LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RYB.03

Pe艂nienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA RYB.3):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 RYB.3
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RYB 3

RYB.03.2 - Podstawy kszta艂cenia w 偶egludze 艣r贸dl膮dowej i morskiej (Egzamin zawodowy kwalifikacja RYB.03)

  1. pos艂uguje si臋 mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi
 • rozpoznaje mapy i wydawnictwa nawigacyjne
 • pos艂uguje si臋 wydawnictwami nawigacyjnymi
 • korzysta z map i plan贸w nawigacyjnych
 • korzysta z publikacji w艂a艣ciwych dla akwen贸w morskich i 艣r贸dl膮dowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la znaki i skr贸ty stosowane na mapach i planach nawigacyjnych
 • okre艣la kierunki na morzu
 • stosuje morskie jednostki miary
 • okre艣la wsp贸艂rz臋dne geograficzne
 • okre艣la pozycj臋 zliczon膮 i obserwowan膮
 • okre艣la pozycj臋 statku z wykorzystaniem system贸w nawigacyjnych
 • okre艣la kursy i ich parametry
  2. charakteryzuje rodzaje statk贸w oraz systemy transportowe dla 艂adunk贸w
 • rozpoznaje rodzaje statk贸w
 • okre艣la systemy transportowe
  3. Kwalifikacje w zawodzie RYB.03 - okre艣la rodzaje oraz w艂a艣ciwo艣ci towar贸w i 艂adunk贸w
 • rozr贸偶nia rodzaje towar贸w i 艂adunk贸w
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci towar贸w i 艂adunk贸w
 • odczytuje dokumentacj臋 艂adunkow膮
  4. pos艂uguje si臋 艣rodkami 艂膮czno艣ci
 • wykorzystuje statkowe 艣rodki 艂膮czno艣ci bezprzewodowej
 • pos艂uguje si臋 urz膮dzeniami 艂膮czno艣ci przewodowej w korespondencji wewn膮trzstatkowej
 • wykorzystuje 艣rodki 艂膮czno艣ci w komunikacji mi臋dzystatkowej
 • wykorzystuje 艣rodki 艂膮czno艣ci w komunikacji statek 鈥 brzeg (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 艣rodkami 艂膮czno艣ci w sytuacjach alarmowych i innych zagro偶eniach
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia rodzaje port贸w, terminali oraz us艂ug portowych
 • stosuje terminologi臋 z zakresu eksploatacji port贸w i terminali
 • rozr贸偶nia rodzaje port贸w i terminali
 • pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu us艂ug wykonywanych w portach morskich
 • rozr贸偶nia rodzaje us艂ug wykonywanych w portach morskich
  6. stosuje przepisy bezpiecze艅stwa 偶eglugi
 • okre艣la zasady u偶ycia 艣rodk贸w wzywania pomocy
 • rozr贸偶nia elementy 艢wiatowego Morskiego Systemu 艁膮czno艣ci Alarmowej i Bezpiecze艅stwa, Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
  7. stosuje procedury prowadzenia akcji poszukiwania i ratowania w 偶egludze
 • okre艣la przeznaczenie indywidualnych 艣rodk贸w ratunkowych
 • okre艣la przeznaczenie zbiorowych 艣rodk贸w ratunkowych
 • opisuje procedury manewrowania statkiem w trakcie prowadzenia akcji ratowniczej i ratunkowej
  8. pos艂uguje si臋 j臋zykiem obcym w zakresie niezb臋dnym do wykonywania zawodu
 • stosuje zawodowy morski j臋zyk frazeologiczny
 • prowadzi swobodnie rozmowy w danym j臋zyku obcym zawodowym
 • wydaje w j臋zyku obcym komendy zwi膮zane z bezpiecze艅stwem za艂ogi i statku
  9. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅
 • wymienia programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅
 • pos艂uguje si臋 programami komputerowymi wspomagaj膮cymi wykonywanie zada艅
 • korzysta ze statkowych baz danych podczas nadzoru oraz dokumentowania prac prowadzonych na statku
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicje i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

RYB.03.3 - Nawigacja i planowanie podr贸偶y (Egzamin zawodowy kwalifikacja RYB3)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowymi poj臋ciami z zakresu nawigacji morskiej
 • definiuje kszta艂t i wymiary Ziemi, uk艂ady odniesienia i wsp贸艂rz臋dnych na kuli i elipsoidzie
 • wykonuje obliczenia w oparciu o jednostki miary stosowane w nawigacji
 • identyfikuje znaki nawigacyjne na podstawie charakterystyki ich 艣wiate艂
 • oblicza zasi臋gi geograficzne i 艣wietlne 艣wiate艂 umieszczonych na znakach nawigacyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • definiuje poj臋cia k膮ta drogi po wodzie i nad dnem, kursu rzeczywistego oraz dryfu i znosu
 • oblicza przebyt膮 przez statek drog臋 oraz rozr贸偶nia pr臋dko艣ci po wodzie i nad dnem
  2. wykorzystuje systemy podzia艂u horyzontu obserwatora do okre艣lania kierunk贸w, kurs贸w i namiar贸w
 • stosuje r贸偶ne systemy podzia艂u horyzontu obserwatora do okre艣lenia kierunk贸w i namiar贸w na morzu
 • przelicza kierunki wyra偶one w systemie okr臋偶nym na kierunki w systemie po艂贸wkowym oraz 膰wiartkowym i odwrotnie
 • okre艣la w systemie okr臋偶nym kursy statku oraz namiary na obiekty i znaki nawigacyjne
 • wykorzystuje k膮ty kursowe do okre艣lenia po艂o偶enia obiekt贸w i znak贸w nawigacyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la po艂o偶enia obiekt贸w i znak贸w nawigacyjnych pos艂uguj膮c si臋 k膮tami kursowymi
  3. Kwalifikacje w zawodzie RYB3 - okre艣la warto艣ci poprawek kurs贸w magnetycznych i 偶yrokompasowych
 • definiuje kursy i namiary rzeczywiste
 • definiuje kursy i namiary magnetyczne
 • definiuje kursy i namiary kompasowe
 • definiuje kursy i namiary 偶yrokompasowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza warto艣膰 ca艂kowitej poprawki kompasu magnetycznego
 • oblicza warto艣膰 ca艂kowitej poprawki 偶yrokompasu
 • przelicza kursy i namiary kompasowe na rzeczywiste i odwrotnie
 • przelicza kursy i namiary 偶yrokompasowe na rzeczywiste i odwrotnie
  4. okre艣la dewiacj臋 kompas贸w magnetycznych
 • przedstawia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania kompas贸w magnetycznych
 • przedstawia wymagania stawiane kompasom magnetycznym oraz zasady umiejscawiania ich na statku
 • oblicza dewiacj臋 kompas贸w magnetycznych
 • omawia zasady kompensacji dewiacji magnetycznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje tabel臋 dewiacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 mapami i wydawnictwami nawigacyjnymi
 • rozr贸偶nia odwzorowania kartograficzne stosowane na mapach nawigacyjnych
 • przedstawia znaczenie podstawowych symboli stosowanych na polskich i angielskich mapach nawigacyjnych
 • odczytuje informacje zawarte na mapach nawigacyjnych
 • charakteryzuje oznaczenie niebezpiecze艅stw nawigacyjnych na mapach nawigacyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • u偶ywa map i wydawnictw nawigacyjnych do planowania podr贸偶y
 • przeprowadza korekt臋 map i wydawnictw nawigacyjnych
 • prowadzi nakres drogi statku na mapie nawigacyjnej
 • rozpoznaje oznakowanie nawigacyjne systemu Mi臋dzynarodowe Stowarzyszenie S艂u偶b Oznakowania Nawigacyjnego, International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA)
  6. prowadzi 偶eglug臋 po loksodromie
 • definiuje poj臋cia tr贸jk膮ta loksodromicznego, drogowego i Merkatora
 • oblicza pozycj臋 statku, wykorzystuj膮c zliczenie matematyczne z艂o偶one
 • oblicza pozycj臋 statku, wykorzystuj膮c metod臋 艣redniej szeroko艣ci w zliczeniu matematycznym prostym
 • oblicza pozycj臋 statku, wykorzystuj膮c metod臋 powi臋kszonej szeroko艣ci w zliczeniu matematycznym prostym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • oblicza kurs drogi nad dnem (KDd) i odleg艂o艣膰 po loksodromie, wykorzystuj膮c metod臋 艣redniej szeroko艣ci
 • oblicza KDd i odleg艂o艣膰 po loksodromie, wykorzystuj膮c metod臋 powi臋kszonej szeroko艣ci
  7. okre艣la wsp贸艂rz臋dne pozycji zliczonej przy uwzgl臋dnianiu oddzia艂ywania wiatru i pr膮du
 • opisuje zasady prowadzenia zliczenia graficznego drogi statku
 • prowadzi nakres drogi statku na papierowej mapie nawigacyjnej przy biernym uwzgl臋dnianiu wiatru i pr膮du
 • prowadzi nakres drogi statku na papierowej mapie nawigacyjnej przy czynnym uwzgl臋dnianiu wiatru i pr膮du
 • okre艣la kierunek i pr臋dko艣膰 pr膮du
  8. okre艣la pozycj臋 obserwowan膮 statku na podstawie pomiar贸w parametr贸w nawigacyjnych
 • opisuje parametry nawigacyjne i ich linie pozycyjne
 • wyja艣nia zasady doboru obiekt贸w i technik臋 wykonywania pomiar贸w nawigacyjnych
 • wykre艣la pozycj臋 obserwowan膮 statku w oparciu o widoczne znaki nawigacyjne
 • uwzgl臋dnia dok艂adno艣膰 linii pozycyjnych okre艣laj膮c elips臋 b艂臋d贸w oraz b艂膮d kierunkowy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la b艂膮d 艣redni pozycji statku
 • oblicza kompleksowe zadania na mapie nawigacyjnej
  9. planuje podr贸偶 morsk膮
 • wymienia 藕r贸d艂a informacji niezb臋dne do opracowania kompletnego planu przej艣cia nawigacyjnego
 • omawia spos贸b przyjmowania i zdawania wachty nawigacyjnej przez oficera wachtowego
 • omawia obowi膮zki oficera wachtowego podczas pe艂nienia wachty morskiej
 • omawia obowi膮zki oficera wachtowego podczas pe艂nienia wachty portowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przedstawia wymagania dotycz膮ce metod i cz臋stotliwo艣ci okre艣lania pozycji na r贸偶nych etapach podr贸偶y
 • przedstawia sposoby kontroli pozycji statku na wodach przybrze偶nych
 • dokonuje zapis贸w w dzienniku pok艂adowym oraz elektronicznym dzienniku po艂owowym statku rybackiego
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - wykorzystuje 藕r贸d艂a informacji hydrometeorologicznej do planowania i realizacji 偶eglugi
 • rozpoznaje rodzaje front贸w atmosferycznych
 • rozpoznaje symbole graficzne u偶ywane na mapach synoptycznych
 • u偶ywa statkowych urz膮dze艅 hydrometeorologicznymi oraz dokonuje interpretacji ich wskaza艅
 • omawia sposoby przewidywania pogody na podstawie zmierzonych na statku i obserwowanych jej element贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • uwzgl臋dnia wp艂yw warunk贸w hydrometeorologicznych na bezpiecze艅stwo statku
 • dokonuje zapis贸w w dzienniku pok艂adowym dotycz膮cych warunk贸w hydrometeorologicznych
 • definiuje podstawowe poj臋cia z zakresu meteorologii
  11. korzysta z urz膮dze艅 nawigacyjnych oraz z satelitarnych system贸w radionawigacyjnych
 • opisuje budow臋, zasad臋 dzia艂ania i obs艂ug臋 log贸w morskich
 • opisuje budow臋, zasad臋 dzia艂ania i obs艂ug臋 echosond nawigacyjnych i rybackich
 • opisuje budow臋, zasad臋 dzia艂ania i obs艂ug臋 autopilot贸w
 • opisuje budow臋, zasad臋 dzia艂ania i obs艂ug臋 wykorzystywanych na statku satelitarnych system贸w radionawigacyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje formaty map elektronicznych
 • rozpoznaje rodzaje system贸w nawigacji zintegrowanej
 • obs艂uguje urz膮dzenia nawigacyjne i systemy satelitarne do planowania i realizacji podr贸偶y
 • pos艂uguje si臋 mapami elektronicznymi
 • wykorzystuje wydawnictwa radionawigacyjne podczas prowadzenia nawigacji
  12. okre艣la wsp贸艂rz臋dne pozycji obserwowanej statku z wykorzystaniem system贸w nawigacyjnych
 • okre艣la pozycj臋 statku w oparciu o nawigacyjne systemy satelitarne
 • okre艣la pozycj臋 statku w oparciu o systemy radiolokacyjne
 • wykorzystuje okr臋towe urz膮dzenia nawigacyjne do okre艣lenia pozycji zliczonej statku
 • odczytuje informacje dotycz膮ce dok艂adno艣ci pozycji okre艣lonej za pomoc膮 satelitarnych system贸w nawigacyjnych
  13. wykorzystuje radar i urz膮dzenia do automatycznego wykonywania nakres贸w
 • omawia og贸ln膮 budow臋 oraz zasad臋 dzia艂ania radaru radarowych w celu bezkolizyjnego prowadzenia nawigacji
 • sporz膮dza meldunek radarowy
 • wykorzystuje nakres radarowy do zaplanowania manewru antykolizyjnego przez zmian臋 pr臋dko艣ci statku w艂asnego
 • wykorzystuje nakres radarowy do zaplanowania manewru antykolizyjnego przez zmian臋 kursu statku w艂asnego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • odczytuje informacje z radaru i radaru z automatycznym 艣ledzeniem ech, Automatic Radar Plotting Aid (ARPA) w celu bezkolizyjnego prowadzenia nawigacji
  14. charakteryzuje podstawowe parametry ruchu i cechy manewrowe statku
 • definiuje sterowno艣膰, zwrotno艣膰 i stateczno艣膰 kursow膮 statku
 • charakteryzuje rodzaje ster贸w wykorzystywanych na statkach
 • charakteryzuje rodzaje nap臋d贸w wykorzystywanych na statkach
 • opisuje rozk艂ad si艂 na 艣rubie i sterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la wp艂yw czynnik贸w eksploatacyjnych i hydrometeorologicznych na cechy manewrowe statku
 • przedstawia zasady sterowania silnikiem g艂贸wnym
  15. przedstawia zasady manewrowania w obszarach ograniczonych oraz sytuacjach awaryjnych
 • opisuje zjawisko osiadania statku na p艂ytkowodziu
 • opisuje si艂y oddzia艂ywuj膮ce pomi臋dzy statkami w sytuacjach wymijania i wyprzedzania
 • opisuje zjawisko efektu brzegowego w relacji statek 鈥 brzeg
 • opisuje zjawiska dynamiczne podczas cumowania i kotwiczenia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady manewrowania statkiem podczas podr贸偶y morskiej, manewrowania w porcie oraz na innych wodach ograniczonych
 • opisuje procedury stosowane podczas manewrowania statkiem w sytuacjach awaryjnych
 • okre艣la zasady manewrowania podczas podr贸偶y morskiej
  16. manewruje statkiem rybackim na symulatorach manewrowych
 • manewruje jednostk膮 ryback膮 podczas manewr贸w 鈥瀋z艂owiek za burt膮鈥
 • manewruje jednostk膮 ryback膮 podczas kotwiczenia i cumowania
 • manewruje jednostk膮 ryback膮 podczas wyprzedzania i wymijania w obszarach ograniczonych
 • manewruje jednostk膮 ryback膮 w trakcie prowadzenia po艂ow贸w, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem sytuacji zagro偶enia dla statku lub sprz臋tu po艂owowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje manewry jednostk膮 ryback膮 podczas z艂ych warunk贸w hydrometeorologicznych
 • manewruje jednostk膮 ryback膮 podczas holowania
  17. stosuje mi臋dzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu
 • okre艣la rol臋 i znaczenie przepis贸w miejscowych w stosunku do przepis贸w COLREG
 • rozpoznaje mo偶liwo艣ci manewrowe statku obcego na podstawie jego 艣wiate艂, znak贸w dziennych, sygna艂贸w d藕wi臋kowych i 艣wietlnych
 • identyfikuje statki na podstawie widocznego uk艂adu 艣wiate艂 nawigacyjnych lub znak贸w dziennych
 • omawia procedury stosowane podczas wachty (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia sposoby oceny bezpiecze艅stwa 偶eglugi podczas pe艂nienia wachty
 • omawia zasady u偶ycia 艣rodk贸w rejestracji i identyfikacji na statkach rybackich
 • identyfikuje sygna艂y d藕wi臋kowe i 艣wietlne
  18. przestrzega procedur post臋powania w przypadkach zagro偶e艅 i awarii na statku
 • wymienia zagro偶enia i awarie na statku
 • opisuje procedury post臋powania w przypadku zagro偶e艅 i awarii na statku
 • opisuje zasady post臋powania w sytuacji bezpo艣redniego zagro偶enia statku i za艂ogi

RYB.03.4 - Prowadzenie akcji ratowniczych i ratunkowych na morzu (Egzamin zawodowy kwalifikacja RYB.3)

  1. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce zasad i organizacji ratowania 偶ycia na morzu
 • pos艂uguje si臋 terminologi膮 z zakresu ratownictwa morskiego
 • okre艣la zasady pracy globalnych system贸w poszukiwania i ratownictwa morskiego
 • korzysta z akt贸w prawnych dotycz膮cych ratowania 偶ycia i mienia na morzu
 • opisuje struktur臋 organizacyjn膮 Morskiej S艂u偶by Poszukiwania i Ratownictwa 鈥 polskiej s艂u偶by SAR (SAR 鈥 Maritime Search and Rescue Service) (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la zasady dzia艂ania i wsp贸艂pracy z innymi s艂u偶bami polskiej s艂u偶by SAR
  6. pos艂uguje si臋 indywidualnymi i zbiorowymi 艣rodkami ratunkowymi
 • charakteryzuje indywidualne 艣rodki ratunkowe
 • charakteryzuje zbiorowe 艣rodki ratunkowe
 • omawia zasady zachowania si臋 rozbitk贸w w 艣rodkach ratunkowych oraz zasady przetrwania cz艂owieka w wodzie
 • obs艂uguje 艂odzie z nap臋dem i bez nap臋du (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia zasad臋 u偶ycia pirotechnicznych 艣rodk贸w sygna艂owych
 • przedstawia wymagania w zakresie wyposa偶enia statk贸w w sprz臋t i urz膮dzenia ratunkowe zgodnie z Konwencj膮 SOLASi Mi臋dzynarodow膮 Konwencj膮 Torremoli艅sk膮
 • manewruje 艂odzi膮 ratunkow膮 i ratownicz膮
  7. obs艂uguje urz膮dzenia s艂u偶膮ce do wodowania i podnoszenia 艂odzi i tratw ratunkowych
 • opisuje urz膮dzenia s艂u偶膮ce do opuszczania i podnoszenia oraz wodowania 艂odzi i tratw ratunkowych
 • wyznacza terminy przegl膮d贸w mechanizm贸w zwalniaj膮cych na podstawie dostarczonej dokumentacji
 • przeprowadza przegl膮dy i konserwacj臋 mechanizm贸w zwalniaj膮cych
 • opisuje metody ewakuacji ludzi ze statku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje sposoby ratowania rozbitk贸w z powierzchni morza
 • opisuje zasad臋 u偶ycia urz膮dze艅 do wodowania i podnoszenia 艂odzi oraz tratw ratunkowych
 • omawia metody ewakuacji ludzi ze statku
  8. pos艂uguje si臋 sprz臋tem przeciwpo偶arowym, sta艂ymi instalacjami ga艣niczymi, instalacj膮 alarmow膮 i instalacj膮 wykrywaj膮c膮 po偶ar
 • interpretuje statkowe plany przeciwpo偶arowe
 • wymienia i wskazuje wyposa偶enie przeciwpo偶arowe statku
 • opisuje metody gaszenia po偶ar贸w
 • stosuje zasady pos艂ugiwania si臋 sprz臋tem przeciwpo偶arowym (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasady przeprowadzania akcji ratowniczo- ga艣niczych
 • omawia warunki i przyczyny powstawania po偶aru na statku
 • obs艂uguje sta艂e instalacje ga艣nicze
 • obs艂uguje instalacje wykrywaj膮ce i ga艣nicze
 • przeprowadza akcje ratowniczo-ga艣nicze
  9. wykorzystuje Mi臋dzynarodowy lotniczy i morski poradnik poszukiwania i ratowania (IAMSAR) podczas manewrowania statkiem w akcji poszukiwawczo-ratowniczej
 • opisuje przygotowanie statku do akcji ratowniczej
 • opisuje procedury wsp贸艂pracy w ratownictwie morskim
 • omawia wzorce poszukiwa艅 stosowane podczas akcji poszukiwawczo-ratowniczych w oparciu o poradnik IAMSAR
 • omawia zasady ewakuacji za艂ogi statku przez 艣mig艂owiec (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zasady stosowane podczas przeprowadzania holowa艅 ratowniczych
 • opisuje procedury wsp贸艂dzia艂ania i koordynacji w ratownictwie morskim zgodnie z poradnikiem IAMSAR
 • stosuje zalecane metody manewrowania statkiem w akcji poszukiwawczo-ratowniczej

RYB.03.5 - Dba艂o艣膰 o statek i opieka nad lud藕mi (Egzamin zawodowy kwalifikacja RYB03)

  1. charakteryzuje konstrukcj臋 kad艂uba
 • klasyfikuje podstawowe materia艂y u偶ywane do budowy kad艂ub贸w
 • charakteryzuje g艂贸wne i charakterystyki eksploatacyjne wymiary statku
 • charakteryzuje elementy konstrukcyjne kad艂uba
 • interpretuje plany zbiornik贸w statk贸w rybackich r贸偶nych typ贸w
  2. wykorzystuje urz膮dzenia pok艂adowe statku rybackiego
 • wymienia urz膮dzenia pok艂adowe statku rybackiego
 • opisuje zasad臋 obs艂ugi windy oraz kabestan贸w cumowniczych i kotwicznych wraz z ich wyposa偶eniem
 • opisuje procedury organizacji pracy na stanowiskach manewrowych podczas cum