LOGOWANIE

KWALIFIKACJA ST.05

Realizacja nagra艅 studyjnych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 ST.5
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE ST 5

1. Rejestrowanie d藕wi臋ku
Kwalifikacje w zawodzie ST.05 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 produkcji nagra艅 d藕wi臋kowych;
2) sporz膮dza harmonogram prac dotycz膮cych rejestracji d藕wi臋ku;
3) pos艂uguje si臋 terminologi膮 dotycz膮c膮 proces贸w i urz膮dze艅 elektroakustycznych;
4) przygotowuje i pod艂膮cza mikrofony oraz osprz臋t pomocniczy do rejestracji d藕wi臋ku;
5) charakteryzuje urz膮dzenia rejestruj膮ce d藕wi臋k;
6) charakteryzuje no艣niki do zapisu d藕wi臋kowego;
7) obs艂uguje analogowe i cyfrowe urz膮dzenia do rejestracji d藕wi臋ku;
8) charakteryzuje rodzaje mikser贸w fonicznych;
9) rozr贸偶nia elementy mikser贸w fonicznych;
10) konfiguruje i obs艂uguje sprz臋towe konsolety mikserskie;
11) charakteryzuje rodzaje przedwzmacniaczy mikrofonowych;
12) rozr贸偶nia elementy przedwzmacniaczy mikrofonowych;
13) dobiera rodzaje i modele mikrofon贸w do rejestracji 艣cie偶ki d藕wi臋kowej;
14) stosuje r贸偶ne techniki mikrofonowania 藕r贸de艂 d藕wi臋ku;
15) wykonuje konserwacj臋 mikrofon贸w, rejestrator贸w i osprz臋tu pomocniczego;
16) pos艂uguje si臋 instrukcjami obs艂ugi urz膮dze艅 elektroakustycznych;
17) charakteryzuje zjawiska akustyczne i psychoakustyczne;
18) wykorzystuje wiedz臋 z zakresu instrumentoznawstwa;
19) charakteryzuje style muzyczne na podstawie analizy s艂uchowej;
20) wykorzystuje okre艣lone elementy wiedzy z historii muzyki w trakcie realizacji okre艣lonych zada艅;
21) rozr贸偶nia elementy dzie艂a muzycznego;
22) rozr贸偶nia parametry instrument贸w muzycznych istotne dla rejestracji d藕wi臋ku;
23) wykorzystuje wiedz臋 dotycz膮c膮 skali instrument贸w muzycznych;
24) charakteryzuje techniki wydobywania d藕wi臋ku z instrument贸w akustycznych;
25) odtwarza na fortepianie prosty zapis nutowy;
26) korzysta z r贸偶nych 藕r贸de艂 informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
27) dokonuje subiektywnej oceny jako艣ci nagra艅 d藕wi臋kowych.

2. Postprodukcja d藕wi臋ku
Kwalifikacje w zawodzie ST5 - Ucze艅:
1) konfiguruje i obs艂uguje sprz臋towe konsolety mikserskie;
2) konfiguruje i obs艂uguje programy do wielo艣ladowego miksowania d藕wi臋ku;
3) stosuje techniki automatyzacji procesu miksowania;
4) stosuje standardy produkcji d藕wi臋ku;
5) przetwarza d藕wi臋k z zastosowaniem techniki analogowej i cyfrowej;
6) rozr贸偶nia procesory przetwarzaj膮ce intonacj臋, barw臋, dynamik臋 i przestrze艅 d藕wi臋ku;
7) stosuje standardy po艂膮cze艅 procesor贸w przetwarzaj膮cych d藕wi臋k;
8) obs艂uguje sprz臋towe i programowe procesory przetwarzaj膮ce intonacj臋, barw臋, dynamik臋 i przestrze艅 d藕wi臋ku;
9) okre艣la zastosowanie procesor贸w przekszta艂caj膮cych nagrania d藕wi臋kowe;
10) wykonuje konserwacj臋 konsolet mikserskich, przedwzmacniaczy d藕wi臋ku oraz procesor贸w przetwarzaj膮cych d藕wi臋k.

3. Edycja komunikat贸w systemu MIDI
Kwalifikacje w zawodzie ST 05 - Ucze艅:
1) charakteryzuje w艂a艣ciwo艣ci systemu MIDI;
2) dokonuje sprz臋towych i programowych po艂膮cze艅 w systemie MIDI;
3) dobiera programy sekwencerowe;
4) rejestruje i odtwarza zdarzenia MIDI;
5) zapisuje i odczytuje pliki MIDI;
6) edytuje zdarzenia MIDI;
7) identyfikuje rozszerzenia standardu MIDI;
8) pos艂uguje si臋 komunikatami System Exclusive do przesy艂ania ustawie艅 MIDI;
9) pos艂uguje si臋 komunikatami MMC, MTC i BeatClock do synchronizacji MIDI z innymi urz膮dzeniami studia d藕wi臋kowego.

4. Edycja instrument贸w MIDI
Kwalifikacje w zawodzie ST05 - Ucze艅:
1) konfiguruje programowe i sprz臋towe instrumenty MIDI;
2) rozr贸偶nia elementy steruj膮ce instrument贸w MIDI;
3) rozr贸偶nia bloki generuj膮ce d藕wi臋k w instrumentach MIDI;
4) edytuje obwiednie i generatory LFO (ang. Low Frequency Oscillator) w instrumentach
MIDI;
5) stosuje i programuje arpeggiator w instrumentach MIDI;
6) dokonuje mapowania kontroler贸w MIDI;
7) obs艂uguje programy do edycji instrument贸w MIDI;
8) wykonuje konserwacj臋 instrument贸w MIDI.