LOGOWANIE

TECHNIK AGROBIZNESUTESTY OBOWI膭ZKOWE:

TESTY DODATKOWE:

TESTY SPRAWDZAJ膭CE WIEDZ臉 (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TECHNIK AGROBIZNESU:

Zakres wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci w zawodzie technik agobiznesu. Absolwent powinien umie膰:

 • czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych,
 • rozr贸偶nia膰 poj臋cia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, element贸w prawa dzia艂alno艣ci gospodarczej, rachunkowo艣ci i finans贸w;
 • rozpoznawa膰 specyficzne warunki i cechy produkcji oraz obrotu towarowego artyku艂ami rolno-spo偶ywczymi;
 • rozr贸偶nia膰 wymagania zwi膮zane z technologi膮 produkcji ro艣lin oraz gatunk贸w zwierz膮t gospodarskich;
 • rozr贸偶nia膰 towary rolno-spo偶ywcze na podstawie cech u偶ytkowych;
 • rozr贸偶nia膰 elementy, narz臋dzia i zasady marketingu;
 • rozpoznawa膰 dokumenty zwi膮zane z obrotem towarowym i dzia艂alno艣ci膮 us艂ugow膮;
 • wskazywa膰 mocne i s艂abe strony dzia艂alno艣ci w sektorze agrobiznesu oraz szanse i zagro偶enia jego rozwoju.
 • przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne,
 • ewidencjonowa膰 operacje gospodarcze;
 • kalkulowa膰 koszt jednostkowy wytworzenia produktu lub us艂ugi;
 • oblicza膰 wyniki finansowe przedsi臋biorstw;
 • rozlicza膰 wyniki inwentaryzacji;
 • interpretowa膰 podstawowe wska藕niki analizy ekonomiczno-finansowej;
 • oblicza膰 warto艣ci procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe;
 • dobiera膰 formy sprzeda偶y hurtowej i detalicznej w zale偶no艣ci od asortymentu towaru i rozmiar贸w przedsi臋biorstw;
 • interpretowa膰 informacje dotycz膮ce dzia艂alno艣ci w sektorze agrobiznesu przedstawiane w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej;
 • ocenia膰 jako艣膰 podstawowych produkt贸w rolniczych i spo偶ywczych;
 • dobiera膰 strategie marketingowe dzia艂alno艣ci w sektorze agrobiznesu.
 • bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska,
 • wskazywa膰 przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska;
 • stosowa膰 zasady archiwizacji dokumentacji przedsi臋biorstwa oraz ochrony baz danych;
 • wskazywa膰 zagro偶enia wynikaj膮ce z nieprzestrzegania przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania prac w produkcji rolniczej;
 • wskazywa膰 zagro偶enia ekologiczne powodowane produkcj膮 rolnicz膮 i przetw贸rstwem spo偶ywczym.