LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE29

Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i systemów informatyki medycznej- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją EE.29OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE EE 29

1. Instalacja i uruchamianie urządzeń elektroniki i informatyki medycznej
Kwalifikacje w zawodzie EE.29 - Uczeń:
1) rozróżnia i dobiera urządzenia elektroniki i informatyki medycznej pod względem budowy, zasady działania i zastosowania;
2) objaśnia działanie, funkcje i zastosowanie poszczególnych bloków systemu komputerowego;
3) dobiera narzędzia i sprzęt kontrolno-pomiarowy do montażu i uruchamiania elektroniki medycznej;
4) interpretuje parametry katalogowe urządzeń techniki komputerowej;
5) wykonuje montaż mechaniczny urządzeń elektroniki medycznej;
6) posługuje się dokumentacją techniczną urządzeń elektroniki i informatyki medycznej podczas instalacji i uruchamiania;
7) wykonuje połączenia elektryczne urządzeń elektroniki medycznej;
8) rozróżnia i dobiera urządzenia sieciowe pod względem budowy, zasady działania i zastosowania;
9) instaluje i uruchamia urządzenia infrastruktury sieciowej;
10) sprawdza poprawność połączeń zainstalowanych urządzeń elektroniki medycznej zgodnie z dokumentacją techniczną;
11) uruchamia urządzenia elektroniki i informatyki medycznej zgodnie z obowiązującą
procedurą;
12) ustawia parametry aparatury i urządzeń elektroniki i informatyki medycznej według potrzeb placówek medycznych.

2. Instalacja i konfiguracja oprogramowania systemów informatyki medycznej
Kwalifikacje w zawodzie EE29 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją oprogramowania systemów informatyki medycznej;
2) instaluje oprogramowanie komputerowe współpracujące z urządzeniami i systemami medycznymi;
3) konfiguruje urządzenia elektroniki i informatyki medycznej do pracy w sieci;
4) zakłada bazy danych w systemach informatyki medycznej;
5) obsługuje systemy operacyjne wielodostępowe, wielozadaniowe dla informatyki medycznej;
6) archiwizuje informacje na różnych nośnikach w systemach informatyki medycznej;
7) wykonuje konserwacje oprogramowania i systemu informatyki medycznej.

3. Eksploatacja urządzeń elektroniki i informatyki medycznej
Kwalifikacje w zawodzie EE 29 - Uczeń:
1) współdziała w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów;
2) obsługuje System Informacji Medycznej;
3) prowadzi dokumentację techniczno-eksploatacyjną urządzeń elektroniki i informatyki medycznej;
4) modernizuje system komputerowy;
5) programuje urządzenia elektroniki medycznej;
6) nadzoruje i kontroluje pracę urządzeń elektronicznych stosowanych do badań i zabiegów;
7) dobiera narzędzia i sprzęt kontrolno-pomiarowy do naprawy i regulacji urządzeń
elektroniki medycznej;
8) wykonuje pomiary i ocenia stan techniczny urządzeń elektroniki i informatyki medycznej;
9) przeprowadza kalibrację i autodiagnostykę urządzeń elektroniki i informatyki medycznej;
10) wykonuje okresowe przeglądy oraz konserwację urządzeń elektroniki i informatyki
medycznej zgodnie z zaleceniami;
11) diagnozuje i lokalizuje uszkodzenia urządzeń elektroniki i informatyki medycznej.