LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL.12

Pe艂nienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA RL.12):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 RL.12
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 12

1. Planowanie i realizacja podr贸偶y oraz po艂ow贸w morskich
Kwalifikacje w zawodzie RL.12 - Ucze艅:
1) planuje podr贸偶 i prowadzi nawigacj臋 na wodach otwartych i przybrze偶nych, z uwzgl臋dnieniem system贸w rozgraniczenia ruchu oraz monitorowania ruchu statku;
2) pos艂uguje si臋 polskimi i angielskimi mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi oraz
dokonuje ich korekty;
3) wykorzystuje r贸偶ne systemy podzia艂u horyzontu obserwatora do okre艣lania kierunk贸w, kurs贸w i namiar贸w;
4) okre艣la warto艣ci poprawek kompas贸w magnetycznych i 偶yrokompasowych i dokonuje
zmiany kurs贸w i namiar贸w kompasowych, 偶yrokompasowych, magnetycznych i rzeczywistych;
5) okre艣la dewiacj臋 kompas贸w magnetycznych oraz sporz膮dza tabel臋 dewiacji;
6) okre艣la wsp贸艂rz臋dne pozycji zliczonej przy biernym i czynnym uwzgl臋dnianiu wiatru i pr膮du;
7) wykorzystuje pomiary parametr贸w nawigacyjnych do okre艣lania pozycji
obserwowanej jednostki i oceny dok艂adno艣ci tej pozycji;
8) okre艣la wsp贸艂rz臋dne pozycji obserwowanej przy wykorzystaniu system贸w nawigacyjnych, w tym system贸w satelitarnych;
9) wykorzystuje systemy nawigacji zintegrowanej oraz systemy obrazowania
elektronicznych map do prowadzenia nawigacji;
10) prowadzi 偶eglug臋 po optymalnej drodze z wykorzystaniem praktycznej 偶eglugi po loksodromie;
11) eksploatuje urz膮dzenia nawigacyjne i ocenia dok艂adno艣膰 ich wskaza艅;
12) wykorzystuje radar oraz urz膮dzenie do automatycznego wykonywania nakres贸w radarowych do prowadzenia nawigacji oraz do cel贸w antykolizyjnych;
13) wykorzystuje 藕r贸d艂a informacji hydrometeorologicznej do planowania i realizacji
偶eglugi pogodowej;
14) uwzgl臋dnia cechy manewrowe statku i jego stan za艂adowania oraz warunki hydro- meteorologiczne podczas podr贸偶y morskiej, manewrowania w porcie oraz na innych wodach ograniczonych;
15) manewruje statkiem podczas wydawania i wybierania narz臋dzi po艂owowych oraz w czasie po艂ow贸w w r贸偶nych warunkach pogodowych;
16) dobiera narz臋dzia i techniki po艂owu do gatunku ryb morskich z zastosowaniem przepis贸w prawa dotycz膮cych ochrony rybo艂贸wstwa;
17) klasyfikuje oraz rozr贸偶nia i definiuje parametry charakteryzuj膮ce statki, a tak偶e pos艂uguje si臋 podstawowymi poj臋ciami z zakresu transportu ryb morskich;
18) przestrzega zasad za艂adunku i transportu ryb morskich oraz nadzoruje za艂adunek
i roz艂adunek ryb;
19) wykorzystuje 艂adownie ch艂odnicze i izotermiczne do przewozu ryb morskich;
20) rozr贸偶nia podstawowe gatunki ryb u偶ytkowych Morza Ba艂tyckiego oraz wskazuje rozmieszczenie 艂owisk;
21) przeprowadza kontrol臋 parametr贸w maj膮cych wp艂yw na transport ryb, stosuje
materia艂y sztauerskie i separacyjne oraz okre艣la ilo艣膰 艂adunku na podstawie zanurzenia statku;
22) uwzgl臋dnia wp艂yw przyj臋cia, zdj臋cia i przemieszczenia si臋 towaru, zapas贸w i balast贸w na stateczno艣膰 i wytrzyma艂o艣膰 statku oraz interpretuje dokumentacj臋
stateczno艣ciow膮;
23) stosuje przepisy Kodeksu morskiego, Mi臋dzynarodowe Przepisy o Zapobieganiu
Zderzeniom na Morzu (MPDM) oraz system oznakowania nawigacyjnego (IALA);
24) przestrzega procedur wachtowych i awaryjnych dotycz膮cych przygotowania jednostki do wyj艣cia w morze, prowadzenia dokumentacji statku oraz stosowania przepis贸w prawa dotycz膮cych 偶eglugi morskiej i spraw socjalnych za艂ogi.

2. Eksploatacja silnik贸w i mechanizm贸w pomocniczych si艂owni okr臋towych oraz urz膮dze艅 i system贸w okr臋towych
Kwalifikacje w zawodzie RL12 - Ucze艅:
1) wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania podstawowych system贸w si艂owni okr臋towej oraz mechanizm贸w pomocniczych;
2) przygotowuje silniki do uruchomienia i obs艂uguje podczas pracy silniki oraz mechanizmy pomocnicze si艂owni okr臋towej;
3) przestrzega zasad prowadzenia remont贸w, przegl膮d贸w i napraw w si艂owni okr臋towej oraz zna ich specyfik臋;
4) eksploatuje okr臋towe urz膮dzenia elektroniczne, systemy automatyki oraz pos艂uguje si臋 przyrz膮dami pomiarowymi w celach diagnostycznych;
5) pos艂uguje si臋 schematami obwod贸w elektrycznych i system贸w energetycznych statku
oraz obs艂uguje elementy elektrycznych sieci okr臋towych;
6) eksploatuje narz臋dzia po艂owowe oraz dokonuje ich naprawy;
7) przestrzega proces贸w technologicznych w przetw贸rstwie rybnym;
8) dobiera ryby morskie do przetw贸rstwa oraz przygotowuje je do transportu i sprzeda偶y;
9) wykonuje obr贸bk臋 wst臋pn膮 surowc贸w rybnych oraz dobiera, obs艂uguje i konserwuje maszyny przetw贸rstwa rybnego;
10) rozpoznaje rodzaje i przeznaczenie poszczeg贸lnych element贸w omasztowania i olinowania statku;
11) eksploatuje urz膮dzenia oraz osprz臋t prze艂adunkowy i pomocniczy znajduj膮cy si臋 na
statku;
12) okre艣la obci膮偶enie niszcz膮ce i dopuszczalne obci膮偶enie robocze lin i osprz臋tu ruchomego statku oraz dobiera wyposa偶enie osprz臋tu do wykonywanej pracy;
13) eksploatuje windy kotwiczne, kabestany oraz inne wyposa偶enie cumownicze
i holownicze statku;
14) stosuje procedury pok艂adowe oraz organizuje prac臋 na stanowiskach manewrowych na statku;
15) dobiera metody walki z korozj膮 oraz przygotowuje i prowadzi prace konserwacyjne na statku;
16) przygotowuje r贸偶ne powierzchnie do malowania oraz dobiera i stosuje odpowiednie narz臋dzia do malowania;
17) stosuje konwencje dotycz膮ce ochrony rybo艂贸wstwa i 艣rodowiska morskiego;
18) prowadzi wymagan膮 dokumentacj臋 na statku i wype艂nia zalecenia inspekcyjne.

3. Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu
Kwalifikacje w zawodzie RL 12 - Ucze艅:
1) korzysta z Mi臋dzynarodowego Kodu Sygna艂owego (MKS);
2) rozpoznaje i stosuje sygna艂y wzywania pomocy, wykorzystuj膮c ka偶dy ze sposob贸w sygnalizacji zawarty w Mi臋dzynarodowym Kodzie Sygna艂owym (MKS);
3) nadaje i odbiera sygna艂y 艣wietlne w alfabecie Morse鈥檃;
4) nadaje i odbiera wiadomo艣ci za pomoc膮 flag Mi臋dzynarodowego Kodu Sygna艂owego
(MKS);
5) pos艂uguje si臋 sta艂ymi i przeno艣nymi radiowymi 艣rodkami wzywania pomocy;
6) korzysta z publikacji niezb臋dnych do prowadzenia 艂膮czno艣ci;
7) pos艂uguje si臋 urz膮dzeniami radiowymi pracuj膮cymi w 艢wiatowym Morskim Systemie
艁膮czno艣ci Alarmowej i Bezpiecze艅stwa (GMDSS), przeprowadza ich testy i konserwacj臋;
8) komunikuje si臋 w ka偶dym z rodzaj贸w 艂膮czno艣ci radiowej;
9) wykorzystuje Mi臋dzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania
(IAMSAR) podczas manewrowania statkiem w akcji poszukiwawczo-ratowniczej;
10) opracowuje plany, rozk艂ady alarmowe oraz instrukcje post臋powania w przypadku alarmu;
11) przestrzega procedur post臋powania w przypadku holowania ratowniczego;
12) przestrzega procedur post臋powania w przypadkach zagro偶e艅 i awarii na statku;
13) pos艂uguje si臋 indywidualnymi i zbiorowymi 艣rodkami ratunkowymi;
14) obs艂uguje urz膮dzenia s艂u偶膮ce do wodowania i podnoszenia 艂odzi i tratw ratunkowych;
15) wskazuje obszary zagro偶enia po偶arowego na statku oraz przestrzega procedur walki z po偶arem, uwzgl臋dniaj膮c w艂a艣ciwo艣ci przewo偶onego 艂adunku;
16) pos艂uguje si臋 sprz臋tem przeciwpo偶arowym, sta艂ymi instalacjami ga艣niczymi, instalacj膮 alarmow膮 i instalacj膮 wykrywaj膮c膮 po偶ar;
17) udziela pierwszej pomocy poszkodowanemu, wykonuje reanimacj臋 i pos艂uguje si臋 defibrylatorem;
18) stosuje Mi臋dzynarodowy kodeks zarz膮dzania bezpieczn膮 eksploatacj膮 statk贸w i zapobieganiem zanieczyszczeniu (Kodeks ISM);
19) stosuje przepisy dotycz膮ce warunk贸w socjalnych oraz praw i obowi膮zk贸w cz艂onk贸w
za艂ogi statku;
20) pos艂uguje si臋 j臋zykiem angielskim w komunikacji morskiej.