LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MOD.08

Wytwarzanie, konserwacja i renowacja r臋kodzielniczych wyrob贸w w艂贸kienniczych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA MOD.8):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MOD 8

MOD.08.2 - Podstawy wytwarzania wyrob贸w w艂贸kienniczych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.08)

  1. charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci fizykochemiczne w艂贸kien naturalnych i chemicznych (sztucznych i syntetycznych)
 • identyfikuje surowce w艂贸kiennicze ze wzgl臋du na ich pochodzenie
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci surowc贸w w艂贸kienniczych
 • rozpoznaje rodzaje w艂贸kien naturalnych, sztucznych i syntetycznych
 • stosuje metody bada艅 w艂a艣ciwo艣ci fizykochemicznych w艂贸kien naturalnych i chemicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przeprowadza pomiary w艂a艣ciwo艣ci fizykochemicznych w艂贸kien naturalnych i chemicznych
 • okre艣la zastosowanie w艂贸kien naturalnych i chemicznych
 • uzasadnia zastosowanie w艂贸kien naturalnych i chemicznych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci fizykochemiczne w艂贸kien naturalnych i chemicznych
 • pos艂uguje si臋 metodami bada艅 w艂a艣ciwo艣ci fizykochemicznych w艂贸kien naturalnych i chemicznych
  2. charakteryzuje sposoby otrzymywania surowc贸w, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • opisuje sposoby otrzymywania w艂贸kien naturalnych i chemicznych
 • opisuje sposoby uszlachetniania w艂贸kien naturalnych
 • opisuje sposoby otrzymywania surowc贸w, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w w艂贸kienniczych w zale偶no艣ci od przeznaczenia
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.08 - charakteryzuje parametry budowy wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • opisuje parametry budowy liniowych wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • opisuje parametry budowy p艂askich wyrob贸w w艂贸kienniczych
  4. charakteryzuje procesy wytwarzania wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • opisuje przebieg procesu wytwarzania wyrob贸w liniowych w zale偶no艣ci od rodzaju surowca w艂贸kienniczego
 • opisuje przebieg procesu wytwarzania p艂askich wyrob贸w w艂贸kienniczych w zale偶no艣ci od techniki wytwarzania
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje odpady powsta艂e podczas wytwarzania wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • opisuje odpady powsta艂e podczas wytwarzania liniowych wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • opisuje odpady powsta艂e podczas wytwarzania p艂askich wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • wskazuje sposoby zagospodarowania odpad贸w w艂贸kienniczych
 • okre艣la metody wykorzystania odpad贸w w艂贸kienniczych
  6. sporz膮dza szkice i rysunki techniczne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 w艂贸kienniczych
 • wykonuje szkice cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 w艂贸kienniczych zgodnie z zasadami rysunku technicznego
 • omawia zasady sporz膮dzania rysunku technicznego
 • wykonuje rysunki techniczne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 w艂贸kienniczych
 • stosuje oznaczenia i symbole stosowane w rysunkach technicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje rysunki techniczne z zastosowaniem oznacze艅 i symboli
  7. rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia w艂贸kiennicze do wytwarzania okre艣lonego wyrobu w艂贸kienniczego
 • wskazuje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania liniowych wyrob贸w w艂贸kienniczych w zale偶no艣ci od przerabianego surowca
 • wskazuje maszyny i urz膮dzenia do wytwarzania p艂askich wyrob贸w w艂贸kienniczych w zale偶no艣ci od techniki wytwarzania
 • wskazuje maszyny i urz膮dzenia do wyko艅czania wyrob贸w w艂贸kienniczych w zale偶no艣ci od przerabianego surowca
  8. charakteryzuje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 w艂贸kienniczych
 • identyfikuje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 w艂贸kienniczych do wytwarzania liniowych wyrob贸w w艂贸kienniczych
 • identyfikuje cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 w艂贸kienniczych do wytwarzania p艂askich wyrob贸w w艂贸kienniczych
  9. wykorzystuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • wskazuje program komputerowy do wykonania zada艅 zawodowych
 • obs艂uguje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie wyrob贸w w艂贸kienniczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - pos艂uguje si臋 normami i stosuje procedur臋 oceny zgodno艣ci
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MOD.08.3 - Wykonywanie r臋kodzielniczych wyrob贸w tkanych i haftowanych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD8)

  1. okre艣la rodzaje nitek stosowanych w r臋kodzielniczych wyrobach tkanych i haftowanych
 • wskazuje nitki stosowane w r臋kodzielniczych wyrobach tkanych ze wzgl臋du na rodzaj surowca
 • wskazuje nitki stosowane w tkanych wyrobach r臋kodzielniczych ze wzgl臋du na technik臋 wytwarzania
 • wskazuje nitki stosowane w haftowanych wyrobach r臋kodzielniczych ze wzgl臋du na rodzaj surowca
 • wskazuje nitki stosowane w haftowanych wyrobach r臋kodzielniczych ze wzgl臋du na technik臋 wytwarzania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la parametry nitek stosowanych w haftowanych wyrobach r臋kodzielniczych
  2. klasyfikuje rodzaje wyrob贸w r臋kodzielniczych tkanych i haftowanych
 • okre艣la rodzaje wyrob贸w r臋kodzielniczych tkanych ze wzgl臋du na technik臋 wytwarzania
 • rozpoznaje r臋kodzielnicze wyroby tkane wed艂ug przeznaczenia
 • rozr贸偶nia rodzaje i techniki haft贸w
 • rozpoznaje rodzaje r臋kodzielniczych wyrob贸w haftowanych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia rodzaje splot贸w tkackich zasadniczych i pochodnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD8 - okre艣la wp艂yw sk艂adu surowcowego na jako艣膰 wyrob贸w tkanych i haftowanych oraz ich przechowywanie
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci surowc贸w stosowanych do wyrob贸w r臋kodzielniczych tkanych i haftowanych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci wyrob贸w tkanych i haftowanych wykonanych z r贸偶nych surowc贸w
 • okre艣la jako艣膰 wyrob贸w tkanych i haftowanych wykonanych z r贸偶nych surowc贸w
 • wskazuje warunki przechowywania wyrob贸w tkanych i haftowanych wykonanych z r贸偶nych surowc贸w
  4. prezentuje w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowe wyrob贸w r臋kodzielniczych tkanych i haftowanych
 • omawia w艂a艣ciwo艣ci technologiczne i u偶ytkowe wyrob贸w r臋kodzielniczych tkanych i haftowanych
 • uzasadnia wp艂yw parametr贸w budowy nitek na w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowe wyrob贸w r臋kodzielniczych tkanych i haftowanych
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la parametry budowy wyrob贸w r臋kodzielniczych tkanych i haftowanych
 • okre艣la parametry budowy r臋kodzielniczych wyrob贸w tkanych i haftowanych
 • oblicza parametry budowy r臋kodzielniczych wyrob贸w tkanych i haftowanych
  6. wykonuje rysunki splot贸w tkackich zasadniczych oraz splot贸w tkackich pochodnych od zasadniczych
 • wykonuje rysunki schematyczne splot贸w tkackich zasadniczych i splot贸w tkackich pochodnych od zasadniczych
 • wykonuje rysunki dyspozycyjne splot贸w tkackich pochodnych od zasadniczych
 • stosuje uproszczenia w rysunkach splot贸w tkackich
 • wykonuje przekroje nitek w rysunkach dyspozycyjnych
  7. sporz膮dza projekty plastyczne wyrob贸w r臋kodzielniczych tkanych i haftowanych
 • stosuje r贸偶ne 藕r贸d艂a inspiracji wzorniczej
 • rozr贸偶nia rodzaje projekt贸w plastycznych
 • wykonuje szkic projektu plastycznego wyrobu r臋kodzielniczego tkanego i haftowanego
  8. dobiera surowce do wykonywania wyrob贸w r臋kodzielniczych tkanych i haftowanych
 • okre艣la surowce na w膮tek do wykonania tkackiego wyrobu r臋kodzielniczego
 • okre艣la surowce na osnow臋 do wykonania tkackiego wyrobu r臋kodzielniczego
 • okre艣la surowce do wykonania wyrobu r臋kodzielniczego haftowanego
 • okre艣la surowce pomocnicze do wykonania wyrobu r臋kodzielniczego haftowanego
  9. dobiera techniki wykonywania r臋kodzielniczych wyrob贸w tkanych i haftowanych
 • omawia techniki wykonywania r臋kodzielniczych wyrob贸w tkanych i haftowanych
 • wskazuje technik臋 wykonania r臋kodzielniczego wyrobu tkanego i haftowanego
 • por贸wnuje w艂a艣ciwo艣ci wyrob贸w r臋kodzielniczych tkanych i haftowanych wykonanych r贸偶nymi technikami
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - przygotowuje krosno r臋kodzielnicze oraz artyku艂y pomocnicze do wytworzenia tkanych wyrob贸w r臋kodzielniczych
 • dobiera osnow臋 i w膮tek do r臋cznego i maszynowego wytworzenia tkanych wyrob贸w r臋kodzielniczych
 • rozpoznaje artyku艂y pomocnicze do wykonywania tkanych wyrob贸w r臋kodzielniczych
 • dobiera artyku艂y pomocnicze do wykonywania tkanych wyrob贸w r臋kodzielniczych
 • okre艣la wp艂yw parametr贸w budowy nitek osnowy i w膮tku na jako艣膰 wyrob贸w r臋kodzielniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • montuje elementy krosna do tkania r臋cznego
  11. dobiera narz臋dzia i artyku艂y pomocnicze do wykonania r臋kodzielniczego wyrobu haftowanego
 • rozr贸偶nia rodzaje narz臋dzi do wykonania r臋kodzielniczego wyrobu haftowanego
 • rozr贸偶nia rodzaje artyku艂贸w pomocniczych do wykonania r臋kodzielniczego wyrobu haftowanego
 • stosuje narz臋dzia i artyku艂y pomocnicze do wykonania okre艣lonego r臋kodzielniczego wyrobu haftowanego
  12. wykonuje i wyko艅cza r臋kodzielnicze wyroby tkane i haftowane
 • stosuje r贸偶ne techniki do wykonania tkanego r臋kodzielniczego wyrobu zgodnie z za艂o偶eniami projektu
 • stosuje r贸偶ne techniki do wykonania haftowanego wyrobu r臋kodzielniczego zgodnie z za艂o偶eniami projektu
  13. ocenia jako艣膰 r臋kodzielniczych wyrob贸w tkanych i haftowanych
 • okre艣la rodzaj b艂臋du w r臋kodzielniczym wyrobie tkanym
 • okre艣la przyczyny powstania wad i b艂臋d贸w w r臋kodzielniczych wyrobach tkackich
 • ocenia b艂臋dy w r臋kodzielniczych wyrobach tkackich powsta艂e podczas tkania
 • wskazuje sposoby usuwania b艂臋d贸w w r臋kodzielniczych wyrobach tkackich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozr贸偶nia b艂臋dy r臋kodzielniczych wyrob贸w haftowanych
 • ocenia b艂臋dy w r臋kodzielniczych wyrobach haftowanych
 • wskazuje przyczyny powstania b艂臋d贸w r臋kodzielniczych wyrob贸w haftowanych
 • wskazuje sposoby usuwania b艂臋d贸w w r臋kodzielniczych wyrobach haftowanych
 • ocenia stopie艅 zgodno艣ci wyrobu r臋kodzielniczego z projektem plastycznym
  14. wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 narz臋dzi i urz膮dze艅 stosowanych do r臋cznego wytwarzania r臋kodzielniczych wyrob贸w tkanych i haftowanych
 • dobiera spos贸b konserwacji narz臋dzi i urz膮dze艅 stosowanych do r臋cznego wytwarzania r臋kodzielniczych wyrob贸w tkanych i haftowanych
 • opracowuje harmonogram prac zwi膮zanych z konserwacj膮 narz臋dzi i urz膮dze艅 stosowanych do r臋cznego wytwarzania r臋kodzielniczych wyrob贸w tkanych i haftowanych
 • konserwuje narz臋dzia i urz膮dzenia stosowane do r臋cznego wytwarzania r臋kodzielniczych wyrob贸w tkanych i haftowanych
  15. sporz膮dza kalkulacje koszt贸w wytwarzania r臋kodzielniczych wyrob贸w tkanych i haftowanych
 • oblicza zapotrzebowanie na surowce potrzebne do wykonania r臋kodzielniczego wyrobu tkanego i haftowanego
 • ustala czas wykonania r臋kodzielniczego wyrobu tkanego i haftowanego
 • oblicza zapotrzebowanie na surowce potrzebne do wykonania r臋kodzielniczego wyrobu tkanego i haftowanego
 • okre艣la czas wykonania r臋kodzielniczego wyrobu tkanego i haftowanego

MOD.08.4 - Wykonywanie r臋kodzielniczych wyrob贸w dzianych i koronkarskich (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD.8)

  1. charakteryzuje rodzaje r臋kodzielniczych wyrob贸w dzianych i koronkarskich oraz ich przeznaczenie u偶ytkowe
 • wskazuje r臋kodzielnicze wyroby dziane i koronkarskie, uwzgl臋dniaj膮c technik臋 ich wytwarzania i przeznaczenie u偶ytkowe
 • wskazuje zastosowanie r臋kodzielniczych wyrob贸w dzianych i koronkarskich
 • okre艣la przeznaczenie u偶ytkowe r臋kodzielniczych wyrob贸w dzianych i koronkarskich
  2. oblicza parametry budowy dzianiny i wyrobu koronkarskiego
 • okre艣la parametry budowy dzianiny i wyrobu koronkarskiego
 • oblicza parametry budowy dzianiny i wyrobu koronkarskiego
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD.8 - charakteryzuje sploty dzianin i wyrob贸w koronkarskich
 • opisuje sploty koronkarskie, uwzgl臋dniaj膮c ich przeznaczenie
 • rozr贸偶nia rodzaje splot贸w dziewiarskich
 • rozr贸偶nia rodzaje splot贸w koronkarskich
 • okre艣la zastosowanie splot贸w dziewiarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zastosowanie splot贸w koronkarskich
  4. wykonuje rysunki schematyczne podstawowych i pochodnych splot贸w dziewiarskich
 • stosuje oznaczenia schematyczne na rysunkach podstawowych splot贸w dziewiarskich
 • stosuje oznaczenia schematyczne na rysunkach pochodnych splot贸w dziewiarskich
 • odwzorowuje na rysunku splot zastosowany w wyrobie w艂贸kienniczym
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje projekty plastyczne r臋kodzielniczych wyrob贸w dzianych i koronkarskich
 • wykonuje szkic projektu plastycznego r臋kodzielniczego wyrobu dzianego i koronkarskiego
 • dobiera rodzaj splotu dzianego i koronkarskiego zgodnie z za艂o偶eniami projektu
 • dobiera kolorystyk臋 projektuj膮c wyr贸b dziany i koronkarski
 • wykonuje projekt plastyczny r臋kodzielniczego wyrobu dzianego i koronkarskiego
  6. dobiera techniki wykonywania dzianych i koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych
 • wskazuje technik臋 wykonywania dzianych wyrob贸w r臋kodzielniczych w zale偶no艣ci od ich przeznaczenia
 • wskazuje technik臋 wykonywania koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych w zale偶no艣ci od ich przeznaczenia
  7. rozr贸偶nia maszyny, narz臋dzia oraz przybory do wykonywania wyrob贸w dzianych i koronkarskich
 • dobiera maszyny, narz臋dzia i przybory do wykonywania dzianych wyrob贸w r臋kodzielniczych
 • dobiera maszyny, narz臋dzia i przybory do wykonywania koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych
  8. przygotowuje wyroby liniowe do wytwarzania r臋kodzielniczych wyrob贸w dzianych i koronkarskich
 • okre艣la czynno艣ci przygotowuj膮ce liniowe wyroby w艂贸kiennicze do wytworzenia r臋kodzielniczego wyrobu dzianego i koronkarskiego
 • przygotowuje wyroby liniowe do wytwarzania r臋kodzielniczych wyrob贸w dzianych i koronkarskiego
  9. wykonuje r臋kodzielnicze wyroby dziane i koronkarskie
 • przygotowuje maszyny do wytwarzania okre艣lonego r臋kodzielniczego wyrobu dzianego i koronkarskiego
 • przygotowuje artyku艂y pomocnicze do wytwarzania okre艣lonego r臋kodzielniczego wyrobu dzianego i koronkarskiego
 • dobiera techniki wyko艅czania do r臋kodzielniczego wyrobu dzianego i koronkarskiego
 • prowadzi proces wyko艅czenia r臋kodzielniczego wyrobu dzianego i koronkarskiego zgodnie z za艂o偶onymi warunkami
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - ocenia jako艣膰 r臋kodzielniczych wyrob贸w dzianych i koronkarskich
 • rozr贸偶nia b艂臋dy dzianych i koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych
 • okre艣la przyczyny powstania wad i b艂臋d贸w dzianych i koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych
 • usuwa w dzianych i koronkarskich wyrobach r臋kodzielniczych b艂臋dy powsta艂e podczas wytwarzania
 • okre艣la sposoby zapobiegania powstawaniu b艂臋d贸w w koronkarskich wyrobach r臋kodzielniczych
  11. sporz膮dza kalkulacj臋 koszt贸w wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrob贸w r臋kodzielniczych
 • oblicza zapotrzebowanie na surowce potrzebne do wykonania dzianego i koronkarskiego wyrobu r臋kodzielniczego
 • ustala czas wykonania dzianego i koronkarskiego wyrobu r臋kodzielniczego
 • oblicza koszty robocizny dzianego i koronkarskiego wyrobu r臋kodzielniczego
 • oblicza koszty wytwarzania dzianego i koronkarskiego wyrobu r臋kodzielniczego

MOD.08.5 - Wykonywanie konserwacji i renowacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOD08)

  1. okre艣la rodzaje uszkodze艅 w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • rozr贸偶nia rodzaje uszkodze艅 w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • okre艣la przyczyny uszkodze艅 w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
  2. charakteryzuje metody renowacji i konserwacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • okre艣la metody renowacji i konserwacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • dobiera metody renowacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • dobiera metody konserwacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOD08 - charakteryzuje czynno艣ci zwi膮zane z napraw膮, renowacj膮 i konserwacj膮 w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • dokonuje oceny rodzaju uszkodze艅 w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • okre艣la zakres napraw, renowacji i konserwacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • dobiera metod臋 naprawy, renowacji lub konserwacji do okre艣lonego w艂贸kienniczego wyrobu dekoracyjnego
 • opracowuje plan czynno艣ci zwi膮zanych z napraw膮, renowacj膮 lub konserwacj膮 okre艣lonego w艂贸kienniczego wyrobu dekoracyjnego
  4. charakteryzuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia stosowane do naprawy, renowacji i konserwacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia stosowane do naprawy, renowacji i konserwacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do naprawy, renowacji i konserwacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje materia艂y i 艣rodki do konserwacji oraz renowacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • rozr贸偶nia materia艂y i 艣rodki do konserwacji i renowacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • dobiera materia艂y i 艣rodki do konserwacji i renowacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
  6. sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y podstawowe i pomocnicze do konserwacji oraz renowacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • sporz膮dza wykaz materia艂贸w podstawowych i pomocniczych potrzebnych do konserwacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • sporz膮dza wykaz materia艂贸w podstawowych i pomocniczych potrzebnych do renowacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • oblicza zapotrzebowanie na materia艂y podstawowe w zale偶no艣ci od rodzaju us艂ugi zwi膮zanej z konserwacj膮 w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • oblicza zapotrzebowanie na materia艂y pomocnicze w zale偶no艣ci od rodzaju us艂ugi zwi膮zanej z renowacj膮 w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
  7. sporz膮dza kalkulacje koszt贸w zwi膮zanych z konserwacj膮 i renowacj膮 w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • ustala norm臋 czasu wykonania konserwacji lub renowacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • oblicza koszt robocizny za wykonanie konserwacji i renowacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • oblicza koszt materia艂贸w podstawowych i pomocniczych na wykonanie konserwacji i renowacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • ustala cen臋 wykonanej konserwacji i renowacji w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych na podstawie sporz膮dzonej kalkulacji koszt贸w
  8. wykonuje konserwacj臋 i renowacj臋 w艂贸kienniczych wyrob贸w dekoracyjnych
 • dobiera metod臋 wykonania renowacji lub konserwac