LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ST.03

Realizacja nagłośnieńZawody związane z kwalifikacją ST.3
OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ST 3

1. Dobór urządzeń dźwiękowych do realizacji nagłośnienia
Kwalifikacje w zawodzie ST.03 - Uczeń:
1) rozróżnia elementy mikserów dźwięku oraz przedwzmacniaczy mikrofonowych;
2) konfiguruje i obsługuje sprzętowe konsolety mikserskie;
3) dobiera i rozmieszcza urządzenia nagłaśniające we współpracy z realizatorem dźwięku;
4) przestrzega zasad organizacji planu realizacji dźwięku;
5) dokonuje analizy danych znamionowych urządzeń przed ich zastosowaniem;
6) posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń do realizacji nagłośnienia;
7) określa sprawność i przydatność urządzeń oraz sprzętu pomocniczego do wykonania nagłośnienia;
8) lokalizuje i usuwa uszkodzenia urządzeń;
9) charakteryzuje urządzenia do realizacji dźwięku;
10) stosuje różne połączenia i zestawienia urządzeń do realizacji dźwięku;
11) przestrzega zasad sporządzania kosztorysu oraz zapotrzebowania materiałowego.

2. Wykonywanie nagłośnienia plenerowego, estradowego i teatralnego
Kwalifikacje w zawodzie ST3 - Uczeń:
1) organizuje plan nagłaśniania i rozmieszczania urządzeń nagłaśniających we współpracy z realizatorem dźwięku;
2) konfiguruje i obsługuje konsolety mikserskie do realizacji nagłośnienia i realizacji
odsłuchu;
3) obsługuje systemy mikrofonowe;
4) stosuje sposoby przetwarzania i odtwarzania dźwięku;
5) zestawia urządzenia do realizacji dźwięku za pomocą różnych połączeń;
6) współpracuje z podległymi pracownikami w trakcie prac nagłośnieniowych;
7) posługuje się specjalistyczną terminologią zawodową.