LOGOWANIE

KWALIFIKACJA R10

Wykonywanie czynno艣ci pomocniczych z zakresu us艂ug weterynaryjnych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 R.10
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE R 10

1. Wykonywanie czynno艣ci pomocniczych w diagnozowaniu chor贸b zwierz膮t
Kwalifikacje w zawodzie R.10 - Ucze艅:
1) dobiera narz臋dzia do poskramiania zwierz膮t;
2) przygotowuje zwierz臋ta do bada艅 klinicznych;
3) okre艣la znaczenie kliniczne poszczeg贸lnych okolic cia艂a zwierz膮t;
4) rozr贸偶nia sprz臋t i aparatur臋 diagnostyczn膮;
5) dobiera metody przeprowadzania bada艅 fizykalnych zwierz膮t;
6) wykonuje badania fizykalne zwierz膮t;
7) analizuje wyniki bada艅 fizykalnych zwierz膮t;
8) wykonuje badania w zakresie diagnostyki obrazowej;
9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z pobieraniem materia艂u do bada艅 laboratoryjnych;
10) dobiera metody utrwalania i przechowywania pr贸b do bada艅 laboratoryjnych;
11) stosuje techniki wykonywania bada艅 laboratoryjnych;
12) wykonuje czynno艣ci pomocnicze w trakcie sekcyjnego badania zw艂ok zwierz臋cych;
13) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 z zakresu diagnostyki chor贸b zwierz膮t.

2. Wykonywanie czynno艣ci pomocniczych zwi膮zanych z profilaktyk膮 i leczeniem chor贸b zwierz膮t
Kwalifikacje w zawodzie R10 - Ucze艅:
1) ocenia stan zdrowia zwierz臋cia w momencie zagro偶enia jego 偶ycia;
2) rozpoznaje czynniki wywo艂uj膮ce choroby u zwierz膮t;
3) okre艣la wp艂yw r贸偶nych czynnik贸w chorobotw贸rczych na stan zdrowia zwierz膮t;
4) okre艣la drogi szerzenia si臋 chor贸b zwierz臋cych i odzwierz臋cych;
5) wykonuje czynno艣ci maj膮ce na celu ratowanie 偶ycia zwierz膮t i zapobieganie powik艂aniom;
6) rozpoznaje objawy chor贸b zwierz膮t;
7) rozr贸偶nia weterynaryjne produkty lecznicze i przechowuje je zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami;
8) stosuje racjonalny spos贸b 偶ywienia r贸偶nych gatunk贸w zwierz膮t w zale偶no艣ci od stanu ich zdrowia;
9) poskramia i przygotowuje zwierz臋ta do czynno艣ci lekarsko-weterynaryjnych;
10) rozr贸偶nia drogi podawania lek贸w zwierz臋tom;
11) podaje leki zwierz臋tom wed艂ug zalece艅 lekarza weterynarii;
12) dobiera i przygotowuje instrumentarium oraz materia艂y do wykonania zabieg贸w lekarsko-weterynaryjnych;
13) dokonuje mycia, sterylizacji i konserwacji narz臋dzi i sprz臋tu weterynaryjnego zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami;
14) wykonuje czynno艣ci pomocnicze podczas weterynaryjnych zabieg贸w chirurgicznych, leczniczych, profilaktycznych i fizjoterapeutycznych;
15) sprawuje opiek臋 nad zwierz臋tami leczonymi i po zabiegach chirurgicznych;
16) dobiera materia艂y oraz wykonuje opatrunki i ok艂ady u zwierz膮t;
17) dobiera i wykonuje zabiegi rehabilitacyjne u zwierz膮t.

3. Wykonywanie zabieg贸w piel臋gnacyjnych i zootechnicznych u zwierz膮t
Kwalifikacje w zawodzie R 10 - Ucze艅:
1) ocenia stan utrzymania zwierz臋cia;
2) okre艣la potrzeb臋 wykonania zabieg贸w piel臋gnacyjnych;
3) dobiera metody poskramiania i przygotowywania zwierz膮t do zabieg贸w piel臋gnacyjnych i zootechnicznych;
4) przygotowuje zwierz臋ta do wykonania zabieg贸w piel臋gnacyjnych i zootechnicznych;
5) dobiera metody i techniki piel臋gnacji w zale偶no艣ci od gatunku zwierz臋cia i jego stanu;

6) dobiera materia艂y oraz sprz臋t do wykonywania zabieg贸w piel臋gnacyjnych i zootechnicznych u zwierz膮t;
7) wykonuje zabiegi piel臋gnacyjne i zootechniczne u zwierz膮t.