LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RYB.02

Organizacja prac rybackich w akwakulturze i w rybackim u偶ytkowaniu w贸d 艣r贸dl膮dowych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA RYB.2):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 RYB.2
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RYB 2

RYB.02.2 - Podstawy rybactwa 艣r贸dl膮dowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja RYB.02)

  1. charakteryzuje 艣rodowisko 偶ycia ryb i innych organizm贸w wodnych
 • rozpoznaje przedstawicieli poszczeg贸lnych formacji ekologicznych na preparatach i rycinach
 • wymienia 艣rodowiska 偶ycia przedstawicieli poszczeg贸lnych formacji ekologicznych
 • wskazuje biotopy zajmowane przez wybrane gatunki ryb
 • wymienia poszczeg贸lne parametry fizyko- chemiczne wody (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje znaczenie parametr贸w fizykochemicznych wody
  2. rozpoznaje gatunki i stadia rozwojowe ryb i innych organizm贸w wodnych
 • wymienia cechy budowy poszczeg贸lnych gatunk贸w ryb i innych organizm贸w wodnych
 • opisuje terminy rozrodu wybranych gatunk贸w ryb i innych organizm贸w wodnych
 • wymienia sposoby zdobywania pokarmu przez wybrane gatunki ryb i inne organizmy wodne
 • rozpoznaje elementy poszczeg贸lnych uk艂ad贸w anatomicznych ryb na preparatach i rycinach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera nazwy 艂aci艅skie gatunk贸w ryb do nazw polskich
  3. Kwalifikacje w zawodzie RYB.02 - identyfikuje najwa偶niejsze zagro偶enia dla ekosystem贸w wodnych
 • wymienia niekorzystne czynniki 艣rodowiskowe stanowi膮ce zagro偶enie dla organizm贸w wodnych
 • wymienia skutki wyst臋powania niekorzystnych czynnik贸w 艣rodowiskowych dla organizm贸w wodnych
 • rozpoznaje objawy chorobowe ryb i innych organizm贸w wodnych na podstawie ich wygl膮du i zachowania, na podstawie opisu oraz rycin
  4. wykonuje prace rybackie zgodnie z przepisami prawa dotycz膮cymi rybactwa 艣r贸dl膮dowego
 • dobiera zasady kodeksu dobrej praktyki rybackiej do prac rybackich
 • wymienia przepisy prawa wodnego i przepisy prawa dotycz膮ce rybactwa 艣r贸dl膮dowego
 • wskazuje przepisy prawa dotycz膮ce 偶eglugi 艣r贸dl膮dowej
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅
 • rozr贸偶nia programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 w gospodarce rybackiej
 • dobiera oprogramowanie u偶ytkowe do wspomagania wykonywanych zada艅
  6. korzysta z us艂ug instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz wsi i rolnictwa
 • wymienia instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • wymienia us艂ugi oferowane przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • dobiera us艂ugi odpowiednich instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz wsi i rolnictwa do wykonywanych zada艅
  7. korzysta ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • rozr贸偶nia zewn臋trzne 艣rodki finansowe na prowadzenie gospodarki rybackiej
 • ustala dzia艂ania w celu pozyskania zewn臋trznych 艣rodk贸w finansowych na prowadzenie gospodarki rybackiej
 • okre艣la mo偶liwo艣ci korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • przygotowuje wnioski w ramach ubiegania si臋 o 艣rodki finansowe na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
  8. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

RYB.02.3 - Planowanie i organizowanie produkcji ryb i innych organizm贸w wodnych w akwakulturze (Egzamin zawodowy kwalifikacja RYB2)

  1. dobiera odpowiedni膮 technologi臋 produkcji ryb do akwakultury intensywnej
 • ocenia parametry wp艂ywaj膮ce na mo偶liwo艣ci produkcji intensywnej w akwakulturze
 • sporz膮dza harmonogram karmienia ryb i innych organizm贸w wodnych
 • proponuje metody od艂owu i sortowania poszczeg贸lnych gatunk贸w i sortyment贸w ryb
 • dobiera technologie produkcji do parametr贸w obiektu rybackiego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dopasowuje powierzchnie staw贸w i obj臋to艣膰 zbiornik贸w do poszczeg贸lnych sortyment贸w ryb
 • dobiera metod臋 od艂owu i sortowania ryb do gatunku i sortymentu ryby
 • planuje od艂owy i sortowanie ryb i innych organizm贸w wodnych
 • wymienia czynno艣ci monitoruj膮ce efekty produkcji ryb
 • por贸wnuje wyniki produkcji w gospodarstwie z produkcj膮 planowan膮
 • opisuje metody zimowania i magazynowania ryb i innych organizm贸w wodnych w akwakulturze intensywnej
  2. dobiera technologi臋 produkcji ryb odpowiedni膮 do akwakultury ekstensywnej
 • definiuje warunki produkcji ekstensywnej
 • charakteryzuje produkcj臋 ryb w akwakulturze ekstensywnej
 • stosuje zabiegi podnosz膮ce kultur臋 obiekt贸w akwakultury
 • wymienia sk艂adniki wyposa偶enia technicznego dla obiektu akwakultury ekstensywnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje wp艂yw wybranej metody produkcji na harmonogram prac
 • ustala harmonogram prac w obiektach akwakultury
 • kontroluje stan 艣rodowiska i efekty produkcji ryb i innych organizm贸w wodnych
 • wymienia metody od艂owu ryb i innych organizm贸w wodnych
 • dobiera metod臋 od艂owu i sortowania ryb do gatunku i sortymentu ryby
 • dobiera zimochowy i magazyny do gatunk贸w i sortyment贸w ryb
  3. Kwalifikacje w zawodzie RYB2 - dobiera technologi臋 produkcji ryb w obiektach wyl臋garniczych i podchowowych
 • charakteryzuje podstawowe zasady doskonalenia hodowlanego ryb i innych organizm贸w wodnych
 • charakteryzuje sprz臋t i urz膮dzenia w obiektach wyl臋garniczych i podchowowych
 • opisuje etapy sztucznego rozrodu ryb
 • wymienia sk艂adniki wyposa偶enia technicznego dla obiekt贸w wyl臋garniczych i podchowowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia parametry wody niezb臋dne do prawid艂owej inkubacji i podchowu ryb
 • oblicza czas inkubacji ikry w zale偶no艣ci od temperatury
 • wymienia sortymenty i stadia rozwoju ryb i innych organizm贸w
 • wymienia zagro偶enia wyst臋puj膮ce w produkcji ryb w obiektach wyl臋garniczych i podchowowych
 • monitoruje rozw贸j r贸偶nych stadi贸w ryb i innych organizm贸w wodnych
 • zabezpiecza obiekty wyl臋garnicze i podchowowe przed wp艂ywem niekorzystnych warunk贸w produkcyjnych
  4. organizuje transport ikry, wyl臋gu i ryb oraz innych organizm贸w wodnych
 • wskazuje w艂a艣ciw膮 metod臋 transportu w zale偶no艣ci od sortymentu ryby
 • dobiera sprz臋t i urz膮dzenia do gatunku i sortymentu transportowanej ryby
 • oblicza ilo艣膰 transportowanej ikry i ryb wed艂ug norm
 • wymienia zasady transportu ryb do bada艅 weterynaryjnych

RYB.02.4 - Planowanie i organizowanie rybackiego u偶ytkowania w贸d 艣r贸dl膮dowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja RYB.2)

  1. organizuje zarybienia w贸d 艣r贸dl膮dowych
 • ustala obsad臋 materia艂u zarybieniowego w jeziorach
 • opisuje czynno艣ci zwi膮zane z przetransportowaniem materia艂u zarybieniowego
 • wymienia typy jezior do zarybienia
 • opisuje prace wspomagaj膮ce tar艂o naturalne ryb w jeziorach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera gatunki i sortymenty do zarybie艅
 • dobiera techniki zarybie艅
 • sporz膮dza harmonogram zarybie艅
 • planuje prace wspomagaj膮ce naturalny rozr贸d ryb
  2. organizuje po艂owy w wodach 艣r贸dl膮dowych
 • wymienia techniki po艂ow贸w ryb i innych organizm贸w wodnych
 • dopasowuje sprz臋t do techniki po艂owu
 • wykonuje projekty wybranych narz臋dzi po艂owu
 • oblicza koszty materia艂owe budowy narz臋dzi po艂owu i od艂owu ryb i innych organizm贸w wodnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dopasowuje terminy po艂owu tarlak贸w do gatunku ryby
 • przygotowuje sprz臋t i urz膮dzenia do po艂ow贸w ryb w wodach 艣r贸dl膮dowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie RYB.2 - prowadzi dokumentacj臋 zwi膮zan膮 z rybackim u偶ytkowaniem w贸d 艣r贸dl膮dowych
 • dobiera dokumenty do rodzaju gospodarstwa rybackiego
 • okre艣la zakres danych wpisywanych do dokumentacji
 • wype艂nia zestawienia w ksi臋dze stawowej i jeziorowej
 • wymienia dokumenty statystyki publicznej dotycz膮ce rybactwa 艣r贸dl膮dowego

RYB.02.5 - Planowanie i organizowanie profilaktyki oraz leczenia ryb i innych organizm贸w wodnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja RYB02)

  1. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z profilaktyk膮 chor贸b ryb i innych organizm贸w wodnych
 • wymienia przyczyny i objawy chor贸b ryb
 • wymienia zabiegi profilaktyczne stosowane w obiektach akwakultury
 • dobiera zabiegi profilaktyczne do zagro偶enia w obiektach akwakultury
 • opisuje urz膮dzenia i narz臋dzia do profilaktyki w obiektach akwakultury
  2. wykonuje zabiegi zwi膮zane z leczeniem ryb i innych organizm贸w wodnych
 • wymienia procedury post臋powania w przypadku wyst膮pienia chor贸b ryb
 • omawia procedury leczenia ryb i innych organizm贸w wodnych
 • wymienia zabiegi lecznicze stosowane w chorobach ryb i rak贸w
 • omawia przepisy weterynaryjne dotycz膮ce zwalczania chor贸b ryb (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia zabiegi dezynfekcyjne w obiektach akwakultury i 艣rodkach transportu
 • wymienia normy i przepisy stosowane podczas u偶ywania 艣rodk贸w profilaktycznych i leczniczych

RYB.02.6 - Organizowanie i nadzorowanie prac zwi膮zanych ze wst臋pnym przetw贸rstwem i sprzeda偶膮 ryb i innych organizm贸w wodnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja RYB 02)

  1. okre艣la jako艣膰 surowca rybnego do dalszej obr贸bki
 • wskazuje metod臋 oceny jako艣ci w zale偶no艣ci od surowca ryby
 • wskazuje dalsz膮 obr贸bk臋 w zale偶no艣ci od oceny jako艣ci ryb
 • wymienia cechy 艣wie偶ej ryby
 • dopasowuje stan ryby do metody dalszej obr贸bki
  2. okre艣la metody przechowywania ryb i innych organizm贸w wodnych
 • rozr贸偶nia podstawowe asortymenty wst臋pnie przetworzonych ryb (filet, tuszka, dzwonki)
 • omawia metody przed艂u偶enia trwa艂o艣ci surowca rybnego
 • wymienia parametry zabieg贸w przed艂u偶aj膮cych trwa艂o艣膰 ryb
 • wymienia terminy przydatno艣ci ryb do spo偶ycia w zale偶no艣ci od metody przetwarzania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia przepisy dotycz膮ce przechowywania ryb i innych organizm贸w wodnych
  3. Kwalifikacje w zawodzie RYB 02 - okre艣la sposoby przetwarzania ryb i innych organizm贸w wodnych
 • dobiera odpowiedni膮 metod臋 przed艂u偶enia trwa艂o艣ci do asortymentu surowca (ch艂odzenie, zamra偶anie, solenie, w臋dzenie)
 • opisuje metody wst臋pnego przetwarzania ryb (odg艂awianie, odgardlanie, odsk贸rzanie, filetowanie)
 • opisuje dzia艂anie maszyn i urz膮dze艅 do wst臋pnej obr贸bki ryb
 • przypisuje maszyny i urz膮dzenia wst臋pnej obr贸bki do gatunku ryby
  4. okre艣la sposoby pakowania i przygotowania do sprzeda偶y ryb po przetw贸rstwie zgodnie z przepisami dotycz膮cymi znakowania opakowa艅 jednostkowych i zbiorczych
 • wymienia sposoby pakowania przetworzonych ryb
 • dopasowuje spos贸b pakowania do asortymentu przetworzonej ryby
 • wymienia elementy wymagane przy znakowaniu opakowa艅
 • omawia sposoby zabezpieczania przesy艂ki
  5. Kwalifikacje zawodowe - prowadzi sprzeda偶 ryb i innych organizm贸w wodnych
 • opisuje przechowanie i przygotowanie ryb do sprzeda偶y zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami
 • wymienia przepisy obowi膮zuj膮ce przy sprzeda偶y ryb
 • opisuje rodzaje sprzeda偶y produkt贸w z w艂asnego gospodarstwa
 • stosuje przepisy sanitarno-higieniczne dotycz膮ce sprzeda偶y ryb i innych organizm贸w wodnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera spos贸b dzia艂a艅 reklamowych do rodzaju produkcji rybackiej

RYB.02.7 - Organizowanie i prowadzenie 艂owisk w臋dkarskich (Egzamin zawodowy kwalifikacja RYB.02)

  1. urz膮dza 艂owiska w臋dkarskie
 • wymienia typy 艂owisk w臋dkarskich
 • dobiera typ 艂owiska do warunk贸w gospodarstwa
 • wymienia punkty regulaminu 艂owiska
 • okre艣la sposoby wyznaczania stanowisk w臋dkarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dopasowuje gatunki ryby do charakteru 艂owiska
 • wymienia zabiegi profilaktyczne stosowane w 艂owisku
 • omawia formy reklamy 艂owisk przed uruchomieniem dzia艂alno艣ci
  2. prowadzi 艂owiska w臋dkarskie
 • kontroluje funkcjonowanie 艂owiska
 • organizuje zakupy ryb i zarybianie 艂owiska w臋dkarskiego
 • okre艣la parametry wp艂ywaj膮ce na funkcjonowanie 艂owiska
 • wskazuje sposoby obliczania aktualnej obsady ryb w 艂owisku (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • omawia zasady zarybiania 艂owiska
 • wymienia dzia艂ania marketingowe i formy reklamy 艂owiska
 • analizuje rachunek ekonomiczny 艂owiska w臋dkarskiego
 • opracowuje regulamin zawod贸w w臋dkarskich na 艂owisku
 • organizuje zawody w臋dkarskie

RYB.02.8 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja RYB.02)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe w j臋zyku obcym nowo偶ytnym umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu b膮d藕 fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie RYB.02 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nych charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e- mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zadaje pytania dotycz膮ce preferencji i intencji innych os贸b
 • proponuje rozm贸wcy produkty
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂, np. prezentacj臋
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad j臋zykiem, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

RYB.02.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja RYB.02.)

  1. okre艣la warunki i organizacj臋 pracy zapewniaj膮ce wymagany poziom ochrony zdrowia i 偶ycia przed zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi w 艣rodowisku pracy
 • wyja艣nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy
 • wyja艣nia zasady bezpiecze艅stwa podczas pracy na wodzie i lodzie
 • wyja艣nia zasady ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania prac rybackich
 • dobiera warunki pracy zapewniaj膮ce wymagany poziom ochrony zdrowia i 偶ycia przed zagro偶eniami do z