LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG42

Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MG.42):- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją MG.42OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 42

1. Stosowanie urządzeń i systemów agrotronicznych
Kwalifikacje w zawodzie MG.42 - Uczeń:
1) wyjaśnia zasady prowadzenia rolnictwa precyzyjnego;
2) określa możliwości zastosowania systemów elektronicznych i nawigacji satelitarnej w rolnictwie;
3) określa korzyści wynikające z prowadzenia rolnictwa precyzyjnego;
4) rozpoznaje urządzenia wspomagające automatyczną pracę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie oraz określa ich funkcje;
5) dobiera systemy elektroniczne oraz urządzenia wspomagające automatyzację prac w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
6) konfiguruje systemy elektroniczne oraz urządzenia wspomagające automatyzację prac w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
7) interpretuje informacje pozyskane z systemów automatycznych maszyn i urządzeń
rolniczych;
8) montuje i demontuje komponenty układów sterujących i wykonawczych;
9) dobiera i wprowadza parametry pracy urządzeń elektronicznych stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
10) monitoruje zdalnie działanie systemów elektronicznych stosowanych w pojazdach,
maszynach i urządzeniach rolniczych;
11) synchronizuje prace zespołów pojazdów i maszyn rolniczych wyposażonych w systemy elektronicznego sterowania;
12) planuje optymalne wykorzystanie pojazdów, maszyn i urządzeń w produkcji
rolniczej z zastosowaniem systemów elektronicznych i nawigacji satelitarnej;
13) posługuje się dokumentacją techniczną pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych wyposażonych w układy elektryczne i elektroniczne oraz układy hydrauliczne i
pneumatyczne;
14) oblicza koszty eksploatacji pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych wyposażonych w układy sterujące i wykonawcze;
15) współpracuje z instytucjami, organizacjami i przedsiębiorstwami
upowszechniającymi innowacyjne rozwiązania agrotroniczne.

2. Obsługiwanie urządzeń i systemów agrotronicznych
Kwalifikacje w zawodzie MG42 - Uczeń:
1) obsługuje panele komputerowe w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
2) obsługuje systemy sterujące pracą pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
3) korzysta z satelitarnych systemów nawigacji pojazdów i maszyn rolniczych;
4) wykonuje pomiary i regulacje parametrów układów sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
5) wykorzystuje programy i urządzenia diagnozujące pracę układów sterujących i
wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
6) wykonuje kalibracje układów sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
7) dokonuje przeglądów technicznych systemów elektronicznych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
8) określa przyczyny nieprawidłowego działania systemów elektronicznych
wspomagających automatyczną pracę pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
9) diagnozuje usterki w sieciach przesyłu informacji wewnętrznej systemów elektronicznych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
10) interpretuje wyniki pomiarów diagnostycznych w układach sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
11) interpretuje kody błędów systemowych w układach sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
12) dokonuje kalkulacji kosztów planowanych napraw;
13) określa sposoby usuwania nieprawidłowości w działaniu układów sterujących i wykonawczych pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych;
14) dokonuje konserwacji układów sterujących i wykonawczych stosowanych w
pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych;
15) sporządza dokumentację związaną z eksploatacją pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych wyposażonych w układy sterujące i wykonawcze.