LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MEP.02

Monta偶 i naprawa element贸w i uk艂ad贸w optycznych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MEP.2
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MEP 2

MEP.02.2 - Podstawy optyki (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEP.02)

  1. okre艣la prawa i zasady optyki geometrycznej
 • wyja艣nia prawa i zasady optyki geometrycznej
 • klasyfikuje o艣rodki optyczne
 • rozr贸偶nia o艣rodki optyczne
 • stosuje prawa i zasady optyki geometrycznej
  2. okre艣la elementy i uk艂ady optyczne
 • klasyfikuje elementy i uk艂ady optyczne
 • rozr贸偶nia elementy i uk艂ady optyczne
 • okre艣la budow臋 i zasad臋 dzia艂ania element贸w i uk艂ad贸w optycznych
 • rozr贸偶nia aberracje geometryczne element贸w i uk艂ad贸w optycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady optyki instrumentalnej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEP.02 - okre艣la falow膮 natur臋 艣wiat艂a
 • rozr贸偶nia zjawiska optyki fizycznej: interferencj臋, dyfrakcj臋, polaryzacj臋
 • stosuje prawa i zasady optyki fizycznej
 • rozr贸偶nia elementy interferencyjne, dyfrakcyjne i polaryzacyjne
  4. rozr贸偶nia programy komputerowe stosowane w optyce
 • klasyfikuje programy komputerowe stosowane w optyce
 • stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie pomiar贸w w optyce
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la rodzaje i przeznaczenie element贸w elektrycznych i elektronicznych stosowanych w urz膮dzeniach optycznych
 • stosuje prawa elektrotechniki
 • rozr贸偶nia elementy elektryczne
 • klasyfikuje elementy elektroniczne
 • okre艣la przeznaczenie element贸w elektrycznych i elektronicznych stosowanych w urz膮dzeniach optyczno-mechanicznych i pomiarowych
  6. charakteryzuje po艂膮czenia
 • rozr贸偶nia rodzaje i w艂a艣ciwo艣ci po艂膮cze艅 nieroz艂膮cznych
 • rozr贸偶nia techniki po艂膮cze艅 nieroz艂膮cznych
 • rozr贸偶nia rodzaje i w艂a艣ciwo艣ci po艂膮cze艅 roz艂膮cznych
 • rozr贸偶nia techniki po艂膮cze艅 roz艂膮cznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza podstawowe parametry dotycz膮ce tolerancji
 • dobiera rodzaj pasowania do wsp贸艂pracuj膮cych cz臋艣ci maszyn
  7. klasyfikuje materia艂y konstrukcyjne
 • rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne na podstawie oznacze艅
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych stosowanych w optyce
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w do obr贸bki cieplnej i prac wyko艅czeniowych
 • dobiera materia艂y konstrukcyjne do wymaga艅 eksploatacyjnych i technologicznych
  8. okre艣la zasady sporz膮dzania i czytania rysunku technicznego
 • rozr贸偶nia symbole i oznaczenia element贸w optycznych stosowane w dokumentacji monta偶u przyrz膮d贸w optycznych
 • rozr贸偶nia symbole i oznaczenia uk艂ad贸w optycznych
 • rozr贸偶nia symbole i oznaczenia uk艂ad贸w optycznych
 • rozpoznaje symbole przyrz膮d贸w pomiarowych stosowanych w optyce (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje rysunki techniczne
 • wykonuje rysunek techniczny monta偶owy, schematyczny, wykonawczy 鈥 odr臋cznie oraz z wykorzystaniem specjalistycznych program贸w komputerowych
  9. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MEP.02.3 - Wykonywanie uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEP2)

  1. rozpoznaje symbole i oznaczenia materia艂贸w i element贸w optycznych stosowanych w przyrz膮dach optycznych
 • rozr贸偶nia symbole i oznaczenia materia艂贸w stosowanych do wyrobu element贸w optycznych
 • rozr贸偶nia symbole i oznaczenia element贸w optycznych stosowanych w przyrz膮dach optycznych
  2. dobiera materia艂y konstrukcyjne metalowe, niemetalowe i optyczne do wytwarzania
 • klasyfikuje materia艂y do wykonywania element贸w, uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych i monta偶u element贸w, uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych
 • dobiera materia艂y do wykonywania element贸w, uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych
 • rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne stosowane podczas monta偶u przyrz膮d贸w optycznych
 • dobiera materia艂y do monta偶u przyrz膮d贸w optycznych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEP2 - klasyfikuje elementy optyczne do budowy aparatury i urz膮dze艅 optycznych
 • rozr贸偶nia elementy optyczne do budowy aparatury i urz膮dze艅 optycznych
 • dobiera elementy do budowy aparatury i urz膮dze艅 optycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • opisuje elementy optyczne do budowy aparatury i urz膮dze艅 optycznych
  4. dokonuje kontroli materia艂贸w i element贸w optycznych przed monta偶em
 • por贸wnuje parametry materia艂贸w i element贸w optycznych z obowi膮zuj膮cymi normami
 • stosuje dokumentacj臋 techniczn膮 podczas kontroli materia艂贸w i element贸w optycznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje techniki i metody monta偶u i demonta偶u element贸w, uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych
 • rozr贸偶nia techniki i metody wytwarzania element贸w optycznych
 • rozr贸偶nia materia艂y szlifierskie i polerskie u偶ywane do obr贸bki element贸w i uk艂ad贸w optycznych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia stosowane do docierania, szlifowania wyka艅czaj膮cego i polerowania element贸w, uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych
 • dobiera narz臋dzia do mocowania i obr贸bki element贸w, uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje monta偶 i demonta偶 element贸w, uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych
  6. wykonuje pomiary parametr贸w element贸w, uk艂ad贸w oraz przyrz膮d贸w optycznych
 • dobiera przyrz膮dy do pomiar贸w element贸w, uk艂ad贸w oraz przyrz膮d贸w optycznych
 • mierzy parametry element贸w, uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych
 • por贸wnuje wyniki pomiar贸w parametr贸w z dokumentacj膮 techniczn膮
  7. okre艣la systemy zapewniania jako艣ci wykonanych element贸w
 • rozr贸偶nia metody kontroli jako艣ci wykonanych prac
 • dobiera metod臋 kontroli jako艣ci w zale偶no艣ci od rodzaju prac

MEP.02.4 - Montowanie i justowanie element贸w uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEP.2)

  1. okre艣la elementy do monta偶u uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych
 • rozr贸偶nia elementy elektryczne, mechaniczne i optyczne do monta偶u uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych na podstawie dokumentacji
 • dobiera elementy elektryczne, mechaniczne i optyczne do monta偶u uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych na podstawie dokumentacji
  2. 艂膮czy elementy lub cz臋艣ci w podzespo艂y, zespo艂y lub w gotowe przyrz膮dy i aparaty optyczne
 • rozr贸偶nia sposoby justowania zespo艂贸w, przyrz膮d贸w i aparat贸w optycznych podczas monta偶u
 • czy艣ci elementy i zespo艂y optyczne przeznaczone do monta偶u
 • dobiera narz臋dzia do wykonania monta偶u
 • interpretuje schematy monta偶owe uk艂ad贸w, przyrz膮d贸w optycznych i mechanizm贸w precyzyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje monta偶 element贸w lub cz臋艣ci w podzespo艂y, zespo艂y lub w gotowe przyrz膮dy i aparaty optyczne zgodnie z dokumentacj膮 monta偶ow膮
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEP.2 - pos艂uguje si臋 narz臋dziami do justowania i ustawiania uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia justierskie
 • dobiera narz臋dzia justierskie do ustawiania przyrz膮d贸w optycznych
 • okre艣la zasady regulacji i justowania zmontowanych przyrz膮d贸w optycznych
 • stosuje narz臋dzia do justowania i ustawiania uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych
  4. sprawdza dzia艂anie przyrz膮d贸w i aparat贸w optycznych po monta偶u
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do uruchomienia przyrz膮d贸w i aparat贸w optycznych po monta偶u zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do sprawdzenia dzia艂ania przyrz膮d贸w i aparat贸w optycznych po monta偶u zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • uruchamia przyrz膮dy i aparaty optyczne po monta偶u zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • sprawdza dzia艂anie przyrz膮d贸w i aparat贸w optycznych po monta偶u zgodnie z dokumentacj膮 technologiczn膮
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la przyrz膮dy pomiarowe parametr贸w optycznych, geometrycznych i konstrukcyjnych uk艂ad贸w optycznych
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe parametr贸w optycznych, geometrycznych i konstrukcyjnych uk艂ad贸w optycznych
 • dobiera przyrz膮dy pomiarowe do wykonywania pomiar贸w parametr贸w optycznych, geometrycznych i konstrukcyjnych uk艂ad贸w optycznych
 • wykonuje pomiary parametr贸w optycznych, geometrycznych i konstrukcyjnych uk艂ad贸w optycznych
  6. stosuje maszyny i urz膮dzenia optyczne podczas monta偶u zgodnie z instrukcj膮
 • obs艂uguje maszyny stosowane podczas monta偶u zgodnie z instrukcj膮
 • obs艂uguje urz膮dzenia stosowane podczas monta偶u zgodnie z instrukcj膮
 • wykonuje konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 optycznych po monta偶u

MEP.02.5 - Naprawianie element贸w uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEP02)

  1. okre艣la rodzaje uszkodze艅 element贸w uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych
 • klasyfikuje rodzaje uszkodze艅 element贸w uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych
 • rozr贸偶nia uszkodzenia element贸w uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych
  2. przeprowadza pomiary diagnostyczne uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych
 • rozr贸偶nia metody wykonywania pomiar贸w diagnostycznych uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe do wykonywania pomiar贸w diagnostycznych uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych
 • wykonuje pomiary diagnostyczne uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych
 • lokalizuje uszkodzenie w uk艂adach i przyrz膮dach optycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stwierdza stopie艅 zu偶ycia element贸w, cz臋艣ci uk艂ad贸w, przyrz膮d贸w i aparatury optyczno- pomiarowej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEP02 - naprawia uszkodzenia w uk艂adach i przyrz膮dach optycznych i optoelektronicznych
 • dobiera narz臋dzia do naprawy przyrz膮d贸w optycznych i optoelektronicznych
 • dobiera narz臋dzia do wykonania demonta偶u element贸w uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych i optoelektronicznych
 • wykonuje demonta偶 element贸w uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych i optoelektronicznych
 • dobiera elementy i cz臋艣ci do wykonania naprawy przyrz膮d贸w optycznych i optoelektronicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia uszkodzone elementy uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych i optoelektronicznych
  4. wykonuje monta偶 przyrz膮d贸w optycznych po naprawie
 • wykonuje monta偶 przyrz膮d贸w optycznych, wykorzystuj膮c prawid艂owo dobrane elementy i cz臋艣ci
 • wykonuje justowanie i regulacj臋 naprawionych przyrz膮d贸w optycznych
 • wykonuje mycie i czyszczenie element贸w i zespo艂贸w przyrz膮d贸w optycznych po naprawie
  5. Kwalifikacje zawodowe - sprawdza dzia艂anie uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych podczas naprawy i po naprawie
 • dobiera przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe do sprawdzenia dzia艂ania uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych podczas naprawy
 • sprawdza dzia艂anie uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych podczas naprawy zgodnie z dokumentacj膮 monta偶ow膮
 • sprawdza parametry uk艂ad贸w i przyrz膮d贸w optycznych po naprawie

MEP.02.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEP.02.)

  1. wyja艣nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wymienia przepisy prawa okre艣laj膮ce wymagania w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii
 • wymienia regulacje wewn膮trzzak艂adowe zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • wyja艣nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮 oraz ergonomi膮
 • opisuje dzia艂ania realizowane w zakresie ochrony 艣rodowiska, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ergonomii
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje oraz s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEP.02. - okre艣la prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje prawa i obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • opisuje konsekwencje nieprzestrzegania przepis贸w prawa dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • opisuje zakres odpowiedzialno艣ci pracownika z tytu艂u naruszenia przepis贸w prawa w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje prawa pracownika, kt贸ry zachorowa艂 na chorob臋 zawodow膮
  4. okre艣la zagro偶enia i skutki oddzia艂ywania czynnik贸w 艣rodowiska pracy na organizm cz艂owieka
 • wymienia rodzaje i 藕r贸d艂a czynnik贸w 艣rodowiska pracy wp艂ywaj膮cych na organizm cz艂owieka
 • opisuje czynniki 艣rodowiska pracy wyst臋puj膮ce na stanowisku pracy
 • rozr贸偶nia zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka oraz mienia i 艣rodowiska zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w 艣rodowiska pracy na organizm ludzki (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia sposoby zapobiegania zagro偶eniom zdrowia i 偶ycia podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje zadania zawodowe zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska oraz ergonomii
 • wyja艣nia zasady organizacji stanowisk pracy zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • stosuje wymagania ergonomii, bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska podczas organizowania stanowiska pracy
 • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane w przedsi臋biorstwie
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres ich stosowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej do rodzaju wykonywanej pracy
 • rozr贸偶nia rodzaje znak贸w bezpiecze艅stwa i alarm贸w
 • stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  6. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami prawa dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • okre艣la ergonomiczne zasady organizacji stanowisk pracy
 • wskazuje wp艂yw zmian wprowadzanych na poszczeg贸lnych etapach monta偶u i naprawy element贸w i uk艂ad贸w optycznych na poziom bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • organizuje stanowisko pracy umo偶liwiaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych zgodnie z wymogami ergonomii, przepisami prawa dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
  7. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji