LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MG.42

Eksploatacja system贸w mechatronicznych w rolnictwie- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MG.42OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MG 42

1. Stosowanie urz膮dze艅 i system贸w agrotronicznych
Kwalifikacje w zawodzie MG.42 - Ucze艅:
1) wyja艣nia zasady prowadzenia rolnictwa precyzyjnego;
2) okre艣la mo偶liwo艣ci zastosowania system贸w elektronicznych i nawigacji satelitarnej w rolnictwie;
3) okre艣la korzy艣ci wynikaj膮ce z prowadzenia rolnictwa precyzyjnego;
4) rozpoznaje urz膮dzenia wspomagaj膮ce automatyczn膮 prac臋 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w rolnictwie oraz okre艣la ich funkcje;
5) dobiera systemy elektroniczne oraz urz膮dzenia wspomagaj膮ce automatyzacj臋 prac w produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej;
6) konfiguruje systemy elektroniczne oraz urz膮dzenia wspomagaj膮ce automatyzacj臋 prac w produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej;
7) interpretuje informacje pozyskane z system贸w automatycznych maszyn i urz膮dze艅
rolniczych;
8) montuje i demontuje komponenty uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych;
9) dobiera i wprowadza parametry pracy urz膮dze艅 elektronicznych stosowanych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych;
10) monitoruje zdalnie dzia艂anie system贸w elektronicznych stosowanych w pojazdach,
maszynach i urz膮dzeniach rolniczych;
11) synchronizuje prace zespo艂贸w pojazd贸w i maszyn rolniczych wyposa偶onych w systemy elektronicznego sterowania;
12) planuje optymalne wykorzystanie pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 w produkcji
rolniczej z zastosowaniem system贸w elektronicznych i nawigacji satelitarnej;
13) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych wyposa偶onych w uk艂ady elektryczne i elektroniczne oraz uk艂ady hydrauliczne i
pneumatyczne;
14) oblicza koszty eksploatacji pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych wyposa偶onych w uk艂ady steruj膮ce i wykonawcze;
15) wsp贸艂pracuje z instytucjami, organizacjami i przedsi臋biorstwami
upowszechniaj膮cymi innowacyjne rozwi膮zania agrotroniczne.

2. Obs艂ugiwanie urz膮dze艅 i system贸w agrotronicznych
Kwalifikacje w zawodzie MG42 - Ucze艅:
1) obs艂uguje panele komputerowe w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych;
2) obs艂uguje systemy steruj膮ce prac膮 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
3) korzysta z satelitarnych system贸w nawigacji pojazd贸w i maszyn rolniczych;
4) wykonuje pomiary i regulacje parametr贸w uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
5) wykorzystuje programy i urz膮dzenia diagnozuj膮ce prac臋 uk艂ad贸w steruj膮cych i
wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
6) wykonuje kalibracje uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
7) dokonuje przegl膮d贸w technicznych system贸w elektronicznych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych;
8) okre艣la przyczyny nieprawid艂owego dzia艂ania system贸w elektronicznych
wspomagaj膮cych automatyczn膮 prac臋 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej;
9) diagnozuje usterki w sieciach przesy艂u informacji wewn臋trznej system贸w elektronicznych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
10) interpretuje wyniki pomiar贸w diagnostycznych w uk艂adach steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
11) interpretuje kody b艂臋d贸w systemowych w uk艂adach steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
12) dokonuje kalkulacji koszt贸w planowanych napraw;
13) okre艣la sposoby usuwania nieprawid艂owo艣ci w dzia艂aniu uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych;
14) dokonuje konserwacji uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych stosowanych w
pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych;
15) sporz膮dza dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z eksploatacj膮 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych wyposa偶onych w uk艂ady steruj膮ce i wykonawcze.