LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR.02

Zak艂adanie i prowadzenie upraw ogrodniczych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 OGR.2
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE OGR 2

OGR.02.2 - Podstawy ogrodnictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja OGR.02)

  1. charakteryzuje grupy i gatunki ro艣lin ogrodniczych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
 • klasyfikuje ro艣liny na grupy zgodnie z podzia艂ami wyst臋puj膮cymi w ogrodnictwie
 • rozr贸偶nia gatunki ro艣lin ogrodniczych
 • opisuje grupy ro艣lin: jednoroczne, dwuletnie, byliny, krzewinki, krzewy, drzewa
  2. sporz膮dza rysunki koncepcyjne nasadze艅 ro艣lin ogrodniczych
 • wykonuje odr臋czne rysunki nasadze艅 ro艣lin ogrodniczych
 • odczytuje oznaczenia graficzne, np. rozstawa ro艣lin, liczba sztuk
  3. Kwalifikacje w zawodzie OGR.02 - wykonuje obliczenia zwi膮zane z zadaniami zawodowymi
 • oblicza liczb臋 ro艣lin potrzebnych do obsadzenia danej powierzchni
 • oblicza koszt zakupu materia艂u ro艣linnego
 • przelicza jednostki powierzchni, np. metry kwadratowe na hektary, ary na hektary
  4. charakteryzuje narz臋dzia i sprz臋t stosowany do prac w ogrodnictwie
 • odczytuje instrukcje obs艂ugi narz臋dzi i sprz臋tu
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do prac wykonywanych w ogrodnictwie
 • stosuje instrukcje obs艂ugi narz臋dzi i sprz臋tu
 • okre艣la metody konserwacji i przechowywania narz臋dzi i sprz臋tu zgodnie z instrukcj膮 u偶ytkowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia rodzaje korozji maszyn, narz臋dzi i sprz臋tu
 • dobiera 艣rodki zabezpieczaj膮ce do wyst臋puj膮cego rodzaju korozji
 • konserwuje maszyny, narz臋dzia i sprz臋t ogrodniczy
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje czynno艣ci kontrolno-obs艂ugowe ci膮gnik贸w rolniczych i przyczep
 • wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 ci膮gnika rolniczego i przyczepy: sprawdzenie p艂yn贸w eksploatacyjnych, stanu ogumienia
 • kontroluje sprawno艣膰 uk艂ad贸w i instalacji ci膮gnika rolniczego i przyczepy
 • przygotowuje ci膮gnik rolniczy i przyczep臋 do jazdy
  6. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu drogowego w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T
 • wyja艣nia og贸lne zasady dotycz膮ce ruchu ci膮gnik贸w rolniczych po drogach
 • stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym z udzia艂em ci膮gnika rolniczego
 • stosuje zasady ruchu drogowego okre艣lone znakami i sygna艂ami drogowymi podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym z przyczep膮
 • wykonuje manewry w ruchu drogowym podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym z przyczep膮 wymagane do uzyskania prawa jazdy kategorii T
  7. korzysta z us艂ug instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz wsi i rolnictwa
 • wymienia instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • wyszukuje informacje udost臋pniane przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • opisuje zakres us艂ug oferowanych przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa w kontek艣cie mo偶liwo艣ci ich wykorzystania
  9. charakteryzuje zasady korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • opisuje mo偶liwo艣ci korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • przygotowuje wnioski w ramach ubiegania si臋 o 艣rodki finansowe na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - sporz膮dza biznesplan dla gospodarstwa ogrodniczego
 • opisuje struktur臋 biznesplanu
 • okre艣la za艂o偶enia niezb臋dne do opracowania biznesplanu
 • przygotowuje analiz臋 finansow膮 gospodarstwa ogrodniczego
 • przygotowuje przyk艂adowy biznesplan
  11. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

OGR.02.3 - Prowadzenie produkcji sadowniczej (Egzamin zawodowy kwalifikacja OGR2)

  1. stosuje metody rozmna偶ania ro艣lin sadowniczych
 • stosuje terminologi臋 szk贸艂karsk膮, np. podk艂adka, zraz, matecznik, okulizacja, szczepienie, wstawka skarlaj膮ca, po艣rednia, przewodnia
 • opisuje metody rozmna偶ania ro艣lin sadowniczych
 • dobiera metody rozmna偶ania do gatunku uprawianej ro艣liny sadowniczej
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z rozmna偶aniem ro艣lin sadowniczych
  2. charakteryzuje wp艂yw warunk贸w klimatycznych, glebowych i ekonomicznych na upraw臋 danego gatunku ro艣liny sadowniczej
 • okre艣la czynniki meteorologiczne i glebowe maj膮ce wp艂yw na wzrost, rozw贸j i plonowanie gatunk贸w ro艣lin sadowniczych
 • opisuje wp艂yw czynnik贸w ekonomicznych na dob贸r uprawianego gatunku
  3. Kwalifikacje w zawodzie OGR2 - charakteryzuje etapy produkcji szk贸艂karskiej ro艣lin sadowniczych
 • dobiera podk艂adki do warunk贸w klimatycznych, glebowych i ekonomicznych gospodarstwa
 • przygotowuje gleb臋 pod zak艂adanie matecznik贸w podk艂adek generatywnych i wegetatywnych
 • wykonuje prace w matecznikach podk艂adek generatywnych i wegetatywnych
 • przygotowuje podk艂adki do sprzeda偶y, sadzenia lub przechowywania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady zak艂adania i prowadzenia sad贸w zra藕nikowych
 • przygotowuje gleb臋 pod za艂o偶enie szk贸艂ki drzewek owocowych, krzew贸w owocowych oraz ro艣lin jagodowych
 • okre艣la prace wykonywane w pierwszym roku prowadzenia szk贸艂ki drzewek owocowych
 • okre艣la prace wykonywane w drugim i trzecim roku prowadzenia szk贸艂ki drzewek owocowych
 • opisuje metody produkcji materia艂u szk贸艂karskiego krzew贸w owocowych i ro艣lin jagodowych
  4. przygotowuje teren i gleb臋 pod upraw臋 ro艣lin sadowniczych
 • wybiera teren pod upraw臋 ro艣lin sadowniczych, uwzgl臋dniaj膮c np. ukszta艂towanie terenu, warunki klimatyczno-glebowe
 • okre艣la etapy przygotowania gleby pod za艂o偶enie uprawy ro艣lin sadowniczych, np. przygotowanie gleby przed sadzeniem, nawo偶enie, odchwaszczanie
 • opisuje systemy utrzymania gleby w sadzie, np. murawa, ug贸r herbicydowy, czarny ug贸r, 艣ci贸艂kowanie
 • wykonuje czynno艣ci przygotowuj膮ce teren i gleb臋 pod upraw臋 ro艣lin sadowniczych, m.in. z wykorzystaniem mikroci膮gnika
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje terminy sadzenia ro艣lin sadowniczych
 • opisuje wady i zalety r贸偶nych termin贸w sadzenia ro艣lin sadowniczych
 • stosuje terminy sadzenia r贸偶nych gatunk贸w ro艣lin sadowniczych
  6. zak艂ada uprawy sadownicze
 • wymienia czynniki meteorologiczne i glebowe maj膮ce wp艂yw na wzrost, rozw贸j i plonowanie ro艣lin sadowniczych, np. nas艂onecznienie, opady atmosferyczne, pH, 偶yzno艣膰 gleby
 • dobiera gatunki ro艣lin sadowniczych, uwzgl臋dniaj膮c warunki klimatyczno-glebowe i ekonomiczne regionu
 • dobiera rodzaj uprawy sadowniczej do ukszta艂towania terenu
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do wykonania nasadze艅 ro艣lin sadowniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje nasadzenia ro艣lin sadowniczych
  7. dobiera zabiegi piel臋gnacyjne stosowane w produkcji sadowniczej
 • opisuje metody okre艣lania potrzeb nawozowych ro艣lin, np. metoda wizualna, pobieranie pr贸bek gleby i li艣ci
 • dobiera typ nawozu do rodzaju uprawy sadowniczej zgodnie z zasadami nawo偶enia w zale偶no艣ci od terminu stosowania, zawarto艣ci sk艂adnik贸w pokarmowych, sposobu aplikacji
 • wymienia uprawki mechaniczne na poszczeg贸lnych etapach produkcji sadowniczej
 • opisuje systemy nawadniania upraw sadowniczych, np. deszczowanie, kropelkowe, nadkoronowe, podkoronowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje systemy instalacji nawadniaj膮cych
 • stosuje zabiegi piel臋gnacyjne w produkcji sadowniczej
  8. charakteryzuje choroby i szkodniki ro艣lin sadowniczych
 • wymienia metody zwalczania chor贸b i szkodnik贸w wyst臋puj膮cych w uprawach sadowniczych, w tym kwarantann臋 ro艣lin, metody mechaniczne i fizyczne, metody hodowlane, metod臋 chemiczn膮, metod臋 integrowan膮, metod臋 biologiczn膮
 • rozpoznaje objawy wyst膮pienia chor贸b i szkodnik贸w ro艣lin sadowniczych
 • opisuje objawy wyst膮pienia chor贸b i szkodnik贸w ro艣lin sadowniczych
 • dobiera metody ochrony ro艣lin do zwalczania chor贸b i szkodnik贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 programem ochrony ro艣lin sadowniczych
 • dobiera 艣rodki ochrony ro艣lin do zwalczania chor贸b i szkodnik贸w ro艣lin sadowniczych
  9. charakteryzuje metody i sposoby zabezpieczania ro艣lin sadowniczych przed mrozem i przymrozkami wiosennymi
 • okre艣la czynniki wp艂ywaj膮ce na mrozoodporno艣膰 ro艣lin sadowniczych
 • rozpoznaje rodzaje uszkodze艅 powodowanych przez mr贸z i przymrozki
 • opisuje sposoby zabezpieczania ro艣lin przed mrozem i przymrozkami wiosennymi
 • dobiera sposoby leczenia ro艣lin sadowniczych do uszkodze艅 mrozowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zapobiega wyst膮pieniu szk贸d wywo艂anych przez wiosenne przymrozki
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje metody walki z chwastami w uprawach ro艣lin sadowniczych
 • wymienia rodzaje chwast贸w wyst臋puj膮cych w uprawach sadowniczych, np. jednoroczne, dwuletnie, wieloletnie
 • rozpoznaje gatunki chwast贸w wyst臋puj膮cych w uprawach sadowniczych
 • wymienia metody zwalczania i zapobiegania wyst臋powaniu chwast贸w w uprawach sadowniczych
 • dobiera metody walki z chwastami w uprawach sadowniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera 艣rodki ochrony ro艣lin do zwalczania chwast贸w w uprawach sadowniczych
  11. charakteryzuje sposoby formowania i ci臋cia ro艣lin sadowniczych
 • opisuje rodzaje ci臋膰 ro艣lin sadowniczych, w tym ci臋cie prze艣wietlaj膮ce, ci臋cie odm艂adzaj膮ce, ci臋cie sanitarne
 • okre艣la wp艂yw ci臋cia na wzrost, owocowanie i zdrowotno艣膰 ro艣lin sadowniczych
 • opisuje terminy ci臋cia drzew, krzew贸w owocowych i ro艣lin jagodowych
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do formowania i ci臋cia ro艣lin sadowniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje technik臋 ci臋cia drzew owocowych
 • opisuje typy koron stosowanych w sadownictwie
 • dobiera typ korony do uprawianego gatunku drzewa owocowego
  12. reguluje wzrost i owocowanie ro艣lin sadowniczych
 • rozr贸偶nia rodzaje p臋d贸w i p膮k贸w wyst臋puj膮ce u ro艣lin sadowniczych
 • opisuje proces tworzenia si臋 p膮k贸w kwiatowych
 • opisuje wzrost zawi膮zk贸w owocowych
 • opisuje zjawisko przemiennego owocowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera metody przeciwdzia艂aj膮ce wyst臋powaniu zjawiska przemiennego owocowania
 • wymienia preparaty do chemicznego przerzedzania zawi膮zk贸w
 • stosuje preparaty do chemicznego przerzedzania zawi膮zk贸w
  13. charakteryzuje upraw臋 ro艣lin sadowniczych
 • wymienia w艂a艣ciwo艣ci biologiczne owoc贸w ro艣lin sadowniczych
 • rozpoznaje owoce gatunk贸w ro艣lin sadowniczych
 • opisuje odmiany ro艣lin sadowniczych
 • dobiera odmiany ro艣lin sadowniczych do rodzaju produkcji, np. przemys艂owa, deserowa
  14. wykonuje zbi贸r owoc贸w
 • wymienia zasady zbioru owoc贸w
 • wyznacza termin zbioru owoc贸w
 • okre艣la dojrza艂o艣膰 zbiorcz膮 owoc贸w
 • dobiera metod臋 zbioru do gatunku owoc贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje sprz臋t do zbioru i transportu owoc贸w
 • rozr贸偶nia opakowania stosowane dla r贸偶nych gatunk贸w owoc贸w
  15. przygotowuje owoce do sprzeda偶y
 • opisuje czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem owoc贸w do sprzeda偶y, np. sortowanie, kalibrowanie, uk艂adanie
 • dobiera typy opakowa艅 do poszczeg贸lnych typ贸w owoc贸w
 • stosuje opakowania do poszczeg贸lnych gatunk贸w owoc贸w
  16. przechowuje owoce
 • wymienia czynniki wp艂ywaj膮ce na jako艣膰 przechowywanych owoc贸w, np. temperatura, wilgotno艣膰, dwutlenek w臋gla, etylen
 • opisuje choroby przechowalnicze
 • wymienia pomieszczenia stosowane do przechowywania owoc贸w
 • wymienia wyposa偶enie techniczne pomieszcze艅 stosowanych do przechowywania owoc贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • umieszcza owoce w przechowalni, uwzgl臋dniaj膮c rodzaje owoc贸w, np. jab艂ka, porzeczki, maliny
  17. charakteryzuje zasady Zwyk艂ej Dobrej Praktyki Rolniczej i Zasady Wzajemnej Zgodno艣ci
 • wymienia zasady Zwyk艂ej Dobrej Praktyki Rolniczej i Zasady Wzajemnej Zgodno艣ci
 • podaje przyk艂ady stosowania Zwyk艂ej Dobrej Praktyki Rolniczej w produkcji sadowniczej, w tym w zakresie stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin, ochrony gleb i w贸d, porz膮dku w gospodarstwach produkcyjnych
 • ocenia jako艣膰 wykonanych prac w produkcji sadowniczej

OGR.02.4 - Prowadzenie produkcji warzywnej (Egzamin zawodowy kwalifikacja OGR.2)

  1. stosuje metody rozmna偶ania ro艣lin warzywnych
 • klasyfikuje warzywa
 • opisuje metody rozmna偶ania warzyw
 • dobiera metody rozmna偶ania warzyw do uprawianego gatunku
 • przygotowuje nasiona do wysiewu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wysiewa nasiona warzyw
 • produkuje rozsad臋 warzyw
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z rozmna偶aniem ro艣lin warzywnych
  2. charakteryzuje wp艂yw czynnik贸w uprawowych na wzrost i rozw贸j warzyw
 • wymienia czynniki klimatyczne wp艂ywaj膮ce na wzrost i rozw贸j warzyw
 • wymienia czynniki glebowe wp艂ywaj膮ce na wzrost i rozw贸j warzyw
 • okre艣la wp艂yw ukszta艂towania terenu na wzrost i rozw贸j ro艣lin warzywnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie OGR.2 - dobiera gatunki warzyw do warunk贸w klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego regionu
 • dobiera ro艣liny warzywne do warunk贸w klimatyczno-glebowych gospodarstwa
 • dobiera ro艣liny warzywne do warunk贸w ekonomicznych gospodarstwa
  4. charakteryzuje zasady zmianowania i s膮siedztwa ro艣lin stosowane w uprawach warzywnych
 • wymienia cele zmianowania ro艣lin
 • dobiera nast臋pstwo ro艣lin po sobie
 • dobiera s膮siedztwo ro艣lin z uwzgl臋dnieniem wzajemnego oddzia艂ywania
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje rodzaje pomieszcze艅, os艂on, pod艂o偶a i pojemnik贸w do produkcji poszczeg贸lnych gatunk贸w warzyw
 • opisuje rodzaje pomieszcze艅 i os艂on, do produkcji poszczeg贸lnych gatunk贸w warzyw
 • opisuje rodzaje pod艂o偶y i pojemnik贸w do produkcji poszczeg贸lnych gatunk贸w warzyw
 • dobiera rodzaje pomieszcze艅 i os艂on, do produkcji poszczeg贸lnych gatunk贸w warzyw
 • dobiera rodzaje pod艂o偶y i pojemnik贸w do produkcji poszczeg贸lnych gatunk贸w warzyw (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje pomieszczenia, os艂ony, pod艂o偶a i pojemniki do produkcji warzyw
  6. charakteryzuje upraw臋 warzyw i ro艣lin przyprawowych w gruncie i pod os艂onami
 • wymienia gatunki ro艣lin warzywnych i ro艣lin przyprawowych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
 • okre艣la warunki uprawy ro艣lin warzywnych i ro艣lin przyprawowych w gruncie i pod os艂onami
 • opisuje zabiegi piel臋gnacyjne stosowane w uprawie warzyw i ro艣lin przyprawowych w gruncie i pod os艂onami
 • dobiera zabiegi piel臋gnacyjne do gatunku uprawianej ro艣liny warzywnej w gruncie i pod os艂onami (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem upraw warzywnych i ro艣lin przyprawowych w gruncie i pod os艂onami, m.in. z wykorzystaniem mikroci膮gnika
  7. charakteryzuje technologie uprawy grzyb贸w jadalnych
 • rozpoznaje gatunki grzyb贸w jadalnych
 • opisuje metody uprawy grzyb贸w jadalnych, np. pieczarek, boczniak贸w
 • wyznacza termin zbioru grzyb贸w jadalnych
 • dobiera typ opakowa艅 do poszczeg贸lnych gatunk贸w grzyb贸w jadalnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • prowadzi upraw臋 grzyb贸w jadalnych
  8. wykonuje zabiegi agrotechniczne zwi膮zane z prowadzeniem plantacji nasiennych warzyw
 • rozpoznaje cz臋艣ci generatywne ro艣lin nasiennych warzyw
 • wymienia metody hodowli ro艣lin warzywnych
 • wymienia kryteria oceny warto艣ci biologicznej nasion
 • opisuje sposoby przygotowania nasion przed siewem (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la warto艣膰 biologiczn膮 nasion
 • wykonuje czynno艣ci uszlachetniania nasion przed siewem
  9. charakteryzuje choroby i szkodniki ro艣lin warzywnych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
 • opisuje metody zwalczania chor贸b i szkodnik贸w wyst臋puj膮cych w uprawach warzywnych, w tym kwarantann臋 ro艣lin, metody mechaniczne i fizyczne, metody hodowlane, metod臋 chemiczn膮, metod臋 integrowan膮, metod臋 biologiczn膮
 • opisuje choroby i szkodniki wyst臋puj膮ce na uprawach w gruncie i pod os艂onami
 • rozpoznaje objawy wyst膮pienia chor贸b i szkodnik贸w ro艣lin warzywnych
 • dobiera metody ochrony ro艣lin do zwalczania chor贸b i szkodnik贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 programem ochrony ro艣lin warzywnych
 • dobiera 艣rodki ochrony ro艣lin do zwalczania chor贸b i szkodnik贸w ro艣lin warzywnych i przyprawowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - stosuje metody ekologicznej uprawy ro艣lin warzywnych i przyprawowych
 • opisuje wady i zalety ekologicznej uprawy warzyw i ro艣lin przyprawowych
 • dobiera sposoby ekologicznej uprawy warzyw do warunk贸w gospodarstwa
 • wymienia zasady ekologicznej uprawy
 • prowadzi upraw臋 warzyw zgodnie z zasadami ekologicznej uprawy, np. ekologiczne metody nawo偶enia, uprawa biodynamiczna, zmianowanie, stosowanie organizm贸w po偶ytecznych
  11. charakteryzuje zasady i sposoby zbioru warzyw
 • wyznacza terminy zbioru warzyw
 • okre艣la dojrza艂o艣膰 zbiorcz膮 i warunki zbioru
 • wymienia w艂a艣ciwo艣ci od偶ywcze warzyw
 • dobiera termin zbioru warzyw do uprawianego gatunku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera sprz臋t do zbioru i transportu uprawianego gatunku warzyw
 • wykonuje zbi贸r i transport warzyw, m.in. z wykorzystaniem mikroci膮gnika
  12. przechowuje warzywa
 • opisuje czynniki wp艂ywaj膮ce na jako艣膰 przechowywanych warzyw
 • wymienia rodzaje obiekt贸w przechowalniczych
 • wymienia wyposa偶enie techniczne obiekt贸w przechowalniczych
 • dobiera spos贸b przechowywania do wymaga艅 gatunku warzyw (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje choroby przechowalnicze warzyw
 • umieszcza warzywa w przechowalni, uwzgl臋dniaj膮c ich rodzaj, np. kapusta, marchew, sa艂ata
  13. charakteryzuje zasady Zwyk艂ej Dobrej Praktyki Rolniczej i Zasady Wzajemnej Zgodno艣ci
 • wymienia zasady Zwyk艂ej Dobrej Praktyki Rolniczej i Zasady Wzajemnej Zgodno艣ci
 • podaje przyk艂ady stosowania Zwyk艂ej Dobrej Praktyki Rolniczej w produkcji warzywnej, w tym w zakresie stosowania 艣rodk贸w ochrony ro艣lin, ochrony gleb i w贸d, porz膮dku w gospodarstwach produkcyjnych
 • oce