LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG26

Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MG.26):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.26OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 26

1. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z drewna
Kwalifikacje w zawodzie MG.26 - Uczeń:
1) rozpoznaje oznaczenia i symbole graficzne stosowane w dokumentacji technologicznej odlewu;
2) rozróżnia rodzaje i elementy budowy oprzyrządowania odlewniczego wykonanego
z drewna i materiałów drewnopochodnych;
3) określa kolejność czynności podczas ręcznej i mechanicznej obróbki oraz montażu oprzyrządowania odlewniczego;
4) dobiera i przygotowuje materiały do wykonania oprzyrządowania odlewniczego;
5) dobiera przyrządy pomiarowe i wykonuje pomiary warsztatowe z wymaganą dokładnością oraz zastosowaniem miar skurczowych;
6) wykonuje obróbkę ręczną i mechaniczną drewnianych elementów oprzyrządowania odlewniczego;
7) przygotowuje powierzchnie oprzyrządowania odlewniczego do malowania i nanosi powłoki malarskie;
8) wykonuje montaż oprzyrządowania odlewniczego;
9) rozpoznaje wady oprzyrządowania odlewniczego;
10) wykonuje naprawę i konserwację oprzyrządowania odlewniczego;
11) przeprowadza bieżące przeglądy i konserwację maszyn i urządzeń do obróbki.

2. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z tworzyw niemetalowych
Kwalifikacje w zawodzie MG26 - Uczeń:
1) dobiera i przygotowuje materiały do wykonania oprzyrządowania odlewniczego z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych oraz modeli spienionych;
2) określa sposób kształtowania elementów oprzyrządowania odlewniczego
wykonanych z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych oraz wykonywania modeli spienionych;
3) dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonywania oprzyrządowania
odlewniczego z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych oraz modeli spienionych;
4) wykonuje elementy oprzyrządowania odlewniczego z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych oraz modele spienione;
5) przygotowuje powierzchnie i nanosi powłoki ochronne na oprzyrządowanie
odlewnicze wykonane z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych;
6) sprawdza jakość oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych oraz jakość modeli spienionych;
7) wykonuje naprawę i konserwację oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z tworzyw sztucznych i mas ceramicznych.

3. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego metalowego
Kwalifikacje w zawodzie MG 26 - Uczeń:
1) rozpoznaje oznaczenia i symbole graficzne dotyczące oprzyrządowania wykonanego z metalu stosowane w dokumentacji technicznej i technologicznej;
2) określa rodzaje oprzyrządowania wykonanego z metalu, jego przeznaczenie oraz
elementy jego budowy;
3) dobiera materiały do wykonania i montażu elementów oprzyrządowania wykonanego z metalu zgodnie z dokumentacją techniczną;
4) dobiera narzędzia pomiarowe oraz wykonuje pomiary elementów oprzyrządowania z wymaganą dokładnością;
5) wykonuje obróbkę ręczną i mechaniczną elementów oprzyrządowania wykonanych
z metalu oraz montuje je zgodnie z dokumentacją techniczną;
6) dobiera narzędzia i przyrządy monterskie stosowane podczas montażu;
7) rozpoznaje wady oprzyrządowania wykonanego z metalu;
8) wykonuje naprawę i konserwację oprzyrządowania wykonanego z metalu.

4. Wykonywanie i naprawa form metalowych
Kwalifikacje w zawodzie MG26 - Uczeń:
1) rozpoznaje oznaczenia i symbole graficzne dotyczące form metalowych stosowane w dokumentacji technicznej i technologicznej;
2) rozróżnia rodzaje metalowych form odlewniczych i elementy ich budowy;
3) określa kolejność czynności niezbędnych do wykonania form metalowych;
4) przygotowuje materiały do wykonywania form metalowych;
5) dobiera narzędzia, maszyny i urządzenia do wykonania form metalowych;
6) dobiera elementy znormalizowane wykorzystywane podczas montażu i naprawy form metalowych, zgodnie z dokumentacją techniczną;
7) dobiera narzędzia i przyrządy monterskie stosowane podczas montażu form metalowych;
8) rozpoznaje wady form metalowych;
9) wykonuje naprawę i konserwację form metalowych.