LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL.08

Eksploatacja system贸w mechatronicznych w rolnictwie


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ROL.8


Kwalifikacje podobne do ROL.8  OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ROL 8

  ROL.08.2 - Podstawy rolnictwa w technice rolniczej (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.08)

   1. rozr贸偶nia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe
  • okre艣la czynniki klimatyczne i geograficzne siedliska
  • identyfikuje czynniki wp艂ywaj膮ce na warto艣膰 u偶ytkow膮 gleby
  • wyja艣nia wp艂yw czynnik贸w klimatycznych na wzrost i rozw贸j ro艣lin
  • rozr贸偶nia zabiegi uprawowe stosowane w uprawie poszczeg贸lnych gatunk贸w ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wyja艣nia wp艂yw zabieg贸w uprawowych na struktur臋 gleby
  • wyja艣nia wp艂yw zabieg贸w uprawowych na rozw贸j ro艣lin
   2. rozpoznaje gleby i ocenia ich warto艣膰 rolnicz膮
  • rozpoznaje elementy profilu glebowego
  • okre艣la wp艂yw poszczeg贸lnych poziom贸w profilu na 偶yzno艣膰 i urodzajno艣膰 gleby
  • rozpoznaje rodzaj gleby na podstawie profilu
  • uzasadnia przydatno艣膰 poszczeg贸lnych gleb do uprawy okre艣lonych ro艣lin
   3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.08 - przewiduje pogod臋 na podstawie pomiar贸w czynnik贸w atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody
  • identyfikuje czynniki pogodowe
  • rozr贸偶nia zjawiska meteorologiczne
  • interpretuje prognozy i mapy pogody
   4. pos艂uguje si臋 przyrz膮dami meteorologicznymi
  • rozpoznaje przyrz膮dy meteorologiczne
  • okre艣la zasady dokonywania pomiar贸w meteorologicznych wymaganych do wykonania zabieg贸w agrotechnicznych
  • prowadzi pomiary meteorologiczne z wykorzystaniem przyrz膮d贸w
   5. Kwalifikacje zawodowe - ocenia wp艂yw nawoz贸w na gleb臋 i ro艣liny
  • rozr贸偶nia nawozy organiczne
  • rozr贸偶nia nawozy mineralne
  • oblicza zawarto艣膰 poszczeg贸lnych sk艂adnik贸w w nawozach
  • wyja艣nia rol臋 nawo偶enia organicznego, mineralnego i naturalnego w uprawie ro艣lin
   6. rozpoznaje gatunki ro艣lin uprawowych
  • rozpoznaje ro艣liny na podstawie cech morfologicznych w r贸偶nych fazach rozwojowych
  • rozr贸偶nia nasiona podstawowych gatunk贸w ro艣lin uprawowych
  • rozr贸偶nia chwasty wyst臋puj膮ce w uprawach ro艣lin
   7. rozpoznaje gatunki zwierz膮t hodowlanych
  • rozpoznaje gatunki zwierz膮t gospodarskich
  • okre艣la typy u偶ytkowe poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich
   8. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  • dobiera programy komputerowe do wykonania okre艣lonego zadania
  • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wyszukiwanie informacji
  • stosuje technologi臋 informacyjn膮 do sporz膮dzania dokumentacji wykorzystywanej w prowadzeniu produkcji rolniczej
   9. wykonuje czynno艣ci kontrolno-obs艂ugowe ci膮gnik贸w rolniczych i przyczep
  • wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 ci膮gnika rolniczego i przyczepy
  • kontroluje sprawno艣膰 uk艂ad贸w i instalacji ci膮gnika rolniczego i przyczepy
   10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu drogowego w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T
  • wyja艣nia og贸lne zasady dotycz膮ce ruchu ci膮gnik贸w rolniczych po drogach
  • stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym z udzia艂em ci膮gnika rolniczego
  • stosuje zasady ruchu drogowego okre艣lone znakami i sygna艂ami drogowymi podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym z przyczep膮
  • wykonuje manewry w ruchu drogowym podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym z przyczep膮
   11. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem i obs艂ug膮 ci膮gnika rolniczego
  • przygotowuje ci膮gnik rolniczy i przyczep臋 do jazdy
  • wykonuje manewry wymagane do uzyskania prawa jazdy kategorii T
  • przestrzega zasad kierowania ci膮gnikiem rolniczym
   12. wykonuje czynno艣ci kontrolno-obs艂ugowe pojazd贸w samochodowych
  • okre艣la zakres czynno艣ci kontrolno-obs艂ugowych pojazdu samochodowego
  • interpretuje wskazania przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych pojazd贸w samochodowych
  • wyja艣nia wp艂yw stanu technicznego pojazdu na bezpiecze艅stwo w ruchu drogowym
   13. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu drogowego w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B
  • wyja艣nia og贸lne zasady ruchu drogowego
  • wyja艣nia zasady post臋powania podczas kolizji i wypadku
  • stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym
  • wyja艣nia i stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu pojazd贸w samochodowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • stosuje przepisy ruchu drogowego podczas przejazdu przez skrzy偶owania
  • stosuje przepisy ruchu drogowego dotycz膮ce pierwsze艅stwa przejazdu
  • stosuje przepisy ruchu drogowego dotycz膮ce w艂膮czania si臋 do ruchu
  • stosuje dopuszczalne pr臋dko艣ci jazdy pojazd贸w na poszczeg贸lnych kategoriach dr贸g
  • interpretuje znaczenie znak贸w drogowych
   14. przestrzega zasad kierowania pojazdami samochodowymi
  • stosuje zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym
  • interpretuje znaczenie nadawanych sygna艂贸w drogowych
  • stosuje zasady bezpiecznego poruszania si臋 w ruchu drogowym
   15. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem i obs艂ug膮 pojazd贸w silnikowych w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B
  • wykonuje czynno艣ci codziennej obs艂ugi pojazdu samochodowego
  • wyja艣nia przepisy prawa dotycz膮ce rejestracji pojazdu samochodowego i bada艅 technicznych
  • przygotowuje miejsce pracy kierowcy zgodnie z zasadami ergonomii
  • prowadzi pojazd samochodowy w r贸偶nych warunkach drogowych
   16. korzysta z us艂ug instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz wsi i rolnictwa
  • wymienia instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
  • wyszukuje informacje udost臋pniane przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
  • opisuje zakres us艂ug oferowanych przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa w kontek艣cie mo偶liwo艣ci ich wykorzystania
   17. charakteryzuje zasady korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
  • opisuje mo偶liwo艣ci korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
  • przygotowuje wnioski w ramach ubiegania si臋 o 艣rodki finansowe na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
   18. sporz膮dza biznesplan dla gospodarstwa rolnego
  • opisuje struktur臋 biznesplanu
  • okre艣la za艂o偶enia niezb臋dne do opracowania biznesplanu
  • przygotowuje analiz臋 finansow膮 gospodarstwa
  • przygotowuje przyk艂adowy biznesplan
   19. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia艂alno艣ci rolniczej
  • identyfikuje sk艂adniki koszt贸w i przychod贸w w dzia艂alno艣ci rolniczej
  • okre艣la wp艂yw koszt贸w i przychod贸w na wynik finansowy gospodarstwa
  • okre艣la rodzaje podatk贸w wyst臋puj膮cych w rolnictwie
  • oblicza podatki w dzia艂alno艣ci rolniczej
   20. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
  • wymienia cele normalizacji krajowej
  • podaje definicje i cechy normy
  • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
  • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

  ROL.08.3 - Podstawy elektroniki w rolnictwie (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL8)

   1. interpretuje wielko艣ci fizyczne zwi膮zane z pr膮dem zmiennym
  • rozr贸偶nia wielko艣ci fizyczne charakteryzuj膮ce pr膮d zmienny
  • wykonuje pomiary wielko艣ci elektrycznych dla element贸w uk艂ad贸w zasilanych pr膮dem zmiennym
   2. wyznacza wielko艣ci charakteryzuj膮ce przebiegi sinusoidalne
  • okre艣la parametry charakteryzuj膮ce przebiegi sinusoidalne
  • mierzy wielko艣ci charakterystyczne dla przebieg贸w sinusoidalnych
   3. Kwalifikacje w zawodzie ROL8 - stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach i uk艂adach elektronicznych
  • opisuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania warto艣ci parametr贸w elektrycznych w uk艂adach elektronicznych
  • wykonuje obliczenia warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych
  • wykonuje obliczenia i szacowanie warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w uk艂adach elektronicznych
   4. sporz膮dza schematy ideowe i monta偶owe uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
  • rozpoznaje symbole graficzne element贸w uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
  • sporz膮dza szkice, schematy ideowe uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
  • pos艂uguje si臋 schematami ideowymi i monta偶owymi podczas wykonywanych prac
  • rozr贸偶nia symbole elektryczne na rysunku technicznym podczas prac monta偶owych
   5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la funkcje element贸w i uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej
  • wyja艣nia funkcje element贸w i uk艂ad贸w elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
  • wyja艣nia funkcje element贸w i uk艂ad贸w elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej
   6. wykonuje po艂膮czenia element贸w i uk艂ad贸w elektronicznych na podstawie schemat贸w ideowych i monta偶owych
  • ustala rodzaje po艂膮cze艅 element贸w i uk艂ad贸w elektrycznych na schematach ideowych i monta偶owych
  • dobiera po艂膮czenia do element贸w i uk艂ad贸w elektronicznych na podstawie schemat贸w ideowych i monta偶owych
   7. przedstawia wyniki pomiar贸w i oblicze艅 w postaci tabel i wykres贸w
  • zestawia wyniki pomiar贸w elektrycznych i oblicze艅 w tabelach
  • przedstawia wyniki pomiar贸w i oblicze艅 na wykresach
   8. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
  • pos艂uguje si臋 programami komputerowymi wspomagaj膮cymi wykonywanie oblicze艅 w obwodach elektrycznych
  • pos艂uguje si臋 programami komputerowymi wspomagaj膮cymi dobieranie element贸w uk艂ad贸w elektrycznych

  ROL.08.4 - Stosowanie urz膮dze艅 i system贸w agrotronicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.8)

   1. wyja艣nia zasady prowadzenia rolnictwa precyzyjnego
  • wyja艣nia zalety prowadzenia rolnictwa precyzyjnego
  • wyja艣nia podstawowe poj臋cia z zakresu rolnictwa precyzyjnego
  • wyja艣nia r贸偶nice mi臋dzy r贸偶nymi systemami prowadzenia agregat贸w stosowanymi w rolnictwie precyzyjnym
  • wyja艣nia dzia艂anie system贸w prowadzenia rolnictwa precyzyjnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wyja艣nia zasady tworzenia map p贸l
   2. okre艣la mo偶liwo艣ci zastosowania system贸w elektronicznych i nawigacji satelitarnej w rolnictwie
  • rozr贸偶nia systemy nawigacji stosowane w rolnictwie
  • rozr贸偶nia elementy system贸w elektronicznych stosowane w pojazdach rolniczych
  • rozr贸偶nia elementy system贸w elektronicznych stosowane w maszynach i urz膮dzeniach rolniczych
   3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.8 - okre艣la korzy艣ci wynikaj膮ce z prowadzenia rolnictwa precyzyjnego
  • uzasadnia korzy艣ci ekonomiczne dla bilansu gospodarstwa wynikaj膮ce z wprowadzenia zasad rolnictwa precyzyjnego
  • wykonuje kalkulacj臋 op艂acalno艣ci wykorzystania element贸w rolnictwa precyzyjnego w przyk艂adowym gospodarstwie
  • oblicza koszty podczas sporz膮dzenia biznesplanu dotycz膮cego inwestycji w systemy rolnictwa precyzyjnego
   4. opisuje urz膮dzenia wspomagaj膮ce automatyczn膮 prac臋 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w rolnictwie
  • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania poszczeg贸lnych urz膮dze艅 wspomagaj膮cych prac臋 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w rolnictwie
  • rozr贸偶nia urz膮dzenia wspomagaj膮ce prac臋 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w rolnictwie
  • rozr贸偶nia urz膮dzenia wspomagaj膮ce automatyczne prowadzenie pojazd贸w (odbiornik satelitarny, radio RTK (Real Time Kinematic), modem mobilnego RTK, wy艣wietlacz, czujnik k膮ta skr臋tu itp.)
  • wyja艣nia funkcje i dzia艂anie urz膮dze艅 wspomagaj膮cych automatyczne prowadzenie maszyn rolniczych
   5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera systemy elektroniczne oraz urz膮dzenia wspomagaj膮ce automatyzacj臋 prac w produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej
  • dobiera narz臋dzia rolnictwa precyzyjnego stosowane w produkcji ro艣linnej w zale偶no艣ci od rodzaju i profilu produkcji
  • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 monitoruj膮cych warunki pogodowe, stan upraw i gleby w produkcji ro艣linnej
  • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 wspomagaj膮cych automatyzacj臋 pracy w produkcji zwierz臋cej
  • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 systemu elektronicznego wspomagaj膮cego automatyzacj臋 prac w produkcji ro艣linnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 systemu elektronicznego wspomagaj膮cego automatyzacj臋 prac w produkcji zwierz臋cej
   6. konfiguruje systemy elektroniczne oraz urz膮dzenia wspomagaj膮ce automatyzacj臋 prac w rolnictwie
  • uruchamia urz膮dzenia system贸w elektronicznych wspomagaj膮cych automatyzacj臋 prac w produkcji ro艣linnej
  • zestawia podstawowy system nawigacji satelitarnej do uniwersalnego zastosowania w wielu maszynach
  • ustawia parametry na wy艣wietlaczu do automatycznego zarz膮dzania prac膮 agregatu na uwrociu
  • zestawia komponenty zaawansowanego systemu nawigacji satelitarnej wykorzystywanej w produkcji rolniczej (sie膰 radiowego RTK) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • zestawia urz膮dzenia system贸w elektronicznych wspomagaj膮cych automatyzacj臋 prac w produkcji zwierz臋cej
  • wyja艣nia zasady pracy systemu pozwalaj膮cego na automatyczn膮 wsp贸艂prac臋 wielu maszyn pracuj膮cych na tym samym polu (automatyczna wsp贸艂praca pojazdu odbieraj膮cego zbo偶e z kombajnem, sieczkarni samojezdnej z pojazdem)
   7. interpretuje informacje pozyskane z system贸w automatycznych maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
  • odczytuje dane pozyskane z system贸w automatycznych maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
  • interpretuje pozyskane informacje z system贸w automatycznych maszyn i urz膮dze艅 rolniczych (monitorowania osi膮g贸w maszyn, zarz膮dzania logistyk膮 oraz do zdalnego wsparcia operator贸w i automatycznej wymiany danych)
  • eksportuje pozyskane informacje z system贸w automatycznych maszyn i urz膮dze艅 rolniczych do oprogramowania w celu dalszej analizy lub ich modyfikacji
  • pozyskuje dane dotycz膮ce maszyny w formie raport贸w z systemu telematycznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • interpretuje dane pozyskane z systemu telematycznego
  • podejmuje dzia艂ania optymalizuj膮ce prac臋 maszyny na podstawie danych pozyskanych z systemu telematycznego
   8. montuje i demontuje komponenty uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych
  • montuje komponenty uniwersalnego systemu do jazdy r贸wnoleg艂ej (uniwersalna elektryczna kierownica, okablowanie, odbiornik satelitarny, wy艣wietlacz z odpowiednimi aktywacjami)
  • montuje urz膮dzenie pozwalaj膮ce na bezprzewodow膮 wymian臋 danych oraz komunikacj臋 mi臋dzy maszynami pracuj膮cymi na tym samym polu (w celu dzielenia si臋 liniami prowadzenia, map膮 pokrycia lub wsp贸艂pracy maszyn podczas wy艂adunku ziarna lub za艂adunku przyczepy przez sieczkarni臋 samojezdn膮)
  • interpretuje zapisy dokument贸w (instrukcji, schemat贸w) zwi膮zanych z monta偶em i demonta偶em komponent贸w uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych
   9. dobiera i wprowadza parametry pracy urz膮dze艅 elektronicznych stosowanych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych, wykorzystuj膮c system do zarz膮dzania gospodarstwem rolnym
  • wprowadza parametry pracy urz膮dze艅 elektronicznych na symulatorze wy艣wietlacza pojazdu rolniczego
  • wprowadza okre艣lone parametry pracy maszyny na wy艣wietlaczu w ci膮gniku rolniczym
  • wprowadza parametry pracy maszyny, wykorzystuj膮c system do zarz膮dzania gospodarstwem rolnym (np. szeroko艣ci robocze maszyn)
  • dobiera parametry pracy urz膮dze艅 elektronicznych stosowanych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych
   10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - monitoruje zdalnie dzia艂anie system贸w elektronicznych stosowanych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych
  • opisuje dzia艂anie elektronicznych system贸w stosowanych w maszynach za pomoc膮 systemu telematycznego
  • dobiera systemy zdalnego wsparcia operatora oraz zdalnego monitorowania stanu maszyny (podgl膮d wy艣wietlacza, przesy艂anie danych, monitorowanie kod贸w b艂臋d贸w w pracy maszyn)
  • odczytuje kody b艂臋d贸w za pomoc膮 narz臋dzia do zdalnej diagnostyki maszyny
  • odczytuje dane maszyn i urz膮dze艅 rolniczych rozpoznanych w systemach zdalnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • okre艣la korzy艣ci wynikaj膮ce ze zdalnego monitorowania pracy maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
   11. synchronizuje prace zespo艂贸w pojazd贸w i maszyn rolniczych wyposa偶onych w systemy elektronicznego sterowania
  • okre艣la komponenty do konfiguracji systemu synchronizacji pracy wielu maszyn (np. wsp贸lne linie prowadzenia, mapy pokrycia, automatyczny za艂adunek przyczepy podczas wsp贸艂pracy z kombajnem zbo偶owym lub sieczkarni膮 samojezdn膮)
  • wyja艣nia zasady synchronizacji pracy maszyn rolniczych pracuj膮cych na tym samym polu
  • organizuje prac臋 zespo艂贸w pojazd贸w i maszyn rolniczych wyposa偶onych w systemy elektronicznego sterowania
   12. planuje optymalne wykorzystanie sprz臋tu technicznego z zastosowaniem system贸w elektronicznych i nawigacji satelitarnej
  • wyja艣nia mo偶liwo艣ci wykorzystania system贸w wysiewu zmiennej dawki nawoz贸w
  • wyja艣nia mo偶liwo艣ci wykorzystania system贸w stosowania zmiennej dawki pestycyd贸w
  • wyja艣nia mo偶liwo艣ci mapowania plonu tworzonego podczas pracy kombajnu
   13. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 sprz臋tu technicznego wyposa偶onego w uk艂ady steruj膮ce
  • znajduje informacje o podzespo艂ach pojazdu w publikacjach technicznych
  • interpretuje dokumentacj臋 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅 rolniczych wyposa偶onych w uk艂ady elektryczne i elektroniczne
  • interpretuje dokumentacj臋 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅 rolniczych wyposa偶onych w uk艂ady hydrauliczne
  • interpretuje dokumentacj臋 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅 rolniczych wyposa偶onych w uk艂ady pneumatyczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
  • rozwi膮zuje problemy techniczne z wykorzystaniem dokumentacji technicznej pojazdu, maszyny lub urz膮dzenia
   14. oblicza koszty eksploatacji pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych wyposa偶onych w uk艂ady steruj膮ce i wykonawcze
  • identyfikuje rodzaje koszt贸w eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 wyposa偶onych w uk艂ady mechatroniczne
  • dokonuje kalkulacji koszt贸w jednostkowych eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 wyposa偶onych w uk艂ady mechatroniczne
   15. okre艣la instytucje, organizacje i przedsi臋biorstwa upowszechniaj膮ce innowacyjne rozwi膮zania agrotroniczne
  • wyszukuje informacje upowszechniaj膮ce innowacyjne rozwi膮zania agrotechniczne na rynku polskim i europejskim
  • identyfikuje instytucje, organizacje i przedsi臋biorstwa zajmuj膮ce si臋 wdra偶aniem system贸w nawigac