LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL15

Organizacja prac rybackich w akwakulturze

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA RL.15):

(OBECNIE BRAK MATERIAŁÓW Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją RL.15OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 15

1. Planowanie produkcji ryb i raków w akwakulturze
Kwalifikacje w zawodzie RL.15 - Uczeń:
1) posługuje się księgą stawową i jeziorową oraz operatem rybackim obwodu rybackiego;
2) dobiera technologię produkcji ryb odpowiednią do gospodarstwa rybackiego;
3) oblicza wskaźniki wielkości produkcji obiektu rybackiego na podstawie parametrów wody i jego wyposażenia;
4) oblicza liczebność obsad i wielkość produkcji ryb i raków;
5) oblicza zapotrzebowanie na paszę i sporządza preliminarz żywienia;
6) sporządza harmonogramy prac rybackich dla obiektu rybackiego;
7) sporządza zestaw technicznego wyposażenia obiektu rybackiego;
8) projektuje narzędzia połowu i odłowu ryb i raków;
9) oblicza koszty budowy narzędzi połowu i odłowu.

2. Organizowanie prac rybackich w intensywnym chowie i hodowli ryb i raków
Kwalifikacje w zawodzie RL15 - Uczeń:
1) dobiera metody intensywnego chowu ryb i raków;
2) prowadzi chów ryb i raków z zastosowaniem intensywnych metod chowu;
3) przygotowuje tarlaki ryb i raków do rozrodu sztucznego;
4) wykonuje czynności związane ze zwalczaniem chorób ryb i raków;
5) wykonuje czynności związane z leczeniem ryb i raków pod nadzorem lekarza weterynarii;
6) rozróżnia rasy, formy i odmiany ryb i raków;
7) przeprowadza selekcję, dobór i krzyżowanie ryb i raków.

3. Wykonywanie wstępnego przetwórstwa ryb i raków
Kwalifikacje w zawodzie RL 15 - Uczeń:
1) rozpoznaje asortyment wstępnie przetworzonych ryb i raków;
2) określa przydatność ryb i raków do spożycia i przetwarzania;
3) wykonuje prace związane z przedłużaniem trwałości surowca rybnego;
4) wykonuje prace w zakresie wstępnego przetwarzania ryb i raków;
5) oblicza ceny asortymentu wstępnie przetworzonych ryb i raków;
6) wykonuje prace przetwórcze, stosując przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa żywności.