LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MEP.03

Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MEP.3OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MEP 3

MEP.03.2 - Podstawy optyki (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEP.03)

  1. okre艣la prawa i zasady optyki geometrycznej
 • wyja艣nia prawa i zasady optyki geometrycznej
 • klasyfikuje o艣rodki optyczne
 • rozr贸偶nia o艣rodki optyczne
 • stosuje prawa i zasady optyki geometrycznej
  2. okre艣la elementy i uk艂ady optyczne
 • klasyfikuje elementy i uk艂ady optyczne
 • rozr贸偶nia elementy i uk艂ady optyczne
 • okre艣la budow臋 i zasad臋 dzia艂ania element贸w i uk艂ad贸w optycznych
 • rozr贸偶nia aberracje geometryczne element贸w i uk艂ad贸w optycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady optyki instrumentalnej
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEP.03 - okre艣la falow膮 natur臋 艣wiat艂a
 • rozr贸偶nia zjawiska optyki fizycznej: interferencj臋, dyfrakcj臋, polaryzacj臋
 • stosuje prawa i zasady optyki fizycznej
 • rozr贸偶nia elementy interferencyjne, dyfrakcyjne i polaryzacyjne
  4. rozr贸偶nia programy komputerowe stosowane w optyce
 • klasyfikuje programy komputerowe stosowane w optyce
 • stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie pomiar贸w w optyce
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la rodzaje i przeznaczenie element贸w elektrycznych i elektronicznych stosowanych w urz膮dzeniach optycznych
 • stosuje prawa elektrotechniki
 • rozr贸偶nia elementy elektryczne
 • klasyfikuje elementy elektroniczne
 • okre艣la przeznaczenie element贸w elektrycznych i elektronicznych stosowanych w urz膮dzeniach optyczno-mechanicznych i pomiarowych
  6. charakteryzuje po艂膮czenia
 • rozr贸偶nia rodzaje i w艂a艣ciwo艣ci po艂膮cze艅 nieroz艂膮cznych
 • rozr贸偶nia techniki po艂膮cze艅 nieroz艂膮cznych
 • rozr贸偶nia rodzaje i w艂a艣ciwo艣ci po艂膮cze艅 roz艂膮cznych
 • rozr贸偶nia techniki po艂膮cze艅 roz艂膮cznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza podstawowe parametry dotycz膮ce tolerancji
 • dobiera rodzaj pasowania do wsp贸艂pracuj膮cych cz臋艣ci maszyn
  7. klasyfikuje materia艂y konstrukcyjne
 • rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne na podstawie oznacze艅
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w konstrukcyjnych stosowanych w optyce
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w do obr贸bki cieplnej i prac wyko艅czeniowych
 • dobiera materia艂y konstrukcyjne do wymaga艅 eksploatacyjnych i technologicznych
  8. okre艣la zasady sporz膮dzania i czytania rysunku technicznego
 • rozr贸偶nia symbole i oznaczenia element贸w optycznych stosowane w dokumentacji monta偶u przyrz膮d贸w optycznych
 • rozr贸偶nia symbole i oznaczenia uk艂ad贸w optycznych
 • rozr贸偶nia symbole i oznaczenia uk艂ad贸w optycznych
 • rozpoznaje symbole przyrz膮d贸w pomiarowych stosowanych w optyce (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje rysunki techniczne
 • wykonuje rysunek techniczny monta偶owy, schematyczny, wykonawczy 鈥 odr臋cznie oraz z wykorzystaniem specjalistycznych program贸w komputerowych
  9. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wskazuje cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MEP.03.3 - Rozr贸偶nianie wad wzroku i sposob贸w ich korekcji (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEP3)

  1. charakteryzuje budow臋 narz膮du wzroku
 • okre艣la anomalie w budowie narz膮du wzroku
 • okre艣la funkcje poszczeg贸lnych cz臋艣ci oka oraz wady w budowie oka
 • rozr贸偶nia podstawowe choroby narz膮du wzroku
 • rozr贸偶nia wady widzenia barwnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • interpretuje poj臋cia: adaptacja, akomodacja, konwergencja
  2. rozr贸偶nia oko miarowe i niemiarowe oraz wady wzroku
 • rozr贸偶nia oko miarowe i niemiarowe (kr贸tkowzroczne, nadwzroczne, obarczone astygmatyzmem)
 • okre艣la przyczyn臋 kr贸tkowzroczno艣ci, nadwzroczno艣ci, prezbiopii i niezborno艣ci
 • rozpoznaje widzenie lunetowe
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEP3 - rozpoznaje stopnie widzenia obuocznego
 • rozr贸偶nia stopnie widzenia obuocznego
 • rozr贸偶nia poj臋cia, takie jak: anizeikonia, anizometropia, diplopia, fuzja, foria, stereopsja, amblopia
 • klasyfikuje heteroforie i heterotropie
  4. omawia zasad臋 dzia艂ania przyrz膮d贸w i urz膮dze艅 optycznych
 • okre艣la zasad臋 dzia艂ania pupilometru
 • okre艣la zasad臋 dzia艂ania dioptromierza lunetowego i elektronicznego
 • wykonuje pomiar mocy soczewek za pomoc膮 dioptromierza
  5. Kwalifikacje zawodowe - prezentuje sposoby korekcji wad wzroku
 • rozr贸偶nia sposoby korekcji wad wzroku
 • okre艣la wskazania dotycz膮ce korzystania z pomocy wzrokowych

MEP.03.4 - Wykonywanie pomiar贸w optycznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEP.3)

  1. rozpoznaje symbole i oznaczenia stosowane w optyce okularowej
 • rozpoznaje symbole i oznaczenia stosowane w optyce okularowej
 • stosuje symbole i oznaczenia stosowane w optyce okularowej
 • stosuje w艂a艣ciwy zapis wielko艣ci mierzonych w optyce okularowej
  2. kontroluje parametry fizyczne soczewek okularowych, kontaktowych i innych pomocy wzrokowych
 • klasyfikuje parametry fizyczne soczewek okularowych, kontaktowych i innych pomocy wzrokowych
 • mierzy wybrane parametry fizyczne soczewek okularowych, kontaktowych i innych pomocy wzrokowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEP.3 - przestrzega zasad tworzenia zapisu r贸wnowa偶nego soczewek sfero-cylindrycznych
 • tworzy zapis r贸wnowa偶ny dla soczewek sfero- cylindrycznych
 • przedstawia graficznie wynik transpozycji
 • oblicza ekwiwalent sferyczny dla soczewek sfero-cylindrycznych
  4. dobiera przyrz膮dy i urz膮dzenia do wykonywania pomiar贸w optycznych
 • klasyfikuje przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe do wykonywania pomiar贸w optycznych
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy i urz膮dzenia kontrolno- pomiarowe stosowane w optyce
 • pos艂uguje si臋 przyrz膮dami i urz膮dzeniami do wykonywania pomiar贸w optycznych
 • stosuje zasady regulacji przyrz膮d贸w i urz膮dze艅 stosowanych w optyce
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la pomiary mocy soczewek, parametr贸w oprawy i parametr贸w wykonania pomocy wzrokowej
 • rozr贸偶nia pomiary mocy soczewek, parametr贸w oprawy i parametr贸w wykonania pomocy wzrokowej
 • obs艂uguje przyrz膮dy i urz膮dzenia optyczne
 • mierzy moce soczewek, osie cylindr贸w i moce w przekrojach g艂贸wnych za pomoc膮 dioptromierza
 • mierzy moc pryzmy i ustawia baz臋 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • mierzy k膮t pantoskopowy i k膮t nachylenia tarcz oprawy
 • mierzy rozstaw 藕renic do dali i bli偶y oraz odleg艂o艣膰 wierzcho艂kow膮
 • wyznacza po艂o偶enie 艣rodk贸w optycznych soczewek
  6. oblicza warto艣膰 decentracji horyzontalnej, wertykalnej i pryzmatycznej w soczewkach okularowych
 • rozr贸偶nia poj臋cia decentracji horyzontalnej, wertykalnej i pryzmatycznej w soczewkach okularowych
 • oblicza dzia艂anie pryzmatyczne soczewek okularowych
 • wyznacza g艂贸wny punkt referencyjny, 艣rodek 藕renicy, 艣rodek optyczny, 艣rodek geometryczny
 • oblicza minimaln膮 艣rednic臋 soczewki okularowej potrzebn膮 do wykonania pomocy wzrokowej
  7. stosuje wymiarowanie i znakowanie opraw okularowych, soczewek okularowych i kontaktowych w procesie wykonania pomocy wzrokowych
 • rozr贸偶nia sposoby wymiarowania opraw okularowych
 • stosuje wymiarowanie i znakowanie opraw okularowych wed艂ug obowi膮zuj膮cych norm
 • stosuje wymiarowanie i znakowanie soczewek okularowych i kontaktowych

MEP.03.5 - Dopasowywanie pomocy wzrokowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEP03)

  1. klasyfikuje materia艂y konstrukcyjne stosowane w optyce okularowej
 • rozr贸偶nia materia艂y stosowane do produkcji opraw okularowych
 • rozr贸偶nia materia艂y stosowane do produkcji soczewek okularowych
 • rozr贸偶nia materia艂y stosowane do produkcji soczewek kontaktowych
  2. dopasowuje rozwi膮zania techniczne stosowane w soczewkach okularowych i kontaktowych do potrzeb klienta
 • klasyfikuje soczewki okularowe i kontaktowe
 • rozpoznaje rodzaje soczewek okularowych i kontaktowych
 • na podstawie recepty i potrzeb klienta dopasowuje rozwi膮zania techniczne stosowane w soczewkach okularowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEP03 - klasyfikuje rodzaje opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych
 • rozpoznaje rodzaje opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych
 • wskazuje elementy konstrukcyjne opraw okularowych i pomocy wzrokowych
 • okre艣la zastosowanie pomocy wzrokowych
  4. dobiera oprawy okularowe i dopasowuje pomoce wzrokowe do cech anatomicznych klienta zgodnie z zasadami optyki i fizjologii widzenia
 • identyfikuje oprawy okularowe
 • dopasowuje oprawy okularowe zgodnie z zasadami optyki i fizjologii widzenia
 • dopasowuje pomoce wzrokowe do cech anatomicznych klienta zgodnie z zasadami optyki i fizjologii widzenia
 • dobiera akcesoria do opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wyznacza minimaln膮 艣rednic臋 soczewek okularowych do wykonania okular贸w
 • stosuje wymiarowanie oprawy wed艂ug systemu skrzyni i linii g艂贸wnej
 • wyznacza 艣rednic臋 efektywn膮 tarczy oprawy okularowej
 • oblicza minimaln膮 艣rednic臋 soczewek
 • dobiera soczewki okularowe ze wzgl臋du na ich 艣rednic臋

MEP.03.6 - Wykonywanie pomocy wzrokowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEP 03)

  1. opisuje i obs艂uguje narz臋dzia i urz膮dzenia stosowane w optyce okularowej
 • klasyfikuje narz臋dzia i urz膮dzenia stosowane w optyce okularowej
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia stosowane w optyce okularowej
 • rozr贸偶nia narz臋dzia stosowane w optyce okularowej
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami i urz膮dzeniami stosowanymi w optyce okularowej
  2. okre艣la metody wykonania, uszlachetniania i barwienia soczewek okularowych i kontaktowych
 • rozr贸偶nia techniki wykonania soczewek okularowych i kontaktowych
 • rozr贸偶nia metody barwienia i wykonania pow艂ok uszlachetniaj膮cych na soczewkach okularowych
 • klasyfikuje metody uszlachetniania i barwienia soczewek okularowych i kontaktowych
 • okre艣la zastosowanie pow艂ok uszlachetniaj膮cych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje metody barwienia i uszlachetniania soczewek okularowych i kontaktowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEP 03 - omawia sposoby oznakowania soczewek okularowych i kontaktowych
 • rozr贸偶nia sposoby oznakowania soczewek okularowych i kontaktowych
 • rozr贸偶nia graficzne znaki na soczewkach
 • stosuje oznakowanie soczewek okularowych podczas monta偶u
  4. okre艣la zasady centrowania soczewek okularowych w procesie wykonania pomocy wzrokowych
 • stosuje zasady centrowania soczewek okularowych
 • wykonuje centrowanie soczewek okularowych
 • oblicza odchy艂ki po艂o偶enia 艣rodk贸w optycznych w procesie wykonania pomocy wzrokowych
 • stosuje warto艣ci tolerancji po艂o偶enia 艣rodk贸w optycznych w procesie wykonania pomocy wzrokowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - korzysta z narz臋dzi, przyrz膮d贸w i urz膮dze艅 do wykonania pomocy wzrokowych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia potrzebne do wykonania pomocy wzrokowych
 • dobiera narz臋dzia, przyrz膮dy i urz膮dzenia do wykonania pomocy wzrokowych
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami, przyrz膮dami i urz膮dzeniami do wykonywania pomocy wzrokowych
  6. wykonuje obr贸bki soczewek okularowych
 • wykonuje decentracj臋 poziom膮 i pionow膮 soczewek okularowych
 • wykonuje szablon do oprawy okularowej
 • rozr贸偶nia techniki szlifowania obrze偶a soczewek
 • rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia stosowane do obr贸bki soczewek okularowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje obr贸bk臋 soczewek okularowych z zastosowaniem maszyn, urz膮dze艅 i narz臋dzi
  7. montuje soczewki okularowe z zastosowaniem narz臋dzi do monta偶u
 • rozr贸偶nia narz臋dzia do monta偶u soczewek okularowych
 • okre艣la spos贸b monta偶u soczewek okularowych
 • stosuje narz臋dzia do monta偶u soczewek okularowych
  8. reguluje i modeluje okulary i inne pomoce wzrokowe
 • okre艣la sposoby regulowania i modelowania okular贸w i innych pomocy wzrokowych
 • stosuje sposoby regulowania i modelowania okular贸w i innych pomocy wzrokowych
 • przestrzega norm dotycz膮cych jako艣ci wyrob贸w oftalmicznych
 • rozr贸偶nia sposoby oceniania jako艣ci wykonania okular贸w i innych pomocy wzrokowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia jako艣膰 wykonania okular贸w i innych pomocy wzrokowych

MEP.03.7 - Naprawianie pomocy wzrokowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEP.03)

  1. charakteryzuje rodzaje uszkodze艅 element贸w pomocy wzrokowych
 • klasyfikuje rodzaje uszkodze艅 element贸w pomocy wzrokowych
 • rozr贸偶nia uszkodzenia element贸w pomocy wzrokowych
 • omawia rodzaje uszkodze艅 element贸w pomocy wzrokowych
  2. okre艣la parametry mechaniczne pomocy wzrokowych
 • rozr贸偶nia parametry mechaniczne pomocy wzrokowych
 • rozr贸偶nia metody wykonywania pomiar贸w diagnostycznych pomocy wzrokowych
 • rozr贸偶nia przyrz膮dy kontrolno-pomiarowe do wykonywania pomiar贸w diagnostycznych pomocy wzrokowych
 • wykonuje pomiary diagnostyczne pomocy wzrokowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zgodno艣膰 parametr贸w pomocy wzrokowych z wymaganiami technicznymi
 • lokalizuje uszkodzenie pomocy wzrokowych na podstawie pomiaru diagnostycznego
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEP.03 - dobiera i stosuje narz臋dzia do naprawy pomocy wzrokowych
 • rozr贸偶nia narz臋dzia stosowane do naprawy pomocy wzrokowych
 • stosuje narz臋dzia do naprawy pomocy wzrokowych
  4. okre艣la aberracje uk艂ad贸w optycznych na podstawie wykonanych pomiar贸w
 • rozr贸偶nia aberracje optyczne w uk艂adzie oko 鈥 pomoc wzrokowa
 • okre艣la rodzaj i wielko艣膰 zmierzonych aberracji uk艂ad贸w optycznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje naprawy pomocy wzrokowych
 • klasyfikuje uszkodzenia pomocy wzrokowych
 • wskazuje spos贸b naprawy pomocy wzrokowych
 • okre艣la sposoby naprawy pomocy wzrokowych
 • naprawia pomoce wzrokowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wybiera spos贸b regulacji i modelowania naprawionych pomocy wzrokowych
 • wybiera spos贸b konserwacji i zabezpieczenia naprawionych pomocy wzrokowych lub ich cz臋艣ci

MEP.03.8 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEP.03)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEP.03 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nych charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pyta o upodobania i intencje innych os贸b
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂, np. prezentacj臋
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad nauk膮 j臋zyka obcego nowo偶ytnego, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno-komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze i internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

MEP.03.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MEP.03.)

  1. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami prawa dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • okre艣la ergonomiczne zasady organizacji stanowisk pracy
 • przewiduje wp艂yw wprowadzanych zmian na poszczeg贸lnych etapach wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych na poziom bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • okre艣la metody eliminacji niebezpiecznych 藕r贸de艂 i szkodliwych czynnik贸w wyst臋puj膮cych podczas wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych
  2. stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania i naprawy pomocy wzrokowych
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju wykonywanych prac zwi膮zanych z wykonywaniem i naprawami pomocy wzrokowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MEP.03. - udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji