LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RL.07

Organizacja i prowadzenie przedsi臋biorstwa w agrobiznesie- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 RL.7
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RL 7

1. Prowadzenie dzia艂alno艣ci gospodarczej w agrobiznesie
Kwalifikacje w zawodzie RL.07 - Ucze艅:
1) sporz膮dza dokumenty zwi膮zane z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej;
2) dobiera form臋 organizacyjno-prawn膮 przedsi臋biorstwa;
3) organizuje dzia艂alno艣膰 logistyczn膮, produkcyjn膮, handlow膮 i us艂ugow膮 w przedsi臋biorstwie agrobiznesowym;
4) okre艣la potrzeby finansowe przedsi臋biorstwa;
5) okre艣la 藕r贸d艂a finansowania dzia艂alno艣ci przedsi臋biorstwa;
6) okre艣la potrzeby kadrowe;
7) dobiera techniki zarz膮dzania przedsi臋biorstwem;
8) planuje dzia艂ania marketingowe w agrobiznesie.

2. Planowanie przetw贸rstwa 偶ywno艣ci
Kwalifikacje w zawodzie RL7 - Ucze艅:
1) korzysta z dokumentacji technicznej i technologicznej oraz wynik贸w bada艅 laboratoryjnych 偶ywno艣ci;
2) dobiera surowce, dodatki do 偶ywno艣ci oraz materia艂y pomocnicze stosowane w procesie przetw贸rstwa 偶ywno艣ci;
3) okre艣la warunki prowadzenia operacji mechanicznych, termicznych i dyfuzyjnych surowc贸w;
4) dobiera technologie produkcji wybranych produkt贸w spo偶ywczych;
5) dobiera metody utrwalania 偶ywno艣ci;
6) sporz膮dza zapotrzebowanie na surowce, opakowania i dodatki do 偶ywno艣ci;
7) dobiera maszyny i urz膮dzenia stosowane w przetw贸rstwie spo偶ywczym;
8) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane w zak艂adach przetw贸rstwa spo偶ywczego;
9) organizuje prace zwi膮zane z przetw贸rstwem 偶ywno艣ci;
10) dobiera sposoby zagospodarowania odpad贸w produkcyjnych;
11) stosuje przepisy prawa i normy dotycz膮ce przetw贸rstwa spo偶ywczego;
12) stosuje systemy zapewnienia bezpiecze艅stwa zdrowotnego 偶ywno艣ci.

3. Prowadzenie rachunkowo艣ci i rozlicze艅 podatkowych przedsi臋biorstwa w agrobiznesie
Kwalifikacje w zawodzie RL 07 - Ucze艅:
1) stosuje przepisy prawa dotycz膮ce rachunkowo艣ci i przepisy prawa podatkowego;
2) sporz膮dza dokumenty ksi臋gowe zgodnie z obowi膮zuj膮cymi zasadami;
3) rozr贸偶nia sk艂adniki maj膮tku i kapita艂贸w przedsi臋biorstwa;
4) przeprowadza inwentaryzacj臋 sk艂adnik贸w maj膮tkowych przedsi臋biorstwa;
5) ewidencjonuje r贸偶nice inwentaryzacyjne sk艂adnik贸w maj膮tkowych przedsi臋biorstwa;
6) oblicza zu偶ycie sk艂adnik贸w maj膮tku trwa艂ego;
7) ewidencjonuje operacje gospodarcze na kontach;
8) sporz膮dza bilans oraz rachunek zysk贸w i strat;
9) sporz膮dza sprawozdanie finansowe;
10) dokonuje klasyfikacji koszt贸w;
11) sporz膮dza kalkulacje koszt贸w dzia艂alno艣ci gospodarczej w agrobiznesie;
12) oblicza wynagrodzenie pracownika oraz sporz膮dza dokumenty dotycz膮ce jego wynagrodzenia;
13) sporz膮dza dokumenty dotycz膮ce ubezpiecze艅 obowi膮zkowych i dobrowolnych
w agrobiznesie;
14) prowadzi uproszczone formy ewidencji ksi臋gowej;
15) korzysta z komputerowych program贸w finansowo-ksi臋gowych.