LOGOWANIE

KWALIFIKACJA OGR.05

Planowanie i organizacja prac ogrodniczych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 OGR.5
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE OGR 5

OGR.05.2 - Podstawy ogrodnictwa (Egzamin zawodowy kwalifikacja OGR.05)

  1. charakteryzuje grupy i gatunki ro艣lin ogrodniczych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
 • klasyfikuje ro艣liny na grupy zgodnie z podzia艂ami wyst臋puj膮cymi w ogrodnictwie
 • rozr贸偶nia gatunki ro艣lin ogrodniczych
 • opisuje grupy ro艣lin: jednoroczne, dwuletnie, byliny, krzewinki, krzewy, drzewa
  2. sporz膮dza rysunki koncepcyjne nasadze艅 ro艣lin ogrodniczych
 • wykonuje odr臋czne rysunki nasadze艅 ro艣lin ogrodniczych
 • odczytuje oznaczenia graficzne, np. rozstawa ro艣lin, liczba sztuk
  3. Kwalifikacje w zawodzie OGR.05 - wykonuje obliczenia zwi膮zane z zadaniami zawodowymi
 • oblicza liczb臋 ro艣lin potrzebnych do obsadzenia danej powierzchni
 • oblicza koszt zakupu materia艂u ro艣linnego
 • przelicza jednostki powierzchni, np. metry kwadratowe na hektary, ary na hektary
  4. charakteryzuje narz臋dzia i sprz臋t stosowany do prac w ogrodnictwie
 • odczytuje instrukcje obs艂ugi narz臋dzi i sprz臋tu
 • dobiera narz臋dzia i sprz臋t do prac wykonywanych w ogrodnictwie
 • stosuje instrukcje obs艂ugi narz臋dzi i sprz臋tu
 • okre艣la metody konserwacji i przechowywania narz臋dzi i sprz臋tu zgodnie z instrukcj膮 u偶ytkowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia rodzaje korozji maszyn, narz臋dzi i sprz臋tu
 • dobiera 艣rodki zabezpieczaj膮ce do wyst臋puj膮cego rodzaju korozji
 • konserwuje maszyny, narz臋dzia i sprz臋t ogrodniczy
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje czynno艣ci kontrolno-obs艂ugowe ci膮gnik贸w rolniczych i przyczep
 • wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 ci膮gnika rolniczego i przyczepy: sprawdzenie p艂yn贸w eksploatacyjnych, stanu ogumienia
 • kontroluje sprawno艣膰 uk艂ad贸w i instalacji ci膮gnika rolniczego i przyczepy
 • przygotowuje ci膮gnik rolniczy i przyczep臋 do jazdy
 • stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu drogowego w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia og贸lne zasady dotycz膮ce ruchu ci膮gnik贸w rolniczych po drogach
 • stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym z udzia艂em ci膮gnika rolniczego
 • stosuje zasady ruchu drogowego okre艣lone znakami i sygna艂ami drogowymi podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym z przyczep膮
 • wykonuje manewry w ruchu drogowym podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym z przyczep膮 wymagane do uzyskania prawa jazdy kategorii T
  7. korzysta z us艂ug instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz wsi i rolnictwa
 • wymienia instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • wyszukuje informacje udost臋pniane przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • opisuje zakres us艂ug oferowanych przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa w kontek艣cie mo偶liwo艣ci ich wykorzystania
  8. charakteryzuje zasady korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • opisuje mo偶liwo艣ci korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • przygotowuje wnioski w ramach ubiegania si臋 o 艣rodki finansowe na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
  9. sporz膮dza biznesplan dla gospodarstwa ogrodniczego
 • opisuje struktur臋 biznesplanu
 • okre艣la za艂o偶enia niezb臋dne do opracowania biznesplanu
 • przygotowuje analiz臋 finansow膮 gospodarstwa ogrodniczego
 • przygotowuje przyk艂adowy biznesplan
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

OGR.05.3 - Planowanie i organizowanie prac zwi膮zanych z upraw膮 ro艣lin sadowniczych i szk贸艂karskich (Egzamin zawodowy kwalifikacja OGR5)

  1. planuje metody rozmna偶ania ro艣lin sadowniczych
 • planuje zabiegi przygotowuj膮ce nasiona do siewu, np.: stratyfikacja, skaryfikacja, moczenie
 • dobiera sposoby wysiewu nasion do gatunku ro艣liny sadowniczej
 • planuje zabiegi piel臋gnacyjne wykonywane przy produkcji siewek
 • planuje prace wykonywane przy wegetatywnym rozmna偶aniu ro艣lin sadowniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • uzasadnia dob贸r sposobu rozmna偶ania do gatunku ro艣liny sadowniczej
 • organizuje prace zwi膮zane z rozmna偶aniem generatywnym i wegetatywnym ro艣lin sadowniczych
  2. planuje i organizuje prace zwi膮zane z za艂o偶eniem i prowadzeniem szk贸艂ki ro艣lin sadowniczych
 • dobiera narz臋dzia i urz膮dzenia do przygotowania gleby przed za艂o偶eniem i prowadzeniem upraw szk贸艂karskich
 • planuje kolejno艣膰 prac zwi膮zanych z przygotowaniem gleby przed za艂o偶eniem upraw szk贸艂karskich
 • organizuje prace zwi膮zane z przygotowaniem gleby w uprawach ro艣lin sadowniczych
 • organizuje prace przy prowadzeniu matecznik贸w podk艂adek wegetatywnych i generatywnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza harmonogram prac w pierwszym i drugim roku prowadzenia szk贸艂ki
 • organizuje prace przy produkcji drzewek owocowych podw贸jnie szczepionych
 • sporz膮dza harmonogram prac przy produkcji sadzonek r贸偶nych gatunk贸w ro艣lin jagodowych, np. sortowanie, etykietowanie
 • sporz膮dza plan nasadze艅 ro艣lin sadowniczych w szk贸艂ce
 • planuje przechowywanie materia艂u szk贸艂karskiego
  3. Kwalifikacje w zawodzie OGR5 - planuje upraw臋 ro艣lin sadowniczych
 • analizuje wymagania ro艣lin sadowniczych sporz膮dza harmonogram prac wykonywanych przed za艂o偶eniem upraw sadowniczych
 • sporz膮dza harmonogram prac wykonywanych w czasie zak艂adania upraw sadowniczych
 • planuje dob贸r gatunk贸w ro艣lin sadowniczych do warunk贸w klimatyczno-glebowych
 • sporz膮dza plan nasadze艅 ro艣lin sadowniczych, uwzgl臋dniaj膮c warunki gospodarstwa (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • organizuje prace przygotowuj膮ce gleb臋 pod za艂o偶enie upraw sadowniczych
 • organizuje prace zwi膮zane z za艂o偶eniem upraw ro艣lin sadowniczych
 • organizuje sadzenie ro艣lin sadowniczych
  4. planuje i organizuje zabiegi ochrony ro艣lin sadowniczych
 • analizuje przyczyny szk贸d w uprawach sadowniczych spowodowanych przez: choroby, szkodniki, przymrozki
 • planuje metody ochrony ro艣lin sadowniczych
 • planuje zabiegi zapobiegaj膮ce wyst臋powaniu chor贸b i szkodnik贸w w uprawach sadowniczych
 • planuje ochron臋 ro艣lin sadowniczych w uprawach ekologicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • organizuje ochron臋 ro艣lin zgodnie z programem ochrony ro艣lin sadowniczych i zasadami Zwyk艂ej Dobrej Praktyki Rolniczej
  5. Kwalifikacje zawodowe - planuje zabiegi piel臋gnacyjne w uprawie ro艣lin sadowniczych
 • planuje zwalczanie chwast贸w w uprawach sadowniczych, r臋cznie, mechanicznie, chemicznie
 • organizuje nawo偶enie ro艣lin sadowniczych, uwzgl臋dniaj膮c wymagania pokarmowe ro艣lin, zasobno艣膰 gleb, zasady Zwyk艂ej Dobrej Praktyki Rolniczej
 • organizuje nawadnianie upraw ro艣lin sadowniczych
 • sporz膮dza harmonogram prac piel臋gnacyjnych w uprawie poszczeg贸lnych gatunk贸w ro艣lin sadowniczych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje wykorzystanie narz臋dzi, maszyn i pojazd贸w do piel臋gnacji upraw sadowniczych
  6. planuje i organizuje zbi贸r owoc贸w
 • okre艣la termin zbioru owoc贸w
 • planuje technik臋 zbioru owoc贸w
 • planuje wykorzystanie narz臋dzi, maszyn i pojazd贸w do zbioru owoc贸w
 • organizuje prace zwi膮zane ze zbiorem i transportem owoc贸w
  7. planuje prace zwi膮zane z przechowywaniem i sprzeda偶膮 owoc贸w
 • dobiera rodzaje pomieszcze艅 przechowalniczych do rodzaju owoc贸w
 • okre艣la parametry przechowywania owoc贸w
 • planuje prace zwi膮zane z przechowywaniem owoc贸w
 • organizuje prace zwi膮zane z przygotowaniem owoc贸w do sprzeda偶y
  8. pos艂uguje si臋 programami komputerowymi w zarz膮dzaniu gospodarstwem sadowniczym
 • wprowadza dane o produkcji sadowniczej do programu komputerowego
 • analizuje uzyskane z programu komputerowego dane o gospodarstwie sadowniczym
 • stosuje programy komputerowe, np. do kosztorysowania
  9. analizuje koszty produkcji sadowniczych
 • okre艣la przychody gospodarstwa sadowniczego
 • pos艂uguje si臋 normami
 • oblicza op艂acalno艣膰 produkcji sadowniczej i szk贸艂karskiej
 • optymalizuje rozwi膮zania op艂acalno艣ci produkcji sadowniczej.

OGR.05.4 - Planowanie i organizowanie prac zwi膮zanych z upraw膮 ro艣lin warzywnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja OGR.5)

  1. planuje metody rozmna偶ania ro艣lin warzywnych
 • planuje zabiegi przygotowuj膮ce nasiona do siewu: moczenie nasion, otoczkowanie nasion
 • dobiera sposoby wysiewu nasion do gatunku ro艣liny warzywnej
 • planuje zabiegi piel臋gnacyjne przy uprawie siewek
 • planuje prace przy wegetatywnym rozmna偶aniu ro艣lin warzywnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • uzasadnia dob贸r sposobu rozmna偶ania do gatunku ro艣liny warzywnej
 • organizuje prace zwi膮zane z rozmna偶aniem generatywnym i wegetatywnym ro艣lin warzywnych
  2. planuje upraw臋 ro艣lin warzywnych i przyprawowych uprawianych w gruncie
 • okre艣la technologi臋 produkcji ro艣lin warzywnych i przyprawowych uprawianych w gruncie
 • analizuje wymagania ro艣lin warzywnych i przyprawowych uprawianych w gruncie
 • dobiera gatunki ro艣lin warzywnych do warunk贸w regionu: klimatycznych, glebowych, ekonomicznych
 • sporz膮dza harmonogram prac zwi膮zanych z upraw膮 gleby do siewu lub sadzenia w produkcji okre艣lonego gatunku ro艣liny warzywnej i przyprawowej uprawianej w gruncie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza plan nasadze艅 ro艣lin warzywnych i przyprawowych
 • sporz膮dza harmonogram prac w produkcji ro艣lin warzywnych i przyprawowych
 • organizuje upraw臋 ro艣lin warzywnych i przyprawowych uprawianych w gruncie zgodnie z programem ochrony ro艣lin warzywnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie OGR.5 - planuje upraw臋 ro艣lin warzywnych i przyprawowych pod os艂onami
 • okre艣la technologi臋 produkcji ro艣lin warzywnych i przyprawowych w uprawach pod os艂onami
 • planuje zastosowanie os艂on w uprawie ro艣lin warzywnych i przyprawowych
 • analizuje w艂a艣ciwo艣ci fizykochemiczne pod艂o偶y stosowanych w uprawie ro艣lin warzywnych i przyprawowych
 • analizuje wymagania ro艣lin warzywnych i przyprawowych w uprawach pod os艂onami (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera pod艂o偶e do gatunku uprawianej ro艣liny warzywnej i przyprawowej
 • dobiera pojemniki do technologii uprawy gatunku ro艣liny warzywnej i przyprawowej
 • analizuje wymagania klimatyczne i glebowe (艣rodowiskowe) gatunk贸w warzyw uprawianych pod os艂onami
 • sporz膮dza harmonogram prac wykonywanych w produkcji ro艣lin warzywnych i przyprawowych uprawianych pod os艂onami
 • organizuje upraw臋 ro艣lin warzywnych i przyprawowych pod os艂onami zgodnie z programem ochrony ro艣lin warzywnych
  4. planuje prace piel臋gnacyjne przy uprawie ro艣lin warzywnych i przyprawowych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
 • planuje metody ochrony ro艣lin warzywnych i przyprawowych
 • dobiera 艣rodki ochrony ro艣lin warzywnych do produkcji zgodnie z programem ochrony ro艣lin warzywnych
 • planuje sposoby zwalczania chwast贸w w uprawach ro艣lin warzywnych i przyprawowych
 • analizuje rodzaje nawoz贸w stosowanych w uprawach ro艣lin warzywnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza dawki nawoz贸w do wymaga艅 pokarmowych ro艣lin warzywnych
 • organizuje nawadnianie ro艣lin warzywnych i przyprawowych w gruncie i pod os艂onami
 • organizuje prace piel臋gnacyjne upraw ro艣lin warzywnych i przyprawowych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
  5. Kwalifikacje zawodowe - planuje prace zwi膮zane ze zbiorem warzyw i ro艣lin przyprawowych
 • planuje termin zbioru warzyw i ro艣lin przyprawowych
 • dobiera technik臋 zbioru do gatunku warzyw i ro艣lin przyprawowych
 • organizuje zbi贸r warzyw i ro艣lin przyprawowych
 • organizuje transport warzyw i ro艣lin przyprawowych
  6. planuje upraw臋 grzyb贸w jadalnych
 • planuje upraw臋 grzyb贸w jadalnych z uwzgl臋dnieniem warunk贸w ekonomicznych gospodarstwa
 • planuje przygotowanie pomieszcze艅 do uprawy grzyb贸w jadalnych
 • dobiera warunki uprawy do gatunku grzyba jadalnego
 • sporz膮dza harmonogram uprawy grzyba jadalnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • planuje termin zbioru grzyba jadalnego
 • planuje technik臋 zbioru grzyba jadalnego
 • organizuje zbi贸r i transport grzyb贸w jadalnych
  7. planuje przechowywanie i przygotowanie do sprzeda偶y warzyw, ro艣lin przyprawowych oraz grzyb贸w jadalnych
 • dobiera rodzaje pomieszcze艅 przechowalniczych do rodzaju przechowywanych warzyw, ro艣lin przyprawowych i grzyb贸w jadalnych
 • planuje przechowywanie warzyw, ro艣lin przyprawowych i grzyb贸w jadalnych w zale偶no艣ci od ich do gatunku
 • dobiera opakowania do rodzaj贸w warzyw, ro艣lin przyprawowych i grzyb贸w jadalnych
 • organizuje przechowywanie i przygotowanie do sprzeda偶y warzyw, ro艣lin przyprawowych i grzyb贸w jadalnych
  8. analizuje koszty produkcji warzywnej, ro艣lin przyprawowych i grzyb贸w jadalnych
 • oblicza przychody gospodarstwa warzywnego
 • pos艂uguje si臋 normami
 • oblicza op艂acalno艣膰 produkcji warzyw, ro艣lin przyprawowych oraz grzyb贸w jadalnych
 • optymalizuje rozwi膮zania op艂acalno艣ci produkcji warzywnej i grzyb贸w jadalnych
  9. pos艂uguje si臋 programami komputerowymi w zarz膮dzaniu gospodarstwem warzywnym
 • wprowadza dane o produkcji warzywnej do programu komputerowego
 • analizuje uzyskane z programu komputerowego dane o gospodarstwie warzywnym
 • stosuje programy komputerowe, np. do kosztorysowania.

OGR.05.5 - Planowanie i organizowanie prac zwi膮zanych z upraw膮 ro艣lin ozdobnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja OGR05)

  1. organizuje prace zwi膮zane z rozmna偶aniem ro艣lin ozdobnych
 • planuje zabiegi przygotowuj膮ce nasiona do siewu
 • dobiera sposoby wysiewu nasion do gatunku ro艣lin ozdobnych
 • planuje zabiegi piel臋gnacyjne wykonywane przy uprawie siewek
 • planuje prace wykonywane przy wegetatywnym rozmna偶aniu ro艣lin ozdobnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • uzasadnia dob贸r sposobu rozmna偶ania do gatunku ro艣lin ozdobnych
 • organizuje prace zwi膮zane z rozmna偶aniem generatywnym i wegetatywnym ro艣lin ozdobnych
  2. planuje prace zwi膮zane z przygotowaniem gleby i pod艂o偶y pod upraw臋 ro艣lin ozdobnych
 • dobiera uprawy ro艣lin ozdobnych do rodzaju gleby
 • analizuje w艂a艣ciwo艣ci fizykochemiczne gleby i pod艂o偶y stosowanych w uprawie ro艣lin ozdobnych
 • planuje terminy wykonywania uprawek dla ro艣lin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
 • sporz膮dza harmonogram prac zwi膮zanych z przygotowaniem gleby i pod艂o偶y do produkcji ro艣lin ozdobnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • organizuje prace zwi膮zane z przygotowaniem gleby i pod艂o偶y pod upraw臋 ro艣lin ozdobnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie OGR05 - organizuje prace zwi膮zane z ochron膮 ro艣lin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
 • dobiera 艣rodki do zwalczania chor贸b i szkodnik贸w ro艣lin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
 • oblicza dawk臋 艣rodk贸w ochrony ro艣lin
 • organizuje ochron臋 ro艣lin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod os艂onami zgodnie z programem ochrony ro艣lin ozdobnych
  4. planuje prace zwi膮zane z nawo偶eniem ro艣lin ozdobnych
 • planuje nawo偶enie dla poszczeg贸lnych gatunk贸w ro艣lin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
 • oblicza dawk臋 nawozu dla danego gatunku ro艣liny ozdobnej
 • sporz膮dza harmonogram prac zwi膮zanych z nawo偶eniem ro艣lin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
 • planuje terminy stosowania nawoz贸w w uprawach ro艣lin ozdobnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • organizuje prace zwi膮zane z nawo偶eniem ro艣lin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
  5. Kwalifikacje zawodowe - planuje prace zwi膮zane ze zbiorem ro艣lin ozdobnych
 • okre艣la termin zbioru ro艣lin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
 • organizuje zbi贸r ro艣lin ozdobnych
 • dobiera sprz臋t i pojazdy do zbioru ro艣lin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
 • dobiera sprz臋t i pojazdy do transportu ro艣lin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod os艂onami (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • organizuje transport ro艣lin ozdobnych
  6. planuje przechowywanie i przygotowanie do sprzeda偶y ro艣lin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
 • dobiera rodzaje pomieszcze艅 przechowalniczych do rodzaju przechowywanych ro艣lin ozdobnych
 • planuje przechowywanie ro艣lin ozdobnych do uprawianego gatunku
 • organizuje przechowanie ro艣lin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
 • dobiera opakowania do gatunk贸w ro艣lin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod os艂onami (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • organizuje przechowywanie i przygotowanie do sprzeda偶y ro艣lin ozdobnych
  7. analizuje koszty produkcji ro艣lin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
 • okre艣la przychody gospodarstwa ogrodniczego uprawiaj膮cego ro艣liny ozdobne
 • pos艂uguje si臋 normami
 • sporz膮dza kosztorys produkcji ro艣lin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
 • oblicza op艂acalno艣膰 produkcji ro艣lin ozdobnych uprawianych w gruncie i pod os艂onami
  8. pos艂uguje si臋 programami komputerowymi do zarz膮dzania gospodarstwem ogrodniczym uprawiaj膮cym ro艣liny ozdobne w gruncie i pod os艂onami
 • pozyskuje dane o gospodarstwie ogrodniczym uprawiaj膮cym ro艣liny ozdobne w gruncie i pod os艂onami
 • wprowadza do programu komputerowego dane o produkcji gospodarstwa ogrodniczego uprawiaj膮cego ro艣liny ozdobne w gruncie i pod os艂onami
 • analizuje uzyskane dane z programu komputerowego o gospodarstwie ogrodniczym uprawiaj膮cym ro艣liny ozdobne
 • stosuje programy komputerowe do sporz膮dzania planu nasadze艅

OGR.05.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja OGR 05)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawo