LOGOWANIE

KWALIFIKACJA RYB.01

Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze oraz rybackie u偶ytkowanie w贸d 艣r贸dl膮dowych

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA RYB.1):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)

TESTY ZAWODOWE (PODOBNE KWALIFIKACJE):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 RYB.1
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE RYB 1

RYB.01.2 - Podstawy rybactwa 艣r贸dl膮dowego (Egzamin zawodowy kwalifikacja RYB.01)

  1. charakteryzuje 艣rodowisko 偶ycia ryb i innych organizm贸w wodnych
 • rozpoznaje przedstawicieli poszczeg贸lnych formacji ekologicznych na preparatach i rycinach
 • wymienia 艣rodowiska 偶ycia przedstawicieli poszczeg贸lnych formacji ekologicznych
 • wskazuje biotopy zajmowane przez wybrane gatunki ryb
 • wymienia poszczeg贸lne parametry fizyko- chemiczne wody (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje znaczenie parametr贸w fizyko-chemicznych wody
  2. rozpoznaje gatunki i stadia rozwojowe ryb i innych organizm贸w wodnych
 • wymienia cechy budowy poszczeg贸lnych gatunk贸w ryb i innych organizm贸w wodnych
 • opisuje terminy rozrodu wybranych gatunk贸w ryb i innych organizm贸w wodnych
 • wymienia sposoby zdobywania pokarmu przez wybrane gatunki ryb i inne organizmy wodne
 • rozpoznaje elementy poszczeg贸lnych uk艂ad贸w anatomicznych ryb na preparatach i rycinach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera nazwy 艂aci艅skie gatunk贸w ryb do nazw polskich
  3. Kwalifikacje w zawodzie RYB.01 - identyfikuje najwa偶niejsze zagro偶enia dla ekosystem贸w wodnych
 • wymienia niekorzystne czynniki 艣rodowiskowe stanowi膮ce zagro偶enie dla organizm贸w wodnych
 • wymienia skutki wyst臋powania niekorzystnych czynnik贸w 艣rodowiskowych dla organizm贸w wodnych
 • rozpoznaje objawy chorobowe ryb i innych organizm贸w wodnych na podstawie ich wygl膮du i zachowania, na podstawie opisu oraz rycin
  4. wykonuje prace rybackie zgodnie z przepisami prawa dotycz膮cymi rybactwa 艣r贸dl膮dowego
 • dobiera zasady kodeksu dobrej praktyki rybackiej do prac rybackich
 • wymienia przepisy prawa wodnego i przepisy prawa dotycz膮ce rybactwa 艣r贸dl膮dowego
 • wskazuje przepisy prawa dotycz膮ce 偶eglugi 艣r贸dl膮dowej
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅
 • rozr贸偶nia programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 w gospodarce rybackiej
 • dobiera oprogramowanie u偶ytkowe do wspomagania wykonywanych zada艅
  6. wykonuje czynno艣ci kontrolno-obs艂ugowe ci膮gnik贸w rolniczych i przyczep
 • wykonuje obs艂ug臋 codzienn膮 ci膮gnika rolniczego i przyczepy
 • kontroluje sprawno艣膰 uk艂ad贸w i instalacji ci膮gnika rolniczego i przyczepy
  7. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu drogowego w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T
 • wyja艣nia og贸lne zasady dotycz膮ce ruchu ci膮gnik贸w rolniczych po drogach
 • stosuje zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadku drogowym z udzia艂em ci膮gnika rolniczego
 • stosuje zasady ruchu drogowego okre艣lone znakami i sygna艂ami drogowymi podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym z przyczep膮
 • wykonuje manewry w ruchu drogowym podczas jazdy ci膮gnikiem rolniczym z przyczep膮
  8. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem i obs艂ug膮 ci膮gnika rolniczego
 • przygotowuje ci膮gnik rolniczy i przyczep臋 do jazdy
 • wykonuje manewry wymagane do uzyskania prawa jazdy kategorii T
 • przestrzega zasad kierowania ci膮gnikiem rolniczym z przyczep膮
  9. korzysta z us艂ug instytucji i organizacji dzia艂aj膮cych na rzecz wsi i rolnictwa
 • wymienia instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • wymienia us艂ugi oferowane przez instytucje i organizacje dzia艂aj膮ce na rzecz wsi i rolnictwa
 • dobiera us艂ugi odpowiednich instytucji i organizacji do wykonywanych zada艅
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - korzysta ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • rozr贸偶nia zewn臋trzne 艣rodki finansowe na prowadzenie gospodarki rybackiej
 • ustala dzia艂ania w celu pozyskania zewn臋trznych 艣rodk贸w finansowych na prowadzenie gospodarki rybackiej
 • okre艣la mo偶liwo艣ci korzystania ze 艣rodk贸w finansowych na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
 • przygotowuje wnioski w ramach ubiegania si臋 o 艣rodki finansowe na rozw贸j rolnictwa i obszar贸w wiejskich
  11. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

RYB.01.3 - Prowadzenie gospodarstwa w akwakulturze (Egzamin zawodowy kwalifikacja RYB1)

  1. stosuje metody i techniki chowu i hodowli w akwakulturze i akwarystyce
 • dobiera obiekty akwakultury do produkcji r贸偶nych gatunk贸w i sortyment贸w ryb oraz innych organizm贸w wodnych
 • wymienia metody produkcji r贸偶nych gatunk贸w i sortyment贸w ryb oraz innych organizm贸w wodnych
 • wymienia sprz臋t i urz膮dzenia konieczne do realizacji chowu i hodowli ryb oraz innych organizm贸w wodnych
 • dobiera technologi臋 produkcji do gatunk贸w i sortyment贸w ryb i innych organizm贸w wodnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia zasady profilaktyki i higieny chowu i hodowli ryb w akwakulturze oraz w akwarystyce
  2. wykonuje prace rybackie w obiektach akwakultury
 • wymienia prace zwi膮zane z tar艂em naturalnym karpia, ryb dodatkowych i innych organizm贸w wodnych
 • opisuje prace rybackie wykonywane podczas chowu i hodowli ryb
 • dobiera pasze do gatunku i sortymentu ryb oraz innych organizm贸w wodnych
 • wymienia prace zwi膮zane z monitorowaniem przyrostu oraz stanu zdrowotnego ryb i innych organizm贸w wodnych w obiektach akwakultury (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje prace zwi膮zane z prowadzeniem od艂ow贸w r贸偶nych gatunk贸w i sortyment贸w ryb oraz innych organizm贸w wodnych
 • wymienia sprz臋t stosowany do czynno艣ci pomocniczych przy od艂owach ryb
 • opisuje prace zwi膮zane z przygotowaniem staw贸w do magazynowania ryb i innych organizm贸w wodnych
 • dobiera prace zwi膮zane z podnoszeniem kultury dna stawowego do rodzaju zbiornika
  3. Kwalifikacje w zawodzie RYB1 - prowadzi prace rybackie w obiektach wyl臋garniczych i podchowowych
 • opisuje czynniki wp艂ywaj膮ce na parametry wody przep艂ywaj膮cej przez urz膮dzenia wyl臋garnicze i podchowowe
 • obs艂uguje wyposa偶enie wyl臋garni i podchowalni ryb
 • omawia sposoby filtrowania i dezynfekcji wody w wyl臋garni
 • opisuje czynno艣ci wykonywane podczas sztucznego tar艂a (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje zabiegi piel臋gnacyjne prowadzone podczas inkubacji ikry i podchowu wyl臋gu
 • wykonuje prace zwi膮zane z rozrodem ryb i innych organizm贸w wodnych w wyl臋garni
 • wykonuje prace zwi膮zane z podchowem ryb i innych organizm贸w wodnych

RYB.01.4 - U偶ytkowanie rybackie w贸d 艣r贸dl膮dowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja RYB.1)

  1. prowadzi po艂owy w wodach 艣r贸dl膮dowych
 • omawia poj臋cia zwi膮zane z rybackim u偶ytkowaniem w贸d
 • opisuje rodzaje narz臋dzi do po艂owu ryb w wodach 艣r贸dl膮dowych
 • opisuje sposoby po艂owu ryb sprz臋tem pu艂apkowym, ci膮gnionym i stawnym
 • wymienia czynno艣ci wykonywane przy po艂owach prowadzonych w wodach 艣r贸dl膮dowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje po艂贸w z wykorzystaniem odpowiednich narz臋dzi rybackich
  2. prowadzi zarybienia w贸d 艣r贸dl膮dowych
 • wymienia prace zwi膮zane z zarybianiem jezior i rzek
 • dobiera gatunki ryb i rak贸w do typu zarybianego (zaraczanego) jeziora lub zarybianej krainy rzecznej
 • opisuje prace zwi膮zane ze wspomaganiem naturalnego rozrodu (sztuczne tarliska)
 • dopasowuje prace wspomagaj膮ce rozr贸d naturalny do gatunku ryby

RYB.01.5 - Prowadzenie prac rybackich z zastosowaniem sprz臋tu, maszyn i urz膮dze艅 rybackich (Egzamin zawodowy kwalifikacja RYB01)

  1. obs艂uguje urz膮dzenia i maszyny w obiektach akwakultury
 • dobiera sprz臋t, narz臋dzia, maszyny i urz膮dzenia do rodzaju prac w obiektach akwakultury
 • wyja艣nia dzia艂anie sprz臋tu, narz臋dzi, maszyn i urz膮dze艅 rybackich
 • opisuje czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem sprz臋tu, narz臋dzi, maszyn i urz膮dze艅 do pracy
 • opisuje czynno艣ci wykonywane w czasie obs艂ugi sprz臋tu, narz臋dzi, maszyn i urz膮dze艅 rybackich
  2. obs艂uguje 艂odzie rybackie i ich wyposa偶enie w rybackim u偶ytkowaniu w贸d 艣r贸dl膮dowych
 • rozr贸偶nia sprz臋t, narz臋dzia, maszyny i urz膮dzenia stosowane w rybactwie 艣r贸dl膮dowym
 • wymienia czynno艣ci przygotowuj膮ce 艂odzie wraz z wyposa偶eniem do prac rybackich
 • dobiera typ 艂odzi do rodzaju prac rybackich w akwakulturze i rybackim u偶ytkowaniu w贸d 艣r贸dl膮dowych
  3. Kwalifikacje w zawodzie RYB01 - wykonuje prace zwi膮zane z transportem ikry, ryb i innych organizm贸w wodnych
 • opisuje sposoby transportu ikry, ryb i innych organizm贸w wodnych
 • opisuje zbiorniki i sprz臋t stosowane w transporcie ikry, ryb i innych organizm贸w wodnych
 • wymienia normy transportowe dla ikry, ryb i rak贸w
 • oblicza ilo艣膰 ikry i ryb w naczyniach transportowych wed艂ug norm

RYB.01.6 - Wykonywanie, naprawa i konserwacja sprz臋tu sieciowego i budowli rybackich (Egzamin zawodowy kwalifikacja RYB 01)

  1. wykonuje wybrane sieciowe narz臋dzia po艂owu i od艂owu ryb
 • omawia budow臋 sieciowych narz臋dzi po艂owu (wielko艣膰 oczka, grubo艣膰 偶y艂ki)
 • wymienia sposoby ci臋cia i 艂膮czenia tkaniny sieciowej
 • oblicza parametry element贸w monta偶owych sieciowych narz臋dzi po艂owu
 • montuje wybrane sieciowe narz臋dzia po艂owu i od艂owu ryb
  2. naprawia sieciowe narz臋dzia po艂owu i od艂owu ryb
 • opisuje sposoby naprawy uszkodze艅
 • dobiera technik臋 naprawy sieciowych narz臋dzi po艂owu do rodzaju uszkodzenia
 • omawia sposoby przechowywania i konserwacji narz臋dzi po艂owu
 • dobiera metod臋 konserwacji do narz臋dzia po艂owu
  3. Kwalifikacje w zawodzie RYB 01 - wykonuje prace budowlane, melioracyjne i rekultywacyjne w akwakulturze i wodach 艣r贸dl膮dowych
 • wymienia rodzaje melioracji w akwakulturze i w wodach 艣r贸dl膮dowych
 • dobiera rodzaj zabiegu melioracyjnego i rekultywacyjnego do obiektu rybackiego
 • opisuje funkcjonowanie element贸w budowli hydrotechnicznych
 • wymienia metody konserwacji urz膮dze艅 i budowli hydrotechnicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera spos贸b naprawy urz膮dze艅 i budowli hydrotechnicznych do rodzaju uszkodzenia

RYB.01.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja RYB.01.)

  1. okre艣la warunki i organizacj臋 pracy zapewniaj膮ce wymagany poziom ochrony zdrowia i 偶ycia przed zagro偶eniami wyst臋puj膮cymi w 艣rodowisku pracy
 • wyja艣nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy
 • wyja艣nia zasady bezpiecze艅stwa podczas pracy na wodzie i lodzie
 • wyja艣nia zasady ochrony 艣rodowiska podczas wykonywania prac rybackich
 • dobiera warunki pracy zapewniaj膮ce wymagany poziom ochrony zdrowia i 偶ycia przed zagro偶eniami do zada艅 podejmowanych w rybactwie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera warunki realizacji zada艅 do wymaga艅 ergonomii pracy w rybactwie
 • wskazuje przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia 艣rodki ga艣nicze u偶ywane w rybactwie
  2. rozr贸偶nia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje i s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska wodnego
 • wymienia zadania i uprawnienia s艂u偶b i instytucji dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska wodnego
  3. Kwalifikacje w zawodzie RYB.01. - rozr贸偶nia prawa i obowi膮zki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje prawa i obowi膮zki pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia prawa i obowi膮zki pracodawcy w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wskazuje konsekwencje wynikaj膮ce z nieprzestrzegania praw i obowi膮zk贸w pracownika w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy
 • wymienia konsekwencje, jakie mo偶e wyci膮gn膮膰 pracodawca wobec pracownika nieprzestrzegaj膮cego przepis贸w bezpiecze艅stwa i higieny pracy w gospodarstwie rybackim (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia sygna艂y alarmowe stosowane w sytuacji zagro偶e艅 w gospodarstwie rybackim
 • rozr贸偶nia znaki ostrzegawcze i ewakuacyjne w gospodarstwie rybackim
  4. okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka podczas prac rybackich
 • opisuje skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych podczas po艂ow贸w agregatem pr膮dotw贸rczym
 • wyja艣nia skutki oddzia艂ywania 艣rodk贸w chemicznych stosowanych w rybactwie
 • charakteryzuje objawy typowych chor贸b zawodowych w rybactwie
  5. Kwalifikacje zawodowe - organizuje stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska oraz wymaganiami ergonomii
 • okre艣la zasady organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii
 • wskazuje sprz臋t ratunkowy stosowany w pracy rybackiej
 • wyja艣nia zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
  6. identyfikuje zagro偶enia dla zdrowia i 偶ycia cz艂owieka oraz mienia i 艣rodowiska zwi膮zane z wykonywaniem zada艅 zawodowych
 • opisuje zagro偶enia zwi膮zane z wykonywaniem pracy
 • wymienia warunki klimatyczno-pogodowe wp艂ywaj膮ce na zagro偶enie dla zdrowia i 偶ycia w pracy
 • opisuje sposoby zapobiegania zagro偶eniom zdrowia i 偶ycia cz艂owieka oraz mienia i 艣rodowiska wyst臋puj膮cym w pracy
 • wymienia zagro偶enia i przyczyny wypadk贸w w pracy
  7. stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • opisuje 艣rodki ochrony zbiorowej stosowane podczas wykonywania prac rybackich
 • wskazuje 艣rodki ochrony indywidualnej w zale偶no艣ci od wykonywanych prac rybackich
 • dobiera sprz臋t ratunkowy do rodzaju prac w akwakulturze i rybackim u偶ytkowaniu w贸d
  8. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji