LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MEP.01

Monta偶 i naprawa maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MEP.1
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MEP 1

MEP.01.2 - Podstawy budowy i zasady dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEP.01)

  1. stosuje zasady sporz膮dzania rysunku technicznego
 • sporz膮dza szkice i rysunki techniczne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami i zasadami
 • odczytuje informacje z rysunku technicznego dotycz膮ce parametr贸w powierzchni, kszta艂tu, i technologii wykonania oraz rodzaju materia艂u
 • oblicza wymiary graniczne i tolerancje
 • rozr贸偶nia pasowanie cz臋艣ci maszyn (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la kszta艂t, wymiary, parametry powierzchni oraz rodzaj obr贸bki na podstawie szkic贸w i rysunk贸w technicznych cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • sporz膮dza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej dotycz膮cej maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • wyja艣nia znaczenie normalizacji, standaryzacji i unifikacji w budowie maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • identyfikuje na podstawie dokumentacji technicznej zespo艂y i podzespo艂y maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • wyja艣nia na podstawie schemat贸w strukturalnych i funkcjonalnych budow臋 maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia na podstawie dokumentacji technicznej spos贸b dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEP.01 - charakteryzuje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • opisuje osie, wa艂y, d藕wignie, 艂膮czniki i elementy spr臋偶yste
 • wyja艣nia budow臋 i zastosowanie 艂o偶ysk 艣lizgowych i tocznych
 • wyja艣nia budow臋 i spos贸b dzia艂ania sprz臋gie艂 i hamulc贸w
 • klasyfikuje przek艂adnie mechaniczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia budow臋 i spos贸b dzia艂ania przek艂adni mechanicznych
 • wyja艣nia konstrukcj臋 i zastosowanie obud贸w i szkielet贸w mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • wyja艣nia budow臋 i spos贸b dzia艂ania mechanizm贸w ruchu prostoliniowego i obrotowego
 • wskazuje zastosowanie cz臋艣ci, podzespo艂贸w, zespo艂贸w i mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • rozpoznaje objawy zu偶ycia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
  4. stosuje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce
 • rozpoznaje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce
 • klasyfikuje materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie metali i ich stop贸w
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie materia艂贸w niemetalowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie materia艂贸w kompozytowych, materia艂贸w spiekanych oraz materia艂贸w o szczeg贸lnym przeznaczeniu lub technologii
 • dobiera na podstawie katalog贸w materia艂y konstrukcyjne, eksploatacyjne i uszczelniaj膮ce
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la techniki i metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • rozr贸偶nia techniki i metody obr贸bki ubytkowej (obr贸bka skrawaniem i obr贸bka erozyjna), plastycznej, cieplnej, cieplnochemicznej oraz odlewania
 • klasyfikuje techniki i metody wytwarzania wyrob贸w z metali i ich stop贸w
 • rozr贸偶nia techniki i metody wytwarzania wyrob贸w z metali i ich stop贸w oraz materia艂贸w niemetalowych
  6. wykonuje po艂膮czenia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • planuje czynno艣ci zwi膮zane z wykonaniem po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • rozr贸偶nia po艂膮czenia roz艂膮czne
 • rozr贸偶nia po艂膮czenia nieroz艂膮czne
 • opisuje metody 艂膮czenia materia艂贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zastosowanie po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • dobiera rodzaje po艂膮cze艅
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i materia艂y do wykonania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • 艂膮czy cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych r贸偶nymi metodami
  7. wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • opisuje rodzaje korozji
 • wyja艣nia przyczyny powstawania ognisk korozji element贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • rozpoznaje objawy korozji
 • rozr贸偶nia rodzaje pow艂ok ochronnych i techniki ich nanoszenia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera sposoby ochrony przed korozj膮 cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych dostosowane do warunk贸w ich eksploatacji
  8. wykonuje pomiary warsztatowe
 • rozr贸偶nia metody pomiarowe
 • rozr贸偶nia rodzaje i przyczyny b艂臋d贸w pomiarowych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia i przyrz膮dy do wykonywania pomiar贸w warsztatowych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci metrologiczne przyrz膮d贸w pomiarowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metody pomiarowe do wykonania pomiar贸w warsztatowych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do wykonania pomiar贸w warsztatowych
 • stosuje podstawowe techniki kontroli
 • wykonuje pomiary warsztatowe
 • interpretuje wyniki pomiar贸w warsztatowych
  9. dobiera sposoby transportu i sk艂adowania materia艂贸w oraz maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia transportu wewn臋trznego
 • okre艣la wymagania dotycz膮ce transportu i sk艂adowania element贸w, cz臋艣ci, maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • okre艣la miejsce sk艂adowania i magazynowania materia艂贸w, maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • wybiera spos贸b i 艣rodki transportu w艂a艣ciwe dla rodzaju transportowanego materia艂u, maszyny i urz膮dzenia precyzyjnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady transportu i sk艂adowania materia艂贸w oraz maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych zgodnie z wymaganiami ochrony 艣rodowiska
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozr贸偶nia metody kontroli jako艣ci wykonanych prac
 • opisuje metody kontroli jako艣ci
 • stosuje obowi膮zuj膮ce procedury zwi膮zane z kontrol膮 jako艣ci
  11. okre艣la prawa i zasady mechaniki technicznej
 • wyja艣nia poj臋cia dotycz膮ce statyki p艂askich uk艂ad贸w si艂
 • wyja艣nia zasady dynamiki punktu materialnego
 • wyja艣nia zasady wytrzyma艂o艣ci materia艂贸w: si艂y wewn臋trzne, napr臋偶enia, rodzaj odkszta艂cenia, warunki wytrzyma艂o艣ciowe, zm臋czenie materia艂贸w, napr臋偶enia dopuszczalne
  12. pos艂uguje si臋 poj臋ciami z dziedziny elektrotechniki
 • rozr贸偶nia podstawowe elementy obwod贸w elektrycznych
 • opisuje parametry element贸w oraz obwod贸w elektrycznych
 • wyja艣nia zjawiska zachodz膮ce w polu elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym
 • opisuje zjawiska zachodz膮ce podczas przep艂ywu pr膮du sta艂ego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zjawiska zachodz膮ce podczas przep艂ywu pr膮du przemiennego
 • opisuje wielko艣ci fizyczne zwi膮zane z pr膮dem sta艂ym oraz przemiennym
 • stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania warto艣ci wielko艣ci elektrycznych
  13. okre艣la elementy oraz uk艂ady elektroniki analogowej
 • klasyfikuje podstawowe elementy oraz uk艂ady elektroniki analogowej
 • okre艣la funkcje uk艂ad贸w elektroniki analogowej
 • opisuje parametry element贸w oraz uk艂ad贸w elektroniki analogowej
  14. wykonuje pomiary wielko艣ci elektrycznych
 • rozr贸偶nia metody pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych oraz uk艂adach elektroniki analogowej
 • dobiera przyrz膮dy do pomiaru wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych oraz uk艂adach elektroniki analogowej
 • przeprowadza pomiary warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych oraz uk艂adach elektroniki analogowej
 • stosuje oprogramowanie u偶ytkowe do realizacji zada艅 z obszaru pomiaru wielko艣ci elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • interpretuje wyniki pomiar贸w wielko艣ci elektrycznych
  15. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MEP.01.3 - Monta偶, naprawa i konserwacja mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEP1)

  1. okre艣la mechanizmy maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • rozr贸偶nia mechanizmy maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • rozr贸偶nia parametry mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • rozpoznaje symbole mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • opisuje na podstawie dokumentacji technicznej budow臋 oraz spos贸b dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
  2. stosuje dokumentacj臋 techniczn膮 podczas monta偶u, naprawy i konserwacji mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • rozr贸偶nia dokumentacj臋 techniczn膮 mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • opisuje na podstawie dokumentacji technicznej procesy monta偶u, naprawy i konserwacji mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • pos艂uguje si臋 normami oraz katalogami dotycz膮cymi mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEP1 - stosuje zasady monta偶u i demonta偶u mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • wyja艣nia przebieg proces贸w monta偶u i demonta偶u mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do monta偶u i demonta偶u mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas monta偶u i demonta偶u mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • przygotowuje stanowisko monta偶u i demonta偶u mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje pomiary parametr贸w niezb臋dne do monta偶u i demonta偶u mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • wykonuje zgodnie z dokumentacj膮 monta偶 i demonta偶 mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • sprawdza jako艣膰 wykonanego monta偶u i demonta偶u mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
  4. stosuje zasady naprawy oraz regulacji mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • wyja艣nia przebieg proces贸w napraw oraz regulacji mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • sprawdza na podstawie dokumentacji stan mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • wskazuje na podstawie diagnostyki mechanizmy maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych wymagaj膮cych naprawy
 • opisuje przebieg proces贸w naprawy i regulacji mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas naprawy i regulacji mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • przygotowuje stanowisko do naprawy i regulacji mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • wykonuje napraw臋 i regulacj臋 mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych zgodnie z procedurami
 • wykonuje pomiary niezb臋dne do naprawy oraz regulacji mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • sprawdza jako艣膰 wykonanej naprawy i regulacji mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje zasady konserwacji mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • wyja艣nia przebieg proces贸w konserwacji mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • opisuje na podstawie dokumentacji technicznej zakres konserwacji mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do wykonania konserwacji mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • przygotowuje stanowisko do konserwacji mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje konserwacj臋 mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • sprawdza jako艣膰 wykonanej konserwacji mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
  6. stosuje zasady uruchamiania maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • wyja艣nia przebieg proces贸w uruchamiania maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • opisuje na podstawie dokumentacji technicznej procedur臋 uruchamiania maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy, w tym pomiarowe, i urz膮dzenia pomocnicze niezb臋dne do uruchomienia maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • ustawia parametry zasilania maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ustawia parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • uruchamia maszyny i urz膮dzenia precyzyjne zgodnie z instrukcj膮
 • pos艂uguje si臋 normami technicznymi podczas uruchamiania maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
  7. stosuje systemy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie prac z zakresu monta偶u, naprawy i konserwacji mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • wskazuje systemy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie prac z zakresu monta偶u, naprawy i konserwacji mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych
 • opisuje korzy艣ci wynikaj膮ce ze stosowania system贸w komputerowych wspomagaj膮cych wykonywanie prac z zakresu monta偶u, naprawy i konserwacji mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 precyzyjnych

MEP.01.4 - Monta偶, naprawa i konserwacja przyrz膮d贸w pomiarowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEP.1)

  1. okre艣la mechanizmy precyzyjne przyrz膮d贸w pomiarowych oraz ich parametry
 • rozr贸偶nia mechanizmy przyrz膮d贸w pomiarowych
 • rozr贸偶nia parametry mechanizm贸w przyrz膮d贸w pomiarowych
 • rozpoznaje symbole mechanizm贸w przyrz膮d贸w pomiarowych
 • opisuje na podstawie dokumentacji technicznej budow臋 oraz spos贸b dzia艂ania mechanizm贸w przyrz膮d贸w pomiarowych
  2. stosuje dokumentacj臋 techniczn膮 podczas monta偶u, naprawy i konserwacji przyrz膮d贸w pomiarowych
 • rozr贸偶nia dokumentacj臋 techniczn膮 monta偶u, naprawy i konserwacji przyrz膮d贸w pomiarowych
 • opisuje na podstawie dokumentacji technicznej procesy monta偶u, naprawy i konserwacji przyrz膮d贸w pomiarowych
 • pos艂uguje si臋 normami oraz katalogami dotycz膮cymi monta偶u, naprawy i konserwacji przyrz膮d贸w pomiarowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEP.1 - stosuje zasady monta偶u i demonta偶u przyrz膮d贸w pomiarowych
 • wyja艣nia przebieg proces贸w monta偶u i demonta偶u przyrz膮d贸w pomiarowych
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas monta偶u i demonta偶u przyrz膮d贸w pomiarowych
 • przygotowuje stanowisko monta偶u i demonta偶u przyrz膮d贸w pomiarowych
 • wykonuje pomiary parametr贸w niezb臋dne do monta偶u i demonta偶u przyrz膮d贸w pomiarowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje monta偶u i demonta偶u przyrz膮d贸w pomiarowych zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮 monta偶u i demonta偶u
 • sprawdza jako艣膰 wykonanego monta偶u i demonta偶u przyrz膮d贸w pomiarowych
  4. stosuje zasady naprawy przyrz膮d贸w pomiarowych
 • sprawdza na podstawie dokumentacji technicznej stan przyrz膮d贸w pomiarowych
 • lokalizuje na podstawie dokumentacji technicznej uszkodzenia przyrz膮d贸w pomiarowych
 • opisuje przebieg proces贸w naprawy przyrz膮d贸w pomiarowych
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do wykonania naprawy przyrz膮d贸w pomiarowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera urz膮dzenia i narz臋dzia pomiarowe stosowane podczas naprawy przyrz膮d贸w pomiarowych
 • przygotowuje stanowisko do naprawy przyrz膮d贸w pomiarowych
 • wykonuje pomiary parametr贸w przyrz膮d贸w pomiarowych niezb臋dne do wykonania naprawy oraz regulacji przyrz膮d贸w pomiarowych
 • wykonuje napraw臋 przyrz膮d贸w pomiarowych, zgodnie z procedurami
 • wykonuje regulacj臋 przyrz膮d贸w pomiarowych, zgodnie z procedurami
 • sprawdza jako艣膰 wykonanej naprawy przyrz膮d贸w pomiarowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje zasady konserwacji przyrz膮d贸w pomiarowych
 • opisuje na podstawie dokumentacji technicznej zakres konserwacji przyrz膮d贸w pomiarowych
 • wyja艣nia przebieg proces贸w konserwacji przyrz膮d贸w pomiarowych
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do wykonania konserwacji przyrz膮d贸w pomiarowych
 • przygotowuje stanowisko do konserwacji przyrz膮d贸w pomiarowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje konserwacj臋 przyrz膮d贸w pomiarowych zgodnie z przyj臋tymi procedurami
 • sprawdza jako艣膰 wykonanej konserwacji przyrz膮d贸w pomiarowych

MEP.01.5 - Monta偶, naprawa i konserwacja urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEP01)

  1. opisuje urz膮dzenia elektryczne, pneumatyczne oraz hydrauliczne
 • wyja艣nia prawa i zasady fizyczne zwi膮zane z budow膮 i dzia艂aniem urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych
 • rozr贸偶nia cz臋艣ci, podzespo艂y i zespo艂y wchodz膮ce w sk艂ad urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych
 • rozpoznaje symbole cz臋艣ci, podzespo艂贸w i zespo艂贸w wchodz膮cych w sk艂ad urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych
 • rozr贸偶nia parametry cz臋艣ci, podzespo艂贸w i zespo艂贸w wchodz膮cych w sk艂ad urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje struktur臋 oraz spos贸b dzia艂ania urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych na podstawie ich schemat贸w
  2. stosuje dokumentacj臋 techniczn膮 podczas monta偶u, naprawy i konserwacji urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych
 • rozr贸偶nia dokumentacj臋 techniczno-ruchow膮 urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych
 • opisuje na podstawie dokumentacji technicznej procesy monta偶u, naprawy i konserwacji urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych
 • pos艂uguje si臋 normami oraz katalogami dotycz膮cymi monta偶u, naprawy i konserwacji urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEP01 - stosuje zasady monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych
 • wyja艣nia przebieg proces贸w monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych
 • przygotowuje stanowisko monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮 monta偶u i demonta偶u
 • wykonuje pomiary parametr贸w urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych niezb臋dne do ich monta偶u i demonta偶u
 • sprawdza jako艣膰 wykonanego monta偶u i demonta偶u urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych
  4. stosuje zasady naprawy urz膮dze艅 elektrycznych, pneumatycznych oraz hydraulicznych