LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.42

Eksploatacja system贸w mechatronicznych w rolnictwie


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MG.42


Kwalifikacje podobne do MG.42  OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 42

  1. Stosowanie urz膮dze艅 i system贸w agrotronicznych
  Kwalifikacje w zawodzie MG.42 - Ucze艅:
  1) wyja艣nia zasady prowadzenia rolnictwa precyzyjnego;
  2) okre艣la mo偶liwo艣ci zastosowania system贸w elektronicznych i nawigacji satelitarnej w rolnictwie;
  3) okre艣la korzy艣ci wynikaj膮ce z prowadzenia rolnictwa precyzyjnego;
  4) rozpoznaje urz膮dzenia wspomagaj膮ce automatyczn膮 prac臋 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w rolnictwie oraz okre艣la ich funkcje;
  5) dobiera systemy elektroniczne oraz urz膮dzenia wspomagaj膮ce automatyzacj臋 prac w produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej;
  6) konfiguruje systemy elektroniczne oraz urz膮dzenia wspomagaj膮ce automatyzacj臋 prac w produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej;
  7) interpretuje informacje pozyskane z system贸w automatycznych maszyn i urz膮dze艅
  rolniczych;
  8) montuje i demontuje komponenty uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych;
  9) dobiera i wprowadza parametry pracy urz膮dze艅 elektronicznych stosowanych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych;
  10) monitoruje zdalnie dzia艂anie system贸w elektronicznych stosowanych w pojazdach,
  maszynach i urz膮dzeniach rolniczych;
  11) synchronizuje prace zespo艂贸w pojazd贸w i maszyn rolniczych wyposa偶onych w systemy elektronicznego sterowania;
  12) planuje optymalne wykorzystanie pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 w produkcji
  rolniczej z zastosowaniem system贸w elektronicznych i nawigacji satelitarnej;
  13) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych wyposa偶onych w uk艂ady elektryczne i elektroniczne oraz uk艂ady hydrauliczne i
  pneumatyczne;
  14) oblicza koszty eksploatacji pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych wyposa偶onych w uk艂ady steruj膮ce i wykonawcze;
  15) wsp贸艂pracuje z instytucjami, organizacjami i przedsi臋biorstwami
  upowszechniaj膮cymi innowacyjne rozwi膮zania agrotroniczne.

  2. Obs艂ugiwanie urz膮dze艅 i system贸w agrotronicznych
  Kwalifikacje w zawodzie MG42 - Ucze艅:
  1) obs艂uguje panele komputerowe w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych;
  2) obs艂uguje systemy steruj膮ce prac膮 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
  3) korzysta z satelitarnych system贸w nawigacji pojazd贸w i maszyn rolniczych;
  4) wykonuje pomiary i regulacje parametr贸w uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
  5) wykorzystuje programy i urz膮dzenia diagnozuj膮ce prac臋 uk艂ad贸w steruj膮cych i
  wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
  6) wykonuje kalibracje uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
  7) dokonuje przegl膮d贸w technicznych system贸w elektronicznych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych;
  8) okre艣la przyczyny nieprawid艂owego dzia艂ania system贸w elektronicznych
  wspomagaj膮cych automatyczn膮 prac臋 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej;
  9) diagnozuje usterki w sieciach przesy艂u informacji wewn臋trznej system贸w elektronicznych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
  10) interpretuje wyniki pomiar贸w diagnostycznych w uk艂adach steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
  11) interpretuje kody b艂臋d贸w systemowych w uk艂adach steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
  12) dokonuje kalkulacji koszt贸w planowanych napraw;
  13) okre艣la sposoby usuwania nieprawid艂owo艣ci w dzia艂aniu uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
  14) dokonuje konserwacji uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych stosowanych w
  pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych;
  15) sporz膮dza dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z eksploatacj膮 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych wyposa偶onych w uk艂ady steruj膮ce i wykonawcze.