LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL.10

Prowadzenie chowu i inseminacji zwierz膮t


ARKUSZE PRAKTYCZNE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 RL.10
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 10

1. Okre艣lanie budowy anatomicznej i fizjologii zwierz膮t gospodarskich oraz towarzysz膮cych
Kwalifikacje w zawodzie RL.10 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu anatomii i fizjologii zwierz膮t;
2) stosuje techniki preparowania tkanek i narz膮d贸w zwierz臋cych;
3) rozpoznaje i por贸wnuje budow臋 narz膮d贸w i uk艂ad贸w poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich oraz towarzysz膮cych;
4) okre艣la po艂o偶enie narz膮d贸w w organizmie zwierz臋cym;
5) wyja艣nia funkcje poszczeg贸lnych uk艂ad贸w i narz膮d贸w;
6) charakteryzuje przebieg proces贸w fizjologicznych zachodz膮cych w organizmie zwierz臋cym;
7) por贸wnuje procesy fizjologiczne narz膮d贸w i uk艂ad贸w poszczeg贸lnych gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich oraz towarzysz膮cych.

2. Prowadzenie chowu zwierz膮t gospodarskich i towarzysz膮cych
Kwalifikacje w zawodzie RL10 - Ucze艅:
1) charakteryzuje i rozpoznaje rasy zwierz膮t gospodarskich oraz towarzysz膮cych;
2) ocenia pokr贸j i kondycj臋 zwierz膮t gospodarskich oraz towarzysz膮cych;
3) okre艣la i rozpoznaje zachowania zwierz膮t gospodarskich oraz towarzysz膮cych;
4) charakteryzuje czynniki wp艂ywaj膮ce na zdrowie i produkcyjno艣膰 zwierz膮t;
5) rozpoznaje i ocenia jako艣膰 pasz stosowanych w 偶ywieniu zwierz膮t gospodarskich oraz towarzysz膮cych;
6) produkuje, konserwuje, przechowuje i przygotowuje pasze do skarmiania;
7) przestrzega zasad racjonalnego 偶ywienia zwierz膮t gospodarskich i towarzysz膮cych;
8) uk艂ada dawki pokarmowe dla zwierz膮t gospodarskich i towarzysz膮cych;
9) sporz膮dza planowany i sprawozdawczy obr贸t zwierz膮t gospodarskich;
10) sporz膮dza preliminarz i bilans pasz;
11) prowadzi produkcj臋 zwierz臋c膮 zgodnie ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮 i z
Zasadami Wzajemnej Zgodno艣ci;
12) ocenia dobrostan zwierz膮t gospodarskich i towarzysz膮cych;
13) okre艣la wp艂yw chowu zwierz膮t na 艣rodowisko naturalne;
14) stosuje metody ekologiczne w chowie zwierz膮t gospodarskich;
15) poskramia zwierz臋ta gospodarskie i towarzysz膮ce;
16) wykonuje zabiegi piel臋gnacyjne i zootechniczne u zwierz膮t;
17) charakteryzuje i dobiera technologie produkcji i pozyskiwania surowc贸w pochodzenia zwierz臋cego;
18) wykonuje zabiegi sanitarne;
19) przygotowuje do sprzeda偶y zwierz臋ta gospodarskie i towarzysz膮ce oraz prowadzi ich sprzeda偶 bezpo艣redni膮;
20) udziela zwierz臋tom pomocy przedlekarskiej.

3. Prowadzenie rozrodu i inseminacji zwierz膮t gospodarskich oraz towarzysz膮cych
Kwalifikacje w zawodzie RL 10 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu hodowli i rozrodu zwierz膮t;
2) planuje i organizuje rozr贸d zwierz膮t gospodarskich i towarzysz膮cych;
3) dobiera zwierz臋ta gospodarskie i towarzysz膮ce do kojarze艅 i krzy偶owa艅;
4) nadzoruje przebieg naturalnego krycia zwierz膮t;
5) przygotowuje zwierz臋ta gospodarskie i towarzysz膮ce do zabieg贸w inseminacyjnych;
6) dobiera sprz臋t i wykonuje zabiegi sztucznego unasieniania zwierz膮t gospodarskich
i towarzysz膮cych;
7) przestrzega zasad inseminacji zwierz膮t gospodarskich i towarzysz膮cych;
8) przestrzega zasad pracy hodowlanej;
9) prowadzi dokumentacj臋 hodowlan膮 i rozrodu zwierz膮t gospodarskich;
10) przestrzega zasad obrotu nasieniem zwierz膮t gospodarskich i towarzysz膮cych i wykorzystania go;
11) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce rozrodu i hodowli zwierz膮t gospodarskich i
towarzysz膮cych.