LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.38

Organizacja i prowadzenie proces贸w hutniczych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MG.38
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 38

1. Prowadzenie proces贸w hutniczych
Kwalifikacje w zawodzie MG.38 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia zadania kom贸rek organizacyjnych zak艂adu hutniczego;
2) przydziela zadania pracownikom i nadzoruje ich wykonanie;
3) sporz膮dza zapotrzebowanie na urz膮dzenia, przyrz膮dy, narz臋dzia, materia艂y i surowce niezb臋dne w procesie produkcyjnym;
4) rozlicza zu偶ycie surowc贸w, materia艂贸w, godzin pracy urz膮dze艅 stosowanych w
procesie produkcyjnym;
5) dobiera metody okre艣lania stopnia zu偶ycia podzespo艂贸w i zespo艂贸w maszyn i urz膮dze艅;
6) kontroluje przebieg procesu technologicznego i prowadzi dokumentacj臋 produkcyjn膮;
7) u偶ytkuje urz膮dzenia komputerowe w zakresie organizowania i prowadzenia proces贸w produkcyjnych.

2. Prowadzenie dokumentacji technologicznej proces贸w hutniczych
Kwalifikacje w zawodzie MG38 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia elementy dokumentacji technologicznej stosowanej podczas planowania proces贸w hutniczych;
2) rozpoznaje nazwy, poj臋cia i oznaczenia stosowane w hutniczej dokumentacji
technologicznej;
3) planuje przebieg procesu technologicznego rafinacji metali;
4) sporz膮dza zapotrzebowanie na no艣niki energetyczne i materia艂y niezb臋dne podczas proces贸w rafinacji metali;
5) stosuje parametry technologiczne prowadzenia proces贸w rafinacji metali na
podstawie dokumentacji technologicznej;
6) planuje przebieg procesu technologicznego obr贸bki plastycznej na zimno i gor膮co w zale偶no艣ci od kszta艂tu i wymiar贸w wyrobu gotowego;
7) dobiera oprzyrz膮dowanie technologiczne do obr贸bki plastycznej na zimno i gor膮co;
8) dobiera materia艂y pomocnicze do proces贸w obr贸bki plastycznej metali i ich stop贸w;
9) dobiera parametry technologiczne proces贸w obr贸bki plastycznej na zimno i gor膮co na podstawie dokumentacji technologicznej;
10) planuje procesy technologiczne obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej do 偶膮danych
w艂a艣ciwo艣ci po obr贸bce;
11) dobiera temperatur臋, czas, spos贸b studzenia oraz rodzaj atmosfery ochronnej proces贸w obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej na podstawie dokumentacji
technologicznej;
12) planuje przebieg procesu technologicznego wyka艅czania wyrob贸w gotowych;
13) dobiera pow艂oki antykorozyjne w zale偶no艣ci od przeznaczenia i rodzaju wyrobu hutniczego;
14) oblicza norm臋 czasu pracy;
15) sporz膮dza dokumentacj臋 technologiczn膮.

3. Nadzorowanie proces贸w hutniczych zgodnie z systemem zarz膮dzania jako艣ci膮
Kwalifikacje w zawodzie MG 38 - Ucze艅:
1) okre艣la zasady dokumentowania jako艣ci w systemach zarz膮dzania jako艣ci膮;
2) prowadzi nadz贸r jako艣ciowy stanowisk technologicznych;
3) okre艣la zasady prowadzenia audyt贸w w systemach zarz膮dzania jako艣ci膮;
4) stosuje jako艣ciowe narz臋dzia rozwi膮zywania problem贸w;
5) okre艣la na podstawie dokumentacji wymagane w艂a艣ciwo艣ci fizykochemiczne, wytrzyma艂o艣ciowe i technologiczne surowc贸w, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w gotowych;
6) pobiera pr贸bki oraz bada w艂a艣ciwo艣ci surowc贸w, p贸艂produkt贸w stosowanych w
procesach hutniczych;
7) dobiera metody i narz臋dzia do kontroli jako艣ci surowc贸w oraz parametr贸w proces贸w hutniczych oraz p贸艂produkt贸w i wyrob贸w gotowych;
8) rozr贸偶nia metody bada艅 w艂asno艣ci wytrzyma艂o艣ciowych i technologicznych stop贸w
偶elaza, metali nie偶elaznych i ich stop贸w;
9) rozr贸偶nia przyrz膮dy pomiarowe stosowane w pomiarach warsztatowych i pomiarach laboratoryjnych;
10) bada w艂a艣ciwo艣ci mechaniczne i technologiczne stop贸w 偶elaza, metali nie偶elaznych i ich stop贸w;
11) rozpoznaje struktury metalograficzne stop贸w 偶elaza, metali nie偶elaznych oraz ich stop贸w;
12) oznacza sk艂ad chemiczny stop贸w 偶elaza, metali nie偶elaznych oraz ich stop贸w;
13) wykonuje badania mikro- i makroskopowe stop贸w 偶elaza, metali nie偶elaznych oraz ich stop贸w;
14) rozr贸偶nia wady p贸艂produkt贸w i wyrob贸w gotowych wytwarzanych w procesach hutniczych;
15) wykonuje pomiary warsztatowe, ocenia zgodno艣膰 wymiar贸w wyrob贸w gotowych z
dokumentacj膮;
16) wykrywa, identyfikuje i charakteryzuje wady p贸艂produkt贸w i wyrob贸w gotowych wytwarzanych w procesach hutniczych;
17) prowadzi dokumentacj臋 bada艅 laboratoryjnych.