LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL.05

Zak艂adanie i prowadzenie upraw ogrodniczych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 RL.5
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 5

1. Prowadzenie produkcji sadowniczej
Kwalifikacje w zawodzie RL.05 - Ucze艅:
1) okre艣la wp艂yw czynnik贸w klimatycznych na wzrost, rozw贸j oraz plonowanie ro艣lin sadowniczych;
2) dobiera ro艣liny sadownicze do warunk贸w klimatyczno-glebowych i ekonomicznych
danego rejonu;
3) ustala terminy sadzenia ro艣lin sadowniczych;
4) przygotowuje teren i gleb臋 pod upraw臋 ro艣lin sadowniczych;
5) planuje nawo偶enie organiczne i mineralne ro艣lin sadowniczych;
6) wykonuje prace zwi膮zane z nawo偶eniem, piel臋gnacj膮, nawadnianiem i odwadnianiem upraw sadowniczych;
7) dobiera sposoby formowania drzew i krzew贸w owocowych;
8) reguluje wzrost i owocowanie ro艣lin sadowniczych;
9) zabezpiecza ro艣liny przed mrozem i przymrozkami;
10) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z produkcj膮 materia艂u szk贸艂karskiego i rozmno偶eniowego ro艣lin sadowniczych;
11) rozpoznaje choroby oraz szkodniki ro艣lin sadowniczych;
12) rozpoznaje chwasty w uprawach sadowniczych;
13) dobiera metody i 艣rodki ochrony ro艣lin sadowniczych;
14) ocenia dojrza艂o艣膰 zbiorcz膮 owoc贸w;
15) dobiera sprz臋t do zbioru i transportu owoc贸w;
16) prowadzi upraw臋 owoc贸w zgodnie ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮 i z Zasadami
Wzajemnej Zgodno艣ci;
17) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane ze zbiorem owoc贸w;
18) przestrzega warunk贸w przechowywania r贸偶nych gatunk贸w owoc贸w;
19) przygotowuje owoce do sprzeda偶y;
20) prowadzi sprzeda偶 bezpo艣redni膮 r贸偶nych gatunk贸w owoc贸w;
21) kalkuluje koszty produkcji sadowniczej.

2. Prowadzenie produkcji warzywniczej
Kwalifikacje w zawodzie RL5 - Ucze艅:
1) okre艣la wp艂yw czynnik贸w klimatycznych na wzrost, rozw贸j i plonowanie ro艣lin warzywnych i przyprawowych oraz grzyb贸w jadalnych;
2) dobiera gatunki i odmiany warzyw do warunk贸w klimatyczno-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
3) dobiera metody siewu nasion ro艣lin warzywnych;
4) ocenia jako艣膰 materia艂u siewnego;
5) przygotowuje materia艂 siewny ro艣lin warzywnych;
6) okre艣la warunki i sposoby rozmna偶ania oraz p臋dzenia ro艣lin warzywnych;
7) dobiera zmianowanie ro艣lin warzywnych do okre艣lonych warunk贸w klimatyczno-
-glebowych i ekonomicznych gospodarstwa;
8) przygotowuje pomieszczenia, os艂ony, pod艂o偶a i pojemniki do produkcji warzyw;
9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem upraw warzywnych w gruncie, w pomieszczeniach i pod os艂onami;
10) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z upraw膮 ro艣lin przyprawowych w gruncie i pod
os艂onami;
11) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z produkcj膮 grzyb贸w jadalnych;
12) wykonuje zabiegi agrotechniczne zwi膮zane z prowadzeniem plantacji nasiennych warzyw;
13) prowadzi upraw臋 warzyw zgodnie ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮 i z Zasadami
Wzajemnej Zgodno艣ci;
14) stosuje metody ekologicznej uprawy ro艣lin warzywnych;
15) dobiera sprz臋t do zbioru i transportu warzyw;
16) przestrzega warunk贸w przechowywania warzyw;
17) przygotowuje warzywa, nasiona, ro艣liny przyprawowe i grzyby jadalne do sprzeda偶y;
18) prowadzi sprzeda偶 bezpo艣redni膮 warzyw, nasion, ro艣lin przyprawowych i grzyb贸w jadalnych;
19) kalkuluje koszty produkcji warzyw.

3. Prowadzenie produkcji ro艣lin ozdobnych
Kwalifikacje w zawodzie RL 05 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje i gatunki ro艣lin ozdobnych;
2) rozpoznaje nasiona ro艣lin ozdobnych i traw;
3) rozpoznaje organy podziemne ro艣lin ozdobnych;
4) okre艣la metody wegetatywnego rozmna偶ania ro艣lin ozdobnych;
5) okre艣la walory dekoracyjne ro艣lin ozdobnych;
6) okre艣la wymagania siedliskowe ro艣lin ozdobnych;
7) planuje upraw臋 ro艣lin ozdobnych w zale偶no艣ci od warunk贸w klimatyczno-
-glebowych i ekonomicznych danego rejonu;
8) okre艣la termin i spos贸b siewu nasion i sadzenia ro艣lin ozdobnych;
9) przygotowuje gleb臋 do siewu nasion i sadzenia ro艣lin ozdobnych;
10) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z siewem nasion i przesadzaniem ro艣lin ozdobnych;
11) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z sadzeniem drzew i krzew贸w;
12) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z p臋dzeniem ro艣lin ozdobnych, przy艣pieszaniem lub op贸藕nianiem kwitnienia ro艣lin ozdobnych;
13) zak艂ada rabaty kwiatowe;
14) rozr贸偶nia rodzaje teren贸w zieleni;
15) planuje rozmieszczenie ro艣lin ozdobnych na terenach zieleni;
16) wykonuje zabiegi piel臋gnacyjne i renowacyjne teren贸w zieleni;
17) wykonuje dekoracje z wykorzystaniem ro艣lin ozdobnych, naczy艅 i materia艂贸w pomocniczych;
18) stosuje metody ochrony i nawo偶enia ro艣lin ozdobnych bezpieczne dla 艣rodowiska;
19) prowadzi dokumentacj臋 rob贸t zwi膮zanych z urz膮dzaniem teren贸w zieleni;
20) przygotowuje kwiaty ci臋te, ro艣liny doniczkowe oraz materia艂 rozmno偶eniowy do sprzeda偶y;
21) prowadzi sprzeda偶 bezpo艣redni膮 kwiat贸w ci臋tych, ro艣lin doniczkowych oraz materia艂u rozmno偶eniowego;
22) kalkuluje koszty produkcji ro艣lin ozdobnych oraz urz膮dzania i piel臋gnacji teren贸w
zieleni;
23) prowadzi upraw臋 ro艣lin ozdobnych zgodnie ze Zwyk艂膮 Dobr膮 Praktyk膮 Rolnicz膮 i z Zasadami Wzajemnej Zgodno艣ci.

4. Eksploatacja 艣rodk贸w technicznych stosowanych w ogrodnictwie
Kwalifikacje w zawodzie RL05 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮, instrukcjami obs艂ugi maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w ogrodnictwie;
2) rozpoznaje materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne stosowane w maszynach i urz膮dzeniach ogrodniczych;
3) dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i maszyny do wykonywania prac w ogrodnictwie;
4) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane w produkcji ogrodniczej;
5) wykonuje okre艣lone zabiegi agrotechniczne zwi膮zane z produkcj膮 ogrodnicz膮;
6) dobiera pojazdy i 艣rodki transportu do rodzaju wykonywanych prac ogrodniczych;
7) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przegl膮dami technicznymi oraz konserwacj膮 pojazd贸w, maszyn i urz膮dze艅 ogrodniczych;
8) przestrzega zasad rachunku ekonomicznego podczas wykonywania prac zwi膮zanych
z produkcj膮 ogrodnicz膮;
9) przeprowadza kalibracj臋 opryskiwaczy stosowanych w ochronie ro艣lin.