LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPC.06

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrob贸w mleczarskich

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA SPC.6):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 SPC.6OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE SPC 6

SPC.06.2 - Podstawy przemys艂u spo偶ywczego: (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC.06)

  1. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • przestrzega przepis贸w prawa dotycz膮cych produkcji wyrob贸w spo偶ywczych w trakcie wykonywania zada艅
  2. okre艣la warto艣膰 od偶ywcz膮 wyrob贸w spo偶ywczych
 • klasyfikuje sk艂adniki 偶ywno艣ci
 • opisuje rol臋 sk艂adnik贸w 偶ywno艣ci w 偶ywieniu cz艂owieka
 • oblicza warto艣膰 energetyczn膮 wyrob贸w spo偶ywczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC.06 - charakteryzuje sposoby pozyskania produkt贸w ekologicznych
 • wyja艣nia, czym jest rolnictwo ekologiczne
 • rozpoznaje produkty ekologiczne
 • wskazuje miejsca, sk膮d mo偶na pozyska膰 produkty ekologiczne
  4. charakteryzuje zmiany biochemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne zachodz膮ce podczas produkcji i przechowywania wyrob贸w spo偶ywczych
 • klasyfikuje zmiany zachodz膮ce podczas produkcji i przechowywania wyrob贸w spo偶ywczych
 • wskazuje wp艂yw zmian biochemicznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych na jako艣膰 wyrob贸w spo偶ywczych
 • dobiera sposoby zapobiegania niekorzystnym zmianom biochemicznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym zachodz膮cym podczas produkcji i przechowywania wyrob贸w spo偶ywczych
  5. Kwalifikacje zawodowe - okre艣la metody oceny organoleptycznej 偶ywno艣ci
 • opisuje metody oceny organoleptycznej 偶ywno艣ci wykonane za pomoc膮 zmys艂贸w wzroku, w臋chu, smaku, dotyku, s艂uchu
 • przeprowadza ocen臋 organoleptyczn膮 i por贸wnuje otrzymane wyniki z dokumentacj膮 technologiczn膮
 • wskazuje warunki przeprowadzania oceny organoleptycznej 偶ywno艣ci
  6. rozr贸偶nia metody utrwalania 偶ywno艣ci i ich wp艂yw na jako艣膰 oraz trwa艂o艣膰 wyrob贸w spo偶ywczych
 • klasyfikuje metody utrwalania 偶ywno艣ci stosowane w przetw贸rstwie spo偶ywczym, np. fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne, biologiczne
 • opisuje metody utrwalania 偶ywno艣ci stosowane w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • dobiera metody utrwalania 偶ywno艣ci do produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
 • wyja艣nia wp艂yw metod utrwalania 偶ywno艣ci na jako艣膰 i trwa艂o艣膰 wyrob贸w spo偶ywczych
  7. rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zak艂adach przetw贸rstwa spo偶ywczego
 • rozpoznaje instalacje techniczne stosowane w zak艂adach przetw贸rstwa spo偶ywczego
 • rozr贸偶nia po kolorach oznakowanie instalacji technicznych w zak艂adach przetw贸rstwa spo偶ywczego, np. instalacj臋 gazow膮, parow膮, wodn膮, powietrzn膮
  8. okre艣la zagro偶enia dla 艣rodowiska zwi膮zane z przetw贸rstwem spo偶ywczym
 • rozpoznaje zagro偶enia dla 艣rodowiska ze strony zak艂ad贸w przetw贸rstwa spo偶ywczego, np. zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby
 • wskazuje sposoby zapobiegania zagro偶eniom dla 艣rodowiska ze strony zak艂ad贸w przetw贸rstwa spo偶ywczego, np. mi臋snego, mleczarskiego, owocowo-warzywnego, t艂uszczowego, zbo偶owego
  9. charakteryzuje systemy zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci
 • rozpoznaje zagro偶enia bezpiecze艅stwa zdrowotnego 偶ywno艣ci, np. fizyczne, chemiczne, biologiczne
 • wyja艣nia wp艂yw zagro偶e艅 na bezpiecze艅stwo zdrowotne 偶ywno艣ci
 • rozpoznaje systemy zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • korzysta z program贸w komputerowych stosowanych w dokumentowaniu proces贸w produkcji i magazynowaniu wyrob贸w spo偶ywczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

SPC.06.3 - Organizowanie produkcji wyrob贸w mleczarskich (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC6)

  1. dobiera surowce, dodatki do 偶ywno艣ci i materia艂y pomocnicze stosowane do produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • rozpoznaje surowce, dodatki do 偶ywno艣ci i materia艂y pomocnicze stosowane do produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • opisuje cechy surowc贸w oraz cel stosowania dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych w produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • rozpoznaje przydatno艣膰 technologiczn膮 surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych stosowanych do produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • przedstawia warunki i spos贸b magazynowania w zale偶no艣ci od rodzaju surowc贸w, dodatk贸w i materia艂贸w pomocniczych stosowanych do produkcji wyrob贸w mleczarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wp艂yw warunk贸w magazynowania na jako艣膰 przechowywanych surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych stosowanych do produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • odczytuje i zapisuje parametry magazynowania surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczy stosowanych do produkcji wyrob贸w mleczarskich
  2. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczno- technologiczn膮 stosowan膮 w produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • rozr贸偶nia dokumentacj臋 techniczno-technologiczn膮 stosowan膮 w produkcji wyrob贸w mleczarskich, np. normy, procedury, instrukcje technologiczne, instrukcje stanowiskowe i receptury
 • stosuje dokumentacj臋 techniczno-technologiczn膮 w produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • wybiera informacje z dokumentacji technicznej i technologicznej w celu prowadzenia procesu technologicznego produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • wype艂nia dokumentacj臋 techniczno-technologiczn膮 w trakcie produkcji wyrob贸w mleczarskich (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • por贸wnuje odczytane parametry operacji i proces贸w jednostkowych z dokumentacj膮 techniczno- technologiczn膮
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zwi膮zanych z produkcj膮 wyrob贸w mleczarskich (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC6 - charakteryzuje operacje i procesy jednostkowe w produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • klasyfikuje operacje (fizyczne, fizykochemiczne) i procesy jednostkowe (chemiczne, biologiczne) w produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • dobiera operacje i procesy jednostkowe w produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • planuje kolejno艣膰 operacji i proces贸w jednostkowych w produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • opisuje wp艂yw operacji (fizycznych, fizykochemicznych) i proces贸w jednostkowych (chemicznych, biologicznych) na jako艣膰 wyrob贸w mleczarskich
  4. stosuje metody utrwalania w produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • rozpoznaje metody utrwalania stosowane w produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • dobiera metody utrwalania w produkcji wyrob贸w mleczarskich, np. fizyczne, chemiczne, fizykochemiczne, biologiczne
 • opisuje wp艂yw metod utrwalania na jako艣膰 wyrob贸w mleczarskich
  5. Kwalifikacje zawodowe - dobiera parametry stosowane podczas operacji i proces贸w jednostkowych w produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • por贸wnuje z dokumentacj膮 technologiczn膮 warto艣ci parametr贸w operacji i proces贸w jednostkowych w produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • pos艂uguje si臋 programami komputerowymi w celu wizualizacji przebiegu operacji i proces贸w jednostkowych i ich parametr贸w
 • rozpoznaje wp艂yw parametr贸w technologicznych na proces produkcji wyrob贸w mleczarskich
  6. wykorzystuje 艣rodki transportu wewn臋trznego w zak艂adach przetw贸rstwa mleczarskiego
 • rozpoznaje 艣rodki transportu wewn臋trznego stosowane w zak艂adach przetw贸rstwa mleczarskiego, np. pompy, w贸zki, przeno艣niki, suwnice
 • dobiera 艣rodki transportu wewn臋trznego w zak艂adach przetw贸rstwa mleczarskiego stosowane do transportu surowc贸w, p贸艂produkt贸w, wyrob贸w gotowych, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych i wyrob贸w gotowych, np. transport luzem, w formach serowarskich, w opakowaniach jednostkowych, zbiorczych i transportowych
 • stosuje 艣rodki transportu wewn臋trznego w zak艂adach przetw贸rstwa mleczarskiego do przemieszczania surowc贸w, p贸艂produkt贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych i wyrob贸w gotowych, np. transport luzem, w formach serowarskich, w opakowaniach jednostkowych, zbiorczych i transportowych
  7. planuje zagospodarowanie produkt贸w ubocznych i odpad贸w poprodukcyjnych w przemy艣le mleczarskim
 • rozpoznaje produkty uboczne i odpady poprodukcyjne w przemy艣le mleczarskim
 • wskazuje kierunki wykorzystania produkt贸w ubocznych i odpad贸w poprodukcyjnych w przemy艣le mleczarskim, np. post臋powanie z mlekiem zafa艂szowanym, post臋powanie ze zwrotami wyrob贸w mleczarskich
 • wymienia kategorie 艣ciek贸w mleczarskich oraz sposoby wyra偶ania st臋偶enia zwi膮zk贸w organicznych i nieorganicznych (BZT i ChZT)
 • opisuje metody oczyszczania 艣ciek贸w mleczarskich oraz sposoby przetwarzania osadu, np. spalanie, otrzymywanie biogazu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia wp艂yw zagro偶e艅 dla 艣rodowiska ze strony ubocznych produkt贸w mleczarskich i odpad贸w poprodukcyjnych
 • przedstawia sposoby zapobiegania zagro偶eniom dla 艣rodowiska ze strony ubocznych produkt贸w mleczarskich i odpad贸w poprodukcyjnych przemys艂u mleczarskiego, np. segregowanie odpad贸w poprodukcyjnych, utylizacja odpad贸w, oczyszczanie 艣ciek贸w

SPC.06.4 - Produkcja wyrob贸w mleczarskich (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC.6)

  1. okre艣la w艂a艣ciwo艣ci towaroznawcze mleka surowego
 • opisuje cechy organoleptyczne i fizykochemiczne mleka surowego
 • wyja艣nia rol臋 sk艂adnik贸w mleka i ich wp艂yw na organizm cz艂owieka
 • wymienia metody badania jako艣ci mleka surowego
 • analizuje czynniki maj膮ce wp艂yw na wady jako艣ciowe mleka surowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia wp艂yw ch艂odniczego przechowywania mleka na jako艣膰 i trwa艂o艣膰 mleka
 • stosuje metody oceny jako艣ci higienicznej i cytologicznej mleka surowego
 • por贸wnuje wyniki bada艅 mleka surowego z dokumentacj膮 technologiczn膮
  2. charakteryzuje etapy technologiczne produkcji mleka spo偶ywczego i 艣mietanki
 • rozpoznaje rodzaje mleka spo偶ywczego i 艣mietanki ze wzgl臋du na stosowan膮 technologi臋 produkcji
 • dobiera parametry proces贸w technologicznych produkcji mleka spo偶ywczego i 艣mietanki korzystaj膮c z dokumentacji technologicznej
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do produkcji mleka spo偶ywczego i 艣mietanki uwzgl臋dniaj膮c stosowan膮 technologi臋 produkcji
 • opisuje wp艂yw hermetyzacji produkcji i aseptycznego pakowania na jako艣膰 mleka spo偶ywczego i 艣mietanki (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opracowuje schematy technologiczne produkcji mleka spo偶ywczego i 艣mietanki na podstawie dokumentacji technologicznej oraz wyznacza krytyczne punkty kontroli (CCP) i punkty kontroli (CP)
 • wykorzystuje programy komputerowe w celu wizualizacji procesu technologicznego oraz sterowania badaniem i analiz膮 parametr贸w produkcji mleka spo偶ywczego i 艣mietanki
 • okre艣la warunki magazynowania mleka spo偶ywczego i 艣mietanki oraz ich wp艂yw na jako艣膰 tych wyrob贸w
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC.6 - charakteryzuje technologi臋 produkcji fermentowanych produkt贸w mlecznych
 • rozr贸偶nia mikroflor臋 fermentowanych produkt贸w mlecznych (mleko ukwaszone, jogurt, kefir, mleko acidofilne, 艣mietana, ma艣lanka i inne napoje fermentowane na bazie mleka i serwatki)
 • rozpoznaje rodzaje fermentowanych produkt贸w mlecznych ze wzgl臋du na stosowan膮 mikroflor臋 (mleko ukwaszone, jogurt, kefir, mleko acidofilne, 艣mietana, ma艣lanka i inne napoje fermentowane na bazie mleka i serwatki)
 • por贸wnuje etapy produkcji i parametry fermentowanych produkt贸w mlecznych (mleko ukwaszone, jogurt, kefir, mleko acidofilne, 艣mietana, ma艣lanka i inne napoje fermentowane na bazie mleka i serwatki)
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia stosowane w linii technologicznej produkcji fermentowanych produkt贸w mlecznych, np. tanki magazynowe, wir贸wki, pasteryzatory, tanki fermentacyjne, urz膮dzenia pakuj膮co-dozuj膮ce (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opracowuje schematy technologiczne produkcji fermentowanych produkt贸w mlecznych z uwzgl臋dnieniem CCP i CP (mleko ukwaszone, jogurt, kefir, mleko acidofilne, 艣mietana, ma艣lanka i inne napoje fermentowane na bazie mleka i serwatki)
 • wyja艣nia prozdrowotne cechy napoj贸w mlecznych fermentowanych
 • dobiera metody oceny surowca do produkcji napoj贸w mlecznych fermentowanych i metody oceny otrzymanych produkt贸w
 • opisuje warunki magazynowania napoj贸w mlecznych fermentowanych (mleko ukwaszone, jogurt, kefir, mleko acidofilne, 艣mietana, ma艣lanka i inne napoje fermentowane na bazie mleka i serwatki) oraz wyja艣nia przyczyny powstawania wad tych wyrob贸w
  4. charakteryzuje stosowane procesy technologiczne produkcji mas艂a i wyrob贸w mas艂opodobnych
 • opisuje etapy produkcji mas艂a i wyrob贸w mas艂opodobnych metod膮 klasyczn膮 oraz ci膮g艂膮
 • por贸wnuje parametry proces贸w technologicznych produkcji mas艂a i wyrob贸w mas艂opodobnych z dokumentacj膮
 • wyja艣nia cel stosowania maszyn i urz膮dze艅 w produkcji mas艂a i wyrob贸w mas艂opodobnych, np. wir贸wek, pasteryzator贸w, tank贸w fermentacyjnych, masielnicy, urz膮dzenia do ci膮g艂ego zma艣lania mas艂a
 • opracowuje na podstawie dokumentacji schematy technologiczne produkcji mas艂a i wyrob贸w mas艂opodobnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje CCP i CP w procesie produkcji mas艂a i wyrob贸w mas艂opodobnych
 • opisuje spos贸b magazynowania mas艂a i wyrob贸w mas艂opodobnych oraz wyja艣nia przemiany zachodz膮ce w ma艣le podczas magazynowania
 • dobiera metody oceny jako艣ci mas艂a i produkt贸w mas艂opodobnych
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje technologi臋 produkcji lod贸w i deser贸w lodowych
 • planuje na podstawie dokumentacji technologicznej etapy produkcji lod贸w i deser贸w lodowych
 • znajduje w dokumentacji technologicznej parametry produkcji lod贸w i deser贸w lodowych oraz wskazuje CCP i CP
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do produkcji lod贸w i deser贸w lodowych, np. tanki z mieszad艂em, homogenizatory, frezer, szafy do zamra偶ania, urz膮dzenia pakuj膮co-dozuj膮ce
 • opisuje warunki magazynowania lod贸w i deser贸w lodowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje metody oceny jako艣ci lod贸w i deser贸w lodowych
  6. charakteryzuje technologi臋 produkcji ser贸w podpuszczkowych
 • klasyfikuje sery
 • opisuje etapy produkcji ser贸w podpuszczkowych oraz przemiany zachodz膮ce w trakcie ich produkcji
 • dobiera parametry produkcji ser贸w podpuszczkowych na podstawie dokumentacji technologicznej
 • opisuje budow臋 i zasad臋 dzia艂ania maszyn i urz膮dze艅 w linii technologicznej produkcji ser贸w podpuszczkowych, takich jak: tanki magazynowe, wir贸wki, kot艂y serowarskie, urz膮dzenia do wst臋pnego prasowania ser贸w i w艂a艣ciwego prasowania ser贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sporz膮dza schematy technologiczne produkcji ser贸w podpuszczkowych i wskazuje CCP i CP na podstawie dokumentacji technologicznej
 • dobiera warunki dojrzewania i magazynowania ser贸w podpuszczkowych
 • rozr贸偶nia na podstawie dokumentacji metody oceny jako艣ci ser贸w podpuszczkowych oraz wyja艣nia przyczyny powstawania wad ser贸w podpuszczkowych
  7. charakteryzuje etapy produkcji ser贸w kwasowych, kwasowo-podpuszczkowych oraz topionych
 • rozpoznaje etapy produkcji ser贸w kwasowych, kwasowo-podpuszczkowych oraz topionych
 • dobiera na podstawie dokumentacji parametry proces贸w technologicznych produkcji ser贸w kwasowych, kwasowo podpuszczkowych oraz topionych
 • wskazuje zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 do produkcji ser贸w kwasowych, kwasowo- podpuszczkowych oraz topionych
 • opracowuje na podstawie dokumentacji schematy technologiczne produkcji ser贸w kwasowych, kwasowo-podpuszczkowych oraz topionych i wskazuje CCP i CP (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • uzasadnia warunki magazynowania ser贸w kwasowych, kwasowo-podpuszczkowych oraz topionych oraz wyja艣nia przyczyny powstawania wad
 • rozpoznaje metody oceny jako艣ci ser贸w kwasowych, kwasowo-podpuszczkowych oraz topionych
  8. charakteryzuje stosowane technologie produkcji koncentrat贸w mlecznych
 • wymienia koncentraty mleczne
 • sporz膮dza schematy technologiczne produkcji koncentrat贸w mlecznych i wskazuje CCP i CP na podstawie dokumentacji technologicznej
 • wymienia na podstawie dokumentacji maszyny i urz膮dzenia wyst臋puj膮ce w linii technologicznej produkcji koncentrat贸w mlecznych
 • dobiera maszyny i urz膮dzenia do produkcji koncentrat贸w mlecznych, np. wyparki pr贸偶niowe, suszarnie rozpryskowe, fluidyzatory oraz urz膮dzenia oczyszczaj膮ce powietrze wlotowe i wylotowe (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia warunki magazynowania koncentrat贸w mlecznych
 • rozpoznaje metody badania koncentrat贸w mlecznych oraz podaje przyczyny powstawania wad tych wyrob贸w
  9. charakteryzuje zagospodarowanie ubocznych produkt贸w mleczarskich do cel贸w spo偶ywczych
 • wskazuje kierunki zagospodarowania ubocznych produkt贸w mleczarskich
 • opisuje procesy przetwarzania serwatki oraz innych ubocznych produkt贸w mleczarskich
 • dobiera na podstawie dokumentacji parametry proces贸w przetwarzania serwatki oraz innych ubocznych produkt贸w mleczarskich
 • wyja艣nia cel stosowania maszyn i urz膮dze艅 wykorzystywanych w liniach technologicznych proces贸w przetwarzania serwatki oraz innych ubocznych produkt贸w mleczarskich, np. membran filtracyjnych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opracowuje na podstawie dokumentacji technologicznej schematy przetwarzania serwatki oraz innych ubocznych produkt贸w mleczarskich ze wskazaniem CCP i CP
 • dobiera na podstawie dokumentacji warunki magazynowania zagospodarowanych ubocznych produkt贸w mleczarskich wykorzystywanych do cel贸w spo偶ywczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - okre艣la wydajno艣膰 produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • oblicza zu偶ycie surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, p贸艂produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych do produkcji wyrob贸w mleczarskich na podstawie dokumentacji technologicznej
 • por贸wnuje zu偶ycie surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, p贸艂produkt贸w i materia艂贸w pomocniczych z dokumentacj膮 technologiczn膮 produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • oblicza wydajno艣膰 produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • por贸wnuje wydajno艣膰 produkcji wyrob贸w mleczarskich z dokumentacj膮 technologiczn膮

SPC.06.5 - Nadzorowanie produkcji wyrob贸w mleczarskich (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC06)

  1. ocenia zagro偶enia bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci w procesach produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • rozpoznaje zagro偶enia bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci w procesach produkcji wyrob贸w mleczarskich, np. fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne, biologiczne
 • opisuje zagro偶enia bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci w procesach produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • stosuje zasady system贸w zarz膮dzania jako艣ci膮 i bezpiecze艅stwem zdrowotnym 偶ywno艣ci w procesach produkcji wyrob贸w mleczarskich, np. (GMP 鈥 Good Manufacturing Practice), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP 鈥 Good Hygienic Practice), analizy zagro偶e艅 i krytycznych punkt贸w kontroli (HACCP 鈥 Hazard Analysis and Critical Control Points), systemy zarz膮dzania jako艣ci膮 i 艣rodowiskiem zgodne z normami ISO, Kompleksowe Zarz膮dzanie Jako艣ci膮 (TQM)
 • rozpoznaje 艣rodki myj膮ce i dezynfekuj膮ce stosowane do utrzymania higieny produkcji, pomieszcze艅 i wyposa偶enia (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje procesy mycia i dezynfekcji linii technologicznych wyrob贸w mleczarskich (system mycia w obiegu otwartym i zamkni臋tym), opakowa艅 jednostkowych i zbiorczych
 • opisuje zasady przestrzegania higieny osobistej w trakcie produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • wskazuje wykorzystanie program贸w komputerowych w ocenie zagro偶enia bezpiecze艅stwa 偶ywno艣ci w procesach produkcji wyrob贸w mleczarskich
  2. monitoruje przebieg produkcji wyrob贸w mleczarskich zakresie zgodno艣ci z systemami zarz膮dzania jako艣ci膮
 • dobiera parametry proces贸w produkcji wyrob贸w mleczarskich w zakresie zgodno艣ci z systemami zapewnienia jako艣ci, np. dokumentacj膮 HACCP
 • kontroluje i zapisuje parametry technologiczne CP i CCP w procesach produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • ocenia wyniki monitorowanych parametr贸w w procesie produkcji wyrob贸w mleczarskich w zakresie zgodno艣ci z systemami zapewnienia jako艣ci
 • rozpoznaje metody weryfikacji skuteczno艣ci mycia i dezynfekcji pomieszcze艅, wyposa偶enia oraz materia艂贸w pomocniczych
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC06 - podejmuje dzia艂ania koryguj膮ce w przypadku stwierdzenia niezgodno艣ci w procesie produkcji wyrob贸w mleczarskich
 • rozpoznaje skutki niezgodno艣ci w procesie produkcji wyrob贸w mleczarskich oraz w procesie mycia i dezynfekcji na podstawie dokumentacji technologicznej i zapis贸w program贸w komputerowych
 • planuje dzia艂ania koryguj膮ce w przypadku stwierdzenia niezgodno艣ci w procesie produkcji wyrob贸w mleczarskich oraz w procesie mycia i dezynfekcji na podstawie dokumentacji technologicznej i zapis贸w program贸w komputerowych
 • wykonuje dzia艂ania koryguj膮ce w przypadku stwierdzenia niezgodno艣ci w procesie produkcji wyrob贸w mleczarskich zgodnie z dokumentacj膮 HACCP
  4. pobiera do bada艅 pr贸bki surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich
 • opisuje metody pobierania pr贸bek surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich
 • opisuje sprz臋t do pobierania pr贸bek surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich
 • przygotowuje sprz臋t do pobierania pr贸bek do bada艅 surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich na podstawie dokumentacji laboratoryjnej
 • stosuje sprz臋t do pobierania pr贸bek do bada艅 surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich na podstawie dokumentacji laboratoryjnej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje spos贸b znakowania pr贸bek do bada艅 surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich
 • opisuje na podstawie dokumentacji laboratoryjnej spos贸b przechowywania pobranych pr贸bek surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich przeznaczonych do bada艅 jako艣ci
  5. Kwalifikacje zawodowe - wykonuje ocen臋 organoleptyczn膮 surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich
 • okre艣la warunki przeprowadzenia oceny organoleptycznej surowc贸w mleczarskich, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich
 • dobiera i opisuje metody oceny organoleptycznej surowc贸w mleczarskich, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich za pomoc膮 zmys艂贸w wzroku, w臋chu, smaku, dotyku, s艂uchu
 • przeprowadza ocen臋 organoleptyczn膮 surowc贸w mleczarskich, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich i por贸wnuje otrzymane wyniki z dokumentacj膮 technologiczn膮
  6. dobiera sprz臋t, odczynniki i urz膮dzenia laboratoryjne do badania jako艣ci surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich
 • rozpoznaje sprz臋t i odczynniki do badania jako艣ci surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich
 • dokonuje oblicze艅 zwi膮zanych z przygotowaniem roztwor贸w odczynnik贸w chemicznych do badania jako艣ci surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przygotowaniem roztwor贸w odczynnik贸w chemicznych do badania jako艣ci surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich
 • okre艣la warunki magazynowania odczynnik贸w chemicznych, np. projektuje etykiet臋 na odczynnik chemiczny, wykorzystuje informacj臋 zawart膮 w karcie charakterystyk odczynnik贸w chemicznych
  7. wykonuje badania fizykochemiczne surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich
 • opisuje metody bada艅 fizykochemicznych surowc贸w mleczarskich, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich
 • dobiera metody bada艅 fizykochemicznych surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich
 • stosuje dokumentacj臋 laboratoryjn膮 podczas badania fizykochemicznego surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich
 • wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z badaniami fizykochemicznymi surowc贸w mleczarskich, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich, np. oznaczanie g臋sto艣ci, kwasowo艣ci czynnej i biernej, suchej masy i wody
  8. interpretuje wyniki oceny organoleptycznej i bada艅 fizykochemicznych surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich
 • opisuje wymagania organoleptyczne i fizykochemiczne surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich na podstawie dokumentacji technologicznej
 • zapisuje i por贸wnuje wyniki oceny organoleptycznej i bada艅 fizykochemicznych z dokumentacj膮 technologiczn膮 dotycz膮c膮 surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich
 • okre艣la jako艣膰 surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich na podstawie wynik贸w oceny organoleptycznej i bada艅 fizykochemicznych
  9. stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony 艣rodowiska dotycz膮ce badania surowc贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci, materia艂贸w pomocniczych, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w mleczarskich
 • analizuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony 艣rodowiska zwi膮zane z wykonywaniem bada艅 laboratoryjnych
 • stosuje zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) podczas wykonywania bada艅 laboratoryjnych: opisuje i stosuje informacje przedstawione w kartach charakterystyk zwi膮zk贸w chemicznych, dobiera zwi膮zki chemiczne stosowane do bada艅 laboratoryjnych, rozpoznaje i stosuje sprz臋t i aparatur臋 laboratoryjn膮, stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej (np. r臋kawice ochronne, os艂on臋 twarzy, fartuch ochronny) i zbiorowej (np. pompki do pipet, wyci膮g laboratoryjny), przedstawia spos贸b utylizacji zu偶ytych zwi膮zk贸w chemicznych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - prowadzi dokumentacj臋 techniczno- technologiczn膮 w zak艂adach przetw贸rstwa mleczarskiego
 • rozpoznaje dokumentacj臋 techniczno-technologiczn膮 w zak艂adach przetw贸rstwa mleczarskiego, np. normy, procedury i instrukcje GMP, GHP, stanowiskowe
 • stosuje dokumentacj臋 techniczno-technologiczn膮 w zak艂adach przetw贸rstwa mleczarskiego
 • zapisuje w kartach pracy odczytane wyniki i por贸wnuje je z dokumentacj膮 techniczno- technologiczn膮
 • stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce dokumentowanie przebiegu procesu produkcyjnego i bada艅 laboratoryjnych i magazynowania

SPC.06.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC 06)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych) umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje, filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC 06 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e-mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub w tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂, np. prezentacj臋
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad j臋zykiem, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

SPC.06.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja SPC.06.)

  1. okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • wymienia rodzaje czynnik贸w szkodliwych i niebezpiecznych dzia艂aj膮cych na organizm cz艂owieka w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • rozpoznaje 藕r贸d艂a szkodliwych czynnik贸w fizycznych, chemicznych i biologicznych wyst臋puj膮cych w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • wymienia sposoby zapobiegania zagro偶eniom zdrowia lub 偶ycia podczas wykonywania prac zawodowych w przetw贸rstwie spo偶ywczym
  2. przestrzega przepis贸w prawa dotycz膮cych bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • korzysta z instrukcji bezpiecze艅stwa i higieny pracy i instrukcji stanowiskowych w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • wykonuje zadania zgodnie z zasadami bezpiecze艅stwa i higieny pracy w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • rozpoznaje 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres ich stosowania w przetw贸rstwie spo偶ywczym
  3. Kwalifikacje w zawodzie SPC.06. - organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii oraz przepisami prawa dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • planuje prac臋 zgodnie z zasadami ergonomii oraz przepisami prawa dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • stosuje zasady bezpiecznej organizacji stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz przepisami prawa dotycz膮cymi bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • dba o ergonomi臋 stanowiska pracy oraz 艂ad i porz膮dek w trakcie wykonywania pracy w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • stosuje segregacj臋 odpad贸w na stanowisku pracy i hali produkcyjnej w trakcie wykonywania pracy w przetw贸rstwie spo偶ywczym
  4. charakteryzuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje i stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej podczas wykonywania zada艅 zawodowych w przetw贸rstwie spo偶ywczym
 • rozpoznaje i dobiera 艣rodki ochrony zbiorowej b臋d膮ce rozwi膮zaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urz膮dzeniach podczas wykonywania zada艅 zawodowych w przetw贸rstwie spo偶ywczym
  5. Kwalifikacje zawodowe - udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji