LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL.04

Prowadzenie produkcji pszczelarskiej- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 RL.4
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 4

1. Prowadzenie produkcji ro艣linnej
Kwalifikacje w zawodzie RL.04 - Ucze艅:
1) okre艣la wp艂yw czynnik贸w klimatyczno-glebowych na wzrost i rozw贸j oraz plonowanie ro艣lin;
2) dobiera ro艣liny do warunk贸w klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
3) dobiera zmianowanie ro艣lin uprawnych do okre艣lonych warunk贸w gospodarstwa rolniczego;
4) wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 urz膮dze艅 wodno-melioracyjnych;
5) planuje nawo偶enie organiczne i mineralne;
6) ocenia jako艣膰 materia艂u siewnego;
7) przygotowuje materia艂 siewny do siewu;
8) planuje zabiegi agrotechniczne do warunk贸w glebowych i wymaga艅 ro艣lin uprawnych;
9) wykonuje zabiegi agrotechniczne zwi膮zane z produkcj膮 ro艣lin uprawnych;
10) rozpoznaje choroby, szkodniki i chwasty ro艣lin uprawnych;
11) dobiera metody i 艣rodki ochrony ro艣lin zgodnie z zasadami integrowanej ochrony ro艣lin;
12) dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i maszyny do prac w produkcji ro艣linnej;
13) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane w produkcji ro艣linnej;
14) prowadzi upraw臋 ro艣lin zgodnie ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮 i z Zasadami
Wzajemnej Zgodno艣ci oraz rachunkiem ekonomicznym;
15) stosuje ekologiczne metody uprawy ro艣lin;
16) przestrzega warunk贸w przechowywania produkt贸w pochodzenia ro艣linnego;
17) przechowuje oraz przygotowuje produkty pochodzenia ro艣linnego do sprzeda偶y;
18) prowadzi sprzeda偶 bezpo艣redni膮 produkt贸w pochodzenia ro艣linnego.

2. Prowadzenie produkcji zwierz臋cej
Kwalifikacje w zawodzie RL4 - Ucze艅:
1) okre艣la po艂o偶enie narz膮d贸w i uk艂ad贸w w organizmach zwierz膮t gospodarskich;
2) okre艣la procesy 偶yciowe zachodz膮ce w organizmach zwierz膮t gospodarskich;
3) rozpoznaje gatunki, typy u偶ytkowe i rasy zwierz膮t gospodarskich;
4) okre艣la kierunki chowu zwierz膮t gospodarskich;
5) rozpoznaje i ocenia jako艣膰 pasz stosowanych w 偶ywieniu zwierz膮t gospodarskich;
6) przygotowuje, konserwuje i przechowuje pasze;
7) analizuje wp艂yw racjonalnego 偶ywienia zwierz膮t gospodarskich na wyniki produkcyjne i ekonomiczne;
8) dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i maszyny do prac w produkcji zwierz臋cej;
9) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane w produkcji zwierz臋cej;
10) wykonuje prace zwi膮zane z 偶ywieniem, rozrodem oraz piel臋gnacj膮 zwierz膮t gospodarskich;
11) wykonuje prace zwi膮zane z higien膮 zwierz膮t i utrzymaniem pomieszcze艅
gospodarskich;
12) okre艣la warunki zoohigieniczne w pomieszczeniach dla zwierz膮t gospodarskich;
13) prowadzi produkcj臋 zwierz臋c膮 zgodnie ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮 i z Zasadami Wzajemnej Zgodno艣ci;
14) rozpoznaje objawy chorobowe na podstawie wygl膮du i zachowania zwierz膮t
gospodarskich;
15) przestrzega zasad identyfikacji i rejestracji oraz obrotu zwierz臋tami gospodarskimi;
16) stosuje metody ekologiczne w produkcji zwierz臋cej;
17) przygotowuje zwierz臋ta do aukcji, pokaz贸w i wystaw;
18) przygotowuje zwierz臋ta i produkty pochodzenia zwierz臋cego do sprzeda偶y;
19) prowadzi sprzeda偶 bezpo艣redni膮 zwierz膮t i produkt贸w pochodzenia zwierz臋cego.

3. Prowadzenie gospodarki pasiecznej
Kwalifikacje w zawodzie RL 04 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rasy pszcz贸艂;
2) okre艣la budow臋 morfologiczn膮 i anatomiczn膮 oraz procesy fizjologiczne zachodz膮ce
w organizmie pszcz贸艂;
3) ocenia stan rodziny pszczelej w r贸偶nych porach roku;
4) ocenia warto艣膰 u偶ytkow膮 i hodowlan膮 pszcz贸艂 i ich miesza艅c贸w;
5) zak艂ada i prowadzi pasiek臋;
6) kieruje rozwojem rodzin pszczelich w sezonie pasiecznym;
7) prowadzi prace zwi膮zane z rozmna偶aniem rodzin pszczelich;
8) prowadzi wych贸w i wymian臋 matek pszczelich;
9) prowadzi gospodark臋 w臋drown膮 pszcz贸艂;
10) rozpoznaje choroby i szkodniki pszcz贸艂 oraz szkodniki produkt贸w pszczelich;
11) dobiera metody zwalczania chor贸b i szkodnik贸w pszcz贸艂;
12) prowadzi pasiek臋 metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
13) organizuje i prowadzi pozyskiwanie miodu, py艂ku, wosku, mleczka, propolisu i pierzgi oraz jadu pszczelego;
14) ocenia jako艣膰 produkt贸w pszczelich;
15) przetwarza produkty pszczele;
16) przestrzega warunk贸w przechowywania produkt贸w pszczelich;
17) przygotowuje produkty pszczele do sprzeda偶y zgodnie z obowi膮zuj膮cymi normami;
18) prowadzi sprzeda偶 bezpo艣redni膮 produkt贸w pszczelich;
19) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas prowadzenia pasieki.

4. Wykorzystywanie zasob贸w bazy po偶ytkowej
Kwalifikacje w zawodzie RL04 - Ucze艅:
1) klasyfikuje po偶ytki pszczele wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w;
2) rozpoznaje ro艣liny po偶ytkowe;
3) ocenia wydajno艣膰 nektarow膮 i miodow膮 ro艣lin po偶ytkowych;
4) szacuje zasoby bazy po偶ytkowej w rejonie;
5) dobiera ro艣liny do poprawy bazy po偶ytkowej;
6) poprawia baz臋 po偶ytkow膮 wok贸艂 pasieki;
7) okre艣la odleg艂o艣膰 pasieki od bazy po偶ytkowej;
8) okre艣la potrzeby pokarmowe rodziny pszczelej;
9) dostosowuje wielko艣膰 pasieki do zasob贸w bazy po偶ytkowej.