LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU18

Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 18

1. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów tkanych i haftowanych
Kwalifikacje w zawodzie AU.18 - Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje nitek stosowanych w rękodzielniczych wyrobach włókienniczych;
2) rozpoznaje rodzaje wyrobów tkanych i haftowanych;
3) określa wpływ składu surowcowego na jakość wyrobów tkanych i haftowanych oraz warunki ich przechowywania;
4) określa właściwości użytkowe tkanin i haftów;
5) określa parametry budowy tkanin i haftów;
6) rozróżnia rodzaje haftów i splotów tkackich;
7) wykonuje rysunki splotów tkackich zasadniczych oraz splotów pochodnych od zasadniczych;
8) sporządza projekty plastyczne tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;
9) dobiera surowce do wykonywania tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;
10) dobiera techniki wykonywania tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;
11) przygotowuje krosna oraz artykuły pomocnicze do wykonywania tkanin;
12) dobiera narzędzia i artykuły pomocnicze do haftowania;
13) wykonuje i wykańcza tkane oraz haftowane wyroby rękodzielnicze;
14) ocenia jakość tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych;
15) wykonuje prace związane z konserwacją narzędzi i urządzeń stosowanych do ręcznego wytwarzania wyrobów tkanych i haftowanych;
16) sporządza kalkulacje kosztów wytwarzania tkanych i haftowanych wyrobów rękodzielniczych.

2. Wykonywanie rękodzielniczych wyrobów dzianych i koronkarskich
Kwalifikacje w zawodzie AU18 - Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych oraz określa ich przeznaczenie użytkowe;
2) rozróżnia rodzaje wyrobów koronkarskich;
3) oblicza parametry budowy dzianin i wyrobów koronkarskich;
4) rozróżnia sploty dzianin i wyrobów koronkarskich;
5) wykonuje rysunki schematyczne podstawowych i pochodnych splotów dziewiarskich;
6) sporządza projekty plastyczne dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;
7) dobiera techniki wykonywania dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;
8) dobiera maszyny, narzędzia oraz przybory do wykonywania wyrobów dzianych i koronkarskich;
9) przygotowuje wyroby liniowe do wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;
10) przygotowuje maszyny i artykuły pomocnicze do wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;
11) wykonuje oraz wykańcza dziane i koronkarskie wyroby rękodzielnicze;
12) ocenia jakość dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych;
13) sporządza kalkulacje kosztów wytwarzania dzianych i koronkarskich wyrobów rękodzielniczych.

3. Wykonywanie konserwacji i renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
Kwalifikacje w zawodzie AU 18 - Uczeń:
1) rozpoznaje rodzaje uszkodzeń włókienniczych wyrobów dekoracyjnych i określa zakres ich naprawy;
2) dobiera metody renowacji i konserwacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
3) planuje czynności związane z naprawą, renowacją i konserwacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
4) dobiera narzędzia, urządzenia oraz maszyny do naprawy, renowacji i konserwacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
5) dobiera materiały i środki do konserwacji oraz renowacji włókienniczych wyrobów
dekoracyjnych;
6) oblicza zapotrzebowanie na materiały podstawowe i pomocnicze do konserwacji oraz renowacji włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
7) sporządza kalkulacje kosztów oraz ustala ceny usług związanych z konserwacją i
renowacją włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
8) wykonuje renowację i konserwację włókienniczych wyrobów dekoracyjnych;
9) ocenia jakość wykonanych usług;
10) określa warunki klimatyczne w pomieszczeniach, w których wykonuje się renowacje i konserwacje włókienniczych wyrobów dekoracyjnych.