LOGOWANIE

KWALIFIKACJA TG.17

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrob贸w spo偶ywczych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 TG.17
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE TG 17

1. Organizowanie produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
Kwalifikacje w zawodzie TG.17 - Ucze艅:
1) ustala warunki przechowywania surowc贸w, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w gotowych;
2) planuje procesy produkcji wyrob贸w spo偶ywczych;
3) dobiera surowce, dodatki do 偶ywno艣ci i materia艂y pomocnicze do produkcji poszczeg贸lnych wyrob贸w spo偶ywczych;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 technologiczn膮 i normami w produkcji wyrob贸w
spo偶ywczych;
5) dobiera operacje i procesy stosowane w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych;
6) ustala harmonogramy produkcji wyrob贸w spo偶ywczych;
7) dobiera i obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesach przetw贸rstwa 偶ywno艣ci;
8) dobiera metody utrwalania p贸艂produkt贸w i gotowych wyrob贸w spo偶ywczych;
9) dobiera 艣rodki transportu wewn臋trznego;
10) klasyfikuje produkty uboczne i odpady poprodukcyjne;
11) planuje zagospodarowanie produkt贸w ubocznych i odpad贸w poprodukcyjnych.

2. Nadzorowanie produkcji wyrob贸w spo偶ywczych
Kwalifikacje w zawodzie TG17 - Ucze艅:
1) nadzoruje przebieg proces贸w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych zgodnie z dokumentacj膮 produkcyjn膮 i technologiczn膮;
2) monitoruje przebieg produkcji wyrob贸w spo偶ywczych pod k膮tem zgodno艣ci
z systemami zapewnienia jako艣ci;
3) podejmuje dzia艂ania koryguj膮ce nieprawid艂owy przebieg proces贸w produkcji wyrob贸w spo偶ywczych;
4) pobiera do bada艅 pr贸bki surowc贸w, p贸艂produkt贸w i produkt贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci oraz materia艂贸w pomocniczych;
5) dobiera sprz臋t i odczynniki do badania surowc贸w, p贸艂produkt贸w i wyrob贸w spo偶ywczych;
6) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z przygotowywaniem i przechowywaniem odczynnik贸w
stosowanych w analizie 偶ywno艣ci;
7) pos艂uguje si臋 sprz臋tem i aparatur膮 laboratoryjn膮 stosowanymi do badania jako艣ci 偶ywno艣ci;
8) przeprowadza analiz臋 sensoryczn膮 surowc贸w, p贸艂produkt贸w i produkt贸w gotowych
oraz dodatk贸w do 偶ywno艣ci;
9) wykonuje badania fizykochemiczne 偶ywno艣ci;
10) interpretuje wyniki bada艅 fizykochemicznych 偶ywno艣ci;
11) rozlicza zu偶ycie surowc贸w, p贸艂produkt贸w, dodatk贸w do 偶ywno艣ci i materia艂贸w pomocniczych;
12) okre艣la wydajno艣膰 produkcji wyrob贸w spo偶ywczych;
13) stosuje przepisy sanitarno-epidemiologiczne i ochrony 艣rodowiska dotycz膮ce badania 偶ywno艣ci.