LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL.21

Projektowanie, urz膮dzanie i piel臋gnacja ro艣linnych obiekt贸w architektury krajobrazu- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 RL.21
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 21

1. Przygotowywanie ro艣lin ozdobnych do urz膮dzania obiekt贸w architektury krajobrazu
Kwalifikacje w zawodzie RL.21 - Ucze艅:
1) okre艣la funkcje ro艣lin ozdobnych w kszta艂towaniu krajobrazu;
2) okre艣la zastosowanie podstawowych grup ro艣lin w obiektach architektury krajobrazu;
3) dobiera narz臋dzia i sprz臋t do prac zwi膮zanych z upraw膮 i piel臋gnacj膮 ro艣lin ozdobnych;
4) wykonuje podstawowe prace uprawowe i piel臋gnacyjne w szk贸艂kach ro艣lin ozdobnych;
5) dobiera technologie produkcji ro艣lin do warunk贸w przyrodniczych i ekonomicznych;
6) ocenia stan ro艣lin przeznaczonych do urz膮dzania obiekt贸w architektury krajobrazu;
7) przygotowuje materia艂 ro艣linny do ekspedycji zgodnie ze specyfikacj膮;
8) przygotowuje ro艣liny do transportu, sk艂adowania i sadzenia;
9) przygotowuje materia艂y do wykonywania dekoracji ro艣linnych.

2. Wykonywanie i piel臋gnacja ro艣linnych obiekt贸w architektury krajobrazu
Kwalifikacje w zawodzie RL21 - Ucze艅:
1) charakteryzuje walory przyrodnicze krajobrazu;
2) przeprowadza inwentaryzacj臋 szaty ro艣linnej;
3) przeprowadza analizy funkcjonalno-przestrzenne wn臋trz ogrodowych;
4) wykorzystuje zasady kompozycji w projektowaniu ro艣linnych obiekt贸w architektury krajobrazu;
5) opracowuje projekty koncepcyjne i techniczne obiekt贸w ro艣linnych;
6) projektuje uk艂ady ro艣linne z uwzgl臋dnieniem warunk贸w siedliskowych i warto艣ci dekoracyjnych;
7) planuje rozmieszczenie zadrzewie艅 w krajobrazie;
8) opracowuje graficznie projekty koncepcyjne i techniczne obiekt贸w ro艣linnych;
9) planuje organizacj臋 prac zwi膮zanych z sadzeniem ro艣lin;
10) dobiera metody sadzenia ro艣lin ozdobnych;
11) pos艂uguje si臋 narz臋dziami, urz膮dzeniami i sprz臋tem ogrodniczym;
12) przygotowuje gleb臋 do sadzenia ro艣lin ozdobnych;
13) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z sadzeniem ro艣lin;
14) wykonuje zabiegi piel臋gnacyjne ro艣lin;
15) dobiera metody nawadniania ro艣lin;
16) rozlicza koszt rob贸t i materia艂贸w zwi膮zanych z wykonywaniem i piel臋gnacj膮 obiekt贸w ro艣linnych;
17) projektuje i wykonuje dekoracje ro艣linne.