LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG14

Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.14OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 14

1. Przygotowywanie materiałów i elementów optycznych do montażu
Kwalifikacje w zawodzie MG.14 - Uczeń:
1) rozpoznaje symbole i oznaczenia materiałów i elementów optycznych stosowanych w sprzęcie optycznym;
2) dobiera materiały konstrukcyjne metalowe, niemetalowe i optyczne do wytwarzania
i montażu układów optycznych, optoelektronicznych, sprzętu optycznego i mechanizmów precyzyjnych;
3) dobiera elementy mechanizmów drobnych i precyzyjnych do budowy aparatury
i urządzeń optycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
4) dobiera elementy do budowy sprzętu optycznego i optoelektronicznego na podstawie dokumentacji technicznej;
5) stosuje dokumentację techniczną i normy jakości w procesie kontroli materiałów i elementów optycznych;
6) dobiera przyrządy pomiarowe do wykonywania pomiarów parametrów geometrycznych i optycznych materiałów;
7) wykonuje pomiary parametrów geometrycznych i optycznych materiałów.

2. Wykonywanie elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych
Kwalifikacje w zawodzie MG14 - Uczeń:
1) posługuje się dokumentacją technologiczną elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych;
2) określa rodzaje i przeznaczenie elementów mechanizmów drobnych i precyzyjnych;
3) określa rodzaje i przeznaczenie elementów elektrycznych i elektronicznych;
4) dobiera narzędzia do wykonania elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych;
5) dobiera narzędzia i przyrządy do wykonania pomiarów warsztatowych elementów
optycznych i mechanicznych;
6) stosuje wartości odchyłek tolerancji i pasowań oraz kształtu i położenia wymaganych w procesie wytwarzania elementów optycznych;
7) stosuje metale żelazne i nieżelazne oraz ich stopy, tworzywa sztuczne, szkła optyczne, materiały ceramiczne, materiały uszczelniające, szlifierskie i eksploatacyjne w procesie wytwarzania, naprawach, montażu i konserwacji sprzętu optycznego,
optyczno-elektronicznego i urządzeń laserowych;
8) wykonuje operacje: piłowania, wiercenia, gwintowania, cięcia, przecinania, wycinania, ścinania, gięcia, prostowania, nitowania, lutowania, klejenia, szlifowania, docierania,
skrobania, polerowania, wytaczania otworów, toczenia i frezowania oraz zawijania
elementów optycznych;
9) wykonuje pomiary warsztatowe wykonanych elementów układów, przyrządów optycznych i optoelektronicznych.

3. Montowanie i demontowanie elementów układów i przyrządów optycznych
Kwalifikacje w zawodzie MG 14 - Uczeń:
1) posługuje się schematami montażu układów, przyrządów optycznych i mechanizmów precyzyjnych;
2) dobiera elementy mechaniczne i optyczne układów i przyrządów optycznych do
montażu na podstawie dokumentacji;
3) dobiera elementy elektroniczne do montażu urządzeń optycznych i optoelektronicznych na podstawie dokumentacji;
4) dobiera elementy precyzyjne do montażu urządzeń optycznych i aparatury optycznej
na podstawie dokumentacji;
5) przestrzega zasad i stosuje formy organizacyjne montażu zespołów, przyrządów i aparatów optycznych;
6) posługuje się narzędziami podczas montażu i demontażu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zasadami eksploatacji;
7) łączy elementy lub części w podzespoły, zespoły lub w gotowe przyrządy i aparaty
optyczne;
8) uruchamia i sprawdza działanie przyrządów i aparatów optycznych po montażu zgodnie z dokumentacją;
9) użytkuje maszyny i urządzenia podczas montażu zgodnie z instrukcją obsługi;
10) wykonuje konserwację maszyn i urządzeń optycznych po montażu.

4. Naprawianie i justowanie elementów układów i przyrządów optycznych
Kwalifikacje w zawodzie MG14 - Uczeń:
1) stosuje dokumentację techniczną i serwisową naprawianych elementów układów i przyrządów optycznych;
2) dobiera narzędzia do justowania i ustawiania układów i przyrządów optycznych;
3) dobiera przyrządy kontrolno-pomiarowe do wykonania pomiarów optycznych układów i przyrządów optycznych;
4) wykonuje pomiary optyczne podczas napraw układów i przyrządów optycznych;
5) demontuje elementy układów i przyrządów optycznych, optoelektronicznych oraz aparatury i przyrządów optyczno-pomiarowych do przeprowadzenia naprawy;
6) posługuje się narzędziami precyzyjnymi podczas naprawy układów i przyrządów
optycznych;
7) weryfikuje oraz określa stopień zużycia elementów, części układów, przyrządów i aparatury optyczno-pomiarowej po wykonaniu demontażu;
8) dobiera elementy i części do wykonania naprawy przyrządów optycznych;
9) sprawdza działanie elementów układów i przyrządów optycznych po naprawie.