LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.39

Organizacja i prowadzenie eksploatacji z艂贸偶 podziemnych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MG.39
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 39

1. Organizowanie i prowadzenie rob贸t g贸rniczych
Kwalifikacje w zawodzie MG.39 - Ucze艅:
1) wykonuje obliczenia dotycz膮ce udost臋pniania i eksploatacji z艂贸偶 podziemnych;
2) przestrzega zasad projektowania podziemnych wyrobisk g贸rniczych oraz wentylacji kopal艅;
3) prowadzi dokumentacj臋 techniczno-ruchow膮, w tym raport produkcyjny, wydobycia surowc贸w;
4) planuje roboty g贸rnicze;
5) opracowuje technologie wykonywania rob贸t g贸rniczych;
6) sporz膮dza i aktualizuje harmonogramy rob贸t g贸rniczych;
7) organizuje wykonywanie rob贸t g贸rniczych;
8) nadzoruje roboty udost臋pniaj膮ce, przygotowawcze i eksploatacyjne;
9) kontroluje parametry techniczne procesu technologicznego;
10) ocenia jako艣膰 wykonywanych rob贸t g贸rniczych;
11) kontroluje stosowanie 艣rodk贸w ochrony indywidualnej i zbiorowej;
12) sporz膮dza karty ryzyka stanowisk pracy;
13) korzysta z program贸w komputerowych dotycz膮cych projektowania procesu wydobycia, dokumentowania wielko艣ci wydobycia, organizacji i zarz膮dzania
eksploatacj膮 艣rodk贸w trwa艂ych;
14) przestrzega procedur zapewniania jako艣ci.

2. Rozpoznawanie zagro偶e艅 naturalnych i zapobieganie im
Kwalifikacje w zawodzie MG39 - Ucze艅:
1) rozpoznaje zagro偶enia naturalne wyst臋puj膮ce w podziemnych wyrobiskach g贸rniczych;
2) korzysta z informacji o zagro偶eniach naturalnych;
3) wykonuje i nadzoruje prace zwi膮zane z zabezpieczaniem podziemnych wyrobisk g贸rniczych przed zagro偶eniami naturalnymi;
4) sporz膮dza harmonogramy zabezpieczania podziemnych wyrobisk g贸rniczych przed zagro偶eniami naturalnymi;
5) kontroluje zabezpieczenia metanometryczne, przeciwwybuchowe, przeciwpo偶arowe;
6) rozpoznaje i ocenia stopie艅 zagro偶enia wybuchowego;
7) ocenia stan wyrobisk g贸rniczych oraz ich obudowy;
8) pos艂uguje si臋 aparatur膮 kontrolno-pomiarow膮;
9) organizuje i prowadzi prace zwi膮zane z zabudow膮 sprz臋tu do pomiaru zagro偶e艅 naturalnych;
10) przestrzega procedur post臋powania w razie wyst膮pienia zagro偶e艅 naturalnych;
11) ocenia jako艣膰 wykonanej pracy;
12) kontroluje stosowanie 艣rodk贸w ochrony indywidualnej i zbiorowej.