LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ROL.08

Eksploatacja system贸w mechatronicznych w rolnictwie

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA ROL.8):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ROL.8OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ROL 8

ROL.08.2 - Podstawy rolnictwa w technice rolniczej (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.08)

  1. rozr贸偶nia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe
 • okre艣la czynniki klimatyczne i geograficzne siedliska
 • identyfikuje czynniki wp艂ywaj膮ce na warto艣膰 u偶ytkow膮 gleby
 • wyja艣nia wp艂yw czynnik贸w klimatycznych na wzrost i rozw贸j ro艣lin
 • rozr贸偶nia zabiegi uprawowe stosowane w uprawie poszczeg贸lnych gatunk贸w ro艣lin (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia wp艂yw zabieg贸w uprawowych na struktur臋 gleby
 • wyja艣nia wp艂yw zabieg贸w uprawowych na rozw贸j ro艣lin
  2. rozpoznaje gleby i ocenia ich warto艣膰 rolnicz膮
 • rozpoznaje elementy profilu glebowego
 • okre艣la wp艂yw poszczeg贸lnych poziom贸w profilu na 偶yzno艣膰 i urodzajno艣膰 gleby
 • rozpoznaje rodzaj gleby na podstawie profilu
 • uzasadnia przydatno艣膰 poszczeg贸lnych gleb do uprawy okre艣lonych ro艣lin
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.08 - przewiduje pogod臋 na podstawie pomiar贸w czynnik贸w atmosferycznych oraz obserwacji zjawisk meteorologicznych, prognoz i map pogody
 • identyfikuje czynniki pogodowe
 • rozr贸偶nia zjawiska meteorologiczne
 • interpretuje prognozy i mapy pogody
  4. pos艂uguje si臋 przyrz膮dami meteorologicznymi
 • rozpoznaje przyrz膮dy meteorologiczne
 • okre艣la zasady dokonywania pomiar贸w meteorologicznych wymaganych do wykonania zabieg贸w agrotechnicznych
 • prowadzi pomiary meteorologiczne z wykorzystaniem przyrz膮d贸w
  5. Kwalifikacje zawodowe - ocenia wp艂yw nawoz贸w na gleb臋 i ro艣liny
 • rozr贸偶nia nawozy organiczne
 • rozr贸偶nia nawozy mineralne
 • oblicza zawarto艣膰 poszczeg贸lnych sk艂adnik贸w w nawozach
 • wyja艣nia rol臋 nawo偶enia organicznego, mineralnego i naturalnego w uprawie ro艣lin
  6. rozpoznaje gatunki ro艣lin uprawowych
 • rozpoznaje ro艣liny na podstawie cech morfologicznych w r贸偶nych fazach rozwojowych
 • rozr贸偶nia nasiona podstawowych gatunk贸w ro艣lin uprawowych
 • rozr贸偶nia chwasty wyst臋puj膮ce w uprawach ro艣lin
  7. rozpoznaje gatunki zwierz膮t hodowlanych
 • rozpoznaje gatunki zwierz膮t gospodarskich
 • okre艣la typy u偶ytkowe poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich
  8. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • dobiera programy komputerowe do wykonania okre艣lonego zadania
 • wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wyszukiwanie informacji
 • stosuje technologi臋 informacyjn膮 do sporz膮dzania dokumentacji wykorzystywanej w prowadzeniu produkcji rolniczej
  9. wykonuje czynno艣ci kontrolno-obs艂ugowe ci膮gnik贸w rolniczych i przyczep
 • wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 ci膮gnika rolniczego i przyczepy
 • kontroluje sprawno艣膰 uk艂ad贸w i instalacji ci膮gnika rolniczego i przyczepy
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu drogowego w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T
 • wyja艣nia og贸lne zasady dotycz膮ce ruchu ci膮gnik贸w rolniczych po drogach
 • stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym z udzia艂em ci膮gnika rolniczego
 • stosuje zasady ruchu drogowego okre艣lone znakami i sygna艂ami drogowymi podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym z przyczep膮
 • wykonuje manewry w ruchu drogowym podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym z przyczep膮
  11. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem i obs艂ug膮 ci膮gnika rolniczego
 • przygotowuje ci膮gnik rolniczy i przyczep臋 do jazdy
 • wykonuje manewry wymagane do uzyskania prawa jazdy kategorii T
 • przestrzega zasad kierowania ci膮gnikiem rolniczym
  12. wykonuje czynno艣ci kontrolno-obs艂ugowe pojazd贸w samochodowych
 • okre艣la zakres czynno艣ci kontrolno-obs艂ugowych pojazdu samochodowego
 • interpretuje wskazania przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych pojazd贸w samochodowych
 • wyja艣nia wp艂yw stanu technicznego pojazdu na bezpiecze艅stwo w ruchu drogowym
  13. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu drogowego w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B
 • wyja艣nia og贸lne zasady ruchu drogowego
 • wyja艣nia zasady post臋powania podczas kolizji i wypadku
 • stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym
 • wyja艣nia i stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu pojazd贸w samochodowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje przepisy ruchu drogowego podczas przejazdu przez skrzy偶owania
 • stosuje przepisy ruchu drogowego dotycz膮ce pierwsze艅stwa przejazdu
 • stosuje przepisy ruchu drogowego dotycz膮ce w艂膮czania si臋 do ruchu
 • stosuje dopuszczalne pr臋dko艣ci jazdy pojazd贸w na poszczeg贸lnych kategoriach dr贸g
 • interpretuje znaczenie znak贸w drogowych
  14. przestrzega zasad kierowania pojazdami samochodowymi
 • stosuje zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym
 • interpretuje znaczenie nadawanych sygna艂贸w drogowych
 • stosuje zasady bezpiecznego poruszania si臋 w ruchu drogowym
  15. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem i obs艂ug膮 pojazd贸w silnikowych w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B
 • wykonuje czynno艣ci codziennej obs艂ugi pojazdu samochodowego
 • wyja艣nia przepisy prawa dotycz膮ce rejestracji pojazdu samochodowego i bada艅 technicznych
 • przygotowuje miejsce pracy kierowcy zgodnie z zasadami ergonomii
 • prowadzi pojazd samochodowy w r贸偶nych warunkach drogowych
  16. korzysta z us艂ug instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz wsi i rolnictwa
 • wymienia instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • wyszukuje informacje udost臋pniane przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • opisuje zakres us艂ug oferowanych przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa w kontek艣cie mo偶liwo艣ci ich wykorzystania
  17. charakteryzuje zasady korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • opisuje mo偶liwo艣ci korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • przygotowuje wnioski w ramach ubiegania si臋 o 艣rodki finansowe na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
  18. sporz膮dza biznesplan dla gospodarstwa rolnego
 • opisuje struktur臋 biznesplanu
 • okre艣la za艂o偶enia niezb臋dne do opracowania biznesplanu
 • przygotowuje analiz臋 finansow膮 gospodarstwa
 • przygotowuje przyk艂adowy biznesplan
  19. optymalizuje koszty i przychody prowadzonej dzia艂alno艣ci rolniczej
 • identyfikuje sk艂adniki koszt贸w i przychod贸w w dzia艂alno艣ci rolniczej
 • okre艣la wp艂yw koszt贸w i przychod贸w na wynik finansowy gospodarstwa
 • okre艣la rodzaje podatk贸w wyst臋puj膮cych w rolnictwie
 • oblicza podatki w dzia艂alno艣ci rolniczej
  20. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

ROL.08.3 - Podstawy elektroniki w rolnictwie (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL8)

  1. interpretuje wielko艣ci fizyczne zwi膮zane z pr膮dem zmiennym
 • rozr贸偶nia wielko艣ci fizyczne charakteryzuj膮ce pr膮d zmienny
 • wykonuje pomiary wielko艣ci elektrycznych dla element贸w uk艂ad贸w zasilanych pr膮dem zmiennym
  2. wyznacza wielko艣ci charakteryzuj膮ce przebiegi sinusoidalne
 • okre艣la parametry charakteryzuj膮ce przebiegi sinusoidalne
 • mierzy wielko艣ci charakterystyczne dla przebieg贸w sinusoidalnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL8 - stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach i uk艂adach elektronicznych
 • opisuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania warto艣ci parametr贸w elektrycznych w uk艂adach elektronicznych
 • wykonuje obliczenia warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych
 • wykonuje obliczenia i szacowanie warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w uk艂adach elektronicznych
  4. sporz膮dza schematy ideowe i monta偶owe uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • rozpoznaje symbole graficzne element贸w uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • sporz膮dza szkice, schematy ideowe uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych
 • pos艂uguje si臋 schematami ideowymi i monta偶owymi podczas wykonywanych prac
 • rozr贸偶nia symbole elektryczne na rysunku technicznym podczas prac monta偶owych
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la funkcje element贸w i uk艂ad贸w elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • wyja艣nia funkcje element贸w i uk艂ad贸w elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej
 • wyja艣nia funkcje element贸w i uk艂ad贸w elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej
  6. wykonuje po艂膮czenia element贸w i uk艂ad贸w elektronicznych na podstawie schemat贸w ideowych i monta偶owych
 • ustala rodzaje po艂膮cze艅 element贸w i uk艂ad贸w elektrycznych na schematach ideowych i monta偶owych
 • dobiera po艂膮czenia do element贸w i uk艂ad贸w elektronicznych na podstawie schemat贸w ideowych i monta偶owych
  7. przedstawia wyniki pomiar贸w i oblicze艅 w postaci tabel i wykres贸w
 • zestawia wyniki pomiar贸w elektrycznych i oblicze艅 w tabelach
 • przedstawia wyniki pomiar贸w i oblicze艅 na wykresach
  8. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • pos艂uguje si臋 programami komputerowymi wspomagaj膮cymi wykonywanie oblicze艅 w obwodach elektrycznych
 • pos艂uguje si臋 programami komputerowymi wspomagaj膮cymi dobieranie element贸w uk艂ad贸w elektrycznych

ROL.08.4 - Stosowanie urz膮dze艅 i system贸w agrotronicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.8)

  1. wyja艣nia zasady prowadzenia rolnictwa precyzyjnego
 • wyja艣nia zalety prowadzenia rolnictwa precyzyjnego
 • wyja艣nia podstawowe poj臋cia z zakresu rolnictwa precyzyjnego
 • wyja艣nia r贸偶nice mi臋dzy r贸偶nymi systemami prowadzenia agregat贸w stosowanymi w rolnictwie precyzyjnym
 • wyja艣nia dzia艂anie system贸w prowadzenia rolnictwa precyzyjnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zasady tworzenia map p贸l
  2. okre艣la mo偶liwo艣ci zastosowania system贸w elektronicznych i nawigacji satelitarnej w rolnictwie
 • rozr贸偶nia systemy nawigacji stosowane w rolnictwie
 • rozr贸偶nia elementy system贸w elektronicznych stosowane w pojazdach rolniczych
 • rozr贸偶nia elementy system贸w elektronicznych stosowane w maszynach i urz膮dzeniach rolniczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.8 - okre艣la korzy艣ci wynikaj膮ce z prowadzenia rolnictwa precyzyjnego
 • uzasadnia korzy艣ci ekonomiczne dla bilansu gospodarstwa wynikaj膮ce z wprowadzenia zasad rolnictwa precyzyjnego
 • wykonuje kalkulacj臋 op艂acalno艣ci wykorzystania element贸w rolnictwa precyzyjnego w przyk艂adowym gospodarstwie
 • oblicza koszty podczas sporz膮dzenia biznesplanu dotycz膮cego inwestycji w systemy rolnictwa precyzyjnego
  4. opisuje urz膮dzenia wspomagaj膮ce automatyczn膮 prac臋 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w rolnictwie
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania poszczeg贸lnych urz膮dze艅 wspomagaj膮cych prac臋 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w rolnictwie
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia wspomagaj膮ce prac臋 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w rolnictwie
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia wspomagaj膮ce automatyczne prowadzenie pojazd贸w (odbiornik satelitarny, radio RTK (Real Time Kinematic), modem mobilnego RTK, wy艣wietlacz, czujnik k膮ta skr臋tu itp.)
 • wyja艣nia funkcje i dzia艂anie urz膮dze艅 wspomagaj膮cych automatyczne prowadzenie maszyn rolniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera systemy elektroniczne oraz urz膮dzenia wspomagaj膮ce automatyzacj臋 prac w produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej
 • dobiera narz臋dzia rolnictwa precyzyjnego stosowane w produkcji ro艣linnej w zale偶no艣ci od rodzaju i profilu produkcji
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 monitoruj膮cych warunki pogodowe, stan upraw i gleby w produkcji ro艣linnej
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 wspomagaj膮cych automatyzacj臋 pracy w produkcji zwierz臋cej
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 systemu elektronicznego wspomagaj膮cego automatyzacj臋 prac w produkcji ro艣linnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 systemu elektronicznego wspomagaj膮cego automatyzacj臋 prac w produkcji zwierz臋cej
  6. konfiguruje systemy elektroniczne oraz urz膮dzenia wspomagaj膮ce automatyzacj臋 prac w rolnictwie
 • uruchamia urz膮dzenia system贸w elektronicznych wspomagaj膮cych automatyzacj臋 prac w produkcji ro艣linnej
 • zestawia podstawowy system nawigacji satelitarnej do uniwersalnego zastosowania w wielu maszynach
 • ustawia parametry na wy艣wietlaczu do automatycznego zarz膮dzania prac膮 agregatu na uwrociu
 • zestawia komponenty zaawansowanego systemu nawigacji satelitarnej wykorzystywanej w produkcji rolniczej (sie膰 radiowego RTK) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zestawia urz膮dzenia system贸w elektronicznych wspomagaj膮cych automatyzacj臋 prac w produkcji zwierz臋cej
 • wyja艣nia zasady pracy systemu pozwalaj膮cego na automatyczn膮 wsp贸艂prac臋 wielu maszyn pracuj膮cych na tym samym polu (automatyczna wsp贸艂praca pojazdu odbieraj膮cego zbo偶e z kombajnem, sieczkarni samojezdnej z pojazdem)
  7. interpretuje informacje pozyskane z system贸w automatycznych maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • odczytuje dane pozyskane z system贸w automatycznych maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • interpretuje pozyskane informacje z system贸w automatycznych maszyn i urz膮dze艅 rolniczych (monitorowania osi膮g贸w maszyn, zarz膮dzania logistyk膮 oraz do zdalnego wsparcia operator贸w i automatycznej wymiany danych)
 • eksportuje pozyskane informacje z system贸w automatycznych maszyn i urz膮dze艅 rolniczych do oprogramowania w celu dalszej analizy lub ich modyfikacji
 • pozyskuje dane dotycz膮ce maszyny w formie raport贸w z systemu telematycznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • interpretuje dane pozyskane z systemu telematycznego
 • podejmuje dzia艂ania optymalizuj膮ce prac臋 maszyny na podstawie danych pozyskanych z systemu telematycznego
  8. montuje i demontuje komponenty uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych
 • montuje komponenty uniwersalnego systemu do jazdy r贸wnoleg艂ej (uniwersalna elektryczna kierownica, okablowanie, odbiornik satelitarny, wy艣wietlacz z odpowiednimi aktywacjami)
 • montuje urz膮dzenie pozwalaj膮ce na bezprzewodow膮 wymian臋 danych oraz komunikacj臋 mi臋dzy maszynami pracuj膮cymi na tym samym polu (w celu dzielenia si臋 liniami prowadzenia, map膮 pokrycia lub wsp贸艂pracy maszyn podczas wy艂adunku ziarna lub za艂adunku przyczepy przez sieczkarni臋 samojezdn膮)
 • interpretuje zapisy dokument贸w (instrukcji, schemat贸w) zwi膮zanych z monta偶em i demonta偶em komponent贸w uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych
  9. dobiera i wprowadza parametry pracy urz膮dze艅 elektronicznych stosowanych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych, wykorzystuj膮c system do zarz膮dzania gospodarstwem rolnym
 • wprowadza parametry pracy urz膮dze艅 elektronicznych na symulatorze wy艣wietlacza pojazdu rolniczego
 • wprowadza okre艣lone parametry pracy maszyny na wy艣wietlaczu w ci膮gniku rolniczym
 • wprowadza parametry pracy maszyny, wykorzystuj膮c system do zarz膮dzania gospodarstwem rolnym (np. szeroko艣ci robocze maszyn)
 • dobiera parametry pracy urz膮dze艅 elektronicznych stosowanych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - monitoruje zdalnie dzia艂anie system贸w elektronicznych stosowanych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych
 • opisuje dzia艂anie elektronicznych system贸w stosowanych w maszynach za pomoc膮 systemu telematycznego
 • dobiera systemy zdalnego wsparcia operatora oraz zdalnego monitorowania stanu maszyny (podgl膮d wy艣wietlacza, przesy艂anie danych, monitorowanie kod贸w b艂臋d贸w w pracy maszyn)
 • odczytuje kody b艂臋d贸w za pomoc膮 narz臋dzia do zdalnej diagnostyki maszyny
 • odczytuje dane maszyn i urz膮dze艅 rolniczych rozpoznanych w systemach zdalnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la korzy艣ci wynikaj膮ce ze zdalnego monitorowania pracy maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
  11. synchronizuje prace zespo艂贸w pojazd贸w i maszyn rolniczych wyposa偶onych w systemy elektronicznego sterowania
 • okre艣la komponenty do konfiguracji systemu synchronizacji pracy wielu maszyn (np. wsp贸lne linie prowadzenia, mapy pokrycia, automatyczny za艂adunek przyczepy podczas wsp贸艂pracy z kombajnem zbo偶owym lub sieczkarni膮 samojezdn膮)
 • wyja艣nia zasady synchronizacji pracy maszyn rolniczych pracuj膮cych na tym samym polu
 • organizuje prac臋 zespo艂贸w pojazd贸w i maszyn rolniczych wyposa偶onych w systemy elektronicznego sterowania
  12. planuje optymalne wykorzystanie sprz臋tu technicznego z zastosowaniem system贸w elektronicznych i nawigacji satelitarnej
 • wyja艣nia mo偶liwo艣ci wykorzystania system贸w wysiewu zmiennej dawki nawoz贸w
 • wyja艣nia mo偶liwo艣ci wykorzystania system贸w stosowania zmiennej dawki pestycyd贸w
 • wyja艣nia mo偶liwo艣ci mapowania plonu tworzonego podczas pracy kombajnu
  13. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 sprz臋tu technicznego wyposa偶onego w uk艂ady steruj膮ce
 • znajduje informacje o podzespo艂ach pojazdu w publikacjach technicznych
 • interpretuje dokumentacj臋 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅 rolniczych wyposa偶onych w uk艂ady elektryczne i elektroniczne
 • interpretuje dokumentacj臋 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅 rolniczych wyposa偶onych w uk艂ady hydrauliczne
 • interpretuje dokumentacj臋 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅 rolniczych wyposa偶onych w uk艂ady pneumatyczne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozwi膮zuje problemy techniczne z wykorzystaniem dokumentacji technicznej pojazdu, maszyny lub urz膮dzenia
  14. oblicza koszty eksploatacji pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych wyposa偶onych w uk艂ady steruj膮ce i wykonawcze
 • identyfikuje rodzaje koszt贸w eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 wyposa偶onych w uk艂ady mechatroniczne
 • dokonuje kalkulacji koszt贸w jednostkowych eksploatacji maszyn i urz膮dze艅 wyposa偶onych w uk艂ady mechatroniczne
  15. okre艣la instytucje, organizacje i przedsi臋biorstwa upowszechniaj膮ce innowacyjne rozwi膮zania agrotroniczne
 • wyszukuje informacje upowszechniaj膮ce innowacyjne rozwi膮zania agrotechniczne na rynku polskim i europejskim
 • identyfikuje instytucje, organizacje i przedsi臋biorstwa zajmuj膮ce si臋 wdra偶aniem system贸w nawigacji satelitarnej dla rolnictwa
 • identyfikuje instytucje, organizacje i przedsi臋biorstwa zajmuj膮ce si臋 przetwarzaniem danych agrotechnicznych wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

ROL.08.5 - Obs艂ugiwanie urz膮dze艅 i system贸w agrotronicznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL08)

  1. obs艂uguje panele komputerowe w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych
 • obs艂uguje symulator komputerowy monitoruj膮cy prac臋 maszyny rolniczej
 • uruchamia panele komputerowe w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych
 • przemieszcza si臋 po menu panel贸w komputerowych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • zmienia ustawienia i parametry w panelach komputerowych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych (prowadzenie automatyczne, kontrola sekcji opryskiwacza, stosowanie zmiennej dawki nawoz贸w i pestycyd贸w, mapowanie plonu)
  2. obs艂uguje systemy steruj膮ce prac膮 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • okre艣la dzia艂anie system贸w steruj膮cych automatycznie prac膮 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • obs艂uguje system automatycznego zarz膮dzania prac膮 maszyny na uwrociu (np. agregat uprawowo- siewny)
 • okre艣la dzia艂anie system贸w synchronizacji pracy wielu maszyn na tym samym polu
 • uruchamia elementy system贸w steruj膮cych prac膮 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przemieszcza si臋 po menu oraz podmenu w systemach steruj膮cych prac膮 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • zmienia ustawienia i parametry w systemach steruj膮cych prac膮 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • wyja艣nia dzia艂anie system贸w synchronizacji pracy wielu maszyn na tym samym polu
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL08 - korzysta z satelitarnych system贸w nawigacji pojazd贸w i maszyn rolniczych
 • wprowadza ustawienia maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych w systemie nawigacji satelitarnej (przesuni臋cia w symetrii prowadzenia, wymiary)
 • okre艣la granice pola (zewn臋trzne, wewn臋trzne, przejezdne, nieprzejezdne)
 • ustawia linie prowadzenia pojazdu (艣cie偶ka prosta, 艣cie偶ka krzywa itp.)
 • wprowadza dane do dokumentacji wykonanych zabieg贸w agrotechnicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza zlecenie rozpoczynaj膮ce prac臋 systemu
 • wybiera tryb jazdy maszyny (linia prosta, kontur)
 • ustawia tryb jazdy maszyny (linia prosta, kontur)
 • uaktywnia system nawigacji pojazd贸w i maszyn rolniczych
  4. wykonuje regulacje parametr贸w uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • dobiera narz臋dzia pomiarowe oraz sposoby regulacji parametr贸w uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • mierzy warto艣ci wybranych parametr贸w uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • reguluje parametry uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykorzystuje programy i urz膮dzenia diagnozuj膮ce prac臋 uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • wyja艣nia zasady diagnostyki pojazdu rolniczego z wykorzystaniem przewodowego i bezprzewodowego narz臋dzia diagnostycznego
 • przygotowuje dane zebrane za pomoc膮 program贸w i urz膮dze艅 diagnozuj膮cych prac臋 urz膮dze艅 rolnictwa precyzyjnego do przetwarzania
 • zapisuje dane zebrane z wykorzystaniem program贸w i urz膮dze艅 diagnozuj膮cych prac臋 urz膮dze艅 rolnictwa precyzyjnego na no艣nikach pami臋ci lub 鈥瀢 chmurze鈥
 • dobiera oprogramowanie oraz urz膮dzenie do diagnozowania pracy uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje warto艣ci pracy uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych, wykorzystuj膮c programy i urz膮dzenia diagnozuj膮ce
  6. wykonuje kalibracje uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • opisuje procedury kalibracji podzespo艂贸w maszyn rolniczych
 • interpretuje zapisy z instrukcji obs艂ugi uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych zgodnie z procedurami
 • wyja艣nia zasady kalibracji uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • wykonuje ko艅cow膮 kalibracj臋 uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych zgodnie z procedurami
  7. dokonuje przegl膮d贸w technicznych system贸w elektronicznych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych
 • wyja艣nia procedury zwi膮zane z wykonaniem przegl膮du system贸w elektronicznych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych
 • wykonuje przegl膮d techniczny system贸w elektronicznych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych zgodnie z procedurami
 • interpretuje zapisy z instrukcji obs艂ugi system贸w elektronicznych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych
  8. okre艣la przyczyny nieprawid艂owego dzia艂ania system贸w elektronicznych wspomagaj膮cych automatyczn膮 prac臋 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 w produkcji ro艣linnej i zwierz臋cej
 • wskazuje usterki w dzia艂aniu odbiornika satelitarnego
 • okre艣la usterki w dzia艂aniu wy艣wietlacza steruj膮cego funkcjami maszyny
 • okre艣la usterki w dzia艂aniu systemu automatycznego prowadzenia maszyny (nawigacja satelitarna)
 • okre艣la usterki w dzia艂aniu systemu stosowania zmiennej dawki nawoz贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la usterki w dzia艂aniu systemu stosowania zmiennej dawki pestycyd贸w
 • okre艣la usterki w dzia艂aniu systemu mapowania ilo艣ci i jako艣ci plonu w maszynach do zbioru
 • rozpoznaje nieprawid艂owe dzia艂anie system贸w elektronicznych wspomagaj膮cych automatyczn膮 prac臋 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
  9. diagnozuje usterki w sieciach przesy艂u informacji wewn臋trznej system贸w elektronicznych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • okre艣la usterki w dzia艂aniu sieci przesy艂u informacji wewn臋trznej system贸w elektronicznych za pomoc膮 narz臋dzi diagnostycznych
 • wyja艣nia zasady i uwarunkowania poprawnego dzia艂ania sieci przesy艂u informacji wewn臋trznej system贸w elektronicznych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • rozpoznaje za pomoc膮 narz臋dzi pomiarowych (diagnostycznych) nieprawid艂owe dzia艂anie sieci przesy艂u informacji wewn臋trznej system贸w elektronicznych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - interpretuje wyniki pomiar贸w diagnostycznych w uk艂adach steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • rejestruje wyniki pomiar贸w diagnostycznych w uk艂adach steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • przedstawia wyniki pomiar贸w diagnostycznych w uk艂adach steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • analizuje wyniki pomiar贸w diagnostycznych w uk艂adach steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
  11. interpretuje kody b艂臋d贸w systemowych w uk艂adach steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • odczytuje kody b艂臋d贸w systemowych w uk艂adach steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • ustala rodzaj usterek i niedomaga艅 na podstawie kod贸w b艂臋d贸w
 • dokonuje analizy kod贸w b艂臋d贸w systemowych w uk艂adach steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • opisuje sposoby usuni臋cia usterek i niedomaga艅 wyst臋puj膮cych w uk艂adach steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
  12. dokonuje kalkulacji koszt贸w planowanych napraw
 • dobiera cz臋艣ci zamienne do wykonania okre艣lonych napraw uk艂ad贸w i element贸w
 • ustala liczb臋 roboczogodzin do przeprowadzenia napraw poszczeg贸lnych uk艂ad贸w i element贸w
 • dokonuje kalkulacji koszt贸w planowanych napraw
  13. okre艣la sposoby usuwania nieprawid艂owo艣ci w dzia艂aniu uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych
 • okre艣la metody usuwania nieprawid艂owo艣ci w dzia艂aniu uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych
 • dobiera metody usuwania nieprawid艂owo艣ci na podstawie okre艣lonego przypadku serwisowego
 • dobiera narz臋dzia do okre艣lonego sposobu usuwania nieprawid艂owo艣ci w dzia艂aniu uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych zgodnie z procedurami
  14. dokonuje konserwacji uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych stosowanych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych: okre艣la zasady i zakres okresowej konserwacji uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych sprz臋tu rolniczego zgodnie z dokumentacj膮
 • okre艣la podzespo艂y uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych wymagaj膮ce okresowej konserwacji zgodnie z instrukcj膮 obs艂ugi
 • wykonuje okresow膮 konserwacj臋 uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych stosowanych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych zgodnie z instrukcj膮 obs艂ugi , interpretuje zapisy instrukcji obs艂ugi system贸w elektronicznych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych
 • dobiera narz臋dzia i materia艂y do wykonania konserwacji uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych
 • wykonuje konserwacj臋 uk艂ad贸w steruj膮cych i wykonawczych w pojazdach, maszynach i urz膮dzeniach rolniczych zgodnie z procedurami
  15. sporz膮dza dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z eksploatacj膮 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych wyposa偶onych w uk艂ady steruj膮ce i wykonawcze
 • rozr贸偶nia dokumentacj臋 dotycz膮c膮 eksploatacji pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych wyposa偶onych w uk艂ady steruj膮ce i wykonawcze
 • wype艂nia dokumentacj臋 dotycz膮c膮 eksploatacji pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 rolniczych wyposa偶onych w uk艂ady steruj膮ce i wykonawcze

ROL.08.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL 08)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL 08 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat,
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂, np. prezentacj臋
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad j臋zykiem obcym nowo偶ytnym, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

ROL.08.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja ROL.08.)

  1. okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w wp艂ywaj膮cych negatywnie na organizm cz艂owieka
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w fizycznych na organizm cz艂owieka
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w chemicznych na organizm cz艂owieka
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w biologicznych na organizm cz艂owieka
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w psychofizycznych na organizm cz艂owieka
  2. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • okre艣la ergonomiczne zasady organizacji pracy w rolnictwie
 • organizuje stanowisko pracy w rolnictwie z zachowaniem zasad ergonomii
 • organizuje stanowisko pracy w rolnictwie z zachowaniem zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • okre艣la zasady bezpiecznego pos艂ugiwania si臋 narz臋dziami, maszynami i sprz臋tem w rolnictwie
  3. Kwalifikacje w zawodzie ROL.08. - stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej odpowiednie do rodzaju prac w rolnictwie
 • dobiera 艣rodki ochrony zbiorowej odpowiednie do rodzaju prac w rolnictwie
  4. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji