LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS.04

艢wiadczenie us艂ug opieku艅czych osobie chorej i niesamodzielnej- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 MS.4
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MS 4

1. Rozpoznawanie problem贸w i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
Kwalifikacje w zawodzie MS.04 - Ucze艅:
1) charakteryzuje rozw贸j psychofizyczny cz艂owieka w poszczeg贸lnych fazach 偶ycia;
2) okre艣la wp艂yw choroby na stan psychiczny, sytuacj臋 spo艂eczn膮 jednostki i jej rodziny;
3) wykorzystuje metody i 藕r贸d艂a zbierania danych do rozpoznawania problem贸w i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej;
4) uczestniczy w rozpoznawaniu problem贸w i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej;
5) reaguje na zmieniaj膮ce si臋 problemy i potrzeby osoby chorej i niesamodzielnej;
6) rozpoznaje poziom wiedzy, umiej臋tno艣ci, motywacji i mo偶liwo艣ci w zakresie samoopieki osoby chorej i niesamodzielnej.

2. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej
Kwalifikacje w zawodzie MS4 - Ucze艅:
1) okre艣la cele czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych;
2) okre艣la wskazania, przeciwwskazania i niebezpiecze艅stwa zwi膮zane z wykonywaniem czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych wobec osoby chorej
i niesamodzielnej;
3) planuje i organizuje czynno艣ci higieniczne i piel臋gnacyjne z uwzgl臋dnieniem stanu osoby chorej i niesamodzielnej;
4) przestrzega zasad wykonywania czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych wobec
osoby chorej i niesamodzielnej;
5) dobiera metody i techniki wykonywania czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
6) stosuje algorytmy czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych wobec osoby chorej
i niesamodzielnej;
7) przestrzega zasad post臋powania w sytuacjach trudnych wobec osoby chorej i niesamodzielnej;
8) ocenia stan higieniczny chorego;
9) wykonuje s艂anie 艂贸偶ka pustego oraz z osob膮 chor膮 i niesamodzieln膮;
10) wykonuje toalet臋 ca艂ego cia艂a osoby chorej i niesamodzielnej z uwzgl臋dnieniem toalety i zabieg贸w piel臋gnacyjnych w obr臋bie jamy ustnej;
11) wykonuje mycie g艂owy osoby chorej i niesamodzielnej le偶膮cej w 艂贸偶ku i zak艂ada
czepiec przeciwwszawiczy;
12) wykonuje zmian臋 bielizny osobistej i po艣cielowej;
13) wykonuje zmian臋 pieluchomajtek i innych 艣rodk贸w absorpcyjnych oraz pomaga w czynno艣ciach fizjologicznych osobie chorej i niesamodzielnej;
14) wykonuje wymian臋 cewnika zewn臋trznego, worka stomijnego i worka na mocz osobie
chorej i niesamodzielnej;
15) wykonuje zabiegi przeciwzapalne i k膮piele lecznicze osobie chorej i niesamodzielnej na zlecenie lekarza lub piel臋gniarki;
16) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w przyjmowaniu lek贸w zleconych przez
lekarza;
17) stosuje profilaktyk臋 i piel臋gnacj臋 przeciwodle偶ynow膮 u osoby chorej i niesamodzielnej;
18) zapewnia osobie chorej i niesamodzielnej wygodne i bezpieczne u艂o偶enie w 艂贸偶ku;
19) pomaga przy zmianie pozycji, wstawaniu i przemieszczaniu si臋 osoby chorej i niesamodzielnej;
20) wykonuje czynno艣ci usprawniaj膮ce ruchowo osob臋 chor膮 i niesamodzieln膮;
21) karmi osob臋 chor膮 i niesamodzieln膮 lub pomaga podczas jej karmienia;
22) zapewnia bezpiecze艅stwo i intymno艣膰 podczas wykonywania czynno艣ci higienicznych i piel臋gnacyjnych osobie chorej i niesamodzielnej;
23) przekazuje piel臋gniarce informacje o zaobserwowanych zmianach w stanie zdrowia
osoby chorej i niesamodzielnej;
24) przestrzega procedur post臋powania z brudn膮 bielizn膮 i zu偶ytym sprz臋tem;
25) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce praw pacjenta;
26) przeprowadza edukacj臋 w zakresie higieny osobistej i zabieg贸w piel臋gnacyjnych;
27) pos艂uguje si臋 sprz臋tem, przyborami, materia艂ami i 艣rodkami zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Planowanie, organizowanie i wykonywanie czynno艣ci opieku艅czych nad osob膮 chor膮 i niesamodzieln膮
Kwalifikacje w zawodzie MS 04 - Ucze艅:
1) przestrzega zasad, okre艣la cele, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania czynno艣ci opieku艅czych;
2) planuje i organizuje czynno艣ci opieku艅cze nad osob膮 chor膮 i niesamodzieln膮 z uwzgl臋dnieniem jej stanu zdrowia;
3) zapewnia higien臋 i estetyczny wygl膮d otoczenia osoby chorej i niesamodzielnej;
4) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w wykonywaniu czynno艣ci 偶ycia codziennego;
5) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w u偶ytkowaniu sprz臋tu ortopedycznego
i rehabilitacyjnego;
6) aktywizuje osob臋 chor膮 i niesamodzieln膮 i organizuje jej czas wolny;
7) wsp贸艂pracuje z zespo艂em terapeutycznym i opieku艅czym na rzecz osoby chorej i niesamodzielnej;
8) zapewnia bezpiecze艅stwo fizyczne i psychiczne osobie chorej i niesamodzielnej
podczas wykonywania czynno艣ci opieku艅czych;
9) pomaga w adaptacji osoby chorej i niesamodzielnej do warunk贸w 偶ycia w plac贸wkach ochrony zdrowia oraz pomocy spo艂ecznej;
10) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do zmian zwi膮zanych z przewlek艂膮 chorob膮 lub staro艣ci膮;
11) udziela wsparcia osobie chorej i niesamodzielnej w sytuacjach trudnych;
12) pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w podtrzymywaniu aktywno艣ci ruchowej;
13) przekazuje piel臋gniarce informacje o zmianach w stanie zdrowia osoby chorej i niesamodzielnej zaobserwowanych podczas wykonywania czynno艣ci opieku艅czych;
14) przestrzega procedur post臋powania ze sprz臋tem i materia艂em podczas wykonywania
czynno艣ci opieku艅czych nad osob膮 chor膮 i niesamodzieln膮;
15) dezynfekuje oraz myje przybory i sprz臋t u偶ywane podczas wykonywania zabieg贸w piel臋gnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej.