry wej艣cia/ wyj艣cia uk艂ad贸w cyfrowych
 • rozpoznaje elektroniczne uk艂ady cyfrowe
 • okre艣la realizowan膮 funkcj臋 uk艂adu cyfrowego na podstawie przebieg贸w stan贸w logicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 katalogami w celu charakteryzowania element贸w elektroniki cyfrowej
  6. dobiera elementy elektroniczne do budowy uk艂ad贸w elektroniki cyfrowej
 • rysuje schematy uk艂ad贸w kombinacyjnych na podstawie funkcji logicznych
 • dokonuje minimalizacji prostych funkcji logicznych wykorzystuj膮c prawa De Morgana
  7. wykonuje pomiary w obwodach elektrycznych i elektronicznych
 • dobiera metody pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
 • dobiera przyrz膮dy do pomiaru wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych, uk艂adach elektronicznych
 • wykonuje pomiary parametr贸w obwod贸w elektrycznych
 • wykonuje pomiary parametr贸w obwod贸w elektronicznych analogowych i cyfrowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza warto艣ci wielko艣ci elektrycznych i elektronicznych na podstawie wykonanych pomiar贸w
 • wykonuje pomiary warto艣ci logicznych w obwodach cyfrowych
  8. klasyfikuje sygna艂y na podstawie opisu, przebieg贸w czasowych i przebiegu stan贸w logicznych
 • rozpoznaje sygna艂y analogowe na podstawie parametr贸w, przebieg贸w czasowych
 • wyznacza parametry sygna艂贸w na podstawie oscylogram贸w
 • wyznacza poziomy stan贸w logicznych na podstawie przebiegu sygna艂u
  9. wykonuje rysunki techniczne
 • wymienia zasady tworzenia rysunku technicznego
 • wymienia zasady sporz膮dzania schemat贸w elektrycznych, elektronicznych
 • sporz膮dza schematy obwod贸w elektrycznych i elektronicznych z wykorzystaniem techniki odr臋cznej i komputerowej
 • sporz膮dza schematy obwod贸w elektronicznych analogowych i cyfrowych z wykorzystaniem techniki odr臋cznej i komputerowej
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MED.07.3 - Wykorzystanie oddzia艂ywania czynnik贸w fizykalnych na organizm cz艂owieka (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED7)

  1. charakteryzuje og贸ln膮 budow臋 i funkcje organizmu cz艂owieka
 • wyja艣nia poj臋cia medyczne z zakresu budowy cia艂a i funkcjonowania organizmu
 • rozr贸偶nia poj臋cia dotycz膮ce procesu diagnostycznego i terapeutycznego
 • rozpoznaje poszczeg贸lne uk艂ady w organizmie i funkcje 偶yciowe cz艂owieka
 • opisuje anatomi臋 i fizjologi臋 uk艂ad贸w w organizmie cz艂owieka
  2. okre艣la mo偶liwo艣ci wykorzystania terapeutycznego dzia艂ania pr膮d贸w elektrycznych i czynnik贸w fizykalnych o r贸偶nych parametrach oraz zapobie偶enia niepo偶膮danym skutkom
 • okre艣la skutki oddzia艂ywania ciep艂a i zimna na organizm cz艂owieka
 • okre艣la skutki oddzia艂ywania na organizm cz艂owieka fal elektromagnetycznych, ultrad藕wi臋kowych, promieniowania podczerwonego, jonizuj膮cego i nadfioletowego
 • wskazuje mo偶liwo艣ci wykorzystania terapeutycznego oddzia艂ywania pr膮d贸w elektrycznych na organizm cz艂owieka
 • wskazuje mo偶liwo艣ci zapobiegania niepo偶膮danym skutkom dzia艂ania pr膮d贸w elektrycznych i czynnik贸w fizykalnych o r贸偶nych parametrach na organizm cz艂owieka
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED7 - charakteryzuje podstawowe poj臋cia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia
 • klasyfikuje poj臋cia zwi膮zane z profilaktyk膮 zdrowia
 • wymienia czynniki maj膮ce wp艂yw na promocj臋 i profilaktyk臋 zdrowia
  4. wyja艣nia poj臋cia z zakresu patologii
 • klasyfikuje poj臋cia z zakresu patologii
 • rozpoznaje zmiany chorobowe
 • opisuje rodzaje zmian chorobowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki
 • rozr贸偶nia poj臋cia aseptyki i antyseptyki
 • wymienia zasady aseptyki i antyseptyki
 • stosuje zasady aseptyki i antyseptyki
  6. przestrzega zasad bezpiecze艅stwa zwi膮zanych z materia艂ami biologicznie ska偶onymi
 • wskazuje materia艂y biologicznie ska偶one
 • rozr贸偶nia zasady post臋powania z materia艂ami biologicznie ska偶onymi
 • post臋puje zgodnie z zasadami post臋powania z materia艂ami biologicznie ska偶onymi
  7. wsp贸艂pracuje w zespole wielodyscyplinarnym
 • okre艣la warunki wsp贸艂pracy w zespole interdyscyplinarnym
 • opisuje zadania poszczeg贸lnych cz艂onk贸w zespo艂u wielodyscyplinarnego
  8. pos艂uguje si臋 j臋zykiem migowym
 • stosuje podstawowe techniki j臋zyka migowego w udzielaniu 艣wiadcze艅
 • pomaga pacjentom niedos艂ysz膮cym w dost臋pie do us艂ug medycznych
 • porozumiewa si臋 z pacjentem j臋zykiem migowym w stopniu podstawowym

MED.07.4 - Instalacja, uruchamianie i konfiguracja urz膮dze艅 elektroniki i system贸w informatyki medycznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED.7)

  1. charakteryzuje urz膮dzenia elektroniki i informatyki medycznej
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia elektroniki i informatyki medycznej pod wzgl臋dem budowy, zasady dzia艂ania i zastosowania
 • opisuje budow臋 urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • opisuje zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • wskazuje zastosowanie urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera stosownie do wymaga艅 u偶ytkowych urz膮dzenia elektroniki i informatyki medycznej
  2. obja艣nia dzia艂anie, funkcje i zastosowanie blok贸w systemu komputerowego
 • rozpoznaje elementy systemu komputerowego
 • opisuje dzia艂anie blok贸w systemu komputerowego
 • rozpoznaje funkcje element贸w jednostki centralnej
 • wskazuje zastosowanie element贸w jednostki centralnej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED.7 - interpretuje parametry katalogowe urz膮dze艅 techniki komputerowej
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia techniki komputerowej pod wzgl臋dem budowy, zasady dzia艂ania oraz na podstawie parametr贸w katalogowych
 • dobiera urz膮dzenia techniki komputerowej na podstawie parametr贸w katalogowych
 • obja艣nia parametry katalogowe urz膮dze艅 techniki komputerowej
  4. dobiera narz臋dzia i sprz臋t kontrolno- pomiarowy do monta偶u i uruchamiania urz膮dze艅 elektroniki medycznej
 • rozpoznaje narz臋dzia do monta偶u urz膮dze艅 elektroniki medycznej
 • dobiera sprz臋t kontrolno-pomiarowy do monta偶u urz膮dze艅 elektroniki medycznej
 • wskazuje narz臋dzia i sprz臋t kontrolno-pomiarowy do wykonywania pomiar贸w w obwodach urz膮dze艅 elektroniki medycznej
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje monta偶 mechaniczny urz膮dze艅 elektroniki medycznej
 • montuje urz膮dzenia elektroniki medycznej w wybranym miejscu jednostki s艂u偶by zdrowia
 • wykonuje monta偶 mechaniczny urz膮dze艅 sieciowych elektroniki medycznej
 • sprawdza jako艣膰 wykonanego monta偶u
  6. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 urz膮dze艅 elektroniki i system贸w informatyki medycznej podczas instalacji i uruchamiania
 • korzysta z dokumentacji oprogramowania systemu informatyki medycznej
 • pos艂uguje si臋 instrukcj膮 monta偶u podczas wykonywania czynno艣ci instalacyjnych urz膮dze艅 elektroniki medycznej
 • uruchamia urz膮dzenia elektroniki medycznej w oparciu o dokumentacj臋 techniczn膮
 • wykonuje pomiary kontrolne
  7. dobiera urz膮dzenia sieciowe pod wzgl臋dem budowy, zasady dzia艂ania i zastosowania
 • rozr贸偶nia poj臋cia dotycz膮ce sieci komputerowych
 • opisuje budow臋 i parametry medi贸w transmisyjnych
 • rozr贸偶nia symbole graficzne urz膮dze艅 sieciowych
 • identyfikuje urz膮dzenia sieciowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje topologie sieci komputerowych
 • wskazuje miejsca instalacji urz膮dze艅 sieciowych w jednostce s艂u偶by zdrowia
 • dobiera stosowne do wymaga艅 u偶ytkowych urz膮dzenia infrastruktury sieciowej
  8. instaluje urz膮dzenia infrastruktury sieciowej wsp贸艂pracuj膮ce z systemami medycznymi
 • wykonuje okablowanie strukturalne sieci komputerowej
 • instaluje urz膮dzenia infrastruktury sieciowej
 • uruchamia i konfiguruje urz膮dzenia infrastruktury sieciowej wsp贸艂pracuj膮ce z systemami medycznymi
  9. sprawdza poprawno艣膰 po艂膮cze艅 zainstalowanych urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej oraz dokonuje modyfikacji po艂膮cze艅 zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮
 • wykonuje test sprawdzaj膮cy poprawno艣膰 po艂膮cze艅 urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • modyfikuje po艂膮czenia zainstalowanych urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • weryfikuje poprawno艣膰 po艂膮cze艅 urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej zgodnie z dokumentacj膮
 • instaluje okablowanie urz膮dze艅 elektroniki medycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pod艂膮cza urz膮dzenia elektroniki medycznej do instalacji
 • wykonuje pomiary kontrolne
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - konfiguruje urz膮dzenia elektroniki i informatyki medycznej do pracy w sieci
 • rozpoznaje protoko艂y sieciowe
 • programuje urz膮dzenia elektroniki i informatyki medycznej do pracy w sieci
 • koryguje ustawienia urz膮dze艅 informatyki medycznej pracuj膮cej w sieci komputerowej
  11. uruchamia urz膮dzenia elektroniki i informatyki medycznej zgodnie z obowi膮zuj膮c膮 procedur膮
 • dokonuje uruchomienia urz膮dze艅 elektroniki medycznej oraz urz膮dzenia informatyki medycznej
 • dokumentuje uruchomienie urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
  12. konfiguruje aparatur臋 i urz膮dzenia elektroniki i informatyki medycznej do potrzeb plac贸wek medycznych
 • weryfikuje poprawno艣膰 konfiguracji urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • okre艣la parametry aparatury i urz膮dze艅 elektroniki medycznej ze wzgl臋du na wsp贸艂prac臋 z sieci膮 zasilaj膮c膮 i teleinformatyczn膮 w plac贸wce medycznej
 • konfiguruje parametry aparatury i urz膮dze艅 elektroniki medycznej ze wzgl臋du na wsp贸艂prac臋 z sieci膮 zasilaj膮c膮 i teleinformatyczn膮 w plac贸wce medycznej
  13. instaluje, zak艂ada i administruje bazy danych w systemach informatyki medycznej
 • pos艂uguje si臋 programami do tworzenia baz danych
 • zak艂ada bazy danych w systemie informacji medycznej
 • dostosowuje baz臋 danych do potrzeb plac贸wki medycznej
  14. obs艂uguje systemy operacyjne wielodost臋powe i wielozadaniowe dla informatyki medycznej
 • pos艂uguje si臋 systemami operacyjnymi wielodost臋powymi dla informatyki medycznej
 • konfiguruje oprogramowanie do wykonywania automatycznych kopii zapasowych
  15. archiwizuje dane na r贸偶nych no艣nikach w systemach informatyki medycznej
 • pos艂uguje si臋 programami archiwizuj膮cymi dane
 • odzyskuje dane z kopii zapasowych
 • zabezpiecza kopie bezpiecze艅stwa
 • dobiera no艣niki danych w zale偶no艣ci od potrzeb i wielko艣ci danych
  16. charakteryzuje poj臋cia oraz stosuje oprogramowanie specjalistyczne dotycz膮ce technik programowania w systemach informatyki medycznej
 • rozpoznaje poj臋cia dotycz膮ce technik programowania w systemach informatyki medycznej
 • stosuje oprogramowanie specjalistyczne do przeprowadzania konserwacji system贸w informatyki medycznej

MED.07.5 - Eksploatacja urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED07)

  1. obs艂uguje System Informacji Medycznej
 • odczytuje dane z Systemu Informacji Medycznej
 • dokonuje operacji eksportu i importu danych z Systemu Informacji Medycznej
 • pos艂uguje si臋 danymi Systemu Informacji Medycznej
 • zabezpiecza dane pochodz膮ce z Systemu Informacji Medycznej
  2. prowadzi dokumentacj臋 techniczno- eksploatacyjn膮 urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • sporz膮dza dokumentacj臋 eksploatacyjn膮 urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • monitoruje terminy legalizacji urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • uzupe艂nia dokumentacj臋 techniczno-eksploatacyjn膮 po wykonanych pomiarach kontrolnych urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MED07 - modernizuje system komputerowy
 • dobiera podzespo艂y do rozbudowy systemu komputerowego
 • rozbudowuje system komputerowy
 • sprawdza poprawno艣膰 dzia艂ania systemu komputerowego po rozbudowie
  4. programuje urz膮dzenia elektroniki i informatyki medycznej
 • ustawia parametry urz膮dzenia elektroniki i informatyki medycznej zgodnie z dokumentacj膮
 • testuje oprogramowanie urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • sprawdza poprawno艣膰 dzia艂ania urz膮dzenia elektroniki i informatyki medycznej po konfiguracji
  5. Kwalifikacje zawodowe - kontroluje prac臋 urz膮dze艅 elektronicznych i sprz臋tu stosowanych do bada艅 i zabieg贸w
 • nadzoruje prac臋 elektronicznego sprz臋tu diagnostycznego i terapeutycznego
 • ustawia parametry eksploatacyjne urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • sprawdza poprawno艣膰 dzia艂ania urz膮dzenia na zlecenie personelu medycznego
 • obs艂uguje urz膮dzenia elektroniki medycznej oraz sprz臋t diagnostyczny i terapeutyczny
  6. dobiera narz臋dzia i sprz臋t kontrolno- pomiarowy do naprawy i regulacji urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • rozpoznaje narz臋dzia do naprawy i regulacji urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • kompletuje sprz臋t kontrolno-pomiarowy do naprawy i regulacji urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
  7. wykonuje pomiary zwi膮zane z ocen膮 stanu technicznego urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • rozr贸偶nia parametry eksploatacyjne urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • dobiera metody do pomiaru parametr贸w eksploatacyjnych urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • przeprowadza pomiary parametr贸w urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • por贸wnuje wyniki pomiar贸w parametr贸w z dokumentacj膮 techniczn膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la sprawno艣膰 dzia艂ania urz膮dze艅 elektroniki medycznej na podstawie uzyskanych wynik贸w pomiar贸w parametr贸w urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
  8. przeprowadza kalibracj臋 i autodiagnostyk臋 urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • dokonuje kalibracji urz膮dze艅 elektroniki medycznej zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami
 • wykonuje pomiary parametr贸w urz膮dze艅 informatyki medycznej po kalibracji
 • analizuje wyniki przeprowadzonej autodiagnostyki
  9. wykonuje okresowe przegl膮dy oraz konserwacj臋 urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej zgodnie z zaleceniami
 • przeprowadza okresowy przegl膮d urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej zgodnie z zaleceniami producenta sprz臋tu
 • okre艣la stan techniczny urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej po przeprowadzonym przegl膮dzie
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - diagnozuje uszkodzenia urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • rozpoznaje uszkodzenia urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • lokalizuje uszkodzenia urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • wykonuje dzia艂ania zgodne z zaleceniami producenta w celu naprawy urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej
 • wymienia zu偶yte materia艂y eksploatacyjne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza kalibracje oraz testy urz膮dze艅 elektroniki i informatyki medycznej po usuni臋ciu usterek lub wymianie materia艂贸w eksploatacyjnych
  11. wsp贸艂dzia艂a w zespo艂ach diagnostyczno- terapeutycznych
 • komunikuje si臋 z personelem medycznym
 • stosuje si臋 do polece艅 personelu medycznego
 • rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z obs艂ug膮 elektronicznego i informatycznego sprz臋tu diagnostycznego i terapeutycznego

MED.07.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MED 07)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych) umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakre