LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MOD.03

Projektowanie i wytwarzanie wyrob贸w odzie偶owych


ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MOD.3
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MOD 3

MOD.03.2 - Podstawy odzie偶ownictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.03)

  1. charakteryzuje grupy wyrob贸w odzie偶owych
 • opisuje wyroby odzie偶owe w zale偶no艣ci od przeznaczenia, takie jak: bieli藕niane, sportowe, wieczorowe, koktajlowe i niemowl臋ce
 • rozr贸偶nia wyroby odzie偶owe w zale偶no艣ci od technologii wytwarzania, takie jak: wyroby odzie偶owe z tkanin, materia艂贸w powlekanych, dzianin i w艂贸knin
  2. charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci surowc贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • wymienia surowce i wyroby w艂贸kiennicze
 • pos艂uguje si臋 metodami identyfikacji w艂贸kien
 • identyfikuje rodzaje w艂贸kien na podstawie opisu, rysunk贸w przekroj贸w i w艂a艣ciwo艣ci
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci fizyczne i chemiczne w艂贸kien (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci technologiczne w艂贸kien
 • okre艣la wp艂yw w艂a艣ciwo艣ci w艂贸kien na cechy u偶ytkowe wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • wskazuje zastosowanie w艂贸kien
 • rozr贸偶nia tkaniny i rozpoznaje ich w艂asno艣ci u偶ytkowe
 • rozr贸偶nia wyroby dziane i wskazuje ich zastosowanie
 • wymienia r贸偶nice mi臋dzy w艂贸knin膮, prz臋dzin膮 i tkanin膮 oraz wskazuje ich zastosowanie
 • rozr贸偶nia wyroby w艂贸kiennicze, takie jak: filce, wyroby laminowane i powlekane oraz wskazuje ich zastosowanie
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.03 - wykonuje badania surowc贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • okre艣la celowo艣膰 wykonywania bada艅 surowc贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • rozpoznaje urz膮dzenia i przyrz膮dy do bada艅 organoleptycznych surowc贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • opisuje parametry budowy wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci wyrob贸w w艂贸kienniczych na podstawie bada艅 organoleptycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia wska藕niki u偶ytkowe wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • okre艣la zastosowanie wyrob贸w w艂贸kienniczych w oparciu o wyniki bada艅 organoleptycznych
 • stosuje metody bada艅 organoleptycznych surowc贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych
  4. opracowuje kompozycje kolorystyczne
 • rozr贸偶nia barwy zasadnicze, pochodne i neutralne
 • klasyfikuje barwy w zale偶no艣ci od kontrastu, jasno艣ci i temperatury (ciep艂e i zimne)
 • opisuje uk艂ady barw i kompozycji kolorystycznych
 • dobiera kompozycje barw dope艂niaj膮cych i kontrastowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera kolorystyk臋 do projektowanych wyrob贸w odzie偶owych, typ贸w sylwetki i urody
 • rozpoznaje barwy z艂amane i zgaszone
 • rozpoznaje zestawienia tonalne i chromatyczne
 • proponuje zestawienia wzor贸w i kolor贸w w projektach wyrob贸w odzie偶owych
 • stosuje uk艂ady barw kompozycji kolorystycznych
 • stosuje techniki rysunkowe i malarskie podczas tworzenia kompozycji kolorystycznych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje zasady wykonywania pomiar贸w krawieckich
 • okre艣la przybory i przyrz膮dy do wykonywania pomiar贸w krawieckich
 • rozpoznaje znaki i symbole krawieckie
 • dobiera rodzaj pomiaru krawieckiego w zale偶no艣ci od rodzaju wykonywanych wyrob贸w odzie偶owych
 • stosuje przybory i przyrz膮dy do wykonywania pomiar贸w krawieckich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zapisuje wyniki pomiar贸w krawieckich z zastosowaniem symboli krawieckich
  6. stosuje maszyny i urz膮dzenia w procesie wytwarzania wyrob贸w odzie偶owych
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia stosowane podczas wytwarzania wyrob贸w odzie偶owych w r贸偶nych fazach procesu technologicznego
 • stosuje maszyny i urz膮dzenia przygotowawcze i krojcze
 • stosuje maszyny i urz膮dzenia w krojowni
 • stosuje maszyny i urz膮dzenia podczas wytwarzania wyrob贸w odzie偶owych w szwalni (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesie obr贸bki parowo-cieplnej
 • okre艣la mechanizmy w maszynach szwalniczych
 • stosuje oprzyrz膮dowanie maszyn szwalniczych
  7. okre艣la sposoby konserwacji materia艂贸w i wyrob贸w odzie偶owych
 • rozpoznaje i stosuje znaki informuj膮ce o sposobie konserwacji wyrobu odzie偶owego
 • dobiera sposoby konserwacji w zale偶no艣ci od sk艂adu surowcowego
 • dobiera sposoby usuwania plam i zabrudze艅 z wyrobu odzie偶owego w zale偶no艣ci od ich pochodzenia i rodzaju wyko艅czenia wyrobu
  8. pos艂uguje si臋 normami i stosuje procedur臋 oceny zgodno艣ci
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MOD.03.3 - Projektowanie wyrob贸w odzie偶owych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD3)

  1. wykonuje podstawowe projekty plastyczne wyrob贸w odzie偶owych
 • analizuje aktualne trendy w modzie
 • korzysta z projekt贸w plastycznych wyrob贸w odzie偶owych dost臋pnych w r贸偶nych 藕r贸d艂ach
 • odczytuje projekty plastyczne wyrob贸w odzie偶owych
 • wskazuje znaczenie kolor贸w w projektowanych wyrobach odzie偶owych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia typy sylwetki i podstawowe typy urody
 • dobiera materia艂y odzie偶owe do wyrob贸w odzie偶owych na podstawie projekt贸w
 • dobiera dodatki krawieckie na podstawie projekt贸w wyrob贸w odzie偶owych
 • dobiera fason i rodzaj tkaniny w zale偶no艣ci od typu sylwetki
 • sporz膮dza podstawowy projekt plastyczny wyrobu odzie偶owego
  2. okre艣la materia艂y odzie偶owe, dodatki krawieckie i materia艂y zdobnicze
 • dobiera metody zdobienia element贸w wyrob贸w odzie偶owych
 • stosuje materia艂y odzie偶owe, takie jak: wzmacniaj膮ce, usztywniaj膮ce, wype艂niaj膮ce, termoizolacyjne i podszewkowe w zale偶no艣ci od przeznaczenia
 • rozr贸偶nia materia艂y odzie偶owe na podstawie opis贸w, rysunk贸w i oznacze艅 zawartych w normach i dokumentacji technologicznej
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w odzie偶owych ze wzgl臋du na ich przeznaczenie, takie jak: tkanina sukienkowa, p艂aszczowa i podszewka, na podstawie opis贸w, rysunk贸w i oznacze艅 zawartych w normach i dokumentacji technologicznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera dodatki krawieckie ze wzgl臋du na przeznaczenie, takie jak: nici i guziki na podstawie opis贸w, rysunk贸w i oznacze艅 zawartych w normach i dokumentacji technologicznej
 • stosuje zasady doboru materia艂贸w i dodatk贸w krawieckich z uwzgl臋dnieniem ich w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowych
 • stosuje nowatorskie metody zdobienia element贸w wyrob贸w odzie偶owych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD3 - wykonuje rysunki 偶urnalowe i modelowe wyrob贸w odzie偶owych
 • rozpoznaje rysunki 偶urnalowe i modelowe wyrob贸w odzie偶owych
 • odczytuje informacje zawarte na rysunkach 偶urnalowych i modelowych w dokumentacji wyrob贸w odzie偶owych
 • odczytuje elementy rysunk贸w 偶urnalowych, takie jak: fa艂da, marszczenie i d艂ugo艣膰 wyrobu
 • odczytuje rysunki modelowe, takie jak: ci臋cia technologiczne, miejsce st臋bnowania, wyko艅czenie i zapi臋cia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza rysunki 偶urnalowe i modelowe wyrob贸w odzie偶owych na podstawie opisu modelu
  4. wykonuje pomiary krawieckie
 • stosuje znaki i symbole krawieckie podczas wykonania pomiar贸w krawieckich
 • okre艣la zasady wykonania pomiar贸w krawieckich
 • pos艂uguje si臋 przyborami i przyrz膮dami do wykonania pomiar贸w krawieckich
 • pos艂uguje si臋 tabelami wymiar贸w antropometrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje pomiary krawieckie do wykonania okre艣lonych wyrob贸w odzie偶owych
 • wykonuje pomiary krawieckie dla figur nietypowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje konstrukcje sp贸dnicy, bluzki i spodni
 • pos艂uguje si臋 tabelami wymiar贸w antropometrycznych podczas wykonywania siatek konstrukcyjnych
 • oblicza wielko艣膰 odcink贸w konstrukcyjnych i dodatku konstrukcyjnego w zale偶no艣ci od rodzaju wyrobu
 • oblicza wielko艣膰 odcink贸w konstrukcyjnych i dodatku konstrukcyjnego na figury z wadami postawy
 • wykonuje siatk臋 konstrukcyjn膮 wyrob贸w odzie偶owych, takich jak: sp贸dnice, spodnie i bluzki (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje formy wyrobu odzie偶owego
 • wykonuje konstrukcj臋 form odzie偶owych dla figur z wadami postawy
  6. wykonuje modelowanie form wyrobu odzie偶owego
 • wskazuje sposoby modelowania form wyrobu odzie偶owego na podstawie rysunku 偶urnalowego lub modelowego
 • wykonuje modelowanie wt贸rne lub przestrzenne sp贸dnicy rozkloszowanej, poszerzonej i z fa艂dami, 偶akietu, r臋kaw贸w kr贸tkich i d艂ugich, ko艂nierzy, spodni typu 鈥瀌偶insy鈥 i sukni typu 鈥瀙rincessa", kimono i raglan
 • wykonuje modelowanie form na figury z wadami postawy, takie jak: bluzki z ci臋ciem pionowym lub poziomym, sp贸dnice rozkloszowane i spodnie typu 鈥瀌偶insy鈥
  7. wykonuje szablony wyrob贸w odzie偶owych
 • wskazuje r贸偶nic臋 mi臋dzy form膮 a szablonem odzie偶owym
 • rozpoznaje szablony wyrob贸w odzie偶owych
 • okre艣la zastosowanie szablonu wyrobu odzie偶owego
 • opisuje szablony wyrob贸w odzie偶owych
  8. wykonuje rysunki techniczne wyrob贸w odzie偶owych
 • rozpoznaje symbole odzie偶owe stosowane w rysunku technicznym odzie偶owym
 • odczytuje informacje z rysunk贸w instrukta偶owych wykonania w臋z艂贸w technologicznych wyrobu odzie偶owego
 • stosuje zasady wykonania rysunku technicznego wyrob贸w odzie偶owych
 • stosuje programy komputerowe do sporz膮dzania rysunk贸w technicznych wyrob贸w odzie偶owych
  9. wykonuje uk艂ady szablon贸w wyrob贸w odzie偶owych
 • rozr贸偶nia rodzaje uk艂ad贸w szablon贸w
 • dobiera uk艂ady szablon贸w w zale偶no艣ci od rodzaju materia艂u
 • sporz膮dza uk艂ady szablon贸w do rozkroju wyrob贸w odzie偶owych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - charakteryzuje metody wyko艅czania i uszlachetniania wyrob贸w odzie偶owych
 • opisuje metody wyko艅czania i uszlachetniania wyrob贸w odzie偶owych
 • dobiera metody wyko艅czania i uszlachetniania wyrob贸w odzie偶owych
 • stosuje metody wyko艅czania i uszlachetniania wyrob贸w odzie偶owych

MOD.03.4 - Wykonywanie wyrob贸w odzie偶owych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.3)

  1. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 wyrob贸w odzie偶owych
 • odczytuje rysunek modelowy
 • pos艂uguje si臋 rysunkiem technicznym wyrobu odzie偶owego
 • odczytuje rysunki instrukta偶owe w臋z艂贸w technologicznych wyrobu odzie偶owego
 • okre艣la typy i metody produkcji na podstawie dokumentacji wyrobu odzie偶owego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje systemy organizacji produkcji
 • wykonuje operacje technologiczne zgodnie z dokumentacj膮 wyrobu odzie偶owego
  2. ocenia zapotrzebowanie na materia艂y odzie偶owe i dodatki krawieckie do wykonania wyrob贸w odzie偶owych
 • oblicza zu偶ycie materia艂贸w odzie偶owych i dodatk贸w krawieckich podczas wykonywania wyrob贸w odzie偶owych
 • okre艣la zapotrzebowanie na dodatki krawieckie
 • oblicza zapotrzebowanie na materia艂y odzie偶owe do wykonania okre艣lonej liczby wyrob贸w odzie偶owych
 • oblicza ilo艣膰 materia艂贸w odzie偶owych i liczb臋 dodatk贸w krawieckich potrzebnych do wykonania przer贸bek i napraw wyrob贸w odzie偶owych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.3 - dokonuje rozkroju materia艂贸w odzie偶owych
 • okre艣la sposoby dokonywania rozkroju materia艂贸w odzie偶owych
 • dobiera sposoby dokonywania rozkroju materia艂贸w odzie偶owych
 • dobiera urz膮dzenia, narz臋dzia i przyrz膮dy do rozkroju materia艂贸w odzie偶owych
 • przygotowuje uk艂ady szablon贸w element贸w wyrob贸w odzie偶owych na materiale (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozkroi materia艂 odzie偶owy korzystaj膮c z szablonu
 • sortuje odpady powsta艂e podczas rozkroju materia艂u w zale偶no艣ci od wielko艣ci odpadu i sk艂adu surowcowego
  4. obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia szwalnicze
 • wymienia maszyny szwalnicze stosowane do wykonania okre艣lonych operacji technologicznych
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do wykonywania wyrob贸w odzie偶owych
 • ustawia parametry szycia zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮 wyrobu odzie偶owego
 • dobiera oprzyrz膮dowanie maszyn szwalniczych do okre艣lonych operacji technologicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje przyczyny zak艂贸cenia pracy maszyn i urz膮dze艅 szwalniczych stosowanych w procesie wytwarzania wyrob贸w odzie偶owych
 • wskazuje sposoby usuni臋cia przyczyn nieprawid艂owej pracy mechanizm贸w maszyn i urz膮dze艅 szwalniczych
 • pos艂uguje si臋 instrukcjami podczas obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 szwalniczych w procesie wytwarzania wyrob贸w odzie偶owych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje 艣ciegi r臋czne i maszynowe podczas wykonywania wyrob贸w odzie偶owych
 • rozr贸偶nia 艣ciegi r臋czne i maszynowe
 • dobiera 艣ciegi r臋czne do okre艣lonych operacji technologicznych
 • okre艣la zastosowanie 艣cieg贸w r臋cznych i maszynowych
 • okre艣la zastosowanie 艣cieg贸w podczas wykonywania wyrob贸w odzie偶owych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera rodzaje 艣cieg贸w maszynowych do okre艣lonych operacji technologicznych w zale偶no艣ci od rodzaju i grubo艣ci stosowanych nici
 • dobiera 艣ciegi maszynowe do okre艣lonych operacji technologicznych
  6. 艂膮czy elementy wyrob贸w odzie偶owych
 • wskazuje sposoby 艂膮czenia element贸w wyrob贸w odzie偶owych
 • dobiera narz臋dzia i przybory krawieckie do 艂膮czenia element贸w wyrob贸w odzie偶owych
 • dobiera techniki 艂膮czenia element贸w wyrob贸w w艂贸kienniczych w zale偶no艣ci od rodzaju materia艂u, takie jak: po艂膮czenia nitkowe i beznitkowe
 • 艂膮czy elementy wyrob贸w odzie偶owych z zastosowaniem okre艣lonych 艣cieg贸w i szw贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • 艂膮czy elementy wyrobu odzie偶owego na podstawie rysunk贸w instrukta偶owych
  7. charakteryzuje procesy obr贸bki parowo- cieplnej materia艂贸w i wyrob贸w odzie偶owych
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia do termicznej obr贸bki odzie偶y
 • dobiera procesy obr贸bki parowo-cieplnej do materia艂贸w i wyrob贸w odzie偶owych
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z procesem obr贸bki parowo-cieplnej materia艂贸w i wyrob贸w odzie偶owych
 • dobiera parametry w procesie klejenia element贸w wyrobu odzie偶owego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera parametry prasowania w zale偶no艣ci od sk艂adu surowcowego i rodzaju wyko艅czenia materia艂u i wyrobu odzie偶owego
 • stosuje proces obr贸bki parowo-cieplnej materia艂贸w i wyrob贸w odzie偶owych
  8. charakteryzuje etapy wykonywania przer贸bek i napraw odzie偶y miarowej
 • stosuje okre艣lenia, znaki i symbole krawieckie
 • rozpoznaje uszkodzenia wyrob贸w odzie偶owych
 • dobiera spos贸b usuni臋cia uszkodzenia wyrobu odzie偶owego
 • okre艣la rodzaj i zakres prac zwi膮zanych z przer贸bk膮 lub napraw膮 wyrobu odzie偶owego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje prace zwi膮zane z przer贸bk膮 lub napraw膮 wyrobu odzie偶owego
 • oblicza koszty wykonania przer贸bek lub napraw wyrobu odzie偶owego
 • okre艣la rodzaj i zakres prac zwi膮zanych z wykonaniem przer贸bek lub napraw odzie偶y miarowej
 • wykonuje us艂ugi krawieckie, takie jak: przer贸bki i naprawy odzie偶y miarowej
 • oblicza koszty wykonania przer贸bki i naprawy odzie偶y miarowej
  9. ocenia jako艣膰 wykonanych wyrob贸w odzie偶owych i us艂ug krawieckich
 • okre艣la rodzaje i sposoby kontroli wyrob贸w odzie偶owych
 • identyfikuje rodzaje b艂臋d贸w w zale偶no艣ci od przyczyny powstania
 • ocenia jako艣膰 materia艂贸w przeznaczonych do wykonania wyrob贸w odzie偶owych i us艂ug krawieckich
 • dokonuje oceny poprawno艣ci wykonania pracy na ka偶dym etapie procesu produkcji odzie偶y (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la jako艣膰 wykonanych us艂ug krawieckich i wyrob贸w odzie偶owych

MOD.03.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.03.)

  1. rozr贸偶nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy, ochron膮 przeciwpo偶arow膮, ochron膮 艣rodowiska i ergonomi膮
 • pos艂uguje si臋 terminologi膮 dotycz膮c膮 bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska
 • okre艣la warunki organizacji pracy zapewniaj膮ce wymagany poziom ochrony zdrowia i 偶ycia przed zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi w 艣rodowisku pracy
 • okre艣la dzia艂ania zapobiegaj膮ce wyrz膮dzeniu szk贸d w 艣rodowisku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wymagania dotycz膮ce ergonomii pracy
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres ich stosowania
  2. rozr贸偶nia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje i s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.03. - rozr贸偶nia prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • omawia konsekwencje nieprzestrzegania obowi膮zk贸w pracownika i pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
  4. okre艣la zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka wyst臋puj膮ce w 艣rodowisku pracy oraz sposoby zapobiegania im
 • wymienia czynniki szkodliwe w 艣rodowisku pracy
 • opisuje 藕r贸d艂a i rodzaje zagro偶e艅 wyst臋puj膮cych w 艣rodowisku pracy
 • opisuje wymagania ograniczaj膮ce wp艂yw czynnik贸w szkodliwych i uci膮偶liwych na organizm cz艂owieka
 • opisuje sposoby zapobiegania zagro偶eniom 偶ycia i zdrowia w miejscu pracy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia poj臋cia: wypadek przy pracy, choroba zawodowa
 • wymienia objawy typowych chor贸b zawodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • opisuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej stosowane podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej do rodzaju wykonywanych prac
  6. przestrzega zasad bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • opisuje bezpieczne i higieniczne warunki pracy na stanowisku pracy
 • identyfikuje znaki informacyjne dotycz膮ce ochrony przeciwpo偶arowej
 • wskazuje zastosowanie ga艣nic na podstawie znormalizowanych oznacze艅 literowych
 • opisuje zasady zachowania podczas wykonywania zada艅 zawodowych z u偶yciem urz膮dze艅 pod艂膮czonych do sieci elektrycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.inf